Chemap Agro s.r.o.

PreFarm

01. 11. 2019 Precizní zemědělství Zobrazeno 1362x

Problematikou Precizního zemědělství se zabýváme již od roku 1998. Jednotlivé prvky systému PreFarm® jsou dnes využívány na výměře přesahující 400 000 ha nejen v Česku, ale i okolních státech. Největší výhoda systému spočívá v jeho komplexnosti.

Polní dny Sója 2020

Systém PreFarm® přináší:

• efektivnější využití vstupů, zejména hnojiv

• optimalizaci výnosů, stabilizaci kvality produkce

• environmentálně šetrný přístup, deklaraci postupů správné zemědělské praxe

• návratnost investice již v prvním roce implementace

Zdroje dat o variabilitě pozemků v systému PreFarm®

  • Půdní vzorky pro zjištění prostorové variability chemických a fyzikálních vlastností půdy.

Geograficky orientovaný sběr půdních vzorků a následné laboratorní analýzy poskytují potřebné informace o prostorové variabilitě pozemku z hlediska půdní reakce, obsahu přístupných živin, zrnitostního složení atd.

  • Data o výnosech plodin a jejich prostorové variabilitě – sklizňové mapy. Výnosová data jsou velmi důležitým zdrojem informací pro stanovení produkčních zón a jejich výnosového potenciálu. V synergii s daty z DPZ vytváříme tzv. „management zóny“, které lze následně použít při tvorbě agronomických doporučení i pro korekci dalších zásahů na pozemku. Systém PreFarm jako jediný na trhu umožňuje prostřednictvím webové aplikace PreFarm MapServer® plnou integraci výnosových dat ze sklízecích mlátiček do agronomických doporučení.
  • Analýzy dat z dálkového průzkumu Země, zejména ze satelitních multispektrálních snímků. Data z dálkového průzkumu Země (DPZ) jsou od počátku využívána pro účely stanovení odběrové sítě AZZP (Landsat 7). Zpočátku jsme využívali multispektrální letecké snímky pro systém PreFarm NitroSensing® - doporučení variabilní aplikace dusíku. Nyní je možné aktivní využití multispektrálních snímků z družic Sentinel. Jednotlivé zobrazované vegetační indexy charakterizují variabilitu půdních vlastností i variabilitu porostů. Využitelná je analýza kvantitativní a kvalitativní variability porostu, analýza výnosového potenciálu, analýza variability poškození porostu stresem ze sucha a také analýza variability půdních vlastností.
  • Využití dalších senzoricky zjištěných dat o prostorové variabilitě půdních vlastností nebo porostu. Systém je schopen zakomponovat do tvorby doporučení další data získaná ze senzorů používaných farmáři. Může jít od data z plodinových i půdních senzorů.

PreFarm MapServer®

Pro farmáře poskytujeme veškeré informace prostřednictvím PreFarm Mapserveru®. Tento nástroj umožňuje všechna získaná data zpracovat, analyzovat a vyhodnotit. Právě zde se nejvýrazněji uplatňuje komplexnost systému, který pracuje se všemi dostupnými druhy dat - z půdních vzorků, ze satelitních snímků i z výnosových map. Zpracovává komplexní doporučení pro využití zjištěné variability pozemků, připravuje plány hnojení a generuje aplikační mapy pro aplikační techniku jednotlivých farmářů. Jde o komplexní nástroj určený nejen agronomům, ale také řídícímu managementu zemědělských farem. Vývoj aplikace PreFarm MapServer® reaguje na nejnovější technické a technologické poznatky v oblasti výživy a hnojení plodin. Agronomická doporučení se stále zpřesňují a jsou v nich promítnuty informace, které přesněji vypovídají o skutečném stavu půdních vlastností. Pro tvorbu doporučení jsou samozřejmě nezbytné také provozní agronomické informace a korekce.

Související články

Robotti seje rekordy

20. 04. 2020 Ing. Václav Jirka; Leading Farmers CZ, a.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 692x

Pro větší uplatnění precizního zemědělství

24. 02. 2020 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha Precizní zemědělství Zobrazeno 822x

Využití variabilních aplikací ve společnosti Agra Řisuty s.r.o.

27. 11. 2019 Ing. Vítěslav Krček Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze, Ing. Jan Semrád; Agrinova Services, s. r. o. Precizní zemědělství Zobrazeno 1575x

Využití bezpilotních prostředků ve sběru dat a řízení vstupů

22. 11. 2019 Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. a kol. Precizní zemědělství Zobrazeno 1265x

Přehled aktivit společností působících v oblasti precizního zemědělství

01. 11. 2019 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Precizní zemědělství Zobrazeno 1767x

Další články v kategorii Precizní zemědělství

detail