BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Huminové látky v listových hnojivech Lovochemie

18. 06. 2022 Ing. Marek Kocánek; Lovochemie, a.s. Hnojení Zobrazeno 501x

Ve výživě rostlin patří využití listových hnojiv k významným faktorům, které příznivě ovlivňují růst rostlin a utváření výnosu. To značně platí u jarních plodin jako jsou jarní obilniny či mák. Tyto plodiny jsou většinou vysévány brzy na jaře. V průběhu jejich vzcházení a růstu však bývá značně variabilní průběh počasí. S tím souvisí souhrnné působení stresových faktorů, které je důležité eliminovat cílenou aplikací listových hnojiv.

Proseeds

Důležité je, aby listová hnojiva pro uvedené plodiny obsahovala kromě důležitých živin také další účinné látky, které omezují stres rostlin vyvolaný průběhem počasí (např. rozdíly teplot, množství srážek apod.) či vlivem stanovištních podmínek. Mezi tyto složky hnojiv se bezesporu řadí huminové látky. Vědecké studie dokumentují vliv huminových látek na zrychlenou odezvu současných odrůd při působení stresu, zejména zvýšením či změnou tvorby aminokyselin a bílkovin, produkcí zásobních látek (sacharidů) a také příjmem a transportem živin. Vlivem zvýšené produkce organických látek je podpořena tvorba kořenů, vylučování účinných látek v jejich okolí (rhizosféře), čímž jsou zlepšovány podmínky pro příjem živin, vody i dýchání kořenů.

Již na počátku růstu doporučujeme u jarních obilnin i máku aplikovat listové hnojivo Lovohumine NP+Zn v dávce 3,0–5,0 l/ha. Zvýšený obsah fosforu (22 %) ve hnojivu přispívá k intenzivnějšímu průběhu fotosyntézy, tvorbě energeticky bohatých látek (ATP), urychluje transport látek v rostlině. U jarního ječmene podpoří tvorbu odnoží a generativních orgánů (klasů a klásků), které jsou zakládány již v časných fázích růstu. Zinek zvyšuje odolnost rostlin proti abiotickým i biotickým činitelům.

V období intenzivního růstu uvedených plodin doporučujeme aplikovat hnojivo Lovohumine N. Hnojivo obsahuje 12 % N, jehož potřeba je při tvorbě biomasy rostlin vysoká. Mimokořenová výživa vhodně kompenzuje případné omezení příjmu dusíku přes kořeny. Hnojivo také obsahuje 4 % P, 6 % K a mikroprvky (B, Cu, Fe, Mo, Mn, Zn), které příznivě působí na zvýšení využitelnosti přijatého dusíku rostlinami.

V závěru vegetace je důležité podpořit transport a ukládání asimilátů do semen. Tyto fyziologické funkce zajišťuje v rostlinách draslík. Při dozrávání však přirozeně obsah draslíku v rostlinách klesá, což je u současných odrůd nežádoucí. Doporučujeme proto aplikaci listového hnojiva Lovohumine K. Hnojivo obsahuje 18 % K, 3 % N, 3 % P, 9 % S a mikroprvky (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn). Dusík, fosfor a mikroprvky zpomalují stárnutí vegetativních částí rostlin a rozpad pletiv, čímž prodlužují období pro transport látek do semen. Síra je obsažena v thiosíranové formě, která zvyšuje odolnost rostlin proti působení chorob na konci vegetace, kdy mohou snížit kvalitu produkce i výnos.

Mák i jarní obilniny (především jarní ječmen) jsou náročné na příjem vápníku. Pro obě skupiny plodin doporučujeme aplikovat hnojivo Lovo CaN T. U dobře zapojených a odnožených porostů jarního ječmene je doplnění Ca i N důležité pro dosažení dobrého výnosu a udržení požadované kvality produkce. Mák se řadí mezi velice náročné plodiny na vápník, jelikož je významně ukládán také do semen.

Související články

Snížené hnojení: Historický přehled vývoje metodik pro hnojení orných půd draslíkem vypracovaných VÚRV

30. 11. 2022 RNDr. Václav Macháček, DrSc., Ing. Eva Kunzová, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 250x

N-Lock Super - pomocník od Cortevy

20. 11. 2022 Jaroslav Jančík; CORTEVA Agrisciences Czech s.r.o. Hnojení Zobrazeno 258x

Význam půdní organické hmoty pro úrodnost půd

16. 11. 2022 Prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D. a kol. Hnojení Zobrazeno 440x

Hnojenie ozimnej pšenice na jeseň

28. 10. 2022 Prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Hnojení Zobrazeno 434x

Malá velká nanohnojiva

21. 09. 2022 Ing. Ondřej Sedlář, Ph.D. a kol. Hnojení Zobrazeno 366x

Další články v kategorii Hnojení

detail