BASF
BASF
BASF

AGRA

Varistar® - variabilní aplikace od A do Z

03. 11. 2020 Ing. Martina Semrádová; Agrinova Services s.r.o. Články Zobrazeno 7206x

Varistar je komplexní, jednoduchá a dostupná služba pro variabilní aplikace pro každý zemědělský podnik. Administrativní a operativní zátěž, pod kterou pracují agronomové, je enormní, a tak často nezbývá prostor ani chuť na zavádění nových systémů. Služba Varistar je koncipována tak, aby zavedení a provozování systému pro variabilní aplikace bylo pro uživatele maximálně jednoduché.

Proseeds

Pouze 3 kroky k úspěšné variabilní aplikaci

1) Popsat variabilitu půdního bloku.

Variabilitu půdního bloku detailně popisují tzv. mapy relativního výnosového potenciálu (RVP), které jsou základním stavebním kamenem všech variabilních aplikací. Věnujeme proto mnoho pozornosti jejich přípravě, aby mapy RVP byly vždy přesné a spolehlivé. Mapy RVP tvoříme individuálně na základě satelitních snímků, které jsou doplněny agrotechnickými, agronomickými, agrochemickými, pedologickými, hydrologickými a dalšími informacemi, za období 10 let.

2) Vytvořit mapu variabilní aplikace.

Každý agronom je pánem svého pole, proto je každá aplikace připravována individuálně dle požadavků agronoma na základě jeho znalostí, požadavků a zkušeností. Příprava aplikace je jednoduchá a její zadání zabere jen pár minut.

3) Propojit aplikační techniku.

Systém Varistar umožňuje propojení s pestrou škálou rozmetadel, postřikovačů a secích strojů naprosté většiny významných výrobců, a to jak s posledními modely, tak i se zdánlivě nepropojitelnými, třeba i 20 let starými stroji. Zpracované aplikační mapy systém nahraje na dálku a bezobslužně do terminálu aplikačního zařízení, které jsou nastaveny tak, aby vyžadovaly minimální zásah obsluhy při prováděné aplikaci.

Kompatibilita s technikou

V rámci služby Varistar vždy hledáme vhodné řešení, aby vaše aplikační technika mohla variabilně aplikovat bez dodatečných investic. Buď využijeme stávající zařízení a terminály nebo je doplníme našimi terminály. V současné době je systém Varistar plně kompatibilní s terminály značek John Deere, Raven a AG Leader. Do těchto terminálů je možné nahrávat aplikační mapy přímo a je rovněž možno poskytovat vzdálenou podporu převzetím obrazovky terminálu. V případě, že terminál ve vaší technice přímé nahrání mapy neumožňuje, poskytneme vám terminál Varistar iSoyl či Varistar Direct pro řízení variabilní aplikace ke službě Varistar zcela zdarma. Díky těmto terminálům jsme schopni řídit více než 90 % dnes používané techniky.

Součástí služby je samozřejmě technická podpora, která zahrnuje jak instalaci techniky a zaškolení personálu, tak vzdálenou podporu, díky které lze vyřešit 95% problémů okamžitě na dálku, tak servis na místě zdarma.

Partnerství s ESA-BIC

Jsme velmi hrdí, že v letošním roce byla naše společnost se službou Varistar zařazena do inkubátoru Evropské kosmické agentury ESA-BIC Prague. Díky této příležitosti můžeme dále vylepšovat naše služby a získávat nejnovější know-how týkající se satelitního snímání povrchu Země s využitím pro precizní zemědělství.

Jednou z novinek, která s naším zařazením do inkubátoru ESA-BIC Prague souvisí, je výstavba nového zákaznického portálu. Nový portál bude generovat aplikační mapy a přenášet je přímo do zemědělské techniky. Celý proces zpracování bude velmi rychlý, mapu budou moci klienti využít téměř okamžitě. Současně však zůstane k dispozici validační mechanizmus (částečně automatizovaný, v některých případech bude následovat posouzení nestandardních zadání odborníkem) pro odhalení nesprávně zadaných aplikací, které by mohly ohrozit vývoj porostů. Klienti si budou moci jednotlivé aplikace připravit dopředu v několika variantách a na základě aktuální situace v den aplikace se rozhodnout, kterou z nich využijí.

Novinka 2020 - Satelitní portál Varistar

Jednou z prvních vlaštovek našeho vývoje, kterou již tento rok využívali naši zákazníci, je satelitní portál, který poskytuje na denní bázi aktualizované satelitní snímky a mnoho možností analýzy těchto snímků. Mezi nejpoužívanější patří analýza SmartScouting, která vyhodnocuje aktuální satelitní data oproti dlouhodobému normálu a identifikuje rizikové zóny z hlediska vývoje vegetace.

Spokojení klienti

Nejlepší ocenění, které můžeme za naši práci dostat, je spokojený klient. Jedním z klientů, který s námi spolupracuje již od roku 2019, je společnost Statek Kumberk s. r. o., která hospodaří na 740 ha orné půdy v okolí Plzně. V prvním roce spolupráce farma využila možnost variabilní aplikace dusíkatých hnojiv či selektivní aplikace biostimulantů. V sezóně 2019/2020 již byla provedena téměř celá škála variabilních aplikací: variabilní zásobní (základní) hnojení, variabilní setí obilnin, variabilní aplikace dusíku.

V sezóně 2018/2019 bylo dosaženo historického rekordu ve výnosu pšenice ozimé.

V sezóně 2019/2020, kdy bylo provedeno více variabilních aplikací včetně zásobního hnojení a setí, dosáhla farma historicky nejvyšších výnosů u všech plodin.

Pro novou sezónu uvažuje majitel společnosti pan Vykoukal o zařazení dalších variabilních aplikací, a to například variabilní aplikaci morforegulátorů.

Tab. 1: Průměrné výnosy farmy Statek Kumberk a porovnání s průměrem Plzeňského kraje a průměrem farmy v předchozím období

Plodina

2013–18

2020

2019

Průměrný výnos (t/ha)

Průměrný výnos (t/ha)

Rozdíl (%)

Zvýšení zisku (Kč/ha)

Průměrný výnos (t/ha)

Rozdíl (%)

Zvýšení zisku (Kč/ha)

farma

farma

kraj

kraj

farma 2013-18

farma

kraj

kraj

farma 2013-18

řepka ozimá

4,1

4,47

3,46

29,19

9,02

3 515

3,88*

2,99

29,77%

-5,37

-2 090

ječmen ozimý

5,9

8,3

6,11

35,84

40,68

8 640

6,82

5,54

23,10

15,59

3 312

pšenice ozimá

7,27

8,53

6,3

35,40

17,33

4 788

8,45

5,45

55,05

16,23

4 484

* Výnos ovlivněn mimořádně suchým průběhem sezóny

www.variabilni-aplikace.cz

Související články

Další články v kategorii Články

detail