Chemap Agro s.r.o.

Efektivní podpora výnosu a kvality

07. 04. 2015 Ing. Martina Poláková, Ing. Jiří Šilha, Ph.D.; SOUFFLET AGRO a.s. Hnojení Zobrazeno 2608x

Hlavním cílem při sestavování pěstební technologie je co nejlépe zhodnotit vynaložené investice v podobě dosažení očekávaného výnosu a kvality. Každý agronom přemýšlí, jak podpořit pěstované plodiny v aktivním příjmu živin. K tomu uzpůsobuje systém zpracování půdy a optimalizaci jednotlivých vstupů do porostu. Současně se na trhu prosazují vysoce výkonné odrůdy, které dokáží efektivně využívat i vyšší dávky hnojiv, ale to za předpokladu, že jsou živiny v půdě a zároveň i dostatečně přístupné. Dobrou přístupnost živin můžeme ovlivnit správnou péčí o půdu (pravidelné nahrazování odebraných živin hnojivy, udržování pH půdy, …) a podporujeme jí stimulátory, které pomohou rostlině živiny ve větší míře přijímat. K tomu lze použít přípravky CereaTOP, CornTOP a OilTOP. Pro rychlé a efektivní dodání dusíku pro rostliny je určen NitroTOP.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

NitroTOP je listové hnojivo, které umožnuje účinně doplnit potřebu dusíku, hořčíku a síry v rámci jedné aplikace. Spojení rychle působícího amidického a postupně uvolňovaného močovinoformaldehydového dusíku zajišťuje jeho efektivní využití. Přípravek má vysokou smáčivost a dobrou přilnavost a propustnost, nedochází k rychlému vysycháni na listu a tvorbě krystalků, které by mohly způsobit ztrátu aplikovaných živin či popálení listů. V kombinaci s posledním fungicidem optimalizuje výnos a obsah proteinu v zrnu, kdy funguje jako doplněk nebo plná náhrada kvalitativní dávky dusíkatého hnojení u pšenice. V suchých podmínkách garantuje vyšší přísun N než při použití klasických pevných hnojiv. NitroTOP je mísitelný s většinou přípravků na ochranu rostlin. Díky velmi nízkému obsahu biuretu nepálí a při sólo aplikaci stačí pouze 100 litrů vody na hektar.

CereaTOP povzbuzuje obilniny ve snaze přijmout z půdy větší množství živin i z méně přístupných forem a to díky větší produkci enzymů, které rostlina vypouští do své rhizosféry. Tyto látky v konečném důsledku zvyšují příjem živin a rostliny na to reagují tmavším zbarvením, intenzivnějším růstem a zvýšením výnosu. Ideální termín aplikace je před obdobím intenzivního růstu (BBCH 30-39). Využitelný je pro ozimé i jarní obilniny včetně sladovnického ječmene. Zrychlení dynamiky příjmu živin je využitelné jak u nadějných porostů (kombinovat s vhodnou morforegulací), tak i u porostů slabších, kde došlo vlivem různých faktorů k nedostatečnému vývoji porostu. Obsahuje N, Mg a filtrát GA 142. Je mísitelný s většinou přípravků na ochranu rostlin a podporuje účinnost fungicidních aplikací. Velmi dobře na ošetření reagují vysoce produktivní odrůdy pšenice ozimé FAKIR (A), SAILOR (A),  KWS SANTIAGO (C) a KWS OZON (C), ale vhodné je použití u výnosných šestiřadých krmných ozimých ječmenů i dvouřadých sladovnických ozimých i jarních odrůd, kde podporují u vysoce produktivních porostů zejména zlepšení přepadu, což je základní výkupní parametr. Vhodná je kombinace s předchozím ošetřením ZinSTART či CereaSTART, které ve vhodném TM podpoří tvorbu základních výnosotvorných faktorů.

CornTOP je listové hnojivo s výrazným stimulačním a protistresovým účinkem, vhodné pro všechny porosty kukuřice v dávce 2,0 l/ha. Obsahuje vyvážené množství vodorozpustného P, Zn a Mo v chelátové formě, doplněné o filtrát GA 142 pro intenzivní stimulaci a podporu růstu kořenů i listové plochy. CornTOP zvyšuje odolnost kukuřice k nepříznivým podmínkám (sucho, chlad, pozdní aplikace herbicidu, atd.), podporuje tvorbu generativních orgánů a pozitivně tak ovlivňuje výnos zrna i zelené hmoty. Kukuřice je velmi citlivá na nedostatek zinku, příjem tohoto prvku vrcholí v červnu, poté se snižuje a ke druhému mírnějšímu vrcholu dochází v září.

Zinek zlepšuje zdravotní stav, podporuje růst, produkci rostlinných orgánů, dozrávání, je nezbytnou součástí řady enzymů, růstových hormonů a je také důležitý pro fotosyntézu a funkci chlorofylu. Podílí se na dusíkatém metabolismu, tak že ovlivňuje asimilaci nitrátů. Rostliny s optimální hladinou zinku vydrží dlouhé období stresu ze sucha, protože zinek hraje významnou roli při vstřebávání půdní vlhkosti. Nedostatek zinku se projevuje u mladých rostlin žloutnutím nejmladších listů, rostliny mají zakrnělý růst, při dlouhotrvajícím nedostatku je výrazně redukována výška rostliny a nasazení zrn v palici. Důsledkem je snížený výnos. K tomuto stavu dochází často za déle trvajícího sucha a na půdách neutrálních až slabě alkalických.

Molybden je v rostlinách obsažen jen nepatrně, plní však velmi významnou funkci při redukci nitrátů, syntéze bílkovin, jeho příjem je omezen především na půdách s nízkým pH. Ovlivňuje správný růst rostlin, zvětšuje odolnost proti chladnému a suchému počasí a nemocem, zlepšuje metabolismus dusíku a fosforu, umožnuje vstřebávání železa a zvětšuje intenzitu fotosyntézy.

Vysoký podíl oligosacharidů, přírodních stimulátorů a biologicky aktivních látek obsažených ve filtrátu GA 142 podporuje aktivitu růstu kořenů, kořenového vlášení a tvorbu enzymů, díky kterým dokáže kořenový systém využít živiny i z těžce přístupných půdních forem. V pokusech byl 21 dní po aplikaci CornTOP zjištěn nárůst kořenové hmoty (+ 50 % sušiny), dle ARR výrazně zvýšený obsah živin a minerálů a nárůst zelené hmoty o 12 %.

Aplikaci je nejvhodnější provést ve fázi 4. – 10. listu kukuřice, nebo v období před příchodem stresových podmínek, možný je i TM s fungicidem či insekticidem.

Dobře založený kořenový systém dokáže eliminovat působení stresu a podpořit výnos
Dobře založený kořenový systém dokáže eliminovat působení stresu a podpořit výnos
Dobře založený kořenový systém dokáže eliminovat působení stresu a podpořit výnos
 

OilTOP je určen pro podporu výnosu olejnin a luskovin. Přispívá k optimálnímu rozvoji kořenového systému, zároveň aktivuje tvorbu enzymů, díky kterým rostlina může lépe čerpat živiny z půdy. Obsahuje bor, dusík a biologicky aktivní látky ve filtrátu GA 142, které výrazně podporují metabolismus rostlin, dochází k rychlejšímu nárůstu biomasy, podpoře tvorby poupat a zvýšení násady šešulí či lusků, semen a olejnatosti. Celkově podporuje dobrou kondici porostu, omezuje stres ze sucha a chladu a eliminuje opad šešulí. Aplikaci je nejvhodnější provést ve fázi tvorby poupat až po počátek kvetení, je možná společná aplikace s fungicidem či insekticidem, kdy podporuje příjem pesticidů přes kutikulu.

Všechny produkty z nabídky SOUFFLET AGRO budou k vidění na tradičním Velkém polním dni SOUFFLET AGRO a.s. ve Všestarech u Hradce Králové, který se bude konat ve středu 17. června 2015. Jsou zde připraveny prezentace odrůd hlavních plodin, porovnání účinnosti fungicidů a morforegulátorů, ukázky mechanizace a inovace v technologiích pěstování u většiny plodin, které jsou uplatnitelné na udržení půdní úrodnosti a dlouhodobé udržení vysoké výnosové úrovně. Těšíme se na Vaši návštěvu a věříme, že čas strávený na Velkém polním dni ve Všestarech se Vám v budoucnu mnohonásobně vrátí.

Porosty ošetřené přípravky Soufflet agro na Velkém polním dni
Porosty ošetřené přípravky Soufflet agro na Velkém polním dni
 

Související články

Foliární aplikace síry a její vliv na výnos a kvalitu zrna

22. 06. 2017 Ing. Ladislav Černý, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Hnojení Zobrazeno 404x

Využití přírodních způsobů pro intenzivní pěstování kukuřice

03. 05. 2017 Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D., Ing. Pavel Cihlář, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Hnojení Zobrazeno 607x

Hnojení pšenice ozimé na jaře

24. 04. 2017 Doc. Ing. Pavel Ryant, PhD., Ing. Jiří Antošovský, Doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Hnojení Zobrazeno 1213x

Regenerační hnojení s Ureastabil

13. 04. 2017 Ing. Jaroslav Mráz; AGRA GROUP a.s. Hnojení Zobrazeno 537x

Jarní stimulace výnosového potenciálu pomocí listové výživy

27. 03. 2017 Ing. Jan Grznár; Timac Agro Czech Hnojení Zobrazeno 483x

Další články v kategorii Hnojení

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Insekticid Huter SPU

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
6%
2%
24%
4%
50%
detail