Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Jak se chovat po loňském podzimu a zimě k porostům ozimých obilnin

10. 03. 2022 Ing. Petr Buriánek; BUPOR poradenství ve výživě a ochraně rostlin, s.r.o. Výživa a stimulace Zobrazeno 455x

Když se podíváme na druhou polovinu roku 2021 tak zjistíme, že měla zásadní vliv na porosty založené na podzim. Připomeňme si velké množství srážek od května do srpna, mokré žně. Velmi těžkou sklizeň s druhotným zaplevelením (svízele, pohanky, lebedy). Následně rychlou a obtížnou přípravu.

Renofarmy

Zásadní věcí byl nedostatek srážek na podzim v období září–listopad spadlo na Vysočině 20–30 mm srážek. To mělo zásadní vliv na špatný vývoj vzcházejících porostů, které klíčily a vzcházely velmi dlouho. Porosty byly mezerovité a nevzcházely hlavně na těžkých a slévavých místech pozemků, na lehké půdě však ano. Na to bylo potřeba reagovat. Hlavně vzešlá místa ošetřit přípravky na přenašeče viróz (křísy) insekticidními přípravky a přidat přípravek Blackjak pro úplné dovzcházení porostu až po doplnění rostlin.

Po této aplikaci bylo vhodné použít herbicid. Ideální fází obilnin pro jeho aplikaci je 2. list, kdy je rostlinka ještě živena ze zrníčka a nemá puštěné kořínky, tudíž herbicid nepřisává přes kořen a ten ji pak nestresuje. Na lehkých stanovištích, kde byly rostliny pravidelně vzešlé bylo ideální spojit vše ve 2 listech obilnin. Spojit insekticid (křísi), herbicid a Blackjak (lepší příjem živin z půdy a vzcházení).

Co se týče jara, myslím, že klíčové pro úspěch bude hned regenerační přihnojení porostů, a to jak správná volba hnojiva, tak i dávky.

Tím, že porosty obilnin jsou vesměs opožděné, špatně se vyvíjely, některé se po pozdní sklizni i pozdě sely a na podzim nepršelo, bude většina těchto ploch potřebovat velkou regenerační dávku (velký podíl nitrátu). Vhodné hnojivo pro takové porosty, myšleno porosty neodnožené ve fázi 1–5 listů, je ledek amonný s vápencem v dávce 250–300 kg/ha. Pokud se pak porost díky takto dobře zvolené dávce a formě hnojiva posune do fáze 6–8 listů je nutná jejich regulace, potlačit dominanci hlavního stébla a zajistit tvorbu silných odnoží, které jsou stejně silné jako hlavní stéblo a rostlina je udrží, což je klíčové pro dosažení vysokého výnosu.

V regulaci porostu jsou důležité přípravky, které to zajistí - Retacel, AminoQuelant Mangan, Terra Sorb Radicular, Blackjak a insekticid, popřípadě fungicidy (prochloraz, tebuconazol) pokud je dostatek vláhy. Retacel a AminoQuelant Mangan zajistí potlačení apikální dominance hlavního stébla a tvorbu silných odnoží. Terra Sorb Radicular podpoří tvorbu kořene a kořenového vlášení. Tento přípravek bude mít letos na jaře obrovský význam, protože obilniny po nepříznivém podzimu 2021 mají nejhorší kořeny za posledních cca 10 let. Druhý přípravek, který by měl být součástí je Blackjak, který zajišťuje přísun živin z půdy do rostliny a urychluje tak její vývoj. Určitě bych nezapomínal na insekticid kvůli přenašečům viróz.

Zcela jinak bychom se měli chovat k porostům brzo setým a silně odnoženým, tam formu hnojiva i dávku musíme zvolit jinak. Volit bychom měli pomalou formu hnojiva (močovinu, DASU apod.) a dávku dát jen takovou abychom porost ještě více nezahustili např. 150–200 kg DASA/ha. S hnojením bychom neměli pospíchat. Tady platí pravidlo, že nejvíc hnojíme to co jsme naposledy seli. U těchto porostů bychom měli též vynechat přípravky, které zahušťují porost abychom netvořili odnože 2. řádu, které by braly porostu vodu a živiny, a tím bychom dělali jen slámu a ne zrno.

Na konec si dovolím popřát všem zemědělcům do nového roku 2022 mnoho zdraví a štěstí. V práci úspěch, příznivé ceny, málo byrokracie a především vysoké výnosy za rozumné náklady.

Související články

Listová výživa pro rychlou dodávku živin

11. 09. 2022 Ing. Vít Chmel, MBA; ICL Innovative Ag Solutions Česká republika a Slovensko Výživa a stimulace Zobrazeno 762x

Využijte dusík chytře

01. 09. 2022 Ing. Marek Světlík, Ph.D.; BASF Výživa a stimulace Zobrazeno 275x

Vliv intenzity využívání a úrovně hnojení TTP na obsah a kvalitu humusu

25. 08. 2022 Bc. Jana Plisková; Mendelova univerzita v Brně, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Výživa a stimulace Zobrazeno 238x

Zonální aplikace bakterií a živin při výsevu sóji

20. 07. 2021 Ing. Pavel Procházka, Ph.D. a kol. Výživa a stimulace Zobrazeno 809x

Maximální podpora růstu a zvýšení výnosů

26. 06. 2021 Ing. Hana Rosolová; Lovochemie, a.s. Výživa a stimulace Zobrazeno 1222x

Další články v kategorii Výživa a stimulace

detail