Chemap Agro s.r.o.

Využijte hnojivo DAM na maximum s použitím inhibitoru ureázy Limus®

06. 03. 2020 Hnojení Zobrazeno 677x

Limus® CL nebo Limus® Clear (dále jen Limus) je inhibitor ureázy vhodný pro všechny typy kapalných minerálních hnojiv obsahujících močovinu. Limus® snižuje ztráty dusíku uvolňováním dusíku do ovzduší, a tím prodlužuje jeho využití rostlinami. Močovinový dusík tak zůstává v půdě dostupný pro plodiny delší dobu (graf 1). Limus® udržuje dostupnost dusíku v kritických fázích růstu plodin pro dosažení konzistentnějších výnosů, a to i při různých klimatických podmínkách.

Limus® obsahuje patentovanou kombinaci dvou látek NBPT a NPPT. Tato kombinace je v blokování aktivity širší škály enzymů ureázy asi o 40 % účinnější, než samotná látka NBPT. Enzymy ureázy v půdě způsobují hydrolýzu močoviny, což vede k následnému úniku amoniaku (NH3) do ovzduší. Limus® blokuje enzymy ureázy, zpomaluje hydrolýzu močoviny, a tím i uvolňování amoniaku do ovzduší. Graf 2 ukazuje porovnání výnosů při použití stabilizátorů pouze s jednou účinnou látkou (NBPT) a dvěma účinnými látkami (NBPT a NPPT), obsaženými ve stabilizátoru Limus®.

Na základě těchto pokusů lze konstatovat, že aplikace hnojiva se stabilizátorem Limus® zabezpečuje plodině stabilní přísun živin v delším časovém období, a to i při jednorázovém hnojení. Pro pěstitele to znamená mimo jiné i úsporu jednoho vstupu do porostu.

Limus® se aplikuje jako tank-mix s kapalnými hnojivy obsahujícími močovinu (DAM) a lze ho použít ve všech plodinách a při každém hnojení.

Graf 1: Ztráty amoniaku z aplikovaného dusíku (10–12 dnů po aplikaci, stejný obsah N a koncentrace účinných látek, n = 122, 2013–16)
Graf 1: Ztráty amoniaku z aplikovaného dusíku (10–12 dnů po aplikaci, stejný obsah N a koncentrace účinných látek, n = 122, 2013–16)

Graf 2: Vliv aplikace inhibitoru ureázy na výnos kukuřice a pšenice (Polní pokusy BASF, n=74, 2012–15)
Graf 2: Vliv aplikace inhibitoru ureázy na výnos kukuřice a pšenice (Polní pokusy BASF, n=74, 2012–15)

Související články

Přibližme se co nejvíce nejvyšším možným výnosům kukuřice

29. 02. 2020 Ing. Petr Vlažný, Ph.D.; Corteva Agriscience Hnojení Zobrazeno 598x

Vliv různého organického hnojení na výnosy obilnin

02. 01. 2020 Ing. Blanka Procházková, CSc. a kol. Hnojení Zobrazeno 1120x

Přihnojení řepky dusíkem v průběhu podzimního růstu

19. 12. 2019 Ing. Pavel Růžek, CSc. a kol. Hnojení Zobrazeno 1163x

Vliv statkových hnojiv na bilanci draslíku v dlouhodobých pokusech

13. 12. 2019 RNDr. Macháček, DrSc., Ing. Eva Kunzová, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i., Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 969x

Organická hmota v půdě, její obsah, složky a význam

05. 11. 2019 Ing. Jindřich Černý, Ph.D. a kol. Hnojení Zobrazeno 2083x

Další články v kategorii Hnojení

detail