Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Zpevnění pšenice ozimé na začátku sloupkování

21. 04. 2018 Ing. Petr Ort, Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Technologie pěstování Zobrazeno 350x

Regulace růstu pšenice ozimé patří k velmi důležitým opatřením nejen v intenzivních technologiích pěstování. Regulací rozumíme celkové ovlivnění porostu vedoucí ke zvýšení odolnosti poléhání a zkrácení stébla. Poléhání obilnin je limitujícím faktorem pěstování, protože v jeho důsledku dochází k přímým ztrátám na výnose a ke znehodnocení kvality produkce. Cílenou regulací porostu a vhodně zvolenou fungicidní ochranou vytvoříme nejlepší předpoklady pro bezproblémovou sklizeň s požadovanými parametry. Dvousložkový regulátor růstu Spatial Plus má příznivý vliv na růst a vývoj obilnin, a tím pomůže naplnit výnosová očekávání.

Agronutrition

Přirozená regulace rostlinných pletiv

Spatial Plus obsahuje dvě osvědčené účinné látky, které zpevňují a zkracují stébla obilnin v na začátku sloupkování a zvyšují tak jejich odolnost proti poléhání. Ve vodě rozpustné účinné látky jsou přijímány zelenými částmi rostlin. Chlormequat chloride inhibuje biosyntézu giberelinů, čímž způsobuje zpomalení růstu, zkrácení a zpevnění stébla. Ethephon se v rostlině postupně rozkládá, přičemž se uvolňuje přírodní rostlinný hormon etylén, který snižuje aktivitu růstových hormonů auxinů a stimuluje tvorbu ligninu a celulózy. Důsledkem toho je zpomalení prodlužovacího růstu buněk v internodiích. Obě účinné látky se vzájemně podporují ve způsobu účinku, působí pozvolně a šetrně.

Příznivý vliv na růst a vývoj obilnin

Rostliny zdravější a odolnější proti poléhání mají daleko lepší předpoklady pro nerušené ukládání asimilátů do zrna a efektivněji využívají vodu a živiny. Spatial Plus se aplikuje preventivně nebo cíleně v době, kdy nastanou podmínky pro polehnutí porostu. Aplikaci nemá smysl provádět u porostů, které již začaly poléhat. Vhodně načasovanou aplikací zpevníme, zkrátíme a vyrovnáme porost, omezíme tím ohýbání a lámání stébel, což vede k menším sklizňovým ztrátám a zvýšení výnosu. Zpevnění báze obilnin může do jisté míry eliminovat nepříznivé působení stéblolamu.

Stanovení správného termínu pro krácení

Pro nejefektivnější krácení porostu pšenice je třeba na jaře posoudit aktuální stav porostu a vývoj počasí s přihlédnutím k vlastnostem odrůdy. Časně seté a husté porosty vyžadují zpravidla intenzívnější krácení. V závislosti na vývoji je možné krátit již ve fázi odnožování BBCH 25–29 ošetřením regulátorem na bázi čistého CCC. Na konci odnožování BBCH 29–30 oddaluje CCC sloupkování, zahušťuje a vyrovnává porost. Pšenice ozimá vyžaduje zpevnění bazálních částí a zkrácení spodních nejdelších internodií. Začátek sloupkování BBCH 31 je proto tím správným termínem pro zkrácení prvního a částečně druhého internodia pomocí regulátoru na bázi CCC a ethephonu, tj. regulátoru Spatial Plus. V běžných porostech s nižším rizikem polehnutí je možné aplikovat dávku od 1,0 l/ha podle odrůdy. V systému regulace intenzivních porostů nebo při vyšším riziku polehnutí je možné následně použít Cerone 480 SL na konci sloupkování v dávce od 0,5 l/ha. Přípravek Cerone 480 SL je nově bez omezení použití v OP II. st. zdrojů podzemní a povrchové vody.

Mísitelnost s fungicidy a insekticidy

Spatial Plus je mísitelný s běžně používanými fungicidy (např. Boogie Xpro, Delaro, Hutton, Prosaro 250 EC), insekticidy (např. Decis Mega, Proteus 110 OD) a ověřenými listovými hnojivy. Při použití kombinací s jinými přípravky je třeba se řídit návodem k použití příslušného přípravku a kompatibilitu směsi předem ověřit v malé nádobě ve správném poměru. Spatial Plus nelze mísit s herbicidy, koncentrovaným hnojivem DAM 390 a s přípravky obsahujícími dithiokarbamáty, síru a měď. Nedoporučujeme mísit s kapalnými hnojivy nad 10 kg N/ha.

obr

Související články

Pěstování a využití čiroku v Severní Americe

09. 11. 2018 RNDr. Klára Kosová, Ph.D., Ing. Jiří Hermuth; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Technologie pěstování Zobrazeno 441x

Nové možnosti optimalizace počtu odnoží a výnosu u pšenice ozimé

19. 10. 2018 Ing. Radoslav Koprna, Ph.D.; Univerzita Palackého v Olomouci Ing. Jiří Petrásek, Ing. Jan Šamalík; Chemap Agro s.r.o. Technologie pěstování Zobrazeno 587x

Nové poznatky, které jsou odrazem změny klimatu - vliv sucha na rostlinnou produkci

18. 10. 2018 Doc. Dr. Mgr. Vera Potopová; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 514x

Další články v kategorii Technologie pěstování

Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Slunečnice - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
24%
6%
5%
16%
5%
44%
detail