Chemap Agro s.r.o.

Novinka pro jarní regeneraci - Aucyt Start

03. 04. 2018 Ing. Jan Šamalík; Chemap Agro s.r.o. Listová hnojiva Zobrazeno 781x

Především pro později seté, slabší, méně odnožené nebo z jakéhokoliv důvodu poškozené či retardované porosty ozimů přináší společnost Chemap Agro v letošním roce novinku v přípravku Aucyt Start.

Agronutrition

Přípravek Aucyt Start představuje další posun v ovlivňování či modelování struktury porostu obilnin. Po mnohaleté spolupráci společnosti Chemap Agro a Palackého univerzity v Olomouci se v současné době dokončuje registrace a uvedení na trh přípravku se zcela novými účinnými látkami ze skupiny derivátů cytokininů. Tyto syntetické fytohormony jsou v přípravku doplněny synergicky působící směsí živin (především P, Mn,…) tak, aby bylo možné u rostlin dlouhodobě podpořit proces odnožování. Rostliny díky cytokininům zůstávají déle ve fázi vegetativního růstu, nasazují a hlavně posilují odnože a zároveň dostatečně rychle rozvíjejí svůj kořenový aparát. Cytokininy nepůsobí retardačně tak, jako běžné použití morforgulátorů v prvních fázích odnožování. Doplněk živin v přípravku má pro správnou reakci rostlin dodat dostatek energie, proto v jinak komplexním složení přípravku převažuje P a Mn. Podtitulem přípravku je heslo „Motor!“. Skutečně tak Aucyt Start vnímáme. Je to přípravek, který má být pro slabší rostliny zdrojem výkonu tak, aby měl i slabší porost šanci uspět ve výnosu i kvalitě konečné produkce.

Vliv podzimní aplikace Aucyt Start na rostliny ozimé pšenice (2017)
Vliv podzimní aplikace Aucyt Start na rostliny ozimé pšenice (2017)

Přípravek Aucyt Start zařazený mezi pomocné rostlinné přípravky doporučujeme k tomuto účelu u ozimých obilnin použít především ihned po otevření jarní vegetace v rámci regenerace v době první poloviny odnožování BBCH 21–25). Aucyt Start se používá v dávce 2,0 až 3,0 l/ha a lze jej kombinovat s jakýmkoliv dalším pesticidem nebo použít i samostatně, protože jde o komplexní vyvážený přípravek použitelný i za nižších teplot. Právě dlouhodobý účinek umožňuje využití přípravku časně, při prvním jarním vstupu do porostu, kdy ostatní použitelné přípravky omezují především teploty. Aucyt Start je také vhodnou alternativou podpory odnožování již na podzim u časnějších setí například v kombinaci s herbicidy nebo insekticidy. Využitelný je i v rámci podzimní či jarní regulace řepky. V tabulce jsou uvedeny výsledky použití přípravku Aucyt Start v pšenici ozimé. Přiložený obrázek ukazuje vliv podzimní aplikace Aucyt Start v dávce 3,0 l/ha v roce 2017.

V rámci jarní regenerace lze využít i přípravek Sunagreen, který se aplikuje vždy v jednotné dávce 0,5 l/ha. Tento přípravek se ale hodí naopak do porostů setých časně, které na podzim a během zimy stihli dobře odnožit. Sunagreen je často využíván i v porostech ozimých ječmenů. Jeho nespornou výhodou je mísitelnost se všemi produkty, které v běžné technologii pěstování ozimých obilnin v této době používáme. Vedle možnosti aplikace v DAMu je to možnost přímé kombinace se všemi morforegulátory, herbicidy i fungicidy. To je specifikum přípravku, které je založeno na mechanizmu jeho účinku, kdy účinné látky indikují v rostlině syntézu fytohormonů (auxinů) a omezují jejich odbourávání, ale přímo je rostlině nedodávají. Je tak dostatek času aby nejdříve v rostlině působily účinné látky pesticidů. Nedochází k potírání účinku např. uč. látky CCC v rámci regulace výšky porostu nebo k omezení účinku herbicidů tím, že bychom zároveň s obilninou stimulovali vývoj plevelů.

V minulých letech jsme v rámci různých variant regenerace nabízeli a stále nabízíme některá listová hnojiva vhodná pro tento účel. Zaměřujeme se na doplnění fosforu například v hnojivu Folit P nebo v kombinovaném hnojivu K3. Z mikroprvků je pro odnožování důležitý mangan, a také měď, která působí na příjem dusíku. Tyto prvky nabízíme v chelátových hnojivech Lister Mn, Lister Cu nebo v kombinovaném hnojivu Lister komplex Obiloviny.

Věříme, že si pro úspěch vašich základních pěstitelských technologií vyberete i jejich vhodný doplněk z nabídky společnosti Chemap Agro a pomůžeme vám maximálně zefektivnit vámi vynaložené prostředky a úsilí na cestě ke kvalitní produkci.

Tab.: Výsledky použití přípravku Aucyt Start v pšenici ozimé v roce 2017
Tab.: Výsledky použití přípravku Aucyt Start v pšenici ozimé v roce 2017

Související články

Podpora vzcházení a odnožování jarních obilnin

10. 03. 2019 Ing. Jan Šamalík; CHEMAP AGRO s.r.o. Listová hnojiva Zobrazeno 413x

Novinky v pěstitelské technologii jarního sladovnického ječmene

25. 05. 2018 Ing. Ladislav Černý, Ph.D., Prof. Ing. Jan Vašák, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Listová hnojiva Zobrazeno 825x

Porovnání různých způsobů výživy a podpůrných přípravků u kukuřice

14. 05. 2018 Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D., Ing. Pavel Cihlář, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Listová hnojiva Zobrazeno 732x

Výživa a regenerace ozimů s CHEMAP AGRO

19. 04. 2018 Ing. Jan Šamalík; CHEMAP AGRO s.r.o. Listová hnojiva Zobrazeno 658x

Listová výživa a stimulace kukuřice

18. 06. 2017 Ing. Lucie Dundálková; CHEMAP AGRO s.r.o. Listová hnojiva Zobrazeno 900x

Další články v kategorii Listová hnojiva

detail