Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

Biostimulace a podzimní přihnojení řepky ozimé pro založení porostů s perspektivou vysokých výnosů

10. 12. 2018 Ing. Dušan Musil; TIMAC AGRO Czech Hnojení Zobrazeno 2354x

Pokud chceme maximalizovat ekonomickou výkonost řepky, je třeba zásadním způsobem kladně ovlivňovat výnosotvorné prvky. Nutností je zabezpečení optimálních podmínek pro růst rostlin a eliminaci stresů. Časná biostimulační výživa rostlin z pohledu TIMAC AGRO nabízí cílené výživářské řešení. Taktéž vhodně zvoleným podzimním hnojením značně ovlivníme formování budoucího výnosu. Důležitost vybilancované výživy u řepky ozimé se zdá být zcela zásadní.

Proseeds

Stabilizaci porostů v kritických obdobích je možné podpořit doplňkovou listovou výživou. Společnost TIMAC AGRO vyvinula pro založení intenzivních porostů biostimulační listové hnojivo Fertiactyl Starter 13% N (močovinová forma), 5 % P2O5, 8 % K2O, Fertiactyl® komplex (huminové kyseliny, fulvokyseliny, Zeatin, Glycin betain).

Fertiactyl Starter je jedinečný přípravek pro stimulaci vzcházejících porostů. Sjednocuje nerovnoměrně vzejitý porost a podporuje hlubší zakořenění (obr. 1). Cytokinin Zeatin napomáhá lepšímu dělení buněk. Podpora obsažených látek je zesílena přítomností huminových kyselin a fulvokyselin na molekulové bázi, které zlepšují vázání živin v půdě a pozitivně působí na přijatelnost živin rostlinou. Stimulační a antistresovou látkou je Glycin betain, který stabilizuje vodní režim rostlin. Zpomaluje stárnutí chlorofylu, RNA a bílkovin v rostlinných pletivech, a tím zmírňuje negativní důsledky působení abiotických stresů, jako je sucho, teplo, či zasolení půd. Aplikační dávka 1,0–2,0 l/ha ve stádiu 3–4 listů.

Obr. 1: Vliv aplikace Fertiactyl Starter na stav kořenového systému řepky
Obr. 1: Vliv aplikace Fertiactyl Starter na stav kořenového systému řepky

Racionálním prvkem technologie pěstování řepky ozimé je podzimní přihnojení. Výsledky z praxe i pokusů nám ukazují, že podzimní hnojení u řepky ozimé má obrovský význam. Vhodně zvolené podzimní hnojení značně ovlivní výnosový potenciál řepky. Chceme-li řešit dodání živin řepce ozimé v podzimním období, musíme zohlednit i riziko ztrát ve vztahu k využitelnosti a poměru dodávaných živin.

Hnojivo s unikátní technologií N-process eliminuje riziko ztrát dusíku díky organo-vápenatému komplexu, který obsahuje dusík ve formě NH2, NH4. Stěžejní je i postupné uvolňování dusíku. Stimulace činnosti půdních mikroorganizmů a aktivity enzymu nitrátreduktázy. Jednostranná výživa dusíkem není dostačující ani racionální. Na podzim je potřebné formovat kořen a ne nadzemní hmotu. Řešení nabízí aplikace granulovaného hnojiva Eurofertil TOP 54 N-Process (NP 15/8; 31 SO3; Mescal 975 (12 CaO); N-Process ).

Pěstitelsky přínosná je synergie N/P. Přítomnost chráněného vodorozpustného fosforu je zcela zásadní. Blokování P hrozí v případech, pokud je půdní reakce silně kyselá nebo naopak alkalická. Díky komplexu Top-Phos® je řepka schopna využít výrazně vyšší podíl aplikovaného fosforu. Fosfor nám primárně zajistí rozvoj mohutné kořenové soustavy. Vápník hustou síť kořenových vlásků. Silný kořen je limitujícím faktorem hospodaření s vodou a snížení stresu z případného sucha. Fosfor je důležitou složkou energetického metabolizmu rostlin (účastní se syntézy cukrů, jejichž hladina je důležitá pro bezproblémové přezimování). Předností hnojiva je i obsah síry. Hlubší deficit síry vede k zásadní redukci výnosu. Doporučené dávkování pro podzimní aplikaci činí 100–200 kg/ha.

Společnost TIMAC AGRO již řadu let pěstitelům dodává hnojiva řady N-Process. V praxi tato granulovaná hnojiva prokazují vysokou výkonnost a schopnost eliminace abiotických stresů. Hnojiva jsou výjimečná nejen obsahem jednotlivých živin, ale i poměry mezi jednotlivými živinami a obsahem cenných specifit, které podpoří mikrobiální i fyziologické procesy a umožní dosáhnout vyšších úrod i kvality produkce.

Tab. 1: Výsledky maloparcelkového pokusu v Červeném Újezdě (sklizeň 2016 a 2017)
Tab. 1: Výsledky maloparcelkového pokusu v Červeném Újezdě (sklizeň 2016 a 2017)

Všechny produkty řady N-Process (Sulfammo 23, Sulfammo 30, Eurofertil TOP 54 NPS a Eurofertil 33) vedle obsahu příslušných živin prochází při výrobě procesem, při kterém dochází k rozpuštění a následnému smíchání a spojení všech látek obsažených v hnojivu společně s organo-vápenatou složkou. Synergický efekt mezi dusíkem a sírou, dusíkem a hořčíkem a dusíkem a fosforem v kombinaci s vápníkem výrazně zvyšuje využitelnost dusíku. Molekula N-Process podporuje mineralizaci a snižuje ztráty dusíku volatilizací (výparem) a vyplavením z půdního profilu.

Související články

Podzimní přihnojení řepky

30. 11. 2023 Ing. Pavel Růžek, CSc. a kol. Hnojení Zobrazeno 372x

Optimalizace plánů hnojení: výsledky dlouhodobých pokusů v různých půdně-klimatických podmínkách ČR

22. 11. 2023 Ing. Lukáš Hlisnikovský, Ph.D., Ing. Eva Kunzová, CSc., Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 487x

Možnosti zvýšení účinnosti digestátu ve výživě a hnojení rostlin

18. 11. 2023 Ing. Tomáš Javor, DiS. a kol. Hnojení Zobrazeno 555x

Vliv zasolení na primární metabolizmus a enzymatickou aktivitu máku setého

31. 10. 2023 Bc. Jakub Špaček; Česká zemědělská univerzita v Praze Hnojení Zobrazeno 349x

Aplikace dusíkatých hnojiv pro rozklad slámy

01. 09. 2023 Ing. Gabriela Mühlbachová, Ph.D. a kol. Hnojení Zobrazeno 733x

Další články v kategorii Hnojení

detail