Chemap Agro s.r.o.

Využijte hnojivo DAM na maximum s použitím inhibitoru ureázy Limus®

06. 03. 2020 Hnojení Zobrazeno 1570x

Limus® CL nebo Limus® Clear (dále jen Limus) je inhibitor ureázy vhodný pro všechny typy kapalných minerálních hnojiv obsahujících močovinu. Limus® snižuje ztráty dusíku uvolňováním dusíku do ovzduší, a tím prodlužuje jeho využití rostlinami. Močovinový dusík tak zůstává v půdě dostupný pro plodiny delší dobu (graf 1). Limus® udržuje dostupnost dusíku v kritických fázích růstu plodin pro dosažení konzistentnějších výnosů, a to i při různých klimatických podmínkách.

Polní dny Sója 2020

Limus® obsahuje patentovanou kombinaci dvou látek NBPT a NPPT. Tato kombinace je v blokování aktivity širší škály enzymů ureázy asi o 40 % účinnější, než samotná látka NBPT. Enzymy ureázy v půdě způsobují hydrolýzu močoviny, což vede k následnému úniku amoniaku (NH3) do ovzduší. Limus® blokuje enzymy ureázy, zpomaluje hydrolýzu močoviny, a tím i uvolňování amoniaku do ovzduší. Graf 2 ukazuje porovnání výnosů při použití stabilizátorů pouze s jednou účinnou látkou (NBPT) a dvěma účinnými látkami (NBPT a NPPT), obsaženými ve stabilizátoru Limus®.

Na základě těchto pokusů lze konstatovat, že aplikace hnojiva se stabilizátorem Limus® zabezpečuje plodině stabilní přísun živin v delším časovém období, a to i při jednorázovém hnojení. Pro pěstitele to znamená mimo jiné i úsporu jednoho vstupu do porostu.

Limus® se aplikuje jako tank-mix s kapalnými hnojivy obsahujícími močovinu (DAM) a lze ho použít ve všech plodinách a při každém hnojení.

Graf 1: Ztráty amoniaku z aplikovaného dusíku (10–12 dnů po aplikaci, stejný obsah N a koncentrace účinných látek, n = 122, 2013–16)
Graf 1: Ztráty amoniaku z aplikovaného dusíku (10–12 dnů po aplikaci, stejný obsah N a koncentrace účinných látek, n = 122, 2013–16)

Graf 2: Vliv aplikace inhibitoru ureázy na výnos kukuřice a pšenice (Polní pokusy BASF, n=74, 2012–15)
Graf 2: Vliv aplikace inhibitoru ureázy na výnos kukuřice a pšenice (Polní pokusy BASF, n=74, 2012–15)

Související články

Zvláštnosti výživy sóje a jej vplyv na odolnosť voči chorobám

07. 07. 2020 Ing. Peter Mižík; Agrofert o. z. Agrochémia Hnojení Zobrazeno 88x

Vliv různých způsobů aplikace dusíkatých hnojiv na výnos brambor

22. 06. 2020 Ing. Andrea Svobodová, Ph.D., Ing. Pavel Kasal, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o. Hnojení Zobrazeno 506x

Vhodná dávka síry a termín aplikace při jarním hnojení ozimé pšenice

12. 06. 2020 Ing. Jindřich Černý, Ph.D. a kol. Hnojení Zobrazeno 531x

Hořčík patří do systému hnojení luskovin

14. 05. 2020 Doc. Ing. Petr Škarpa Ph.D. a kol. Hnojení Zobrazeno 728x

Hnojení ozimé pšenice dusíkem podle vývoje porostu a vědeckých poznatků

30. 04. 2020 Ing. Jindřich Černý, Ph.D. a kol. Hnojení Zobrazeno 930x

Další články v kategorii Hnojení

detail