Chemap Agro s.r.o.

PreFarm®

03. 11. 2020 Ing. Radomír Šmoldas, Ph.D.; MJM agro, a.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 3024x

Problematikou Precizního zemědělství se zabýváme již od roku 1998. Jednotlivé prvky systému PREFARM® jsou dnes využívány na výměře přesahující 400 000 ha nejen v Česku, ale i okolních státech.

Proseeds

PREFARM® je:

  • komplexní - zahrnuje všechny součásti Precizního zemědělství, nemusíte hledat další dodavatele jednotlivých prvků.
  • flexibilní - sami si můžete vybrat, jestli využijete všechny možnosti systému nebo si vyberete jen části, které aktuálně využijete. Například jen vzorkování půdy nebo jen Dálkový průzkum půd atd.
  • za nejlepší cenu - silná pozice na trhu a velké množství uživatelů umožňuje nabízet ceny už od 30 Kč/ha.

Zdroje dat o variabilitě pozemků v systému PREFARM®

  • Půdní vzorky pro zjištění prostorové variability chemických a fyzikálních vlastností půdy. Geograficky orientovaný sběr půdních vzorků a následné laboratorní analýzy poskytují potřebné informace o prostorové variabilitě pozemku z hlediska půdní reakce, obsahu přístupných živin, zrnitostního složení atd.
  • Sklizňové mapy - data o výnosech plodin a jejich prostorové variabilitě. Výnosová data jsou velmi důležitým zdrojem informací pro stanovení produkčních zón a jejich výnosového potenciálu. Systém PREFARM® umožňuje prostřednictvím webové aplikace PREFARM® MapServer plnou integraci výnosových dat ze sklízecích mlátiček do agronomických doporučení.
  • Analýzy dat z dálkového průzkumu Země, zejména ze satelitních multispektrálních snímků. Data z dálkového průzkumu Země (DPZ) jsou od počátku využívána pro účely stanovení odběrové sítě AZZP (Landsat 7). Zpočátku jsme využívali multispektrální letecké snímky pro systém PREFARM® NitroSensing - doporučení variabilní aplikace dusíku. Nyní je možné aktivní využití multispektrálních snímků z družic Sentinel. Jednotlivé zobrazované vegetační indexy charakterizují variabilitu půdních vlastností i variabilitu porostů. Využitelná je analýza kvantitativní a kvalitativní variability porostu, analýza výnosového potenciálu, analýza variability poškození porostu stresem ze sucha, a také analýza variability půdních vlastností.
  • Mapy relativního výnosového potenciálu jsou důležitou součástí systému. Pro tvorbu zón využíváme více zdrojů dat. Podkladem je analýza satelitních snímků za posledních 10 let, zahrnujme také přesnější snímky Sentinel, využíváme mapy reliéfu, přesných výnosových map ze sklízecích mlátiček a půdních analýz. Systém PREFARM® umožňuje prostřednictvím webové aplikace PREFARM® MapServer plnou integraci map relativního výnosového potenciálu do agronomických doporučení.
  • Využití dalších senzoricky zjištěných dat o prostorové variabilitě půdních vlastností nebo porostu. Systém je schopen zakomponovat do tvorby doporučení další data získaná ze senzorů používaných farmáři. Může jít od data z plodinových i půdních senzorů.

PREFARM® MapServer

Pro farmáře poskytujeme veškeré informace prostřednictvím PREFARM® Mapserveru. Tento nástroj umožňuje všechna získaná data zpracovat, analyzovat a vyhodnotit. Právě zde se nejvýrazněji uplatňuje komplexnost systému, který pracuje se všemi dostupnými druhy dat - z půdních vzorků, ze satelitních snímků i z výnosových map. Zpracovává komplexní doporučení pro využití zjištěné variability pozemků, připravuje plány hnojení a generuje aplikační mapy pro aplikační techniku jednotlivých farmářů. Jde o komplexní nástroj určený nejen agronomům, ale také řídícímu managementu zemědělských farem. Agronomická doporučení se stále zpřesňují a jsou v nich promítnuty informace, které přesněji vypovídají o skutečném stavu půdních vlastností. Pro tvorbu doporučení jsou samozřejmě nezbytné také provozní agronomické informace a korekce.

Obr 1: Mapserver - zobrazení variability zásoby přístupného fosforu v půdě
Obr 1: Mapserver - zobrazení variability zásoby přístupného fosforu v půdě

Obr 2: Analýza porostu pšenice ozimé před aplikací N-hnojiv a po aplikaci
Obr 2: Analýza porostu pšenice ozimé před aplikací N-hnojiv a po aplikaci

Obr 3: Analýza stavu porostu řepky ozimé a návrhy aplikačních map pro přihnojení dusíkem
Obr 3: Analýza stavu porostu řepky ozimé a návrhy aplikačních map pro přihnojení dusíkem

Obr 4: Tvorba výnosových map, zpracování dat a analýza variability
Obr 4: Tvorba výnosových map, zpracování dat a analýza variability

Související články

FOTOREPORTÁŽ - Robotti Tour 2021

27. 08. 2021 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Precizní zemědělství Zobrazeno 951x

BASF a Bosch spojili síly pro digitalizaci zemědělství

02. 08. 2021 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Precizní zemědělství Zobrazeno 555x

Precizní zemědělství nabízí široké možnosti

05. 03. 2021 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha Precizní zemědělství Zobrazeno 956x

Zkušenosti s prvním nasazením polních robotů v ČR

08. 02. 2021 Ing. Václav Jirka a kol.; Leading Farmers CZ, a.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 1074x

Další články v kategorii Precizní zemědělství

detail