Chemap Agro s.r.o.

Podpora vzcházení a odnožování jarních obilnin

10. 03. 2019 Ing. Jan Šamalík; CHEMAP AGRO s.r.o. Listová hnojiva Zobrazeno 805x

Základní možností v podpoře vzcházení a zakořeňování obilnin je aplikace stimulačních látek a živin přímo na osivo, která se postupně stává standardem. Jedním z důvodů jsou především problematické vláhové poměry v průběhu vegetace. Poměrně zásadní roli ve změně pohledu na efektivnost takových zásahů mělo zavedení přípravku M-Sunagreen na trh.

I dnes patří tento produkt k nejlépe otestovaným stimulátorům pro ošetření osiva ať už z hlediska samotného výnosového efektu, tak z pohledu dílčích účinků. Prokázán je zejména pozitivní vliv na růst kořene, na zvýšení počtu vzešlých rostlin, ale i následný vliv na kvalitu vytvořených odnoží. Přitom moření osiva bezpochyby patří ke snadným, relativně levným, velice efektivním a účelným ošetřením, kde působení stimulačních přípravků není tolik ovlivněno podmínkami prostředí. U jarních obilnin bývá často základem úspěchu kvalitní a včasné setí. To je však závislé na klimatických i lokálních půdních podmínkách stejně jako na možnostech podniku z hlediska kvality a výkonu dostupné mechanizace. Velkou pomocí i v případě problematických podmínek je potom stimulační moření přípravkem M-Sunagreen.

Přípravek M-Sunagreen obsahuje 2 účinné látky, první z nich (kyselina 2-aminobenzoová) je metabolizována v rostlinách na přímý prekurzor pro tvorbu auxinu (IAA) a druhá (kyselina 2‑hydroxybenzoová) zpomaluje odbourávání IAA v rostlinách, a tak pomáhá udržet zvýšený obsah přirozených auxinů v rostlině. Kombinace dvou úč. látek je klíčová pro tvorbu auxinů v nových částech rostlin i využití zásobních látek v zrnu, které podporují dělení buněk i tvorbu a rychlost růstu kořenů. Auxiny mimo jiné ovlivňuji utváření a délku jemných vláskových kořínků rostlin, ty jsou důležité pro získávání vody a živin z půdy. Kořenové špičky jsou zdrojem cytokininů, které udržují rostlinu déle ve vegetativní fázi vývoje, zlepší se tak i odnožování obilnin. Velkou výhodou M-Sunagreenu, který obsahuje „pouze“ prekurzory auxinu, nikoliv syntetické auxiny, je že tento přípravek citlivě reaguje na odrůdy i různé klimatické podmínky, bez „tvrdého“ zásahu do metabolizmu rostlin. Pomocný rostlinný přípravek M-Sunagreen aplikujeme u obilnin v dávce 1,5 l/t na osivo v kombinaci s fungicidními případně insekticidními mořidly. Přípravek dobře doplňuje a zvyšuje vliv na růst kořenů u standardních mořidel, ale i v kombinaci s novými fungicidními mořidly, jejichž účinné látky mají podporu vývoje kořenů v popisu své práce.

Základem účinnosti aplikace M-Sunagreenu je zlepšení růstu kořenového systému. Od roku 2009 je průměrná hmotnost kořene v našich pokusech větší o 25 % oproti stimulačně nemořeným variantám v pšenici ozimé a dokonce větší než o třetinu u ječmene jarního. Hmotnost kořene se hodnotí ve fázi BBCH 13. Z tabulky 1 je patrné, o kolik kořen přirůstal rychleji na jedné pokusné lokalitě za posledních 7 let. Zároveň s hmotnostmi kořenů se ve fázi BBCH 13 hodnotí počet rostlin/m2. Oproti nemořeným variantám je počet rostlin na jednotku plochy vždy vyšší. Dlouhodobě o přibližně 7 %. Lepší je i kvalita a počet vytvořených odnoží. Celkově tedy silnější porost s vyšším výnosovým potenciálem a s výraznější odolností vůči následným klimatickým stresům.

Pro podporu odnožování a současně k další podpoře růstu kořenového systému zavádí společnost Chemap Agro i přípravek Aucyt Start pro časné fáze vývoje obilnin a řepky. V ozimech je hnojivo s obsahem zcela nové formy hormonálně aktivní látek vhodné k aplikaci již na podzim. V obilninách s podzimní aplikací herbicidů již od fáze 2. listu, v řepce v kombinaci s regulačními fungicidy. V jarním ječmeni se přípravek aplikuje od fáze 3. listu až do počátku odnožování. Fakticky jde o funkční kombinaci živin vhodných pro časné fáze (NPK s důrazem na přijatelný P, Mn a Cu v chelátech) a nových účinných látek ze společného ověřování Univerzity Palackého v Olomouci a společnosti Chemap Agro. Přípravek umožňuje cíleně podpořit tzv. „produktivní odnožování“ obilnin. Zvyšuje se počet silných odnoží na úkor zakládání odnoží slabších, zvyšuje se počet klasů i jejich kvalita zejména na odnožích 2. řádu.

Stimulační moření osiv obilnin je efektivní, nenáročný a ekonomicky velice zajímavý vstup. Za společnost Chemap Agro jsme rádi, že právě přípravek M-Sunagreen je synonymem této součásti moderních pěstitelských technologii.

Tab. 1: Vliv aplikace M-Sunagreenu na hmotnost kořenového systému ječmene jarního (Ing. Bezdíčková, Ditana, 2012–18)
Tab. 1: Vliv aplikace M-Sunagreenu na hmotnost kořenového systému ječmene jarního (Ing. Bezdíčková, Ditana, 2012–18)


zi BBCH 13

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Průměr

g

%

g

%

g

%

g

%

g

%

g

%

g

%

%

Kontrola

0,46

100,0

3,20

100,0

0,98

100,0

0,42

100,0

1,23

100,0

4,12

100,0

2,9

100,0

100,0

M-Sunagreen

0,53

115,9

3,38

105,5

1,16

118,4

1,18

281,0

1,83

148,8

4,21

102,2

4

137,9

144,2

 

Související články

Aktivní přístup k formování produktivních odnoží a výnosu obilnin

23. 11. 2019 Ing. Jan Šamalík; Ing. Jiří Petrásek; Chemap Agro s.r.o., Ing. Radoslav Koprna, Ph.D.; Univerzita Palackého v Olomouci Listová hnojiva Zobrazeno 745x

Uplatnění křemíku nejenom ve výživě cukrovky

19. 08. 2019 Prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna. a kol. Listová hnojiva Zobrazeno 676x

Novinky v pěstitelské technologii jarního sladovnického ječmene

25. 05. 2018 Ing. Ladislav Černý, Ph.D., Prof. Ing. Jan Vašák, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Listová hnojiva Zobrazeno 1343x

Porovnání různých způsobů výživy a podpůrných přípravků u kukuřice

14. 05. 2018 Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D., Ing. Pavel Cihlář, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Listová hnojiva Zobrazeno 1123x

Výživa a regenerace ozimů s CHEMAP AGRO

19. 04. 2018 Ing. Jan Šamalík; CHEMAP AGRO s.r.o. Listová hnojiva Zobrazeno 1008x

Další články v kategorii Listová hnojiva

detail