BASF
BASF
BASF

AGRA

Připravte se na podzimní sezónu se stimulátory a listovými hnojivy od společnosti Agritecno Fertilizantes

10. 09. 2021 Ing. Daniel Trefil; Novum CZech s.r.o Listová hnojiva Zobrazeno 2020x

Minerální či statková hnojiva nelze plně nahradit hnojivy listovými, avšak můžeme jimi velmi účinně pomoci zabránit vzniku deficitu příslušného prvku či potlačit nastalé stresové situace. Z tohoto důvodu Vám přináší Novum CZech s.r.o. ucelenou řadu stimulátorů růstu a listových hnojiv, které vyrábí španělská společnost Agritecno Fertilizantes.

Proseeds

Základním stavebním kamenem těchto přípravků jsou rostlinné L-aminokyseliny, které fungují jako nejúčinnější přirozené biostimulační složky, jenž příroda poskytuje. Produkty společnosti Agritecno Fertilizantes poskytují rostlině všechny aminokyseliny, které by si jinak musela utvořit sama za vysokého vydání energie (ATP). Tímto způsobem si rostliny uchovávají potřebnou energii pro další fyziologické procesy, které přinášejí zvýšení kvality a výnosu sklizeného produktu.

Tento příspěvek přibližuje využití stimulačních přípravků a listových hnojiv v podzimním období v řepce ozimé a pšenici ozimé.

Řepka ozimá

Rozhodujícím faktorem při pěstování řepky bývá vzcházení porostu. Již v těchto raných fázích můžeme využít půdní NPK hnojivo Agriful (3,0–4,0 l/ha), které je možné aplikovat ihned po zasetí nebo v raných růstových fázích plodiny, neboť je velmi dobře absorbováno jak listy, tak kořenovou soustavou. Agriful disponuje vysokým obsahem fulvokyselin (305 g/l), jež pozitivně interagují s půdními bakteriemi, které následně uvolňují z půdy potřebné živiny a také zlepšují strukturu půdy.

Vzhledem průběhu počasí může nastat rozdílný vývoj porostu, což znamená také odlišný přístup k ošetření. Pokud se řepka nevyvíjí dle našich přestav, tak zvolíme ve fázi 4–6 listů ošetření přípravkem Tecamin Max v dávce 1,0–1,5 l/ha. Tento produkt totiž obsahuje vysoký množství rostlinných „L“ aminokyselin (151 g/l), které perfektně regenerují poškozená rostlinná pletiva vlivem sucha, chladu nebo vysokých teplot. Zároveň aktivuje rychlejší růst a vývoj rostlin.

Pokud je však porost vitální a slibně se vyvíjí, tak doporučujeme aplikaci přípravku Fertigrain Foliar v dávce 1,0–1,5 l/ha. Fertigrain Foliar je listové hnojivo obsahující rostlinné „L“ aminokyseliny (98,4 g/l), celou škálu mikroprvků (Zn, Mn, B, Fe, Cu, Mo a Co) a dusík (61 g/l). Použitím tohoto stimulátoru zlepšíme odolnost rostlin, dodáme důležité mikroživiny a zlepšíme kvalitu produkce.

Do všech porostů je nutné již na podzim aplikovat bór, který zlepšuje přezimování, zabraňuje praskání pletiv, zlepšuje tloušťku kořenového krčku a pozitivně ovlivňuje růst kořenů. Tecnokel Amino B (1,0-1,5 l/ha) obsahuje 135 g/l ethanolaminu bóru, který je díky unikátní formulaci a přidaným specifickým látkám perfektně rozváděn z listů do květů, kde ho rostlina nejlépe využije (stěžejní především na jaře).

Na výzkumné stanici společnosti OSEVA PRO s.r.o. v Zubří byl v roce 2015 zkoumán vliv stimulátoru růstu Tecamin Max a listového hnojiva Tecnokel Amino B (tab. 1). Výsledky pokusu prokazují, že aplikace těchto stimulačních přípravků mají velký vliv na hodnocené parametry.

 

Tab. 1: Vliv stimulátorů růstu na tloušťku kořenového krčku a výnos řepky

Var.

Aplikace - Podzim - BBCH 14–16

Tloušťka kořenového krčku 12. 11. 2015

Výnos semen

cm

%

t/ha

%

1

Kontrola

0,79

100,00

2,88

100,00

2

Tecamin Max 1,5 l/ha

0,8425

108,89

3,19

108,16

3

Tecnokel Amino B 1,5 l/ha + Tecamin Max 1 l/ha

0,86

109,44

3,45

119,62

4

Tecamin Max 1,5 l/ha + AG070 Foliar 20 ml/ha

0,8975

120,56

3,49

121,01

Pšenice ozimá

Při nerovnoměrném vzcházení porostu je vhodné již po zasetí nebo krátce vzejití aplikovat přípravek Agriful v dávce 3,0–4,0 l/ha. Toto půdní hnojivo pomůže nastartovat tvorbu kořenového systému a zároveň zlepší dostupnost potřebných živin z půdy (především fosfor).

Jakmile se objeví dostatečná listová plocha, schopná absorbovat použitá listová hnojiva a stimulátory, tak můžeme rostliny podpořit v růstu aplikací Tecaminu Max (1,0–1,5 l/ha). Tato stimulace je vhodná do slabších a nevyrovnaných porostů, kterým pomůžeme lépe přezimovat.

Vhodnou alternativou je přípravek Fertigrain Foliar v dávce 1,0–1,5 l/ha, který se lépe uplatní ve vitálnějších porostech. Rostlinné „L“ aminokyseliny společně s rozmanitým množstvím mikronutrientů podpoří důležité růstové procesy - zvýšení výkonu fotosyntézy, stimulace růstu listové plochy nebo celkové zesílení rostlin.

 

Doporučení ke zlepšení kvality postřikové jíchy

Od roku 2021 je zemědělská praxe odkázána v ochraně rostlin proti škůdcům především na využití pyretroidů a účinné látky acetamiprid. Tato skutečnost povede k důslednějšímu používání chemických přípravků a zároveň otevírá dveře speciálním pomocným látkám.

Pro tento případ je navržen přípravek Tecnophyt pH+, který pomocí speciálních vlastností zvyšuje účinnost pesticidů.

1) Regulace pH postřikové jíchy:

Efektivita mnohých pesticidů bývá nepříznivě ovlivněna vysokým pH postřikové jíchy (pH nad 7). Dochází k rychlejší degradaci účinných látek a reziduální působení zejména u pyretroidů je značně omezeno. Přidáním Tecnophyt pH+ do aplikační kapaliny tuto dobu významně prodloužíte.

2) Surfaktant

Po aplikaci pesticidů zůstává kapalina na povrchu rostlin, kde je vystavena povětrnostním podmínkám. Proto doporučujeme přidávat Tecnophyt pH+, čímž dojde k rovnoměrnému smáčení celé rostliny a rychlejší penetraci účinných látek.

3) Protipěnivý efekt

Kombinace chemických přípravků, hnojiv a pomocných látek v tzv. tank-mix, při které se dokáže spojit několik aplikačních operací v jednu, může naopak vyvolat nadměrnou pěnivost postřikové jíchy. Tecnophyt pH+ tuto negativní vlastnost velmi rychle eliminuje, a navíc pomáhá méně kompatibilním přípravkům přizpůsobit se namíchané kapalině.

Přibližné dávkování: 0,1–0,15 l/100 l vody

Všechny přípravky jsou navzájem mísitelné, dávkování lze upravit a kombinovat dle stavu porostu po předchozí konzultaci s obchodními zástupci firmy Novum CZech s.r.o., www.novumczech.cz

Související články

Listová hnojiva pro kukuřici

26. 06. 2023 Ing. Jan Šamalík; CHEMAP AGRO s.r.o. Listová hnojiva Zobrazeno 835x

Yara vybuduje nový závod na výrobu speciálních hnojiv a biostimulantů

31. 05. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Listová hnojiva Zobrazeno 1060x

Listová hnojiva od společnosti Innvigo

14. 04. 2023 Ing. Jaromír Šuk; INNVIGO Agrar CZ s.r.o. Listová hnojiva Zobrazeno 1046x

Hnojiva z Lovochemie podpoří výnos ozimů

08. 04. 2023 Ing. Hana Rosolová; Lovochemie a.s. Listová hnojiva Zobrazeno 1123x

Stabilizace pH jíchy společně s výživou a protistresovou složkou

19. 03. 2023 Ing. Jaroslav Mráz; AGRA GROUP a.s. Listová hnojiva Zobrazeno 1324x

Další články v kategorii Listová hnojiva

detail