Chemap Agro s.r.o.

Současné intenzivní odrůdy obilnin nelze pěstovat bez regulátorů růstu

20. 04. 2021 Ing. Petr Portych; Corteva AgriScience Technologie pěstování Zobrazeno 376x

Výnosy obilnin v České republice v průměru stále mírně rostou. Zvyšuje se výnosový potenciál jednotlivých odrůd, stejně jako kvalita agrotechniky. Plynulému nárůstu výnosu brání hlavně rozmary počasí a v posledních letech především častý nedostatek srážek ve vegetačním období. Se zvyšující se výnosností nových odrůd také stoupá význam regulátorů růstu a jejich správné používání. Bez jejich použití nelze docílit špičkového výnosu. Optimální vedení porostu obilnin představuje v současnosti následná aplikace růstových regulátorů na bázi CCC a Fixatoru či Skeletonu ve správný čas.

Základní intenzifikační vstupy

K základním intenzifikačním vstupům, které jsou nezbytné pro vysoký výnos, patří hnojení, odplevelení a fungicidní ochrana. Odplevelení intenzivně pěstované obilniny probíhá většinou již na podzim aplikací širokospektrálního herbicidu Bizon. Pokud se odplevelení ponechá na jaro, je nutno použít vysoce selektivní nově registrovaný Orcane (bez omezení v OP II. st. a na svazích) nebo Technologii Mustang 4x4 či Zypar proti dvouděložným, který také nemá omezení. Dosažení vysokého výnosu předpokládá také vysoké dávky dusíku i ostatních živin včetně mikroprvků nutných pro správný vývoj rostliny.

Technologie správného vedení porostu růstovými regulátory

Pro vysoký výnos musí být obilniny intenzivně hnojeny včetně vysokých dávek dusíku. Ty ale mohou výnos paradoxně snížit, pokud není porost optimálně veden. Při vysoké intenzitě hnojení porostu dusíkem jsou nezbytné 2–3 vstupy růstovými regulátory, které lze často spojit s aplikací fungicidů

Základem správného vedení porostu by mělo být sjednocení odnoží a potlačení dominance hlavního stébla aplikací přípravku na bázi CCC v době plného odnožování nebo nejdéle na jeho konci. Proto se aplikace CCC provádí někdy již v průběhu podzimu, nejdéle pak před začátkem prodlužovacího růstu na jaře. Loňský podzim byl vlhký, výsev a vzcházení obilnin bylo často opožděno. Proto se regulátory na bázi CCC vesměs neaplikovali. Aplikace se tak budou nejčastěji provádět na jaře v době plného odnožování porostu, při teplotách nad 10 °C. Vhodná bude dávka 500–1500 g/ha CCC podle odrůdy, stanoviště, předplodiny i způsobu hnojení. Porost po aplikaci přípravků na bázi CCC srovná odnože, takže mají všechny vysoký výnosový potenciál, což je důležité pro další vedení dané obilniny.

Následujícím a nejdůležitějším krokem správného vedení porostu obilnin pro zabránění polehnutí, je zpevnění a zkrácení stébla v 1.–2. kolénku. To spolehlivě zajistí růstový regulátor Fixator v dávce 0,25–0,4 l/ha. Dále také podpoří zakořenění obilnin, což je v podmínkách České republiky základ pro vysoký výnos, protože často vysokému výnosu brání nedostatečný příjem živin kořeny. Lepší zakořenění porostu pak umožní rostlinám využít dostupnou vláhu a živiny lépe, takže i v obdobích přísušku si porost po aplikaci Fixatoru udržuje naději na špičkový výnos. Fixator je možno aplikovat ve všech ozimých i jarních obilninách optimálně v době, kdy většina stébel je ve fázi 1. kolénka.

Po aplikaci Fixatoru je porost třeba dále sledovat. Měl by být ještě intenzivně hnojen dusíkem. Pokud se zároveň dostaví příhodné podmínky pro růst obilnin, především dostatečné srážky, bude třeba u odrůd náchylných na poléhání ještě zkrátit stéblo mezi posledním kolénkem a klasem. K tomu je možné použít růstový regulátor Skeleton v dávce 0,6 l/ha, který zabrání polehnutí u všech intenzivně pěstované pšenice, tritikale a žita, ale prakticky nepostradatelný je u ječmenů. Optimálně se aplikuje od objevení předposledního listu obilniny až do naduření listové pochvy. Především ozimý ječmen, pokud je intenzivně veden, je nutno zkrátit v době objevení praporcového listu. Optimálním přípravkem pro tento účel je růstový regulátor Skeleton v dávce 0,6 l/ha aplikovaný v době objevení praporcového listu. Pokud je Skeleton aplikován v růstové fázi obilniny 1. až 3. kolénko, má podobný účinek jako Fixator, tedy zkrátí a zpevní spodní internodia stébla.

Jak správně použít růstový regulátor Fixator?

Osvědčeným regulátorem růstu v obilninách se stal Fixator. V ozimé pšenici se aplikuje v dávce 0,25–0,4 l/ha v době 1.–2. kolénka. Jeho aplikace je možná s Technologií Mustang 4x4, ale i se samotným Mustangem Forte nebo Zyparem. Porost ale nesmí být stresován chladem, podmáčením, pozdními mrazíky apod. Pokud není porost v optimálním stavu, je vhodné nejprve aplikovat herbicid a až následně růstový regulátor. Dávka Fixatoru se řídí i teplotou a intenzitou slunečního záření v době aplikace i následujících dnech. Pokud teploty vystupují nad 18 °C a je slunečno, postačuje dávka 0,25–0,3 l/ha. Naopak při chladném počasí a nedostatku slunečního záření, je vhodné použít dávku 0,4 l/ha.

Pokud bude Fixator aplikován s některým ze širokospektrálních fungicidů (např. Soligor, Mizona, Promir, Lynx, Caramba) je možno snížit plánovanou dávku o 0,1 l/ha, neboť současná aplikace s uvedenými fungicidy zvyšuje morforegulační účinek Fixatoru.

Dávku Fixatoru 0,25-0,4 l/ha lze použít v pšenici, žitu, jarním ječmeni a ovsu. U ozimého ječmene je vhodnější dávku zvýšit na 0,4–0,5 l/ha, stejně jako u tritikale. Pokud plánujeme ve fázi 1.–3.kolénko 2 fungicidní vstupy, můžeme rozdělit i dávku Fixatoru na 2× 0,15–0,2 l/ha.

Jak správně použít růstový regulátor Skeleton?

Použití Fixatoru by mělo být součástí technologie každé intenzivně pěstované obilniny. Pokud ale vedeme porost na špičkový výnos, je třeba podle podmínek a odrůdy provést ještě zkrácení stébla mezi posledním kolénkem a klasem aplikací růstového regulátoru Skeleton. Ošetřit by se měly především všechny pšenice náchylnější k polehnutí, ale vysokou návratnost přináší i aplikace u ječmenů, které často poléhají po vymetání vlivem dlouhého internodia pod klasem. Právě Skeleton dokáže zkrátit a zpevnit stéblo mezi posledním kolénkem a klasem jeho aplikací v době objevení praporcového listu. Zkracovat toto internodium je velmi vhodné i u intenzivně pěstovaného žita a tritikale. Pokud se bude Skeleton aplikovat se širokospektrálním fungicidem (Soligor, Mizona, Promir, Lynx, Caramba), je možno použít dávku 0,5 l/ha. Při intenzivním slunečním záření a teplotách nad 23 °C také postačuje tato snížená dávka.

Pokud si agronom naplánuje v rámci technologie použití všech 3 vstupů pro regulaci růstu obilnin a ke zvýšení jejich odolnosti proti polehnutí, používají se snížené dávky CCC, Fixatoru a Skeletonu. Tedy CCC maximálně do 1000 g/ha, Fixator 0,3 l/ha a Skeleton 0,5 l/ha. Jen v případě, že by byly velmi příznivé podmínky pro růst (chladno a deštivo), použije se plná dávka 0,4 l/ha Fixatoru a 6 l/ha Skeletonu.

Nezapomínejte na fungicidní ochranu

Porost správně vedený růstovými regulátory s intenzivním hnojením, je také třeba chránit proti houbovým chorobám. Proti chorobám pat stébel je vhodné použít nově registrovaný Promir (prochloraz + tebuconazole). Na hlavní ošetření praporcového listu je nejvhodnější nově registrovaná Mizona (azol + SDHI) nebo Librax (SDHI + strobilurin) nebo osvědčenou trojkombinaci Soligor (2 azoly + spiroxamin). Takovéto ošetření je zárukou správné agronomické praxe, kdy jsou střídány účinné látky z různých skupin od azolů přes strobiluriny až po SDHI. Již i v České republice se objevují rezistentní kmeny houbových chorob a především v podnicích, kde jsou obilniny pěstovány intenzivně, je nutno látky střídat.

Klasy obilnin je vhodné chránit aplikací nově registrovaného Promiru nebo osvědčeného Lynxu a Caramby.

Vysoké výnosy obilnin umožňuje správné vedení porostu a použití růstových regulátorů na bázi CCC, Fixator a Skeleton, které zvýší odolnost proti polehnutíVysoké výnosy obilnin umožňuje správné vedení porostu a použití růstových regulátorů na bázi CCC, Fixator a Skeleton, které zvýší odolnost proti polehnutí

Abychom zabránit polehnutí intenzivně pěstovaných obilnin, je třeba je správně provést aplikací růstových regulátorů počínaje přípravky na bázi CCC s následnou aplikací Fixatoru a SkeletonuAbychom zabránit polehnutí intenzivně pěstovaných obilnin, je třeba je správně provést aplikací růstových regulátorů počínaje přípravky na bázi CCC s následnou aplikací Fixatoru a Skeletonu

Související články

S technologií strip-till nejen na svahy

02. 06. 2021 Ing. Marcel Herout, Ph.D.; KWS OSIVA s. r. o. Technologie pěstování Zobrazeno 482x

Hluboké kypření půdy v ose budoucích řádků cukrové řepy

28. 05. 2021 Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc. a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 448x

Vliv podsevů v kukuřici z hlediska omezení eroze

26. 05. 2021 Ing. David Kincl, Ing. David Kabelka, Ph.D., Ing. Jan Srbek; Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i. Praha-Zbraslav Technologie pěstování Zobrazeno 535x

Vliv vodního stresu na vodní režim brambor

19. 05. 2021 Ing. Lucie Jindrová, Doc. Ing. František Hnilička, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 454x

Další články v kategorii Technologie pěstování

detail