BASF
BASF
BASF

AGRA

PREFARM® - komplexní, flexibilní a za nejlepší cenu

20. 09. 2022 Ing. Radomír Šmoldas, Ph.D.; MJM agro, a.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 1466x

První pole jsme variabilní dávkou s využitím GPS pohnojili už v roce 1998. Už 24 let aplikujeme a vyvíjíme jednotlivé prvky systému PREFARM®. Systém je aktivně využíván na 450 000 ha konkrétních polích nejen v Česku, ale i okolních státech. V návrzích nové SZP od roku 2023 se uvažuje o dotační podpoře systémů Precizního zemědělství. Díky dlouhodobým zkušenostem jsme připraveni vyhovět vašim požadavkům.

Varistar

PREFARM®

  • je komplexní - zahrnuje všechny součásti Precizního zemědělství, nemusíte hledat další dodavatele,
  • je flexibilní - sami si můžete vybrat, jestli využijete všechny možnosti systému nebo si vyberete jen části, které aktuálně využijete, např. jen vzorkování půdy nebo jen snímky porostů atd.,
  • je za nejlepší cenu - silná pozice na trhu a velké množství uživatelů umožňuje nabízet ceny už od 30 Kč/ha, i v případě využití všech prvků systému včetně odběru půdních vzorků je cena cca 130 Kč/ha

Co PREFARM® nabízí

Půdní vzorky - málokdo jde dnes přímo na pole pro zjištění prostorové variability chemických a fyzikálních vlastností půdy. Přitom například vápnění nebo aplikace zásobních živin se bez znalosti potřebných půdních vlastností neobejdou. Geograficky orientovaný sběr půdních vzorků a následné laboratorní analýzy poskytují potřebné informace o prostorové variabilitě pozemku z hlediska půdní reakce, obsahu přístupných živin, zrnitostního složení půdy atd. Vzorky v následujících odběrech jsou vždy ze stejných míst, to je důležité pro porovnání výsledků v čase a sledování trendů.

Sklizňové mapy - data o výnosech plodin a jejich prostorové variabilitě. Výnosová data jsou velmi důležitým zdrojem informací pro stanovení produkčních zón a jejich výnosového potenciálu. Systém PREFARM umožňuje prostřednictvím webové aplikace PREFARM MapServer® plnou integraci výnosových dat ze sklízecích mlátiček do agronomických doporučení.

Analýzy dat z dálkového průzkumu Země - zejména ze satelitních multispektrálních snímků. Data z dálkového průzkumu Země (DPZ) pro naše zákazníky aktivně využíváme od roku 2002. Zpočátku jsme využívali multispektrální letecké snímky pro systém PREFARM NitroSensing® - doporučení variabilní aplikace dusíku. Nyní je možné aktivní využití multispektrálních snímků z družic. Ve webové aplikaci PREFARM MapServer jsou k dispozici analýzy kvantitativní a kvalitativní variability porostu, analýza výnosového potenciálu, analýza variability poškození porostu stresem ze sucha, a také analýza variability půdních vlastností. Tvorba aplikačních map je jednoduchá a využití neomezené.

Mapy relativního výnosového potenciálu jsou důležitou součástí systému. Pro tvorbu zón využíváme více zdrojů dat. Podkladem je analýza satelitních snímků minimálně za posledních 10 let, zahrnujme také přesnější snímky Sentinel, využíváme mapy reliéfu, přesných výnosových map ze sklízecích mlátiček a půdních analýz. Systém PREFARM umožňuje prostřednictvím webové aplikace PREFARM MapServer® plnou integraci map relativního výnosového potenciálu do agronomických doporučení.

Využití dalších senzoricky zjištěných dat o prostorové variabilitě půdních vlastností nebo porostu. Systém je schopen zakomponovat do tvorby doporučení další data získaná ze senzorů používaných farmáři. Může jít od data z plodinových i půdních senzorů.

PREFARM MapServer®

Pro farmáře poskytujeme veškeré informace prostřednictvím PREFARM MapServeru®. Tento nástroj umožňuje všechna získaná data zpracovat, analyzovat a vytvořit aplikační mapy použitelné pro všechny stroje. Právě zde se nejvýrazněji uplatňuje komplexnost systému, který pracuje se všemi dostupnými druhy dat - z půdních vzorků, ze satelitních snímků i z výnosových map. Zpracovává komplexní doporučení pro využití zjištěné variability pozemků, připravuje plány hnojení a generuje aplikační mapy pro aplikační techniku jednotlivých farmářů. Jde o komplexní nástroj určený nejen agronomům, ale také řídícímu managementu zemědělských farem. Agronomická doporučení se stále zpřesňují a jsou v nich promítnuty informace, které přesněji vypovídají o skutečném stavu půdních vlastností. Pro tvorbu doporučení jsou samozřejmě nezbytné také provozní agronomické informace a korekce.

Související články

Varistar - přínosy variabilních aplikací ověřujeme v dlouhodobých pokusech

07. 02. 2023 Ing. Martina Semrádová; Varistar, s. r. o. Precizní zemědělství Zobrazeno 457x

Zakládání porostů sóji s využitím principů precizního zemědělství

28. 11. 2022 Ing. Pavel Procházka, Ph.D. a kol. Precizní zemědělství Zobrazeno 523x

AG Tracker - Nástroj pro progresivní řízení zemědělské firmy

20. 09. 2022 Ing. Pavel Palas; AG info, s.r.o. Precizní zemědělství Zobrazeno 750x

Postřikovač ARA stříká jen na plevele

20. 09. 2022 Ing. Václav Jirka; Leading Farmers CZ, a.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 553x

Varistar® - Váš spolehlivý partner pro variabilní aplikace

20. 09. 2022 Ing. Martina Semrádová; Varistar, s. r. o. Precizní zemědělství Zobrazeno 620x

Další články v kategorii Precizní zemědělství

detail