Chemap Agro s.r.o.

Bezpečné přihnojení kukuřice dusíkem na list

28. 05. 2021 Ing. Luděk Novák; Agrinova Consulting, s.r.o. Hnojení Zobrazeno 2076x

Vysoké srážkové úhrny a podprůměrné květnové teploty zpozdily aktivní růst kukuřice nejméně o 30 dnů, způsobily stres rostlin a významně vysoké ztráty dusíku. Ztracený dusík bude rostlinám kukuřice v době odloženého intenzivního růstu chybět a aplikace postemergentních herbicidů ještě zvýší míru stresu. Úroveň a míru stresu lze snížit biostimulatem v kombinaci listovým hnojivem a chybějící dusík bude nezbytné doplnit přihnojením na list roztokovým dusíkatým hnojivem s řízeným uvolňováním.

Přihnojení hnojivem Nutrino na list:

  • až 95% využitelnost dodaného dusíku
  • bez rizika popálení listů
  • řízené uvolňování dusíku v  listech (6-8 týdnů)
  • směsi Tank-Mix s POR a listovými hnojivy

Ztráty a potřeba dusíku v čase

Významné ztráty dusíku v deštivém období:

  • Ztráta dusičnanů vyluhováním:. Vyluhováním se rozumí ztráta rozpustného NO3 –N při jeho pohybu s půdní vodou, obvykle přebytečnou vodou, pod kořenovou zónu. Dusičnan-N, který se pohybuje pod kořenovou zónou, má vysoký  potenciál se vyluhovat  do podzemní nebo povrchové vody. Lehké půdy mají nižší schopnost zadržovat vodu, a proto mají ve srovnání s  těžkými půdami větší potenciál ztráty dusičnanů vyluhováním, nicméně dusičnany-N se po vydatných srážkách vyluhují z jakékoli půdy.
  • Ztráta dusičnanů denitrifikací: Denitrifikace může být hlavním mechanismem ztráty NO3 –N, při nasycení půdy nasyceny vodou již po dobu 2 nebo 3 dnů.
  • Ztráta dusíku vytěkáním: Vytěkáním se ztrácí N ztrácí jako plynný amoniak (NH3) z močoviny.

Průběh potřeby dusíku v čase

Nedostatek dusíku během vegetace!

40 - 60 % dusíku se vyplaví a vypaří po přihnojení granulemi močoviny při setí nebo krátce po něm!

nedostatek dusíku u kukřice

 

Přihnojení kukuřice dusíkem na list. Co, kdy a jak?

Podpořit růst vlásečnicových kořenů a snížit stres porostu kukuřice po aplikaci herbicidů biostimulantem Quantum SeaAmin (0,5-1,0 l/ha) a podle potřeby doplnit chybějící zinek listovým hnojivem Quantum UltraZinc 117 (0,8-1,6 l/ha).

Přihnojit dusíkem v růstové fázi 10. listu roztokovým hnojivem NUTRINO (10-30 l/ha) s biostimulantem Quantum AminoMax (0,5 l/ha) a podle potřeby doplnit další chybějící živiny listovým hnojivem Quantum UltraComplex (3-5 l/ha).

Přihnojit dusíkem v růstové fázi objevení střapce roztokovým hnojivem NUTRINO (10 l/ha) s biostimulantem Quantum AminoMax (0,5 l/ha). Případně přidat do směsi Tank-Mix insekticid (např. úč. l. indoxacarb).


Související články

Výnosy a kvalita píce kukuřice na siláž v různých půdně-klimatických podmínkách ČR v roce 2020 - předběžné výsledky

04. 06. 2021 Ing. Eva Kunzová, CSc., Ing. Ladislav Menšík, Ph.D., Ing. Pavel Nerušil, Ph.D., Ing. Lukáš Hlisnikovský, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 289x

Výživa jarního ječmene v proměnlivých podmínkách

29. 04. 2021 Prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna, Ing. Renáta Dufková, Ing. Roman Maco; Mendelova univerzita v Brně Hnojení Zobrazeno 610x

Hnojenie repky na jar a počas vegetácie

19. 04. 2021 Prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Hnojení Zobrazeno 481x

Efektivní výživa jarních plodin s důrazem na ječmen

18. 04. 2021 Ing. Martin Bohuněk; BioAktiv CZ Hnojení Zobrazeno 350x

Limus® Clear a Vizura® - stabilizátory dusíku od BASF

07. 03. 2021 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Hnojení Zobrazeno 456x

Další články v kategorii Hnojení

detail