Chemap Agro s.r.o.

Foliární aplikace síry a její vliv na výnos a kvalitu zrna

22. 06. 2017 Ing. Ladislav Černý, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Hnojení Zobrazeno 1548x

Nedostatek síry ve spadu v podobě kyselých dešťů je skutečností. Síra chybí u všech plodin. Základem výživy je dostatek síry v půdě a to v podobě síranové nebo elementární. Nejčastější doplnění síry je hnojením DASA (síran amonný + LAD). Síranový iont je v půdě pohyblivý jako nitrát. Velmi snadno se promývá do hlubších vrstev, kde je pro mělce kořenící obilniny špatně dostupný.

Agronutrition

Aplikace elementární síry (Wigor S), která je v půdě minimálně pohyblivá, je nutná se zapravením. To znamená před setím obilnin. Přeměna elementární síry probíhá za teploty nad 5 °C, dostatečné půdní vlhkosti a aktivity půdních bakterií. Největší potřeba síry je v období sloupkování a tvorby klasu. Foliární aplikace síry působí také fungicidně. Nejlepší účinnost na houbové patogeny má elementární mikromletá síra (velikost částic 0,5–5 mikronů) s pomalou oxidací na síranový iont na povrchu listu.

Výsledky s foliární aplikací síry

Thiosíranová hnojiva rychle pronikají do rostliny, tam podporují tvorbu aminokyselin a následně bílkovin. To bývá často problém pro jarní sladovnický ječmen. Doporučení je aplikace s prvním fungicidem a s druhým fungicidem aplikovat hořčík na podporu fotosyntézy. V jednoletých pokusech došlo po této kombinaci ke snížení obsahu N-látek (cca 0,5 %) a zvýšení výnosu o 17 % (tab. 1).

Růst obsahu N-látek v zrnu po foliární aplikaci thiosíranu TM s fungicidem na ochranu klasu se dá využít při pěstování pšenice. Zvýšení výnosu bylo do 5 % při výrazném zlepšení kvalitativních znaků (viz graf). Aplikace byla provedena v BBCH 55. Pomalu působící elementární síra (Folit Síra) zvyšovala výnos přes 6 %, ale obsah N-látek v zrnu pšenice byl mírně snížený. Doporučení pro foliární aplikaci síry v pšenici je přidání elementární síry do postřikové jíchy do fáze praporcového listu, kde působí nejen jako živina, ale hlavně fungistaticky. Na vymetaný porost použít síranové nebo thiosíranové formy v kombinaci s fungicidní ochranou - zvyšují obsah N-látek v zrnu.

Kombinace TM 10 kg močoviny do 200 l vody + 5 kg hořké soli + 1,0 l/ha elementární síry v kombinaci s pesticidy ukazuje možnosti dohnojení foliární výživou během vegetace s ovlivněním výnosu, počtu zrn v klasu, HTZ i N-látek v zrnu sladovnického ječmene. Při ročníku s předpokladem vysokého výnosu (studený a vlhký duben a květen), jako je tomu letos na většině území ČR i SR, mají foliární aplikace s elementární sírou + N hnojení pozitivní vliv na zvyšování N-látek v zrnu. Se stoupající dávkou elementární síry (Ferti MK S) z 1,0 l na 5,0 l/ha se výnos zvýšil cca 0,8 t/ha a zároveň se zvyšoval i obsah N-látek v zrnu do sladovnického optima (tab. 2). „Ročník charakteristický nízkým obsahem N-látek v zrnu: nízké oslunění, dostatek srážek - anglické počasí.“ Problémem pro kvalitu sladovnického ječmene může být ročník suchý, slunečný a teplý (2015 a 2016), kdy jsme měli obsah N-látek všeobecně vysoký. Proto je třeba ukončit foliární aplikace N výživy a síry v polovině sloupkování. Zde platí doporučení z tabulky 1.

Možnost integrované fungicidní ochrany je střídání aplikace síry (thiosíranů) a mědi (tab. 3). Výsledky ukazují srovnatelný výnos jako při aplikaci fungicidu, bohužel v roce 2016 byl obsah N-látek mimo sladovnické optimum. Nejvyšší výnos jarního ječmene byl dosažen v kombinaci fungicidní ochrany a aplikace mědi a síry

Doporučení:

  • Foliární aplikací síry se zvyšuje výnos a ovlivňují kvalitativní znaky zrna obilnin.
  • U jarního ječmene skončit aplikaci thiosíranů a síranů do poloviny sloupkování, pokud nechcete záměrně zvyšovat obsah N-látek v zrnu.
  • Aplikace thiosíranů a síranů je vhodná v TM s fungicidem do klasu pšenice - zvyšuje obsah N-látek v zrnu o cca 0,5 %.
  • Elementární síra působí fungistaticky a je možné ji aplikovat i do klasu sladovnického ječmene bez negativní odezvy na zvýšení N-látek v zrnu.
  • Kombinace fungicidní ochrany s aplikací síry a mědi je vhodná varianta integrované ochrany jarního ječmene.
  • Hnojiva s obsahem síry se nesmí míchat s foliární výživou obsahující Ca - vzniká sádra.
  • Elementární síra je těžká a usazuje se v trubkách (hadicích) postřikovače. Nutné důkladné čištění.

Graf: Vliv aplikace různých druhů síry na výnos a kvalitu ozimé pšenice (odrůda Tobak, BBCH 55, 2016)
Graf: Vliv aplikace různých druhů síry na výnos a kvalitu ozimé pšenice (odrůda Tobak, BBCH 55, 2016)

Tab. 1: Aplikace thiosíranu (Aktifol Sulf) - jarní ječmen odrůda Sebastian, 2016
Tab. 1: Aplikace thiosíranu (Aktifol Sulf) - jarní ječmen odrůda Sebastian, 2016

Tab. 2: Aplikace N + Mg + elementární síry (Ferti MK S 800 SC) - jarní ječmen odrůda Bojos, 2014
Tab. 2: Aplikace N + Mg + elementární síry (Ferti MK S 800 SC) - jarní ječmen odrůda Bojos, 2014

Tab. 3: Aplikace thiosíranu a mědi - jarní ječmen odrůda Sebastian, 2016
Tab. 3: Aplikace thiosíranu a mědi - jarní ječmen odrůda Sebastian, 2016

Související články

Vliv hnojení statkovými hnojivy na obsah oxidovatelného uhlíku a přístupného fosforu v dlouhodobém pokusu

30. 05. 2019 RNDr. Václav Macháček, DrSc., Ing. Eva Kunzová; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 285x

Využití digestátu při hnojení kukuřice

24. 05. 2019 Ing. Helena Kusá, Ph.D., Ing. Pavel Růžek, CSc., Ing. Radek Vavera, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 405x

Zkušenosti se stabilizovanými dusíkatými hnojivy při pěstování pšenice ozimé

01. 04. 2019 Doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D., Ing. Jiří Antošovský; Mendelova univerzita v Brně Hnojení Zobrazeno 596x

Příjem a využití dusíku ozimou řepkou na jaře a možnosti hnojení

19. 03. 2019 Ing. Jindřich Černý, Ph.D. a kol. Hnojení Zobrazeno 684x

Vliv statkových hnojiv na bilanci fosforu v dlouhodobých pokusech

05. 03. 2019 RNDr. Václav Macháček, DrSc., Ing. Eva Kunzová; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 442x

Další články v kategorii Hnojení

detail