BASF
BASF
BASF

AGRA

Chytrá a efektivní výživa rostlin v jarním období

25. 04. 2021 Ing. Martin Bohuněk; BioAktiv CZ Výživa a stimulace Zobrazeno 1482x

Zemědělství současně prochází mnoha změnami, které kladou významné nároky na rychlé reakce a schopnost přizpůsobit se. Naším cílem je hledat pro naše zákazníky nová řešení ve výživě a způsoby, jak reagovat na rychlý vývoj v rostlinné a živočišné výrobě. Pomáháme tím rozvíjet klasickou agrotechniku k lepší efektivitě a stabilní ekonomice. Využíváme nejnovější trendy a inovativní postupy a naše produkty z řady BioAktiv, AktiCalc, AktiFer a Akti pH jsou ověřeny léty praxe v české a evropské zemědělské výrobě.

Proseeds

Základní výživa dodaná ekonomicky efektivním způsobem

Na podzim i na jaře se zaměřujeme na naprostý základ úspěchu na poli, kterým je vápnění. Kyselé půdy jsou pro hospodářské plodiny nepřirozené, proto je velice náročné a především nákladné je zde udržovat při životě. Dalším zásadním problémem kyselých půd je dostupnost fosforu. Tento začarovaný kruh neustále zvyšuje náklady na výživu a ochranu. Bez nápravy pH nemůžeme základní ani listovou výživou v průběhu vegetace dosáhnout zdaleka takových výsledků, jaké bychom měli v situaci vyváženého pH. Na půdách s pH pod 6 doporučujeme 3 letý systém vápnění AktiCalc, ve variantě 200–500 kg/ha granulovaného vápence AktiCalc IV. generace, který se v pravidelných intervalech rozmetá na vybrané pozemky. Pokud ale v osevním plánu vychází citlivé plodiny jako jarní ječmen, cukrovka nebo řepka na problematické pozemky, můžeme řešit pH i akutně dávkami od 500 kg/ha hned po setí. Díky rychlosti účinku našeho granulovaného vápence pH upravíme v řádů měsíců a zároveň dodáme i velké množství vápníku jako živiny, na kterou se velmi často zapomíná.

Ve chvíli, kdy správné pH na poli řešíme, je dalším krokem správná volba jarního přihnojení podle aktuálních podmínek a stavu porostu. O volbě správného dusíkatého přihnojení velice věcně píší například Ing. Jindřich Černý, Ph.D. nebo Ing. Pavel Růžek, CSc. Jejich články velice dobře poradí, jak vyhovět potřebám rostlin v různých fázích roku nebo jakou roli hrají mikroprvky ve výživě dusíkem a vliv klimatu na klasické postupy ve výživě.

Při jarním přihnojení je pro co nejrychlejší příjem N a S (první a druhé aplikace LAD/DAS/Močoviny) nutné: 1. zvolit správnou formu hnojiva; 2. intenzivně probíhající mineralizace a nitrifikace; 3. rostliny s robustním kořenovým systémem. Proto po správně zvoleném přihnojení aplikujeme s prvním postřikem (herbicid, insekticid nebo CCC) PlantAktiv pro rostliny v množství 1,0 kg/ha. Ten spolehlivě nastartuje mineralizačně nitrifikační procesy v půdě a intenzivně podpoří zakořenění. Obrovskou výhodou je i možnost aplikace s herbicidem, tedy hned v prvních fázích růstu.

Účinnost těchto zásahů je dlouhodobě hodnocena přesnými pokusy v Selgen a.s., AgroEko Žamberk, ÚKZUZ, Zkušební stanici v Nechanicích, a také na ČZU a Mendelově univerzitě. Výsledky jasně ukazují, že tyto zásahy se vyplácí v lepších i horších letech a jsou proto absolutním základem našich agrotechnik.

Moderní listová výživa s přidanou hodnotou

Během vývoje porostu je zásadní správně zvolená, načasovaná a dobře přijatelná výživa. Proto je nutné pečlivě vybírat základní hnojiva a vhodně je doplňovat o listovou výživu, která dokáže efektivně dodat rostlině potřebné živiny a zároveň má i přidanou hodnotu. Řada hnojiv AktiFer je svým složením a procesem výroby na špičce technologického vývoje a řeší potřeby rostlin a farmářů tím nejefektivnějším možným způsobem.

Přednosti hnojiv AktiFer:

  • jsou výborně vstřebatelná díky technologii nanočástic a velkému množství smáčedel,
  • jsou pohodlná při manipulaci, protože stačí používat nízké dávky díky suspenzní formulaci ,
  • obsahují potřebné živiny a  podpůrné látky pro konkrétní růstovou fázi - makro i mikroživiny, aminokyseliny, EPIN atd.,
  • výborně se doplňují s  chemickou ochranou díky dobré mísitelnosti, nízkému pH a smáčedlům.

S výběrem správného zásahu Vám rádi poradíme na základě předchozí konzultace, která nám umožní volit vždy ten nejsnazší a nejefektivněji postup, jak doplnit stávající agrotechniku.

Rané fáze porostu

Pro rané fáze vegetace je ideální využít speciální listové hnojivo AktiFer SuperPhos + Cu. Hnojivo startuje energetický metabolizmus rostlin pro maximální regenerační výkon a příjem dusíku díky dodání velkého množství fosforu a mědi, růstovému hormonu EPIN a volným aminokyselinám. Zároveň výrazně zvyšuje odolnost proti mrazu a přísušku díky vysokému obsahu “antistresové” aminokyseliny Prolin. To se na jaře hodí v případě pozdějších jarních mrazíků, jako tomu bylo v roce 2020. Aplikace má zároveň i solidní fungicidní účinek, takže se jedná o komplexní jarní aplikaci za cenu do 280 Kč/ha. To platí pro střední až lepší porosty, u kterých podporujeme a chráníme jejich potenciál z podzimu.

Pokud jsou porosty slabší a je třeba intenzivně podpořit jejich odnožování a zakořenění, využívá se AktiFer GROW podporující růst kořenů (P, Mn, Cytokininy a velké množství volných aminokyselin), odnožování (Mn a Cytokininy) a stimulující intenzivně vegetativní růst (N, P, B, volné aminokyseliny a růstový hormon EPIN).

Pozdější fáze porostu

V průběhu vegetace se udržuje především dostatečný přísun makroelementů a mikroelementů, aby rostliny nebyly nijak omezeny v růstu a v pozdější tvorbě výnosotvorných prvků. Za sucha lze snadno doplnit komplex makroživin prostřednictvím přípravku AktiFer Macro. Při vyším potenciálu výnosu a v době tvorby klasu je možné sáhnout po AktiFeru Micro, který doplňuje potřebné mikroelementy. U plodin náročnějších na odběr S se do postřiků pravidelně doplňují menší dávky AktiFeru S s nákladem 50 Kč/ha a podpůrným fungistatickým efektem. Opět se jedná o velmi elegantní a ekonomicky efektivní integrované řešení.

V době tvorby a vývoje hlavních výnosotvorných prvků se využívá AktiFer Macro Extra, který silně stimuluje tvorbu generativních orgánů (P, K, mikroelementy a auxiny) a hlavně jejich udržení v problematickém průběhu počasí (N, P, volné aminokyseliny, Prolin a Epin). Tímto vstupem se cílí na maximalizaci výnosu a využití potenciálu, který byl v průběhu roku pracně vytvořen pečlivou prací agronoma. AktiFer Macro Extra se používá do pšenice s 1. fungicidem a v řepce během butonizace až žlutého poupěte. Zajímavá je i aplikace AktiFers S v množství 2,0 l/ha při „lepení“ řepky, která snižuje výskyt černí a prokazatelně zvyšuje HTS.

Všechny vstupy i naše práce mají za úkol co nejsnáze zapojit ověřené moderní poznatky a postupy přímo do vaší standardní agrotechniky. I malá změna pomůže dosáhnout velkého přínosu na poli.

Související články

Podzimní výživa rostlin - nízké dávky, vysoký efekt

31. 08. 2023 Ing. Martin Bohuněk; BioAktiv CZ Výživa a stimulace Zobrazeno 192x

Planstar® - bezztrátová využitelnost dodaného fosforu

14. 06. 2023 Ing. Luděk Novák; Agrinova Group Výživa a stimulace Zobrazeno 274x

Encera - systémové poutání vzdušného dusíku v kukuřici

09. 06. 2023 Ing. Lukáš Svoboda; AgroProtec s.r.o. Výživa a stimulace Zobrazeno 428x

Doporučení pro zdravý a výnosný porost jarních obilnin a máku

02. 05. 2023 Ing. Martin Bohuněk; BioAktiv CZ Výživa a stimulace Zobrazeno 445x

Další články v kategorii Výživa a stimulace

detail