Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

Maximální podpora růstu a zvýšení výnosů

26. 06. 2021 Ing. Hana Rosolová; Lovochemie, a.s. Výživa a stimulace Zobrazeno 1235x

Období intenzivního růstu všech plodin se neobejde bez dostatečné výživy rostlin. Základem je hnojení do půdy. V zemědělské praxi se však významně osvědčila podpora rostlin s využitím listových hnojiv. S ohledem na omezený růst rostlin během zimního období a při nižších teplotách vzduchu a půdy v březnu letošního roku bude účinek hnojení listovými hnojivy v období intenzivního růstu prokazatelně přispívat ke zvýšení výnosů. Nabízíme vám hnojiva, která najdou uplatnění u většiny plodin, které pěstujete.

Renofarmy

Speciální hnojivo pro podporu růstu v rozhodujících obdobích pro vytváření výnosu všech polních plodin je Lovospeed. Aplikaci hnojiva v dávce 12–20 l/ha doporučujeme již při tvorbě odnoží, zakládání klasů, sloupkování, v dlouživém růstu, při vytváření listové plochy až po období počátku tvorby generativních orgánů (metání obilnin, zakládání šešulí olejnin apod.). Složení hnojiva - 24 % dusíku v močovinové, amonné i dusičnanové formě, 5 % síry (SO3), 2 % hořčíku (MgO) - a přídavek významných mikroprvků (Zn, Fe, Mn, Cu) podporuje průběh fotosyntézy, zlepšuje příjem a využití ostatních živin z půdy a přispívá ke zvýšení výnosů. Síra v podobě thiosíranové zvyšuje odolnost rostlin proti houbovým onemocněním. Zinek, měď a mangan působí v rostlinném metabolizmu přímo, např. jako složky a aktivátory významných enzymů, ale také nepřímo pro zvýšení odolnosti rostlin proti stresu suchem, horkem či působení chorob a škůdců.

V období jarní vegetace doporučujeme Lovohumine NP+Zn především u kukuřice, cukrové řepy, ozimé řepky, obilnin (jarního i ozimého ječmene, ozimé pšenice), slunečnice a máku. Obsah fosforu (22 % P2O5) a zinku (1 %) zajišťuje dostatečný přísun těchto živin v kritických fázích růstu. To je především při málo rozvinutém kořenovém systému ozimých plodin (viz uvedené podmínky letošního roku) a na počátku růstu jařin. Huminové látky obsažené v hnojivu podpoří přímo lepší využitelnost aplikovaných živin a nepřímo fyziologické procesy v rostlinách (například utváření aminokyselin, bílkovin, průběh fotosyntézy, produkci asimilátů, růst kořenů), což se projeví na zvýšení výnosů.

Specialitou pro bobovité rostliny je Lovosoya, která byla vyvinuta pro podporu využití živin v období před zapojením hlízkových bakterií a během vegetace pro posílení fixace dusíku. Nejnižší účinnost fixace dusíku vykazuje sója, ale hnojivo lze úspěšně využívat i u dalších dusík fixujících plodin (hrách, vojtěška, jetel, bobovité meziplodiny aj.). Hnojivo obsahuje makro- i mikroživiny ve vyváženém poměru podle potřeb bobovitých rostlin. Železo, molybden a síra jsou nezbytnou součástí enzymu nitrogenáza, který umožňuje fixaci vzdušného dusíku. Ostatní živiny obsažené v hnojivu (N, P, Mn, Mo, Zn, Cu) podporují příjem a využití dusíku z půdy v obdobích nebo podmínkách omezené fixace dusíku (počátek růstu, chladno, vlhko apod.).

Dostatečně vlhké půdy umožňují hnojení dusíkem poměrně brzy, ale s ohledem na dosud pomalý vývoj rostlin bude odběr dusíku posunut až do období intenzivního růstu. To se již začnou prohřívat půdy. Při delším období mezi aplikací dusíku a jeho odběrem hrozí zbytečné ztráty. Doporučujeme zpomalit přeměny dusíku v půdě inhibitorem nitrifikace Piadin® neo. Omezíte tím ztráty dusíku vyplavením, nitrifikací a denitrifikací. Roztok inhibitoru Piadin® neo lze používat se všemi statkovými, organickými i minerálními hnojivy, která obsahují vysoký podíl amonného dusíku nebo v nichž dochází k rychlé mineralizaci dusíku (zejména kejda, močůvka, digestáty, DAM a SAM apod.).

Související články

Listová výživa pro rychlou dodávku živin

11. 09. 2022 Ing. Vít Chmel, MBA; ICL Innovative Ag Solutions Česká republika a Slovensko Výživa a stimulace Zobrazeno 900x

Využijte dusík chytře

01. 09. 2022 Ing. Marek Světlík, Ph.D.; BASF Výživa a stimulace Zobrazeno 288x

Vliv intenzity využívání a úrovně hnojení TTP na obsah a kvalitu humusu

25. 08. 2022 Bc. Jana Plisková; Mendelova univerzita v Brně, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Výživa a stimulace Zobrazeno 249x

Jak se chovat po loňském podzimu a zimě k porostům ozimých obilnin

10. 03. 2022 Ing. Petr Buriánek; BUPOR poradenství ve výživě a ochraně rostlin, s.r.o. Výživa a stimulace Zobrazeno 461x

Zonální aplikace bakterií a živin při výsevu sóji

20. 07. 2021 Ing. Pavel Procházka, Ph.D. a kol. Výživa a stimulace Zobrazeno 816x

Další články v kategorii Výživa a stimulace

detail