Chemap Agro s.r.o.

Listová výživa a stimulace kukuřice

18. 06. 2017 Ing. Lucie Dundálková; CHEMAP AGRO s.r.o. Listová hnojiva Zobrazeno 211x

V roce 2016 sice poklesla osevní plocha kukuřice na zrno na 79 303 ha (v roce 2015 to bylo 93 575 ha), zato osevní plocha kukuřice pěstované na siláž a na zeleno vzrostla o 10 000 ha na 241 500 ha. Kukuřice se tak, díky svému širokému využití, postupně stává po pšenici a ječmeni druhou nejvýznamnější obilninou našeho zemědělství. Proto se naše společnost zaměřila na vývoj nových listových hnojiv a stimulátorů určených přímo do kukuřice.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Počet vstupů do porostů kukuřice během vegetace je stále velmi omezen, proto jsme v posledních letech vytvořili nově koncipované přípravky určené přímo do kukuřice. Tyto přípravky kombinují nejdůležitější živiny a jsou určené buď jako doplňková listová výživa nebo jako stimulační hnojivo sloužící k regeneraci po nastalých vegetačních stresech, protože kukuřice je velmi citlivá na aplikaci pesticidních přípravků, a také citlivě reaguje na teplotní změny a stresy především v počátečních fázích růstu. Tyto přípravky lze snadno kombinovat s aplikací herbicidů, fungicidů i insekticidů.

V roce 2014 jsme navrhli listové stimulační hnojivo Zeastim, které kromě významných živin (dusík, fosfor a chelátový zinek) obsahuje i proauxinové stimulační látky, které vykazují protistresový účinek a mají společně s fosforem pozitivní vliv na tvorbu kořenového systému. Zeastim aplikujeme v dávce 1,5–2,5 l/ha. Pozitivní vliv aplikace Zeastimu na výnosové prvky se nám prokázal v tříletých maloparcelových pokusech na dvou lokalitách (ČZU – Červený Újezd, VÚRV Piešťany-Borovce). Na obou lokalitách se díky aplikaci Zeastimu zvýšila HTZ, hmotnost palic na rostlinách, a také konečný výnos jak u silážní, tak u kukuřice sklizené na zrno (tab. 1 a 2). Samotný výnos zrna byl za dvouletý průměr navýšen o 7 % u dřívější aplikace Zeastimu a o 8 % u aplikace s insekticidem v Piešťanech. Na ČZU byl tříletý průměr navýšen o 3 % u dřívější aplikace Zeastimu a o 6 % u aplikace s insekticidem. Výnos zelené silážní hmoty byl u obou variant na lokalitě ČZU navýšen o 6 % proti neošetřené kontrole. Z výsledků lze zatím konstatovat, že pozdější aplikace Zeastimu se lépe promítne do konečného výnosu zrna.

Tab. 1: Výnos zrna a zelené hmoty kukuřice po aplikaci Zeastimu

Varianta

2016

2015

2014

Průměr

t/ha

%

t/ha

%

t/ha

%

t/ha

%

VÚRV Piešťany, výnos zrna

Kontrola

nezaloženo

5,8

100,0

8,5

100,0

7,2

100,0

Zeastim - 4. list

6,2

106,9

9,2

108,2

7,7

107,7

Zeastim - s ošetřením proti zavíječi

6,6

113,8

8,9

104,7

7,8

108,4

ČZU, výnos zrna

Kontrola

11,88

100

4,4

100,0

9,7

100,0

8,7

100,0

Zeastim - 4. list

12,25

103,1

4,6

104,1

10,1

104,4

9,0

103,8

Zeastim - s ošetřením proti zavíječi

11,96

100,7

4,7

107,2

11,0

113,8

9,2

106,7

ČZU, výnos zelené hmoty - siláž

Kontrola

27,04

100,0

53,1

100,0

27,4

100,0

35,8

100,1

Zeastim - 4. list

29,07

107,5

55,8

105,1

29,1

106,2

38,0

106,1

Zeastim - s ošetřením proti zavíječi

28,2

104,3

57,5

108,3

28,2

102,9

38,0

106,1

Zdroj: VÚRV Piešťany, Ing. R. Hašana, PhD. (odrůda: 2015 Dalmac, 2014 Amadeo); ČZU Ing. J. Tomášek, Ph.D. (odrůda Rolandinio)

Tab. 2: Vliv aplikace Zeastimu na výnosové parametry kukuřice

Varianta

HTZ

Hmotnost palice

2015

2014

2015

2014

g

%

g

%

g

%

g

%

Kontrola

317,7

100,0

311

100,0

160

100,0

215

100,0

Zeastim - 4. list

323,8

101,9

334

107,4

170

106,3

224

104,2

Zeastim - s ošetřením proti zavíječi

327,1

103,0

340,9

109,6

190

118,8

225,5

104,9

Zdroj: VÚRV Piešťany, Ing. R. Hašana, PhD. (odrůda: 2015 Dalmac, 2014 Amadeo)

Jestliže není porost kukuřice vystaven žádnému stresu, je vhodné podpořit výživný stav rostlin během intenzivního nárůstu hmoty aplikací kombinovaného hnojiva K 3, které obsahuje základní živiny, mikroelementy a benefiční prvek. Je založeno na vysokém obsahu fosforu a zinku jako prvků, na které kukuřice velmi pozitivně reaguje při tvorbě výnosu. Dále obsahuje kromě dusíku a draslíku také měď, bór, molybden a titan, ten má podle posledních studií velmi pozitivní vliv na výši výnosu. Hnojivo lze aplikovat společně s jakýmkoliv vstupem do porostu od fáze 4. listu kukuřice v dávce 2,0–6,0 l/ha v závislosti na růstové fázi kukuřice. Při aplikaci střední dávky K 3 (tedy 4,0 l/ha) dodáme do porostu mimo jiné i 60 g/ha zinku v chelátové EDTA vazbě a 720 g/ha fosforu.

V případě, že není třeba řešit žádný významný deficit živin, ani nastalé stresové podmínky, je při dnešní výnosové hladině třeba pamatovat pouze na jeden mikroprvek, na jehož aplikaci reaguje kukuřice velmi pozitivně, a to je zinek. Ten lze aplikovat v průběhu celé vegetace ve formě plně chelátového listového hnojiva Lister Zn v dávkách 1,0–2,0 l/ha. V našich maloparcelkových pokusech jsme testovali vliv aplikace zinku (Lister Zn) společně s fosforem (Folit P v dávce 2,0 l/ha) na zlepšení kvality porostu kukuřice. Přípravky byly aplikovány v termínu od 4. listu společně s herbicidem. Díky aplikaci listových hnojiv došlo vždy k posílení kvality porostu, to se samozřejmě promítlo i do konečného výnosu. Během tříletého testování došlo v průměr k navýšení výnosu o 7 % proti neošetřené kontrole (tab. 3).

Tab. 3: Vliv aplikace listových hnojiv na výnos zrna kukuřice

Varianta

Výnos zrna

Průměr za 3 roky

ČZU 2016

VÚRV 2015

VÚRV 2014

t/ha

%

t/ha

%

t/ha

%

t/ha

%

Kontrola

11,88

100,0

5,81

100,0

8,54

100,0

8,7

100,0

Lister Zn + Folit P

12,67

106,6

6,28

108,1

9,31

109,0

9,4

107,7

Zdroj: ČZU 2016, Ing. J. Tomášek, Ph.D. (odrůda Rolandinio), VÚRV Piešťany, Ing. R. Hašana, PhD. (odrůda: 2015 Dalmac, 2014 Amadeo)

Dosavadní maloparcelové výsledky poukazují, že díky aplikaci stimulátorů nebo listových hnojiv dochází k zlepšení kvality porostu kukuřice. Proto budeme rádi, pokud si je vyberete, vyzkoušíte a vytvoříte si vlastní systém listové výživy a stimulace, který bude vyhovovat specifikům vašich porostů.

Související články

Uplatnění listové výživy a stimulace růstu v technologii pěstování cukrové řepy

22. 05. 2017 Ing. Jaroslav Urban, Ph.D., Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Listová hnojiva Zobrazeno 443x

INNVIGO Agrar CZ s.r.o. představuje hnojiva Opti

29. 04. 2016 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Listová hnojiva Zobrazeno 1057x

Mimokořenová výživa je součástí systému hnojení rostlin

20. 04. 2015 Ing. Petr Škarpa, Ph.D., Prof. Ing. Rostislav Richter, DrSc., Doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Listová hnojiva Zobrazeno 3734x

Listová výživa - významný faktor pri pestovaní poľnohospodárskych plodín

30. 04. 2011 Ing. Ladislav Varga, PhD.; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Listová hnojiva Zobrazeno 8909x

Výnos a jakost cukrovky po ošetření listovým hnojivem

22. 07. 2009 Doc. RNDr. Ing. Josef Zahradníček, CSc., Ing. Michaela Nečasová, Ph.D., Ing. Luděk Tyšer, Ph.D., Ing Listová hnojiva Zobrazeno 6935x

Další články v kategorii Listová hnojiva

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Saaten Union CZ

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
14%
6%
2%
24%
4%
50%
detail