BASF
BASF
BASF

Kestom - Monas technology

xarvio® FIELD MANAGER učiní výživu rostlin pohodlnější a efektivnější

17. 03. 2022 Ing. Martina Čížková; BASF Digital Farming GmbH Precizní zemědělství Zobrazeno 522x

Pro podporu dobrého stavu rostlin a dosažení optimálního výnosu je při aplikaci přípravku na ochranu rostlin nezbytné přesně vědět kde, kdy, co a v jakém množství. A to je jen jeden z mnoha důležitých úkolů, které musí farmář zvážit a zvládnout během vegetačního období, a vyžaduje podrobné znalosti, pečlivé plánování a přesné načasování.

Proseeds

Naštěstí existuje výkonný digitální zemědělský nástroj, který pohodlně zvládne tento úkol s přesností, efektivitou a lehkostí - xarvio® FIELD MANAGER, přední světová platforma pro optimalizaci plodin od xarvio® Digital Farming Solutions. Více než 80 000 farmářů v 18 zemích v současné době spoléhá na xarvio® FIELD MANAGER při obdělávání více než 11 milionů ha. Rostoucí obliba digitálního nástroje mezi zemědělci a poradci vychází z jeho snadného použití, přesných agronomických doporučení, která poskytuje pro jednotlivá pole, a ze široké škály funkcí.

Pomocí osvědčených modelů růstu rostlin, založených na dekádě zkušeností, a pokročilých agronomických algoritmů xarvio® FIELD MANAGER kombinuje a průběžně analyzuje širokou škálu datových vstupů, aby farmářům poskytl jasné a relevantní agronomické rady pro efektivní řízení konkrétních polí a zón polí. Analyzovaná data sahají od historických agronomických informací přes sezonní rizika a modely fáze růstu až po místní údaje o počasí v reálném čase a satelitní snímky vegetace. Společně tak poskytuje zemědělcům kompletní obraz o zdraví a růstu plodin v kteroukoli dobu, od setí až po sklizeň.

Důležitou výhodou a klíčovou vlastností xarvio® FIELD MANAGER je řízení výživy plodin. Pomocí modelů růstových fází pro plodiny, jako je ozimá pšenice, ozimý ječmen, cukrová řepa a brambory, spolu s historií pole, aktuálními snímky vegetace a údaji o počasí dokáže přesně určit nejlepší načasování hnojení.

Zemědělci a poradci používající xarvio® FIELD MANAGER pro řízení výživy plodin si mohou nastavit včasné e-mailové upozornění či notifikace v mobilní aplikaci, které je přesně informují o tom, kdy jsou plodiny v optimální fázi růstu. Dále lze xarvio® FIELD MANAGER použít k vytvoření variabilních aplikačních map. Na míru šité aplikační mapy mohou zahrnovat definované oblasti, jako jsou ochranná pásma či překážky, aby bylo zajištěno, že živiny budou aplikovány pouze tam, kde je to potřeba. To pomáhá mimo jiné podporovat biologickou rozmanitost a udržitelnost. Kromě toho lze každou aplikační mapu pro výživu rostlin ručně upravit podle potřeby a uložit ji v xarvio® FIELD MANAGER pro další použití.

Volodymyr Kondratiuk, obchodní manažer pro Východní Evropu pro xarvio® Digital Farming Solutions shrnuje své poznatky: „Pracovat v zemědělství je dnes čím dál složitější úkol a agronomové a farmáři musí během vegetačního období zvládat stále větší počet různorodých úkolů. Každý úkol vyžaduje čas a podrobné znalosti, zvážení a plánování, aby bylo dosaženo nejlepšího možného výsledku. S xarvio® FIELD MANAGER se nám daří pomoci zemědělcům zvládat úkoly pohodlněji a efektivněji a také pomoci ušetřit čas i peníze a zároveň zajistit optimální stav porostů a výnos.“

Přesné načasování pro podporu zdraví rostlin a zisku za všech klimatických podmínek

Zemědělci mohou také těžit z efektivnější strategie ochrany plodin pomocí doporučení k načasování a dávkování. To je založeno na pokročilém agronomickém modelování a odborných znalostech. Nedávné výsledky evropských polních pokusů s ozimou pšenicí v letech 2019–21 jasně potvrzují a ukazují, že při přesném načasování použití variabilních map pro aplikaci fungicidů a regulátorů mohou zemědělci očekávat průměrnou úsporu 15 % na objemu produktů. To je průměrné navýšení zisku o cca 650 Kč/ha ve srovnání se standardní strategií - obvykle založenou na 3 aplikacích. A dokonce i v dobách velkého sucha může zajistit xarvio® FIELD MANAGER zemědělcům zisky navíc - zhruba 460 Kč/ha díky kombinaci řešení načasování s variabilními mapami.

Lepší přehled, menší rizika a větší spolehlivost

Široká škála funkcí xarvio® FIELD MANAGER byla pro zemědělce navržena tak, aby jim pomohla co nejlépe využít jejich půdu, od setí až po sklizeň. Tím, že nabízí jednu aplikaci, jedno místo, kde jsou zobrazeny všechny informace specifické pro jejich pole, 24 hodin denně 7 dní v týdnu - ať už na notebooku či v mobilním telefonu - zajišťuje zemědělcům lepší přehled, menší rizika a větší spolehlivost při každodenní produkci plodin.

Všechny tyto výhody, které xarvio® FIELD MANAGER nepřetržitě poskytuje zemědělcům a poradcům, jsou klíčovým důvodem, proč je toto řešení uznáváno jako přední světová digitální platforma pro optimalizaci plodin.

Další informace o xarvio® FIELD MANAGER naleznete na: www.xarvio.com/cz

Související články

Varistar - Případová studie variabilní aplikace dusíkatých hnojiv

07. 02. 2022 Ing. Martina Semrádová; Varistar, s. r. o. Precizní zemědělství Zobrazeno 769x

Nové možnosti využití a analýzy satelitních snímků dostupné také v ČR

29. 01. 2022 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Precizní zemědělství Zobrazeno 799x

Současný trend v robotizaci ochrany rostlin

23. 12. 2021 Ing. Štěpánka Radová, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Precizní zemědělství Zobrazeno 836x

Robbotti Tour 2021 představila budoucnost na mnoha polích

21. 12. 2021 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Precizní zemědělství Zobrazeno 672x

Další články v kategorii Precizní zemědělství

detail