Chemap Agro s.r.o.

Foliární aplikace síry a její vliv na výnos a kvalitu zrna

22. 06. 2017 Ing. Ladislav Černý, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Hnojení Zobrazeno 388x

Nedostatek síry ve spadu v podobě kyselých dešťů je skutečností. Síra chybí u všech plodin. Základem výživy je dostatek síry v půdě a to v podobě síranové nebo elementární. Nejčastější doplnění síry je hnojením DASA (síran amonný + LAD). Síranový iont je v půdě pohyblivý jako nitrát. Velmi snadno se promývá do hlubších vrstev, kde je pro mělce kořenící obilniny špatně dostupný.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Aplikace elementární síry (Wigor S), která je v půdě minimálně pohyblivá, je nutná se zapravením. To znamená před setím obilnin. Přeměna elementární síry probíhá za teploty nad 5 °C, dostatečné půdní vlhkosti a aktivity půdních bakterií. Největší potřeba síry je v období sloupkování a tvorby klasu. Foliární aplikace síry působí také fungicidně. Nejlepší účinnost na houbové patogeny má elementární mikromletá síra (velikost částic 0,5–5 mikronů) s pomalou oxidací na síranový iont na povrchu listu.

Výsledky s foliární aplikací síry

Thiosíranová hnojiva rychle pronikají do rostliny, tam podporují tvorbu aminokyselin a následně bílkovin. To bývá často problém pro jarní sladovnický ječmen. Doporučení je aplikace s prvním fungicidem a s druhým fungicidem aplikovat hořčík na podporu fotosyntézy. V jednoletých pokusech došlo po této kombinaci ke snížení obsahu N-látek (cca 0,5 %) a zvýšení výnosu o 17 % (tab. 1).

Růst obsahu N-látek v zrnu po foliární aplikaci thiosíranu TM s fungicidem na ochranu klasu se dá využít při pěstování pšenice. Zvýšení výnosu bylo do 5 % při výrazném zlepšení kvalitativních znaků (viz graf). Aplikace byla provedena v BBCH 55. Pomalu působící elementární síra (Folit Síra) zvyšovala výnos přes 6 %, ale obsah N-látek v zrnu pšenice byl mírně snížený. Doporučení pro foliární aplikaci síry v pšenici je přidání elementární síry do postřikové jíchy do fáze praporcového listu, kde působí nejen jako živina, ale hlavně fungistaticky. Na vymetaný porost použít síranové nebo thiosíranové formy v kombinaci s fungicidní ochranou - zvyšují obsah N-látek v zrnu.

Kombinace TM 10 kg močoviny do 200 l vody + 5 kg hořké soli + 1,0 l/ha elementární síry v kombinaci s pesticidy ukazuje možnosti dohnojení foliární výživou během vegetace s ovlivněním výnosu, počtu zrn v klasu, HTZ i N-látek v zrnu sladovnického ječmene. Při ročníku s předpokladem vysokého výnosu (studený a vlhký duben a květen), jako je tomu letos na většině území ČR i SR, mají foliární aplikace s elementární sírou + N hnojení pozitivní vliv na zvyšování N-látek v zrnu. Se stoupající dávkou elementární síry (Ferti MK S) z 1,0 l na 5,0 l/ha se výnos zvýšil cca 0,8 t/ha a zároveň se zvyšoval i obsah N-látek v zrnu do sladovnického optima (tab. 2). „Ročník charakteristický nízkým obsahem N-látek v zrnu: nízké oslunění, dostatek srážek - anglické počasí.“ Problémem pro kvalitu sladovnického ječmene může být ročník suchý, slunečný a teplý (2015 a 2016), kdy jsme měli obsah N-látek všeobecně vysoký. Proto je třeba ukončit foliární aplikace N výživy a síry v polovině sloupkování. Zde platí doporučení z tabulky 1.

Možnost integrované fungicidní ochrany je střídání aplikace síry (thiosíranů) a mědi (tab. 3). Výsledky ukazují srovnatelný výnos jako při aplikaci fungicidu, bohužel v roce 2016 byl obsah N-látek mimo sladovnické optimum. Nejvyšší výnos jarního ječmene byl dosažen v kombinaci fungicidní ochrany a aplikace mědi a síry

Doporučení:

  • Foliární aplikací síry se zvyšuje výnos a ovlivňují kvalitativní znaky zrna obilnin.
  • U jarního ječmene skončit aplikaci thiosíranů a síranů do poloviny sloupkování, pokud nechcete záměrně zvyšovat obsah N-látek v zrnu.
  • Aplikace thiosíranů a síranů je vhodná v TM s fungicidem do klasu pšenice - zvyšuje obsah N-látek v zrnu o cca 0,5 %.
  • Elementární síra působí fungistaticky a je možné ji aplikovat i do klasu sladovnického ječmene bez negativní odezvy na zvýšení N-látek v zrnu.
  • Kombinace fungicidní ochrany s aplikací síry a mědi je vhodná varianta integrované ochrany jarního ječmene.
  • Hnojiva s obsahem síry se nesmí míchat s foliární výživou obsahující Ca - vzniká sádra.
  • Elementární síra je těžká a usazuje se v trubkách (hadicích) postřikovače. Nutné důkladné čištění.

Graf: Vliv aplikace různých druhů síry na výnos a kvalitu ozimé pšenice (odrůda Tobak, BBCH 55, 2016)
Graf: Vliv aplikace různých druhů síry na výnos a kvalitu ozimé pšenice (odrůda Tobak, BBCH 55, 2016)

Tab. 1: Aplikace thiosíranu (Aktifol Sulf) - jarní ječmen odrůda Sebastian, 2016
Tab. 1: Aplikace thiosíranu (Aktifol Sulf) - jarní ječmen odrůda Sebastian, 2016

Tab. 2: Aplikace N + Mg + elementární síry (Ferti MK S 800 SC) - jarní ječmen odrůda Bojos, 2014
Tab. 2: Aplikace N + Mg + elementární síry (Ferti MK S 800 SC) - jarní ječmen odrůda Bojos, 2014

Tab. 3: Aplikace thiosíranu a mědi - jarní ječmen odrůda Sebastian, 2016
Tab. 3: Aplikace thiosíranu a mědi - jarní ječmen odrůda Sebastian, 2016

Související články

Využití přírodních způsobů pro intenzivní pěstování kukuřice

03. 05. 2017 Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D., Ing. Pavel Cihlář, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Hnojení Zobrazeno 596x

Hnojení pšenice ozimé na jaře

24. 04. 2017 Doc. Ing. Pavel Ryant, PhD., Ing. Jiří Antošovský, Doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Hnojení Zobrazeno 1196x

Regenerační hnojení s Ureastabil

13. 04. 2017 Ing. Jaroslav Mráz; AGRA GROUP a.s. Hnojení Zobrazeno 514x

Jarní stimulace výnosového potenciálu pomocí listové výživy

27. 03. 2017 Ing. Jan Grznár; Timac Agro Czech Hnojení Zobrazeno 472x

Výživa a hnojení produkčních chmelnic

30. 01. 2017 Ing. Radek Vavera, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 664x

Další články v kategorii Hnojení

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Insekticid Huter SPU

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
14%
6%
2%
24%
4%
50%
detail