BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Stabilizace dusíku se vyplatí

03. 03. 2022 Ing. Marek Světlík, Ph.D., BASF Hnojení Zobrazeno 643x

Růst cen hnojiv je v posledních měsících raketový a dosahuje v současné době trojnásbku obvyklých cen v minulých obdobích. Za této situace je obzvláště důležité efektivně využít všechny živiny obsažené v hnojivu a z tohoto pohledu je nejdůležitější se zaměřit na dusík. Nejjednodušší způsobem, jak využít více dusíku z aplikovaného hnojiva, je zabránit ztrátám živin již při samotném hnojení.

Limagrain

Vizura®

Významné množství dusíku se ztrácí během aplikace a po ní bez využití hnojenou plodinou. Dusík se ztrácí zejména v podobně amoniaku (NH3) a oxidu dusného (N2O) do atmosféry. V půdě se amonná forma dusíku nitrifikuje na nitrátovou formu (NO3-) v závislosti na podmínkách prostředí jako jsou teplota a vlhkost půdy. Protože nitrátová forma je v půdě značně pohyblivá, může snadno docházet k jejímu vymývání do spodních vrstev půdního profilu a následně do spodních vod, což vede ke ztrátám dusíku vyplavením. Stabilizátor dusíku Vizura® spolehlivě zabraňuje jak ztrátám do atmosféry, tak ztrátám vyplavením. Nejčastěji používaná hnojiva, kejda a digestát z bioplynových stanic, jsou kvalitními a rychle účinkujícími statkovými a organickými hnojivy, do kterých je vhodné přimíchání stabilizátoru dusíku Vizura®.

Firma BASF provádí pravidelně polní pokusy k ověřování stabilizátoru dusíku Vizura®, který je už na trhu dobře znám. Pokusy probíhaly také v roce 2021 ve spolupráci s výzkumnou a poradenskou firmou pro zemědělství AGROEKO Žamberk spol. s r.o.

Z výsledků pokusů vyplynulo, že použití moderního inhibitoru nitrifikace Vizura® v jarním období je velmi vhodné v kukuřici, která je plodinou s vysokými a časově specifickými nároky na výživu zejména dusíkem. Pro cílový výnos píce 50 t/ha (zrna 12 t/ha) odebere z půdy obvykle mezi 180–250 kg N/ha. Při aplikaci kejdy nebo digestátu do kypřených pásů v půdoochranné technologii strip-till snížil přídavek inhibitoru Vizura® v dávce 1,0 l/ha při hnojení dávkou kejdy 25 t/ha, intenzitu nitrifikace v průměru o 32 kg N-NO3-/ha za 28 dní. Po aplikaci vyšší dávky kejdy 45 t/ha byla dosažena inhibice nitrifikace až o 54 kg/ha vyšší než po aplikaci digestátu bez použití inhibitoru.

Řízené zpřístupnění dusíku z aplikovaného digestátu podpořilo lepší průběh výživy porostu v intenzivním růstu a následně mělo pozitivní vliv na výnos a kvalitu kukuřičné píce. Inhibitor nitrifikace Vizura® při aplikaci tekutých statkových hnojiv potvrdil uváděnou účinnost. Z podzimní aplikace digestátu vykazoval úsporu více než 50 % dusíku před zimním vyplavením z půdy, což umožňuje úsporu dusíku pro jarní plodinu mezi 650–750 Kč/ha (při průměrné ceně 17 Kč/kg N - v současné době je cena až 45 Kč/kg N). Při jarní aplikaci tekutých organických hnojiv inhibitor optimalizoval intenzivní zpřístupnění dusíku v půdě. Po aplikaci digestátu v dávce 45 t/ha s inhibitorem Vizura® v dávce 2,0 l/ha bylo zjištěno zvýšení výnosu zelené hmoty o 4,9 t/ha (57,3 t/ha) při optimální sklizňové sušině 31,4 % (+1,5 %). V nutriční kvalitě sklizené hmoty bylo zjištěno zvýšení obsahu škrobu o 2,9 % (33,2 %) a dusíkatých látek o 0,4 % (7,7 %) v sušině, v porovnání s aplikací digestátu bez stabilizace dusíku. Stabilizátor Vizura® zajistil ochranu dusíku před ztrátami ve formě nitrátů v kritickém období pomalého růstu kukuřice (do 7.–9. listu). V intenzivním růstu kukuřice se obnovená a zintenzivněná nitrifikace dusíku v půdě podílela na lepším výživném stavu porostu, zvýšila výnos a kvalitu sklizené hmoty s čistým přínosem rostlinné výroby 1 650 až 2 150 Kč/ha (při současné ceně komodit je ekonomický přínos vyšší).

Limus® Clear

Unikátní dvojsložkový inhibitor ureázy Limus® Clear zajistí maximální využití močovinového dusíku z kapalných minerálních hnojiv. Je jediným inhibitorem ureázy, který obsahuje dvě účinné látky NBPT a NPPT, a proto inhibuje širší spektrum enzymů, které rozkládají močovinu.

Výhodou kapalných minerálních močovinových hnojiv jako je například DAM 390 je jejich přesná aplikace postřikovačem, možnost ředění při potřebě aplikace na list, eventuálně společný tank-mix s přípravky na ochranu rostlin a velmi snadné použití s inhibitory ureázy jako je například Limus® Clear. Důvod používat inhibitor ureázy je ten, abychom využili maximálně dusík a eliminovali jeho ztráty. Přimíchání inhibitrů dusíku ušetří zemědělcům značné finanční prostředky.

Výsledky polních pokusů prováděných s přípravkem Limus® Clear dokládají snížení ztrát amoniaku z DAMu v průměru o 38–51 % ve srovnání s neupraveným hnojivem. Na základě pokusů můžeme potvrdit, že aplikace hnojiva se stabilizátorem Limus® Clear zabezpečuje plodině stabilní přísun živin v delším časovém období. Pro pěstitele to znamená úsporu nákladů na hnojení a navýšení výnosu pěstovaných plodin v průměru o 4 %.

Management dusíku při použití inhibitorů Vizura®Limus® Clearr
Management dusíku při použití inhibitorů Vizura® a Limus® Clear

Související články

Reakce brambor pro výrobu škrobu na aplikace hnojiva Lyckeby koncentrát

23. 06. 2022 Ing. Martin Doubek; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Hnojení Zobrazeno 89x

Huminové látky v listových hnojivech Lovochemie

18. 06. 2022 Ing. Marek Kocánek; Lovochemie, a.s. Hnojení Zobrazeno 91x

Novela zákona o hnojivech a dopad do praxe

17. 06. 2022 Ing. Olga Venerová; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Hnojení Zobrazeno 207x

Listová výživa kukuřice a máku s ohledem na zlepšení využití dusíku

03. 06. 2022 Ing. Lucie Dundálková; CHEMAP AGRO s.r.o. Hnojení Zobrazeno 154x

Rizikové látky v půdě a rostlinách na příkladu kadmia při pěstování máku setého

31. 05. 2022 Prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D. a kol. Hnojení Zobrazeno 142x

Další články v kategorii Hnojení

detail