Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

PREFARM® - komplexní, flexibilní a za nejlepší cenu

28. 10. 2021 Ing. Radomír Šmoldas. Ph.D.; MJM agro, a.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 256x

PREFARM®: je komplexní - zahrnuje všechny součásti precizního zemědělství, nemusíte hledat další dodavatele, je flexibilní - sami si můžete vybrat, jestli využijete všechny možnosti systému nebo si vyberete jen části, které aktuálně využijete. Například jen vzorkování půdy nebo jen dálkový průzkum půd atd., je za nejlepší cenu - silná pozice na trhu a velké množství uživatelů umožňuje nabízet ceny už od 30 Kč/ha, a to i v případě využití všech prvků systému včetně odběru půdních vzorků je cena cca 120 Kč/ha.

Proseeds

PREFARM®:

  • je komplexní - zahrnuje všechny součásti precizního zemědělství, nemusíte hledat další dodavatele,
  • je flexibilní - sami si můžete vybrat, jestli využijete všechny možnosti systému nebo si vyberete jen části, které aktuálně využijete. Například jen vzorkování půdy nebo jen dálkový průzkum půd atd.
  • je za nejlepší cenu - silná pozice na trhu a velké množství uživatelů umožňuje nabízet ceny už od 30 Kč/ha, a to i v případě využití všech prvků systému včetně odběru půdních vzorků je cena cca 120 Kč/ha.

Co nabízí PREFARM®

Půdní vzorky - málokdo jde dnes přímo na pole pro zjištění prostorové variability chemických a fyzikálních vlastností půdy. Přitom vápnění nebo aplikace zásobních živin se bez znalosti půdních vlastností neobejdou.

Geograficky orientovaný sběr půdních vzorků a následné laboratorní analýzy poskytují potřebné informace o prostorové variabilitě pozemku z hlediska půdní reakce, obsahu přístupných živin, zrnitostního složení atd. Vzorky v následujících odběrech jsou vždy ze stejných míst, což je důležité pro porovnání výsledků.

Sklizňové mapy poskytují data o výnosech plodin a jejich prostorové variabilitě, která jsou velmi důležitým zdrojem informací pro stanovení produkčních zón a jejich výnosového potenciálu. Systém PREFARM umožňuje prostřednictvím webové aplikace PREFARM MapServer® plnou integraci výnosových dat ze sklízecích mlátiček do agronomických doporučení.

Analýzy dat z dálkového průzkumu Země - zejména ze satelitních multispektrálních snímků. Data z dálkového průzkumu Země (DPZ) pro naše zákazníky aktivně využíváme od roku 2002. Zpočátku jsme využívali multispektrální letecké snímky pro systém PREFARM NitroSensing® - doporučení variabilní aplikace dusíku. Nyní je možné aktivní využití multispektrálních snímků z družic Sentinel. Jednotlivé zobrazované vegetační indexy charakterizují variabilitu půdních vlastností i variabilitu porostů. Využitelná je analýza kvantitativní a kvalitativní variability porostu, analýza výnosového potenciálu, analýza variability poškození porostu stresem ze sucha, a také analýza variability půdních vlastností.

Mapy relativního výnosového potenciálu jsou důležitou součástí systému. Pro tvorbu zón využíváme více zdrojů dat. Podkladem je analýza satelitních snímků minimálně za posledních 10 let, zahrnujeme také přesnější snímky Sentinel, využíváme mapy reliéfu, přesných výnosových map ze sklízecích mlátiček a půdních analýz. Systém PREFARM umožňuje prostřednictvím webové aplikace PREFARM MapServer® plnou integraci map relativního výnosového potenciálu do agronomických doporučení.

Využití dalších senzoricky zjištěných dat o prostorové variabilitě půdních vlastností nebo porostu. Systém je schopen zakomponovat do tvorby doporučení další data získaná ze senzorů používaných farmáři. Může jít od data z plodinových i půdních senzorů.

PREFARM MapServer®

Pro farmáře poskytujeme veškeré informace prostřednictvím PREFARM Mapserveru®. Tento nástroj umožňuje všechna získaná data zpracovat, analyzovat a vytvořit aplikační mapy použitelné pro všechny stroje. Právě zde se nejvýrazněji uplatňuje komplexnost systému, který pracuje se všemi dostupnými druhy dat - z půdních vzorků, ze satelitních snímků i z výnosových map. Zpracovává komplexní doporučení pro využití zjištěné variability pozemků, připravuje plány hnojení a generuje aplikační mapy pro aplikační techniku jednotlivých farmářů. Jde o komplexní nástroj určený nejen agronomům, ale také řídícímu managementu zemědělských farem. Agronomická doporučení se stále zpřesňují a jsou v nich promítnuty informace, které přesněji vypovídají o skutečném stavu půdních vlastností. Pro tvorbu doporučení jsou samozřejmě nezbytné také provozní agronomické informace a korekce.

Související články

AG Tracker: Nejen inteligentní GPS monitoring pro zemědělství

28. 10. 2021 Ing. Pavel Palas; AG info, s.r.o. Precizní zemědělství Zobrazeno 290x

Budoucnost zemědělství je v technologiích

28. 10. 2021 Ing. Václav Jirka; Leading Farmers CZ, a.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 299x

NEXT Farming: Zemědělský trojúhelník 21. století: pole - vesmír - kancelář

28. 10. 2021 Vlastimil Jeroným Vonšovský; FarmFacts GmbH Precizní zemědělství Zobrazeno 237x

Varistar - jednoduše variabilně

28. 10. 2021 Ing. Martina Semrádová; Varistar, s. r. o. Precizní zemědělství Zobrazeno 258x

Další články v kategorii Precizní zemědělství

detail