Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

Listová hnojiva Chemap Agro ve výživě rostlin

29. 05. 2021 Ing. Lucie Dundálková; CHEMAP AGRO s.r.o. Listová hnojiva Zobrazeno 1529x

Listová hnojiva nikdy nemůžou nahradit kvalitně nahnojené půdy, ale mohou být velkým pomocníkem při vzniku stresových či růstových deficiencí.

Proseeds

U letošních porostů pšenic se nabízí aplikace Listeru Mn (0,5 l/ha) pro podporu odnožování, Listeru Cu (0,3 l/ha) pro zlepšení příjmu dusíku z aplikovaných hnojiv, nebo aplikovat přípravek Lister komplex obiloviny (1,0 l/ha), ve kterém je obsažen souhrn všech potřebných prvků pro jarní regeneraci, bez obsahu stimulačních látek. Tuto kombinaci je vhodné doplnit i dalším přípravkem z řady listových hnojiv Folitem P (1,0 l/ha), pro podporu růstu kořenů. Listová hnojiva řady Lister obsahují kovy vyvázané v chelátu ve vysokém procentu (okolo 98 %), tudíž jsou hnojiva vysoce stabilní ve všech směsích v TM. Představují pro rostliny rychlý, bezpečný a využitelný zdroj výživy. Listová hnojiva z řady Lister lze použít i v ekologickém zemědělství.

Cheláty jsou komplexní sloučeniny složené z centrálního atomu kovu (Zn2+, Mn2+, Cu2+, Fe2+, Fe3+, Ca2+, Mg2+, Co2+), který je uzavřený ve velké molekule, nazývané ligand. Název je do češtiny odvozen z řeckého „chelé“ tedy kleště nebo klepeta. Kov vázaný v chelátové vazbě je elektricky neutrální, nepřitahuje k sobě opačně nabité částice (např. OH- ), proto nevznikají pro rostliny nepřijatelné a nerozpustné formy. Cheláty zamezují vzniku toxicity kovu pro rostlinu, rostlina si dokáže vyselektovat potřebný kov jen v případě potřeby, do té doby zůstává kovový iont v inaktivní formě uzavřen v chelátu. Prvky uzavřené v chelátové vazbě jsou rostlinami lépe a rychleji přijímány. Existují různé formy chelatačních činidel, syntetická (EDTA, EDDHA, DTPA, aj.), nebo přírodní (produkty rozkladu organických látek, jako jsou organické kyseliny, aminokyseliny, ligninosulfonáty, ligninipolykarboxyláty, cukerné kyseliny a deriváty, fenoly, polyflavonoidy, siderofory a fytosiderofory).

Mezi aktivační hnojiva řadíme přípravky z řady Aktifol. Primárně tato hnojiva dodávají živiny, ale jejich velkým benefitem je, že podporují a navyšují účinek aplikovaných fungicidů. Aktifol Mag je unikátní hořečnaté hnojivo, výborně přijatelné jak při nízkých, tak i extrémně vysokých teplotách. Jako nejvhodnější se jeví aplikace v pozdějších fázích růstu obilovin, kdy potřebujeme jistotu, že nedojde k poškození praporcového listu. Aplikační dávka 1,0 l/ha plně kompenzuje použití hořké soli v dávce 3 kg/ha. Aktifol Sulf je kapalné listové hnojivo určené k přímému navýšení obsahu funkční síry v rostlinách a zároveň podporuje příjem dalších živin. Aktifol Sulf aplikujeme společně s fungicidy v dávce 2,0 l/ha.

Oba přípravky byly testovány v několikaletých maloparcelových pokusech (tab. 1 a 2). Ať už samostatná aplikace přípravků nebo jejich kombinace posílila účinnost aplikovaných fungicidů. U porostů došlo k viditelnému navýšení nenapadené zelené plochy listů (průměrné procentické vyjádření nenapadené plochy u praporcového a 1.–2. listu shora) proti variantě ošetřené pouze fungicidem. Zdravější porost vykazuje navýšení u kvalitativních znaků (HTZ, objemová hmotnost, výnos).

Tab. 1: Vliv aplikace Aktifolů na kvalitativní parametry pšenice ozimé (odr. Rumor, Ing. A. Bezdičková, Ph.D., Ditana 2016)

Listové aplikace

% nenapadené zelené plochy listů

HTS

Obj. hmotnost

Podíl na sítě 2,2 mm

Výnos

BBCH 32–45

BBCH 45–65

g

%

g/l

%

%

t/ha

%

kontrola

64,4

31,77

100,0

679,5

100,0

74,40

7,05

100,0

fungicid

fungicid

79,4

33,9

106,7

692,17

101,9

77,30

8,03

113,9

Aktifol Mag + fungicid

fungicid

81,5

32,3

101,7

693,5

102,1

78,73

8,24

116,9

Aktifol Mag + fungicid

Aktifol Sulf + fungicid

85,8

32,7

102,9

703,67

103,6

79,27

8,31

117,9

Aktifol Mag + Aktifol Sulf + fungicid

fungicid

81,9

32,9

103,6

697,67

102,7

79,2

8,23

116,7

Tab. 2: Dlouhodobý vliv Aktifolu Mag na zvětšení listové plochy pšenice ozimé a ječmene jarního (Ing. A. Bezdičková, Ph.D., Ditana)

Varianty

% nenapadené plochy listů

2015

2014

2013

pšenice ozimá

kontrola

76,75

43,71

33,05

2× Aktifol Mag + 2× fungicid

90,9

73,1

89

zvětšení listové plochy

+ 14,15 %

+ 29,4 %

+ 55,6 %

ječmen jarní

kontrola

47,9

85,55

56,95

2× Aktifol Mag + 2× fungicid

77,25

96,85

99,45

zvětšení listové plochy

+ 29,3 %

+ 11,3 %

42,5 %

Věříme, že si pro úspěch vašich základních pěstitelských technologií vyberete i jejich vhodný doplněk z nabídky společnosti Chemap Agro a  pomůžeme vám maximálně zefektivnit vynaložené prostředky a úsilí na cestě ke kvalitní produkci.

Související články

Listová hnojiva pro kukuřici

26. 06. 2023 Ing. Jan Šamalík; CHEMAP AGRO s.r.o. Listová hnojiva Zobrazeno 313x

Yara vybuduje nový závod na výrobu speciálních hnojiv a biostimulantů

31. 05. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Listová hnojiva Zobrazeno 507x

Listová hnojiva od společnosti Innvigo

14. 04. 2023 Ing. Jaromír Šuk; INNVIGO Agrar CZ s.r.o. Listová hnojiva Zobrazeno 445x

Hnojiva z Lovochemie podpoří výnos ozimů

08. 04. 2023 Ing. Hana Rosolová; Lovochemie a.s. Listová hnojiva Zobrazeno 556x

Stabilizace pH jíchy společně s výživou a protistresovou složkou

19. 03. 2023 Ing. Jaroslav Mráz; AGRA GROUP a.s. Listová hnojiva Zobrazeno 691x

Další články v kategorii Listová hnojiva

detail