BASF
BASF
BASF

AGRA

Nový právní předpis pro pěstitele máku setého a konopí

01. 08. 2022 Ing. Vít Langmaier; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 497x

Ve Sbírce zákonů byla tohoto června publikována vyhláška č. 187/2022 Sb., kterou se mění původní vyhláška č. 151/2005 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a způsob a vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři.

Proseeds

Primárním cílem vyhlášky je uvést do souladu ustanovení vyhlášky č. 151/2005 Sb. se zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách.

Změny souvisejí především s definováním nového pojmu „rostliny technického konopí“, který v celé novele vyhlášky, včetně jejího názvu a jednotlivých příloh, nahrazuje původní pojem „konopí“. Dále je vyčleněna ohlašovací povinnost osob pěstujících rostliny technického konopí z § 29 do nového samostatného § 29b, v němž jsou stanoveny podmínky ohlašovací povinnosti osob pěstujících tuto plodinu. Zároveň je novela vyhlášky rozšířena o nové hlášení o prodané nebo jinak převedené makovině, kterou jsou osoby pěstující mák povinni dodat do 31. prosince uvedeného roku.

Nedílnou součástí jsou také legislativně technické úpravy spočívající v aktualizaci odkazů na další právní předpisy.

Novela vyhlášky nabyla účinnost 1. července 2022.

 

Vzory jednotlivých hlášení:

1. Hlášení osoby pěstující mák setý k 31. květnu roku o oseté výměře.

2. Hlášení osoby pěstující rostliny technického konopí v roce o oseté výměře.

3. Hlášení osoby pěstující mák setý v průběhu roku o výměře a způsobu zneškodnění.

4. Hlášení osoby pěstující rostliny technického konopí v průběhu roku o výměře a způsobu zneškodnění.

5. Hlášení osoby pěstující mák setý k 31. prosinci roku o roční sklizni.

6. Hlášení osoby pěstující rostliny technického konopí k 31. prosinci roku o roční sklizni.

7. Hlášení osoby pěstující mák setý k 31. prosinci roku o makovině prodané nebo jinak převedené.

Související články

Pravidla pro používání přípravků a jejich aplikaci

18. 05. 2022 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Legislativa Zobrazeno 1250x

Změny v hospodaření ve zranitelných oblastech

25. 08. 2021 Ing. Olga Venerová; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno Legislativa Zobrazeno 1962x

Komplexní postupy pro optimalizaci ochrany půdy a vody

21. 10. 2020 Ing. Jana Konečná, Ph.D. Legislativa Zobrazeno 2375x

Nová strategie výroby a používání minerálních hnojiv

05. 09. 2020 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 2143x

Novela vyhlášky o používání hnojiv a jejich evidenci

17. 01. 2014 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 13621x

Další články v kategorii Legislativa

detail