BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Yara odstartovala produkci hnojiv vyrobených bez fosilních paliv

17. 01. 2022 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Hnojení Zobrazeno 947x

Zástupci společností Yara a Lantmännen podepsali obchodní smlouvu týkající se uvedení hnojiv vyrobených bez fosilních paliv na trh. Tato zelená hnojiva, vyrobená s využitím energie z obnovitelných zdrojů, mají zásadní význam pro dekarbonizaci potravinového řetězce a nabízejí spotřebitelům na výběr více udržitelných potravin.

Proseeds

Zástupci společností Yara a Lantmännen podepsali obchodní smlouvu týkající se uvedení hnojiv vyrobených bez fosilních paliv na trh.

Společnost Yara, přední globální výrobce hnojiv, a společnost Lantmännen, přední zemědělský družstevní podnik v severní Evropě, jehož aktivity zahrnují celý proces od pole až po prodej spotřebitelům, začaly testovat komerční životaschopnost zelených hnojiv v roce 2019, se společným cílem realizovat první světový potravinový řetězec bez použití fosilních paliv. Výsledkem této spolupráce je nyní podepsaná komerční smlouva týkající se zelených hnojiv, která bude vyrábět společnost Yara a ve Švédsku je bude od roku 2023 prodávat společnost Lantmännen.

Namísto využívání fosilních paliv, jako je například zemní plyn, k výrobě amoniaku, který je stavebním kamenem minerálních hnojiv, budou zelená hnojiva vyráběna z amoniaku vyrobeného pomocí energie z obnovitelných zdrojů vyrobené v Evropě, například v norských hydroelektrárnách. Výsledkem budou hnojiva s uhlíkovou stopou nižší o 80–90 %. Společnost Yara má portfolio projektů se zeleným amoniakem, který bude klíčem k výrobě zelených hnojiv, v Norsku, Nizozemsku a Austrálii, a aktivně pracuje na rozšiřování svých podniků na čistou výrobu amoniaku.

Klíčem je spolupráce

„Naše partnerství se společností Lantmännen ohledně uvedení zelených hnojiv na trh je zásadní pro dekarbonizaci potravinového hodnotového řetězce. Musíme transformovat potravinový systém ke splnění Pařížské dohody a to bude vyžadovat spolupráci napříč celým potravinovým hodnotovým řetězcem namísto dosavadní samostatné práce jednotlivých společností. Partnerství společností Yara a Lantmännen představuje konkrétní příklad toho, jak to jde dělat,“ říká Svein Tore Holsether, prezident a výkonný ředitel společnosti Yara.

Pro společnost Lantmännen bude používání zelených hnojiv důležitým krokem směrem k dosažení klimaticky neutrálního hospodaření.

„Společnost Lantmännen směřuje svůj rozvoj k hospodaření budoucnosti. Díky používání zelených hnojiv od společnosti Yara umožníme švédským zemědělcům zůstat v čele a nabídneme našim zákazníkům udržitelnou výkonnost odpovídající globálním klimatickým cílům, stejně jako přineseme udržitelné potraviny spotřebitelům. Díky tomuto partnerství můžeme pokračovat v plnění zvýšené poptávky na trhu po udržitelných produktech,“ říká Per Olof Nyman, prezident skupiny a výkonný ředitel společnosti Lantmännen.

Hnojiva budou zahrnuta do programu pěstování Climate & Nature (Klima a příroda) společnosti Lantmännen. Tento program zajišťuje ziskovost zemědělcům při používání udržitelnějších postupů při hospodaření. Zelená hnojiva od společnosti Yara jsou důležitou přidanou součástí v dalším rozvoji programu. Díky kombinaci hnojiv s palivy vyrobenými z obnovitelných zdrojů, přepravou a precizním zemědělstvím bude společnost Lantmännen schopna zavést hodnotový řetězec bez fosilních paliv - z pole až ke spotřebiteli.

Společnosti Yara a Lantmännen spolupracují také na dalších projektech k omezení uhlíkové stopy při zemědělském hospodaření na poli prostřednictvím řešení výživy plodin, inovativních postupů při hospodaření, stejně jako digitálních nástrojů, které umožní přechod na dekarbonizovaný a udržitelnější potravinový hodnotový řetězec.

Svein Tore Holsether, President & CEO of Yara

Svein Tore Holsether, President & CEO společnosti Yara

Klíčová fakta: snižování uhlíkové stopy zemědělského hospodaření

  • Minerální hnojiva na bázi dusičnanů společnosti Yara, vyráběná v Evropské unii a Norsku, mají již dnes uhlíkovou stopu o 50 až 60 procent nižší než většina hnojiv vyráběných mimo EU. Je to díky používání nejlepší dostupné technologie (Best Available Technology - BAT) katalytického procesu omezující emise skleníkových plynů při výrobě, která byla poprvé vyvinuta společností Yara a později sdílena s jinými výrobci.
  • V roce 2023 bude společnost Yara schopna dodávat zelená hnojiva na bázi dusičnanů s uhlíkovou stopou, která bude dále snížena o 80 až 90 procent díky používání energie z obnovitelných zdrojů.
  • Nezávislý poskytovatel pojištění a rizikového řízení DNV, jako nezávislá třetí strana, ověří metodologii uhlíkové stopy produktu (Product Carbon Footprint - PCF), která je jednou z nejuznávanějších metod stanovení dopadu produktu na klima.
  • Společnost také pracuje na snižování zbývajícího dopadu na klima, například umožněním používání recyklovaných živin a dalším zlepšováním energetické účinnosti svých výrobních závodů.

Graf: Snižování uhlíkové stopy Yara hnojiv na bázi dusičnanů

Graf: Snižování uhlíkové stopy Yara hnojiv na bázi dusičnanů

Klíčová fakta: program Climate & Nature společnosti Lantmännen

  • Program Climate & Nature společnosti Lantmännen je program pro hospodaření budoucnosti, který zahrnuje konkrétní opatření k omezení dopadů na klima při pěstování a ke zvyšování biodiverzity, prováděná smluvními zemědělci v jejich vlastních hospodářstvích.
  • S tímto programem společnost Lantmännen snížila od roku 2015 klimatickou stopu při pěstování pšenice až o 30 procent. Se zelenými hnojivy zahrnutými do programu bude dopad na klima snížen o dalších 20 procentních bodů, což bude znamenat až o 50 procent nižší dopad na klima v porovnání s konvenčním hospodařením.
  • Program je dynamický a kritéria pro udržitelnější metody hospodaření budou přidávány neustále, čímž bude dále zvyšován výkon z hlediska udržitelnosti.
  • Udržitelné obiloviny jsou používány v různých produktech společnosti Lantmännen jak při mezifiremním obchodování, tak při prodeji spotřebitelům. Pod značkou Lantmännen Cerealia nabízí produkty, jako je například mouka od společnosti Kungsörnen a oves od společnosti Axa, s označením Climate & Nature.

Připraveno podle tiskové zprávy z 13. 1. 2022.

Související články

Malá velká nanohnojiva

21. 09. 2022 Ing. Ondřej Sedlář, Ph.D. a kol. Hnojení Zobrazeno 148x

Vplyv hnojív obohatených lignitom na kvantitatívne a kvalitatívne parametre zrna pšenice ozimnej

19. 08. 2022 Prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr., Ing. Mária Vicianová, PhD., Prof. Ing. Otto Ložek, CSc.; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Hnojení Zobrazeno 221x

Historický přehled vývoje metodik pro intenzivní hnojení orných půd draslíkem vypracovaných VÚRV (1)

04. 08. 2022 RNDr. Václav Macháček, DrSc., Ing. Eva Kunzová, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 247x

Možnosti snížení hnojení ozimů dusíkem při zachování výnosu

02. 08. 2022 Ing. Martin Bagar, Ph.D.; BIOCONT Laboratory, spol. s r.o. Hnojení Zobrazeno 5102x

Využijte drahá hnojiva efektivně

01. 08. 2022 Ing. Martin Bohuněk; BioAktiv CZ Hnojení Zobrazeno 9092x

Další články v kategorii Hnojení

detail