Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

Fungování formulovaných listových hnojiv YaraVita - Suspense nebo chelát na list?

06. 06. 2018 Ing. Tomáš Sláma; YARA Agri Czech Republic, s.r.o. Hnojení Zobrazeno 2605x

Na trhu se objevuje celá škála listových hnojiv v různých formách. Z fyzikálního hlediska jde o suspenze nebo pravé roztoky, po chemické stránce to jsou hlavně cheláty, sírany, a také oxidy příp. hydroxidy. Mezi jednotlivými formami listových hnojiv mohou být pochopitelně rozdíly jak v rychlosti příjmu, tak množství přijatých živin a rovněž délce trvání účinku takového hnojiva. Významnou roli hraje také přítomnost různých přísad, jako jsou smáčedla, lepidla, disperzní látky a jiné, které dotvářejí celou formulaci a efektivitu daného hnojiva.

Proseeds

Společnost Yara dodává již řadu let na český trh vlastní řadu hojně používaných a osvědčených listových hnojiv YaraVita, které jsou založena na více jak 50 letech zkušeností s jejich výrobou. Tato hnojiva jsou formulována s ohledem na maximální bezpečnost a velmi dobrou přijatelnost pro rostliny, což je standardně a dlouhodobě testováno v našich laboratořích před jejich uvedením na trh. Mezi zemědělci po celém světě jsou velmi oblíbená díky vysoké koncentraci živin a dobré mísitelnosti v různých kombinacích s pesticidy i jinými hnojivy. Vysoká koncentrace umožňuje nízké dávkování a omezuje zbytečné „převážení vody“. Po fyzikální stránce se jedná buď o suspenze, nebo pravé roztoky. Chemicky to jsou oxidy a hydroxidy prvků, příp. u některých živin i cheláty a jejich vzájemné kombinace.

Jejich účinnost vychází primárně z výběru nejvhodnějších surovin. Při výrobě jsou často používány stejné suroviny jako v potravinářském nebo farmaceutickém průmyslu a důraz je kladen především na jejich čistotu bez nežádoucích těžkých kovů, velikost částic, rozpustnost, hydrofobicitu použitých materiálů apod. Zmiňovaná velikost částic rozhoduje o rychlosti působení hnojiva, kdy malé molekuly hnojiva působí prakticky okamžitě a zajišťují tak přísun živin hned od začátku. Větší molekuly se vlivem vlhkosti a pH rozpustí na povrchu lisu o něco později, což zajišťuje zároveň vítaný dlouhotrvající účinek, který zvyšuje konečnou efektivitu hnojiva. Velikost částic je rovněž důležitá pro dobrou rozpustnost hnojiva, hlavně u práškových vodorozpustných hnojiv (graf 1).

Graf 1: Částice se na povrchu listu postupně rozpouštějí (od nejmenších), aby poskytly rozpuštěnou živinu připravenou pro příjem
Graf 1: Částice se na povrchu listu postupně rozpouštějí (od nejmenších), aby poskytly rozpuštěnou živinu připravenou pro příjem

Vedle pravých roztoků YaraVita jako jsou Thiotrac, Kombiphos a Zeatrel, dovedou také suspenze YaraVita, kam patří plodinové koncentráty Gramitrel, Brassitrel, Frutreljednosložková hnojiva Zintrac, Coptrac, Mantrac, Bortrac, Molytrac, Magtrac, Bortrac dobře zásobit rostliny ihned po aplikaci a navíc mají výhodu v delším působení během vegetace.

Cílem dlouhodobého působení je zabránit tzv. skrytému deficitu. Viditelné příznaky deficience se výrazně projeví sníženým výnosem (graf 2). Naopak nadbytek může vést ke snížení příjmu jiné živiny. Většina aplikací na list by ale měla být cílena na skrytý deficit, který je zjistitelný pouze listovými rozbory.

Koncept YaraVita plodinových komplexů je založen na aplikaci potřebných mikroprvků v množství a poměru odpovídajícím odběru konkrétní živiny na začátku vegetace, aby nedošlo k rozvoji skrytého deficitu. To odpovídá i dlouhodobé schopnosti poskytovat živiny a hnojiva YaraVita tak dovedou zásobit živinami i nově narostlé listy.

Pokud se později v sezóně listovým rozborem zjistí potřeba dodat další mikroživinu, použijí se již zmíněná jednosložková hnojiva s vysokou koncentrací daného živiny. S vyšší úrovní výživy se výnos zvyšuje. Při latentní nedostatečnosti neexistují žádné viditelné příznaky, ale výnos je snížen a tomu se snažíme použitím dlouhodobě působících hnojiv zamezit.

U hnojiv YaraVita je dále kladen důraz na výběr tzv. ko-formulantů. V prvé řadě se jedná o smáčedla, která ovlivní chování hnojiva na listu tak, že se aplikovaná kapka rozlije po větší ploše listu a umožní tak lepší vstřebávání aplikovaných živin. Dále jsou do formulace hnojiv přidávané adhézní látky („lepidla“), které chrání hnojivo proti smyvu deštěm, a také důležité absorbenty, které zlepšuje příjem živin přes voskovou vrstvu listu a jejich distribuci v rostlině.

Neméně důležité jsou i obsažené disperzní látky, které tvoří z produktů YaraVita „uživatelsky přátelské“ produkty, tj. dobře skladovatelné, rovnoměrně aplikovatelné a dobře mísitelné. Možnosti míchání s dalšími produkty Yara nebo výrobků třetích stran si můžete snadno ověřit v databázi www.tankmix.cz nebo v mobilní aplikaci Yara TankmixIT.

Listová hnojiva YaraVita patří jistě k tomu nejlepšímu, co je na trhu. Zaujímají výjimečnou pozici oproti běžným listovým hnojivům, ať už to jsou jen vedlejší produkty průmyslové výroby (různé technické soli, sírany - modrá a zelená skalice, atd.) nebo běžná listová hnojiva vyráběná z méně upravených surovin a bez prospěšných přísad a doplňků (smáčedla, lepidla, atd.). Naposledy prokázala hnojiva Yara svou účinnost v letošních pokusech SPZO, kde dosáhla v průměru nejlepších výnosů z 20 zkoušených technologií, které jsou dostupné na trhu (graf 3). V těchto pokusech se uplatňuje komplexní výživářské řešení společnosti Yara, jehož nedílnou součástí jsou kromě hnojiv YaraMila a YaraBela právě listová hnojiva YaraVita - Bortrac, Brassitrel Pro a Thiotrac.

Graf 2: Většina aplikací na list je cílena na skrytý deficit a zamezení snížení výnosu
Graf 2: Většina aplikací na list je cílena na skrytý deficit a zamezení snížení výnosu

Graf 3: Výnos semen řepky ozimé při porovnání 20 technologií výživy (Kujavy, Staňkov, SPZO, 2016/17)
Graf 3: Výnos semen řepky ozimé při porovnání 20 technologií výživy (Kujavy, Staňkov, SPZO, 2016/17)

 


inz

 

Graf 3: Výnos semen řepky ozimé při porovnání 20 technologií výživy (Kujavy, Staňkov, SPZO, 2016/17)

Související články

Podzimní přihnojení řepky

30. 11. 2023 Ing. Pavel Růžek, CSc. a kol. Hnojení Zobrazeno 372x

Optimalizace plánů hnojení: výsledky dlouhodobých pokusů v různých půdně-klimatických podmínkách ČR

22. 11. 2023 Ing. Lukáš Hlisnikovský, Ph.D., Ing. Eva Kunzová, CSc., Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 487x

Možnosti zvýšení účinnosti digestátu ve výživě a hnojení rostlin

18. 11. 2023 Ing. Tomáš Javor, DiS. a kol. Hnojení Zobrazeno 555x

Vliv zasolení na primární metabolizmus a enzymatickou aktivitu máku setého

31. 10. 2023 Bc. Jakub Špaček; Česká zemědělská univerzita v Praze Hnojení Zobrazeno 349x

Aplikace dusíkatých hnojiv pro rozklad slámy

01. 09. 2023 Ing. Gabriela Mühlbachová, Ph.D. a kol. Hnojení Zobrazeno 733x

Další články v kategorii Hnojení

detail