BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Dr Green - listová výživa kukuřice

20. 06. 2021 Ing. Petr Šmída; Dr Green Výživa a stimulace Zobrazeno 945x

Systém výživy kukuřice na českých farmách je již velice propracovaný. Úspěšné podniky na její výživě nešetří, protože si uvědomují, že sklizenou hmotou nebo vlhkým kukuřičným zrnem budou krmit dobytek po celý rok a jakákoliv chyba ve výživě nebo v procesu silážování bývá potrestána.

Proseeds

Kukuřice je plodinou velice náročnou na výživu. Ocení půdu ve vysoké kvalitě a velmi dobře reaguje na listové aplikace. Z mikroprvků jsou pro ni nejdůležitější zinek, mangan a železo. Zinek dodaný formou listové aplikace zvýší odolnost suchu a chorobám, zvýší kvalitu zrna a v dnešní době je jeho aplikace na list u intenzivních farem již spíše pěstitelským standardem. Mezi makroprvky má, kromě nezbytného dusíku, klíčovou úlohu i listová aplikace fosforu, která omezuje viditelné antokyanové zbarvení a pomáhá tvořit kvalitní kořenový aparát rostliny, ze kterého rostlina těží v době přísušku.

V praxi se pro listovou aplikaci nejvíce využívá ošetření mezi 4.–8. listem kukuřice. Druhou možností aplikace je např. spojit listovou výživu s aplikací insekticidu proti zavíječi. Zde se využije vlastnost hnojiva Dr Green - Kukuřice ve věci okyselení postřikové kapaliny a tím i vytvoření předpokladu spolehlivé účinnosti zvoleného insekticidu. Dodání mikroprvků a makroprvků v robustních hnojivech Dr Green se v české praxi na několika podnicích již osvědčilo v roce 2020, proto čtenáře s některými praktickými postřehy seznámím.

Družstvo vlastníků Agro se sídlem v Malinové (okr. Rakovník)

Cílem pokusu bylo nastartovat porost kukuřice odrůdy Danubio, který již symptomaticky projevoval deficienci fosforu (chladno, přemokřená půda). Na podzim byl na pozemek aplikován kravský hnůj v dávce 55 t/ha, před setím byla aplikovaná močovina v dávce 100 kg/ha a během setí byl dodán amofos pod patu v dávce 120 kg/ha.

Technologie Dr Green byla aplikovaná na 4. list samochodným postřikovačem. Zvolená byla tato technologie: Dr Green - Kukuřice (1,95 kg/ha) + Dr Green - Start (2,45 kg/ha) + hořká sůl (4,5 kg/ha). Přibližně 45 minut po aplikaci napršel 1 mm srážek. Před namícháním hnojiv do postřikovače jsem změřil pH použité vody, které činilo 7,8. Po rozpuštění všech složek byla hodnota pH postřikové kapaliny 3,9, což je prakticky ideální stav pro potenciální pesticidní komponenty v postřikové kapalině.

Po aplikaci bylo rozhraní mezi ošetřenou a neošetřenou částí velice dobře viditelné a po sklizni na siláž jsem od ředitele podniku, pana Jiřího Růžičky, dostal výsledkové vyhodnocení, ze kterého jsem spočítal ekonomiku provedeného pokusu, kterou vidíte v tabulce.

Agro Dolní Kralovice (okr. Benešov)

Cílem pokusu bylo vyzkoušet technologii Dr Green během dvou vstupů v těsném sledu za sebou a ekonomicky je vyhodnotit. Je pochopitelné, že se v pěstitelské praxi do zapojení řádků provádí pouze jedna listová aplikace, nicméně druhý vstup lze v praxi u podniků, které disponují samochodným postřikovačem, posunout do termínu ošetření kukuřice proti zavíječi a připravit tak insekticidu okyselením postřikové kapaliny výrazně vhodnější podmínky pro jeho spolehlivou účinnost. Porost kukuřice odrůdy Subito byl založen po sklizni žita na zeleno, kdy byl na jaře ještě před setím aplikován hnůj skotu v dávce 50 t/ha, 200 kg/ha močoviny, 100 kg/ha DASA a během setí (20. 5. 2020) pod patu amofos v dávce 80 kg/ha.

Na 6. list kukuřice byla aplikovaná kombinace Dr Green - Kukuřice (2,0 kg/ha) + Dr Green - Start (1,0 kg/ha) + hořká sůl (5 kg/ha). Následně cca po týdnu byla na 10. list aplikována kombinace Dr Green - Kukuřice (1,0 kg/ha) + Dr Green - Start (2,0 kg/ha) + hořká sůl (5 kg/ha).

I zde bylo rozhraní mezi ošetřenou a neošetřenou částí porostu velice dobře patrné a po vyhodnocení provozního pokusu majitelem podniku, Ing. Vítem Havlem, jsem opět spočítal ekonomiku provedeného pokusu, kterou vidíte v tabulce 3.

Tab. 1: Systém výživy kukuřice s produkty Dr Green

Růstová fáze

Hnojivo a dávka na ha

Účel

4–8 listů

Dr Green - Kukuřice (2,0–3,0 kg)

Dr Green - Start (2,0–4,0 kg)

lze přidat hořkou sůl (až 5 kg/ha) a fungicid

*stimulace tvorby kořenové soustavy

*stimulace tvorby výnosových prvků

*nastartování porostu

10 listů až vyvinutá lata

Dr Green - Kukuřice (1,0–2,0 kg)

Dr Green - Energie (1,0–2,0 kg)

lze přidat hořkou sůl (až 5 kg/ha) a přípravky na ochranu rostlin

*eliminace přísušku navýšením turgor buněk

*vytvoření předpokladu vysokého výnosu

*lepší ozrnění palic a kvalita hmoty

Tab. 2: Chemické složení hnojiv Dr Green

Název hnojiva

Obsah živin (g/kg)

N

P2O5

K2O

SO3

MgO

B

Cu

Fe

Mn

Mo

Zn

Dr Green - Start

100

600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Green - Energie

100

 

400

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Green - Kukuřice

 

 

 

250

20

5

2

60

70

0,5

80

Tab. 3: Ekonomické vyhodnocení pokusů s výživou kukuřice

Agro Dolní Kralovice (okr. Benešov)

Provozní pokus

Ošetřeno 10 ha

Neošetřeno 10 ha

Výnos (sušina 34,5 %)

60 t/ha

56 t/ha

Přírůstek výnosu

+4 t/ha (+ 7,14 %)

Náklady Dr Green, Mgs + 2 aplikace

898 + 500 Kč/ha

 

Zisk při ceně siláže 700 Kč/t

1 402 Kč/ha

Družstvo vlastníků Agro Malinová (okr. Rakovník)

Provozní pokus

Ošetřeno 10 ha

Neošetřeno 10 ha

Výnos (sušina 35 %)

50 t/ha

46 t/ha

Přírůstek výnosu

+4 t/ha (+ 8,7 %)

Náklady Dr Green, Mgs + aplikace

635 + 250 Kč/ha

 

Zisk při ceně siláže 700 Kč/t

1 915 Kč/ha

Shrnutí pokusů:

  • účinnost viditelná pouhým okem, což u listových aplikací běžně nebývá zvykem,
  • pozitivní vliv na zisk z hektaru,
  • urychlení počátečního vývoje rostlin,
  • zlepšení vybarvení listové plochy kukuřice a jejího olistění,
  • pozitivní ovlivnění stay-greenu kukuřice,
  • lepší opylení a ozrnění palic,
  • pozitivní vliv na vitalitu a výnos i v ročníku s nadprůměrným rozdělením srážek během vegetace.

Obr. 1: Rozdíl v neošetřené a ošetřené části byl markantní, Družstvo vlastníků AGRO se sídlem v Malinové (okr. Rakovník)
Obr. 1: Rozdíl v neošetřené a ošetřené části byl markantní, Družstvo vlastníků AGRO se sídlem v Malinové (okr. Rakovník)

Obr. 2: Rozdíl mezi neošetřenou a ošetřenou variantou byl 30–40 cm, Agro Dolní Kralovice (okr. Benešov)
Obr. 2: Rozdíl mezi neošetřenou a ošetřenou variantou byl 30–40 cm, Agro Dolní Kralovice (okr. Benešov)

Obr. 3: Vliv listové výživy Dr Green - Kukuřice + Dr Green - Start (2,0 + 3,0 kg/ha) na vitalitu a stay-green kukuřice v době sklizně na siláž  (ZOS Kačina, okr. Kutná Hora, foto: M. Benda, Unikom)
Obr. 3: Vliv listové výživy Dr Green - Kukuřice + Dr Green - Start (2,0 + 3,0 kg/ha) na vitalitu a stay-green kukuřice v době sklizně na siláž
(ZOS Kačina, okr. Kutná Hora, foto: M. Benda, Unikom)

Distribuce

V případě zájmu mě, prosím, kontaktujte na telefonním čísle 737 364 005 nebo e-mailu p.smida@dr-green.pl, kde vám rád zodpovím dotazy, poradím a pomohu s distribucí výše charakterizovaných produktů.

Související články

Jak se chovat po loňském podzimu a zimě k porostům ozimých obilnin

10. 03. 2022 Ing. Petr Buriánek; BUPOR poradenství ve výživě a ochraně rostlin, s.r.o. Výživa a stimulace Zobrazeno 321x

Zonální aplikace bakterií a živin při výsevu sóji

20. 07. 2021 Ing. Pavel Procházka, Ph.D. a kol. Výživa a stimulace Zobrazeno 675x

Maximální podpora růstu a zvýšení výnosů

26. 06. 2021 Ing. Hana Rosolová; Lovochemie, a.s. Výživa a stimulace Zobrazeno 1058x

Chytrá a efektivní výživa rostlin v jarním období

25. 04. 2021 Ing. Martin Bohuněk; BioAktiv CZ Výživa a stimulace Zobrazeno 803x

Další články v kategorii Výživa a stimulace

detail