Chemap Agro s.r.o.

Používanie ilegálnych prípravkov ohrozuje zdravie spotrebiteľov

19. 08. 2019 Ing. Jozef Kotleba, Slovenska asociácia ochrany rastlín Legislativa Zobrazeno 500x

Týmto článkom si dovoľujeme apelovať na slovenských farmárov, obchodné a distribučné spoločnosti, aby pri nákupe prípravkov zo zahraničia boli mimoriadne obozretní a vyvarovali sa dovozu nebezpečných falšovaných a podštandardných prípravkov.

Polní dny Sója 2020

Takéto nebezpečie v postate hrozí pri dovoze z akejkoľvek členskej krajiny EÚ, pretože vstupnou bránou sú ako prístavy v Hamburgu či Amsterdame, tak aj suchozemské hraničné priechody v Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, Slovensku či v pobaltských krajinách.

V súvislosti s narastajúcim celosvetovým fenoménom falšovania tovarov všetkého druhu, priemysel ochrany rastlín, ktorý je reprezentovaný Slovenskou asociáciou ochrany rastlín upozorňuje, že z celosvetového pohľadu sú popri liekoch a kozmetike práve prípravky na ochranu rastlín jedným z najvyhľadávanejších a najvýnosnejších tovarov na falšovanie. Treba si uvedomiť, že základom registrovaných = legálnych prípravkov sú chemické látky podliehajúce veľmi prísnej regulácii podobne ako napr. pri liečivách. Aby bol prípravok na ochranu registrovaný - príprava a povoľovací proces trvajú niekoľko rokov.

Len v decembri 2018 zachytili kriminalisti 1 000 l nelegálnych prípravkov pôvodom z Ukrajiny, ktoré na Slovensku nemajú príslušné autorizácie a postačili by na ošetrenie 5 000 ha. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa finančnej správy Ivana Skokanová, chceli ich predať slovenským poľnohospodárom, ktorí si takto obstarávajú lacnejšie prípravky na ochranu rastlín i za cenu poškodzovania životného prostredia a zdravia spotrebiteľov.

Neuveriteľných 13,2 % trhu EÚ tvoria ilegálne prípravky. Do EÚ sa každoročne dovezú ilegálne prípravky v celkovej hodnote presahujúcej 1,3 miliardy €.

Buďte obozretní pri zaujímavých cenových ponukách paralelných prípravkov

Na základe Ad-hoc štúdie DG SANCO riaditeľstva Európskej komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín z roku 2015 bolo zistené, že citujem: „Existuje mnoho dôkazov, ktoré naznačujú, že systém paralelného obchodu je zneužívaný pre pohyb nelegálnych prípravkov po EÚ a pri ich uvádzaní na trh. To je možné vzhľadom na rozdiely v implementácii požiadaviek, ktoré spájajú výrobné šarže na trh uvedených paralelných produktov s referenčným prípravkom v reálnom čase predaja. Siete podieľajúce sa na formulácii nelegálnych prípravkov z účinných látok a nelegálneho paralelného obchodu sú komplexné a majú cezhraničný charakter.“

Tieto ilegálne prípravky na ochranu rastlín môžu byť:

 1. ilegálne formulované prípravky importované z tretích krajín,
 2. ilegálne prípravky formulované v EÚ z ilegálne dovezených účinných látok,
 3. nevyhovujúce šarže častokrát expirovaných legálnych prípravkov z iného členského štátu prebalené do nových obalov a dovezené na náš trh,
 4. z časti (časť dodávky) originálneho pôvodu od renomovaného výrobcu a zvyšná časť falzifikát.

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo sú niektoré paralelne dovážané prípravky na ochranu rastlín také lacné?

V tabuľke Ad-hoc štúdie DG SANCO sú uvedené krajiny, ktoré mali v roku 2013 najvyšší podiel odhadovaného trhového podielu ilegálnych prípravkov. Ako je to v roku 2019? Keď si len zbežne prebehnete slovenský zoznam autorizovaných prípravkov na paralelný obchod, väčšina z nich sú práve dovážané z Poľska, ktoré je považované za jednu z najvýznamnejších vstupných brán ilegálnych prípravkov na trh EÚ. Ako sa uvádza Ad-hoc štúdie DG SANCO citujem: „Podštandardné tak aj ilegálne prípravky na ochranu rastlín sú serióznym problémom a existuje značné prekrývanie medzi týmito kategóriami. Obe kategórie môžu predstavovať riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie, vzhľadom na to, že tieto výrobky môžu obsahovať látky, ktoré nie sú v EÚ akceptované a povolené.“

Použitie nepovolených prípravkov na ochranu rastlín na je veľmi rizikové, pretože ich zloženie je nejasné. Pri nepovolených prípravkov sa napr. používajú účinné látky s inou čistotou, ako je to u prípravkoch od originálnych výrobcov, dávno zakázané alebo limitované zložky, napríklad viac toxické, ale lacnejšie rozpúšťadlá a podobne. Zloženie takých prípravkov nekorešponduje presne posudzovanej a zhodnotenej receptúre originálneho prípravku v priebehu povoľovacieho (registračného) procesu. Deklarované vlastnosti nelegálnych prípravkov na etikete vychádzajú iba z okopírovanej etikety originálneho prípravku, a ich vlastnosti sú vďaka odlišnému vnútornému zloženiu iné - predovšetkým nezhodnotené z hľadiska ich rizikovosti.

Pestovateľ pritom samozrejme nie je schopný jednoduchým vonkajším zhodnotením prípravku na ochranu rastlín a jeho balenia identifikovať, aké riziko jeho použitím vzniká. Skutočné zloženie prípravku sa dá zistiť len laboratórnym rozborom. Nepoučený alebo vedome do rizika idúci spotrebiteľ (agronóm/nákupca/ekonóm/predseda, a i.) sa väčšinou rozhoduje na základe okamžitej ekonomickej výhodnosti pri ponuke nepovoleného prípravku. Až neskôr môže alebo nemusí začať pripočítavať prirážku za ohrozenie zdravia osôb, ktoré prídu s ilegálnym prípravkom do styku, riziko poškodenia svojich plodín, dlhodobé poškodenie vlastnej alebo prenajatej pôdy, životného prostredia a v konečnom dôsledku konečného  spotrebiteľa svojej poľnohospodárskej produkcie.

Robte múdre rozhodnutia a kupujte prípravku na ochranu rastlín len od overených zdrojov, nákup ilegálnych prípravkov Vás môže vyjsť draho! Pre viac informácií ohľadom zodpovedného prístup k nákupu prípravkov na ochranu rastlín navštívte novú webstránku www.bezpecnepestovanie.scpa.sk

Tab.: Členské štáty, ktoré v roku 2013 mali najvyšší podiel na trhu s ilegálnymi prípravky

Krajina

Odhadovaný podiel

Litva

21 %

Poľsko

16 %

Rumunsko

10 %

Španielsko

10 %

Bulharsko

8 %

Taliansko

4 %*

Kde vyhľadávať, ktoré prípravky sú v SR registrované

Môžete využiť klasickú zelenú knihu alebo novú databázu UKSUP na pripravky.uksup.sk

Kde prípravky nakupovať

Najlepšie v sieti renomovaných distribučných spoločností, ktorých zoznam nájdete na bezpecnepestovanie.scpa.sk

Kúpou falšovaných ilegálnych resp. podštandardných prípravkov platíte 2×:

 • riskujete poškodenie a stratu vašich plodín,
 • stratu dotácií z fondov EÚ,
 • riskujete stratu dôveryhodnosti svojich obchodných partnerov a spotrebiteľov,
 • riskujete mnohé pokuty,
 • riskujte poškodenie zdravia svojich zamestnancov, spotrebiteľov a znečistenie životného prostredia.

10 krokov, ktoré pomôžu znížiť riziko nákupu falzifikátu

 1. Je prípravok v originálnom obale? S originálnym číslom šarže a dátumom výroby? Pri paralelnom dovoze do SR je zakázané prípravok prebaľovať do nového balenia.
 2. Je etiketa v slovenskom jazyku a je zároveň neoddeliteľnou súčasťou obalu? Pri paralelnom dovoze musí byť pod slovenskou etiketou aj originálna etiketa z krajiny pôvodu, originálne číslo šarže a dátum výroby.
 3. Vie dovozca na požiadanie predložiť Rozhodnutie o povolení paralelného dovozu - od KSUP-u, či analýzu preukazujúcu zhodu s referenčným prípravkom? Nie iba čestné prehlásenie o zhode... Trvajte na ich predložení!
 4. Prípravky na ochranu rastlín kupujte len v obchodoch resp. od renomovaných predajcov: ktorí majú požadované povolenie na uvádzanie prípravkov na trh a ktorým plne dôverujete.
 5. Pri kúpe si vždy vyžiadajte doklad o nadobudnutí (faktúra, pokladničný blok atď.). Tento je totiž pri reklamácii veľmi dôležitý! Základným dokladom o kúpe je faktúra, ktorá musí obsahovať údaje, umožňujúce identifikáciu každého zakúpeného prípravku.
 6. Všímajte si bezpečnostné prvky používané výrobcami. Tie sú rôzne a preto je ťažko hovoriť o jednom spôsobe rozoznávania legálnych a falšovaných prípravkov. V prípade pochybností sa skontaktujte s predstaviteľom výrobcu originálu (referenčného) prípravku.
 7. Nekupujte prípravky na ochranu rastlín od neznámych predajcov. Vždy žiadajte predložiť vyššie uvedené doklady.
 8. Slepo nedôverujte „zaujímavým cenovým ponukám“. Vždy si ponuku dobre preverte. A myslite na to, že nákup ilegálnych prípravkov Vás môže vyjsť draho.
 9. Preverte si potrebné dokumenty u internetových predajcov.
 10. Poznajte svojho fytoinšpektora. Kontaktné údaje nájdete na stránke www.uksup.sk. Vašim najbližším spojencom, ktorý vám pomôže vyhnúť sa riziku nákupu falzifikátu, je odbor ochrany rastlín UKSUP.

Ilegálny dovoz prípravku na báze v SR neregistrovanej účinnej látky bifenthrin z Ukrajiny, zachytený Kriminálnym úradom finančnej správy v Michalovciach
Ilegálny dovoz prípravku na báze v SR neregistrovanej účinnej látky bifenthrin z Ukrajiny, zachytený Kriminálnym úradom finančnej správy v Michalovciach

Ilegálny dovoz z Ukrajiny, zachytený Kriminálnym úradom finančnej správy v Michalovciach.
Ilegálny dovoz z Ukrajiny, zachytený Kriminálnym úradom finančnej správy v Michalovciach.

Související články

Novela vyhlášky o používání hnojiv a jejich evidenci

17. 01. 2014 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 10859x

Hnojení podle nitrátové směrnice

03. 01. 2013 Ing. Jan Klír, CSc., Ing. Lada Kozlovská; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Legislativa Zobrazeno 28461x

Cross Compliance aneb Kontrola podmíněnosti

08. 04. 2011 Ing. Andrea Blažková; Státní rostlinolékařská správa Legislativa Zobrazeno 10433x

Novela zákona o hnojivech (leden 2009)

25. 03. 2009 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. Legislativa Zobrazeno 10335x

Evidence používání hnojiv

10. 06. 2007 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. Legislativa Zobrazeno 18287x

Další články v kategorii Legislativa

detail