Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Výživa a regenerace ozimů s CHEMAP AGRO

19. 04. 2018 Ing. Jan Šamalík; CHEMAP AGRO s.r.o. Listová hnojiva Zobrazeno 2324x

Až do poslední dekády letošního února se jevil stav ozimých plodin jako velmi uspokojivý. Především u porostů, které se podařilo zaset v agrotechnickém termínu. Pouze u části později setých obilnin bylo zřejmé, že budou vyžadovat zásahy k podpoře odnožování. Prudké ochlazení na konci února ovšem situaci změnilo, zvlášť v lokalitách bez sněhové pokrývky.

Proseeds

U řepky byl stav porostu po zimě hodnocen jako jeden z nejlepších za poslední roky a to především díky průběhu podzimního počasí. Negativně se však projeví především mrazy, které několik dnů překonávaly -15 °C. Bez sněhové pokrývky, ale s vysokou vlhkostí, půdy rychle promrzaly. Dá se očekávat i ztráta listového aparátu, včetně na podzim přijatých živin uložených v listech a někde i menší výpadek rostlin. V rámci regenerace porostů řepky navrhujeme řešit víc stránku doplnění živin přes list a nespoléhat se pouze na stimulátory. Základní živinou, která by měla být řepce dodána přes list je fosfor a to především s ohledem na hluboko promrzlé půdy, které zůstanou dlouho studené, bez uvolňování přístupného fosforu. V nabídce Chemap Agro je hnojivo Folit P (500 g/l P2O5) nebo kombinované hnojivo K3 (170 g/l P2O5 doplněné o N, K a chelátové mikroprvky Zn, Mn, Cu, Mo). Nutné bude doplnění bóru a na kyselých půdách i molybdenu např. v hnojivu Lister Mo. Ke stimulaci bychom navrhli přípravek Borostim (B, Mo, prekurzory auxinu) nebo osvědčený přípravek Rexan. Výživu i stimulaci bychom u řepky doporučovali provést co nejdříve po nárůstu nové listové plochy, například v kombinaci s insekticidy proti krytonosci nebo i fungicidy. Přípravky mohou být aplikované i v DAMu.

U porostů ozimých obilnin je zásadní termín setí. Ozimé ječmeny a obecně porosty seté na konci září i v říjnu jsou na tom lépe, někde se dá hovořit i o přehuštěném porostu. Tyto porosty ale budou nejhůře reagovat na mrazy. Další plochy, které byly zasety díky podzimní dešťovým srážkám až po agrotechnickém termínu, přesývkové a jarní pšenice, budou potřebovat nějaký impuls pro odnožování. Z toho důvodu bychom se měli především u později setých obilnin zaměřit na vytvoření smysluplné kombinace výživy (především opět fosfor, dále z mikroprvků především mangan), stimulace růstu kořenového systému a morforegulace přípravky na bázi CCC. Dávku morforegulátorů je třeba volit uvážlivě v rozmezí 0,5–1,0 l/ha především s ohledem na stav kořenů v době aplikace, vývojovou fázi ale i půdní podmínky a samozřejmě odrůdu. Velmi vhodné je zároveň s morforegulátorem použít stimulátor Rexan na podporu a regeneraci kořenového systému. Kombinaci s CCC je vhodné doplnit také o fosfor (opět v hnojivech Folit P nebo K3). Z mikroprvků má na kvalitu odnožování vliv především mangan, částečně měď, která souvisí s metabolizmem dusíku. V časných aplikacích (ale nejen u nich) je u mikroživin zásadní jejich forma, rychlost příjmu a reakce rostlin. Jako nejvhodnější se pro tyto účely jeví chelátová vazba mikroživin. Takto vázané mikroprvky jsou rostlinami přijímány lépe než jako samotné kationty. Příjem je nejen výrazně rychlejší, ale rostliny fakticky využijí až 5× více živin, které ulpí na ošetřeném povrchu rostlin než je tomu u minerálních forem. Mangan lze tedy řešit např. v plně chelátovém přípravku Lister Mn, je ale obsažen i v kombinovaném hnojivu Lister komplex Obilniny spolu s cheláty mědi a zinku. Použití popsaných kombinací přípravků zabezpečí lepší reakci rostlin na regenerační přihnojení dusíkem, růst kořenového aparátu a zvýší výnosový potenciál porostů ozimů.

Možností pro letošní rok je vyzkoušení novinky Aucyt Start. Přípravek představuje další posun v ovlivňování či modelování struktury porostu obilnin. Po mnohaleté spolupráci společnosti Chemap Agro a Palackého univerzity v Olomouci je dokončena registrace a připraveno uvedení na trh omezeného množství tohoto přípravku se zcela novými účinnými látkami ze skupiny derivátů cytokininů. Tyto syntetické fytohormony jsou v přípravku doplněny synergicky působící směsí živin (především P, Mn,…) tak, aby bylo možné u rostlin dlouhodobě podpořit proces odnožování. Rostliny díky cytokininům zůstávají déle ve fázi vegetativního růstu, nasazují a hlavně posilují odnože a zároveň dostatečně rychle rozvíjejí svůj kořenový aparát. Cytokininy nepůsobí retardačně, tak jako běžné použití morforgulátorů v prvních fázích odnožování. Doplněk živin v přípravku má pro správnou reakci rostlin dodat dostatek energie, proto v jinak komplexním složení přípravku převažuje P a Mn. Podtitulem přípravku je heslo „Motor!“. Skutečně tak Aucyt Start vnímáme, je to přípravek, který má být pro slabší rostliny zdrojem výkonu, aby měly šanci uspět ve výnosu i kvalitě konečné produkce. Vzhledem k menší zásobě tohoto přípravku je pro možnost jeho vyzkoušení vhodné kontaktovat přímo poradenský tým společnosti Chemap Agro. Přípravek Aucyt Start zařazený mezi pomocné rostlinné přípravky doporučujeme k tomuto účelu u ozimých obilnin použít především ihned po otevření jarní vegetace v rámci regenerace v době první poloviny odnožování BBCH 21–25). Aucyt Start se používá v dávce 2,0–3,0 l/ha a lze jej kombinovat s jakýmkoliv dalším pesticidem nebo použít i samostatně, protože jde o komplexní vyvážený přípravek použitelný i za nižších teplot. Přípravek je použitelný i v řepce pro regeneraci a podporu větvení nebo v jarních obilninách na počátku odnožování.

U odrostlejších porostů ozimé pšenice, ječmene a dalších obilnin, které jsou mnohdy už na konci odnožování se doporučení pro první zásahy mimokořenovou výživou či stimulátory částečně mění. Vzhledem k potřebě urychlení reakce na hnojení dusíkem, chladnější půdě, či pomalé regeneraci kořenů, je třeba opět zmínit fosfor, jehož příjem bude omezený. Větší význam bud mít u těchto porostů i měď a další mikroprvky v obecnějším složení. Nebude také nutno tolik spěchat s aplikací. Proto se spíše kloníme k použití kombinovaného hnojiva K3 a možná je i kombinace se stimulátorem Sunagreen, kdy se spojí regenerace i následná cílená podpora produktivních stébel. Význam může mít u těchto porostů už i aplikace síry a to nejen pro využití dusíkatého hnojení, ale i pro svou vedlejší fungicidní účinnost. Možností v nabídce Chemap Agro je několik. Od rychle působící vodorozpustné thiosíranové formy v přípravku Folit ThioSulf, přes pomalejší suspenzní elementární formu síry v přípravku Folit Síra, až po vodorozpustnou síru ve specifické řadě aktivačních hnojiv Aktifol, které doporučujeme v pozdějších fázích do přímé kombinace s fungicidní ochranou.

Ačkoliv zejména cenová úroveň zemědělských komodit nepřeje vysokým intenzitám v použití mimokořenové výživy nebo speciálních přípravků, je třeba mít na paměti, že především použití těchto přípravků v časných fázích vývoje dává dobrý základ pro vysoký výnosový potenciál. Porosty nejsou ještě stresovány suchem, mají dobrý přístup k dusíku a lze tak účinně posílit odolnost rostlin proti případným následným stresům.

Související články

Listová hnojiva pro kukuřici

26. 06. 2023 Ing. Jan Šamalík; CHEMAP AGRO s.r.o. Listová hnojiva Zobrazeno 313x

Yara vybuduje nový závod na výrobu speciálních hnojiv a biostimulantů

31. 05. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Listová hnojiva Zobrazeno 507x

Listová hnojiva od společnosti Innvigo

14. 04. 2023 Ing. Jaromír Šuk; INNVIGO Agrar CZ s.r.o. Listová hnojiva Zobrazeno 445x

Hnojiva z Lovochemie podpoří výnos ozimů

08. 04. 2023 Ing. Hana Rosolová; Lovochemie a.s. Listová hnojiva Zobrazeno 556x

Stabilizace pH jíchy společně s výživou a protistresovou složkou

19. 03. 2023 Ing. Jaroslav Mráz; AGRA GROUP a.s. Listová hnojiva Zobrazeno 691x

Další články v kategorii Listová hnojiva

detail