Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Yara Crop Nutrition - ověřený komplexní plán výživy pro řepku

22. 12. 2018 Ing. Jan Motloch; YARA Agri Czech Republic s.r.o. Hnojení Zobrazeno 743x

V sezoně 2016/17 zorganizoval Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin (SPZO) pokusy, ve kterých se vzájemně porovnávala výkonnost jednotlivých pěstebních technologií, které jsou dostupné na českém trhu. Celkem se do těchto pokusů přihlásilo 16 dodavatelů přípravků na ochranu rostlin a výživy, kteří zadali celkem 20 variant programů výživy a ochrany. Společnost Yara mezi přihlášenými nemohla chybět a výsledkem bylo první místo a v průměru nejlepší dosažený výnos ze všech testovaných technologií.

Agronutrition

Graf 1: Výnos semen ozimé řepky ve výživářských pokusech SPZO (TEMP 2016/17, Kujavy, Staňkov)
Graf 1: Výnos semen ozimé řepky ve výživářských pokusech SPZO (TEMP 2016/17, Kujavy, Staňkov)

Po pilotním ročníku 2015/16, který provázely drobné organizační nedostatky, byl ten následující ročník 2016/17 první kompletní, který přinesl relevantní a srovnatelné výsledky. Pokusy probíhaly na 2 nezávislých lokalitách v různých částech České republiky. Jak bylo zmíněno už v úvodu, zúčastnilo se jich 16 firem, které přihlásily 20 variant pěstebních technologií. Na všech pozemcích byly provedené některé paušální zásahy (herbicidní a insekticidní), které byly pro všechny varianty stejné, a pak už záleželo na jednotlivých firmách, jaké zásahy v porostech provedou (hnojení, fungicidy a morforegulace). V oblasti ochranných prostředků jsme spolupracovali s odborníky z firmy Bayer, jinak jsme použili komplexní Yara Crop Nutrition plán pro výživu řepky, který zahrnuje produkty z řad YaraMila, YaraBela a YaraVita a je základním kamenem našich doporučení samotným farmářům.

Celý průběh pokusů byl ze strany SPZO velmi dobře připraven a zájemci tak mohli průběžně sledovat stav porostů díky speciálně vytvořené webové stránce, na které se objevovaly pravidelné týdenní reporty, které mimo termínů jednotlivých aplikací, použitých prostředků a dávek, obsahovaly také širokou obrazovou galerii jednotlivých variant. Celý průběh pokusu tak byl maximálně transparentní.

Na závěr byly pokusy podrobně vyhodnoceny jak po výnosové, tak ekonomické stránce (osivo, ochranné prostředky, hnojiva, celkem). Jak už bylo popsáno v úvodu, společnost Yara a její komplexní plán výživy pro řepku se stala celkovým vítězem tohoto ročníku, když dosáhla nejvyššího průměrného hektarového výnosu. Další pozitivní výsledek z pokusu zmíňuje Pavel Janík (Yara sales agronomist zodpovědný za vedení a metodiku): „Vzhledem k dosaženému výnosu jsme měli relativně nižší potřebu hnojení dusíkem díky využití aplikace ImageIT, která nám pomohla svým doporučením. Což je určitě dobrá zpráva s ohledem na životní prostředí.“

inz

Související články

Organická hmota v půdě, její obsah, složky a význam

05. 11. 2019 Ing. Jindřich Černý, Ph.D. a kol. Hnojení Zobrazeno 362x

Jak a proč organické hnojení zvyšuje přístupnost fosforu rostlinám

18. 10. 2019 RNDr. Václav Macháček, DrSc., Ing. Eva Kunzová; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 598x

Hnojenie repky olejnej v jesennom období

30. 08. 2019 Prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Hnojení Zobrazeno 491x

Vliv hnojení statkovými hnojivy na obsah oxidovatelného uhlíku a přístupného fosforu v dlouhodobém pokusu

30. 05. 2019 RNDr. Václav Macháček, DrSc., Ing. Eva Kunzová; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 606x

Využití digestátu při hnojení kukuřice

24. 05. 2019 Ing. Helena Kusá, Ph.D., Ing. Pavel Růžek, CSc., Ing. Radek Vavera, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 787x

Další články v kategorii Hnojení

detail