BASF
BASF
BASF

AGRA

Zapojte se do diskuze EU o udržitelném používání přípravků - ovlivněte budoucnost

28. 07. 2022 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 751x

Dne 22. června 2022 byl představen očekávaný návrh nařízení o udržitelném používání přípravků na ochranu rostlin – Regulation on the Sustainable Use od Plant Protection Products (SUR). Směrnice o udržitelném používání pesticidů (SUD) bude tedy transformována v přímo použitelný právní předpis - nařízení, které přinese mnohé povinnosti pro členské státy. Prostřednictvím přiložené adresy se můžete připojit do diskuze o připravovaném nařízení.

Proseeds

V souvislosti s touto změnou je možnost vyjádřit se k návrhu nařízení SUR a aktivního zapojení do veřejné konzultace, kterou najdete na odkazu:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12413-Pesticidy-udrzitelne-vyuzivani-aktualizace-pravidel-EU-_cs


Níže jsou přiloženy znění návrhu nařízení, přílohy a souhrn zprávy o dopadu.

Připomínky je možné Evropské komisi zasílat do 22. srpna 2022 prostřednictvím on-line formuláře dostupného na výše uvedeném odkazu.

Projednávání legislativního návrhu začne pod vedením českého předsednictví EU v pracovní skupině Rady F.19 G - Working Party on Plants and Plant Health Questions (Pesticides/Plant Protection Products) již od poloviny července. Z pohledu ČR je zásadní, aby během projednávání došlo k dosažení spravedlivých kvót snižování množství používaných pesticidů pro jednotlivé členské země, které zohlední jejich dosavadní úsilí ve snižování množství používaných pesticidů s tím, že současně dojde k naplnění cílů strategie F2F.

 

Souhrn posouzeni dopadů
Pracovní dokument útvaru (EN)
Příloha návrhu
Návrh nařízení

Související články

Role Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v integrované ochraně rostlin

22. 09. 2023 Ing. Pavla Šenkeřiková; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Legislativa Zobrazeno 204x

Nový právní předpis pro pěstitele máku setého a konopí

01. 08. 2022 Ing. Vít Langmaier; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 695x

Pravidla pro používání přípravků a jejich aplikaci

18. 05. 2022 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Legislativa Zobrazeno 1721x

Změny v hospodaření ve zranitelných oblastech

25. 08. 2021 Ing. Olga Venerová; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno Legislativa Zobrazeno 2202x

Komplexní postupy pro optimalizaci ochrany půdy a vody

21. 10. 2020 Ing. Jana Konečná, Ph.D. Legislativa Zobrazeno 3035x

Další články v kategorii Legislativa

detail