Chemap Agro s.r.o.

Precizní aplikace - stále častější požadavek zákazníků

17. 01. 2021 Ing. Jan Kovařík; AGRIO MZS s.r.o. Precizní zemědělství Zobrazeno 1453x

Čím dál více zemědělců se při koupi postřikovače zajímá nejen o objem nádrže či pracovní záběr ramen, ale také o výbavu umožňující co nejpřesnější aplikaci, která se projeví nejen na kvalitě porostu, ale ve výsledku také v podobě značných úspor chemických prostředků a s tím spojených financí. Ve firmě AGRIO MZS s.r.o. mají v tomto směru svým zákazníkům vždy co nabídnout.

Proseeds

Dropleg® Beluga

Aplikační trubice připojované na ramena postřikovače po 25 cm či po 50 cm nabízí firma Agrio již mnoho let a jejich používání je tedy již prověřenou technikou v rámci výživy plodin. Nyní ale přichází jihočeská firma s využitím podobných trubic i pro jejich ochranu. Jedná se o systém flexibilních tažných trubic Dropleg® Beluga z dílny firmy Agrotop. Ten má kromě environmentálního přínosu, jakým je například výrazné snížení úletu, také své opodstatnění ekonomické, jelikož cílené použití Dropleg® Beluga výrazně snižuje množství spotřebované vody. Dále je takováto aplikace proti škůdcům mnohem efektivnější než běžná aplikace shora, zejména v pozdějších fázích růstu rostlin. V minulosti použití trubic často troskotalo na technických komplikacích. Tyto trubice byly totiž příliš tuhé a málo flexibilní, což někdy vedlo k poškození plodin. Nedostatečný byl i výběr kompatibilních trysek. Toto všechno je dnes však již minulostí a systém Dropleg® Beluga umožňuje použití všech komerčně dostupných trysek s rozměrem 8 a 11 mm. Jednoduché kovové desky, pomocí kterých se trubice Beluga k ramenům postřikovače připínají, umožňují snadný přechod mezi konvenční aplikací a tímto systémem. Dále je součástí trubic protiúkapový ventil integrovaný v držáku trysek, který je navržen tak, aby zabránil kapání trubek. Systém Dropleg® Beluga již získal schválení JKI (Julius Kühn-Institut) a vyhovuje tak těm nejpřísnějším podmínkám v souvislosti s ošetřováním řepky v květu. Vzhledem k nízkému úletu při použití trubic Beluga je tento způsob aplikace také výrazně šetrnější ke včelám než klasický postřik. Firma Agrio MZS, s.r.o., je oficiálním distributorem výrobků Agrotop na českém území.

Aplikační trubice Dropleg® Beluga
Aplikační trubice Dropleg® Beluga

CURVE-Control - konstantní dávka v celém záběru během zatáčení

CURVE-Control, tento systém zachování optimální aplikační dávky v celém pracovním záběru postřikovače během otáčení na souvrati jsme v našich článcích již několikrát zmiňovali. Dnes máme však díky systému Varistar od společnosti Agrinova Services, s. r. o., k dispozici i výstup z testovací jízdy našeho samojízdného postřikovače Dino vybaveného špičkovým terminálem Raven CR12. Tento samochod již delší dobu odvádí své služby na farmě Kumberk v okrese Plzeň-sever. Na obrázku je znatelně vidět regulace dávky v ramenou postřikovače během zatáčení. Stejně dobře je v tomto případě vidět i výsledek aplikace MULTI-Rate během průjezdu variabilní mapou. V obou případech se mění dávka v ramenou postřikovače v rámci jednotlivých sekcí. Systém CURVE-Control z dílny firmy Müller Elektronik se v požadavcích zákazníků na výbavu stroje objevuje stále častěji, jelikož nerovnoměrná aplikace na souvrati je problémem v nejednom podniku. Během zatáčení postřikovače se totiž rychlost pohybu ramen značně liší. V případě zatáčení postřikovače doleva setrvává levé rameno v podstatě na místě a veškerý postřik z něj po celou dobu směřuje na velmi malou plochu, kde dochází často k tzv. „spálení“ porostu. V tomto případě je tedy nutné aplikační dávku korigovat. Na druhou stranu pravé rameno během zatáčení doleva doslova letí vysokou rychlostí dopředu a v těchto místech pole se pak často můžeme setkat s nedostatečným ošetřením. Zde je naopak nutné zajistit potřebnou dávku zapojením více trysek. CURVE-Control právě v kombinaci s vícenásobným držákem trysek Selejet a gyroskopem dokáže tedy velmi pečlivě a spolehlivě zohlednit výše zmíněné okolnosti a zajistit optimální dávku v rámci celého záběru postřikovače tak, aby k podobným problémům na souvratích nedocházelo. Výhodou tohoto vybavení postřikovače je velmi přesná aplikace, minimální poškození plodin a v neposlední řadě i šetření nákladů.

Grafický výstup z aplikace pomocí funkce CURVE-Control pořízený během testovací jízdy
Grafický výstup z aplikace pomocí funkce CURVE-Control pořízený během testovací jízdy

Detail aplikace pomocí funkce CURVE-Control
Detail aplikace pomocí funkce CURVE-Control

Související články

AG Tracker: Nejen inteligentní GPS monitoring pro zemědělství

28. 10. 2021 Ing. Pavel Palas; AG info, s.r.o. Precizní zemědělství Zobrazeno 309x

Budoucnost zemědělství je v technologiích

28. 10. 2021 Ing. Václav Jirka; Leading Farmers CZ, a.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 314x

PREFARM® - komplexní, flexibilní a za nejlepší cenu

28. 10. 2021 Ing. Radomír Šmoldas. Ph.D.; MJM agro, a.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 270x

NEXT Farming: Zemědělský trojúhelník 21. století: pole - vesmír - kancelář

28. 10. 2021 Vlastimil Jeroným Vonšovský; FarmFacts GmbH Precizní zemědělství Zobrazeno 248x

Další články v kategorii Precizní zemědělství

detail