Chemap Agro s.r.o.

Racionální výživa v jarním období

10. 05. 2020 Ing. Martin Bohuněk; BioAktiv CZ s.r.o. Listová hnojiva Zobrazeno 689x

Zemědělství prochází v současnosti mnoha změnami, které kladou významné nároky na přizpůsobivost všech producentů zemědělských komodit. Naším cílem je proto hledat pro naše zákazníky stále nová řešení a cesty, jak reagovat i na aktuální vývoj v odvětví a pomáhat tak českým zemědělcům k lepší efektivitě a ekonomice výroby. Proto se naše společnost zaměřuje na aplikaci nejnovějších trendů a inovativních technologií v zemědělství - jak v rostlinné, tak v živočišné výrobě. Naše produkty z řady BioAktiv, Polcalc, AktiFer a Akti pH jsou již ověřeny v praxi zemědělskou výrobou v ČR i po celém světě.

Proseeds

Základní výživa

V jarní části sezóny se zaměřujeme hlavně na výživu a začínáme při tom absolutním základem, vápněním. Bez péče o pH půdy bohužel nelze v dnešních podmínkách dělat racionální výživu. Optimální pH půdy je důležité jak pro výživu, tak i pro rostliny samotné. Většina hospodářských plodin je velice náročná na pH stanoviště, optimum mají kolem 6,5. Pokud je pH nižší, je stanoviště pro hospodářské plodiny nepřirozené a je o to náročnější je zde pěstovat. Problém pH je potřeba řešit systematicky, pravidelným vápněním. Zde doporučujeme 3letý systém vápnění Polcalc, ve variantách 200–500 kg/ha granulovaného vápence Polcalc III. Generation, pravidelně na vybrané pozemky. Pokud ale vychází citlivé plodiny jako jarní ječmen, cukrovka nebo řepka na problematické pozemky, můžeme řešit pH i akutně dávkami minimálně 500 kg/ha po setí. Díky rychlosti účinku upravíme pH v řádů měsíců a zároveň dodáme i velké množství Ca jako živiny na kterou se při výživě běžně trochu zapomíná. Dále díky využití granulátu upravujeme pH i v horní vrstvě půdy, čímž zlepšujeme vzcházení i celkový příjem živin v průběhu vegetace, zejména zvyšuje přijatelnost fosforu. Vápnění dále zlepšuje půdní strukturu, fyzikální vlastnosti půdy, zakořenění rostlin a biologickou aktivitu půdy.

Pokud máme dořešené pH půdy, je po základním hnojení ideální aplikace PlantAktivu pro rostliny s prvním postřikem. Ten nastartuje mineralizačně-nitrifikační procesy, a tím zintenzivní uvolňování živin z minerálních hnojiv a zároveň podpoří i zakořenění. Dosáhneme tak lepšího využití živin i rychlejšího startu. Porosty mají díky tomu i lepší odolnost k přísuškům v pozdější fázi vegetace. Obrovskou výhodou je možnost aplikace s herbicidem, tedy v prvních fázích růstu v termínech T2–T3. Zároveň je díky zmiňovaným vlastnostem jedním z ideálních prostředků, jak snížit náklady a dosahovat lepší ekonomiky. Účinnost tohoto zásahu je dlouhodobě hodnocena přesnými pokusy Selgen a.s., ČZU, Mendelovou univerzitou nebo na Zkušební stanici v Nechanicích, kde běží již 3letý pokus v cukrovce. Výsledky jasně ukazují, že tento zásah se vyplácí v lepší i horších letech a je proto absolutním základem našich agrotechnik.

Porovnání a ukázka vlivu PlantAktivu na rostliny přímo na poli
Porovnání a ukázka vlivu PlantAktivu na rostliny přímo na poli

Efektivní listová výživa

Pro rané fáze vegetace je ideální využít i naše speciální listové hnojivo AktiFer SuperPhos + Cu. Přínosem aplikace je dodání P a Cu pro lepší využití dusíku. Dodání fosforu dále podporuje tvorbu kořenového systému a zvládání přísušků. Aplikace zároveň zvyšuje pevnost pletiv, výkon fotosyntézy a produkci Phytoalexinů, kterými se rostlina přirozeně brání proti chorobám a škůdcům. Zároveň kombinace fosforu a mědi má solidní fungicidní efekt, který je platný při ochraně v první polovině vegetace nebo v pozdějších fázích u cukrovky. Zde se uplatní vysoký obsah P pro udržení chrástu i fungicidní efekt pro podporu ochrany. Proto se jedná o jednoduché a komplexní jarní řešení listové výživy.

Během dalších fází růstu je zásadní správně zvolená a načasovaná výživa. Proto je nutné pečlivě vybírat listová hnojiva, která dokážou efektivně dodat rostlině potřebné živiny a zároveň mají i přidanou hodnotu, např. listovou stimulaci nebo podporu účinnosti pesticidních aplikací díky nízkému pH a velkému množství smáčedel. Řada hnojiv AktiFer tyto nároky splňuje a vyznačuje se vysokou koncentrací a hlavně využitelností živin. Je tomu tak zejména díky optimálnímu množství adjuvantů a smáčedel, chelatizaci živin, technologii nanočástic a přesně zvolenému množství mikroelementů. Zároveň se jedná o jediná hnojiva v Evropě s růstovým hormonem EPIN pro zvýšení příjmu živin (vyšší využitelnost živin z listových hnojiv). Vlastnostmi, kterými se listová hnojiva AktiFer vyznačují, je vhodnost pro efektivní foliární výživu (široká škála makro i mikroelementů), zároveň podporují účinnost a prostupnost pesticidů se kterými jsou aplikovány.

Pro optimalizaci základní výživy doplňujeme komplexnější hnojiva s mikro- i makroelementy. Pro dodání živin při omezeném příjmu z půdy v období sucha nebo na velice kyselých půdách využijeme koncentrovaná hnojiva s vysokým obsahem makroelementů, například AktiFer Macro. Tyto aplikace se nám velice osvědčily při loňských přísušcích, kdy se tímto zásahem podařilo ochránit listovou plochu a snížit negativní dopady červnových přísušků a vysokých teplot. AktiFer Micro je naopak vhodný pro preventivní i akutní dodání mikroelementů. Hlavní výhodou pro rostliny je dodání všech mikroprvků v optimálním poměru, nehrozí tedy snižování výnosu nedostatkem jednoho nebo více z nich (Liebigův zákon minima). Preventivní aplikace doporučujeme u porostů s vyšším potenciálem výnosu i vyšším odběrem makroživin z půdy, kde často hrozí omezení výnosu nedostatkem některého z mikroelementů.

V případě plodin s vyšším odběrem síry je možné volit, mimo často nedostatečné dodání síry přes půdu, i listovou aplikaci v době největší potřeby. Největším významem síry je využití dusíku v rostlině, tvorba bílkovin v potravinářských pšenicích a olejnatost u řepky. Pro rychlé dodání síry v případě nedostatku nebo pro navýšení N-látek a olejnatosti v pozdní fázi vegetace, doporučujeme aplikaci AktiFer S se sírou, dusíkem a mikroelementy. Pro efektivní, pozvolně systematické dodání síry je vhodný AktiFer Element S-800, s elementární sírou, která má delší perzistenci a na rostlinách působí fungistaticky.

V případě nespokojenosti s účinností pesticidů je ještě vhodné okyselit vodu před smícháním chemie pomocí Akti pH, fosforečného hnojiva s velmi nízkým pH. Výrazně tak prodloužíme účinnost většiny pesticidů.

Zemědělská praxe dokazuje, že produkty společnosti BioAktiv CZ mají stabilní rentabilitu, což potvrzují stovky tisíc ošetřených hektarů ročně a dlouholeté pokusy Spolku pro ječmen a slad, Jihočeské univerzity, České zemědělské univerzity, společnosti Selgen a.s. a mnoha pokusných stanic po celé ČR.

Související články

Uplatnění síry v listové výživě hrachu

02. 09. 2021 Doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D., Ing. Jiří Antošovský; Mendelova univerzita v Brně Listová hnojiva Zobrazeno 418x

4 stimulačně-výživové tipy pro optimalizaci porostu

29. 06. 2021 Ing. Martin Bohuněk; BioAktiv CZ Listová hnojiva Zobrazeno 7879x

Listová hnojiva Chemap Agro ve výživě rostlin

29. 05. 2021 Ing. Lucie Dundálková; CHEMAP AGRO s.r.o. Listová hnojiva Zobrazeno 622x

Kdy, proč a jak používat mimokořenovou aplikaci živin

29. 06. 2020 Ing. Gabriela Kurešová, Ph.D., RNDr. Ivana Raimanová, Ph.D., Bc. Gabriela Lotová; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Praha-Ruzyně Listová hnojiva Zobrazeno 1683x

Další články v kategorii Listová hnojiva

detail