BASF
BASF
BASF

AGRA

Agro-Sorb® Folium - stimulátor pro zlepšení zdravotního stavu a výnosu pěstovaných plodin

07. 06. 2020 Ing. Jaroslav Šuk; VP AGRO, spol. s r.o., Ing. Jaromír Šuk; Česká zemědělská univerzita v Praze Stimulace Zobrazeno 2689x

Stres polních plodin nezpůsobují pouze nepříznivé meteorologické podmínky, ale může být vyvolán i nevhodnou aplikací pesticidu, napadením škůdci či chorobou. Pro snížení nežádoucí reakce rostlin na stresový faktor lze aplikovat stimulátor růstu.

Proseeds

Agro-Sorb® Folium je listový stimulátor růstu, který obsahuje 18 biologicky aktivních L-alfa aminokyselin. Z nich lze uvézt tryptofan, který je prekurzorem auxinů ovlivňujících prodlužování lodyhy a kořenů. Glycin a kyselina glutamová tvořící základní složkou rostlinných tkání a chlorofylu, díky čemuž mohou rostliny vytvářet při fotosyntéze více asimilátů. Syntézu chlorofylu a vyšší aktivitu fotosyntézy stimulují také aminokyseliny alanin, arginin a lysin. Prolin zase napomáhá udržet vodní rovnováhu rostlin, což má obrovský význam v období sucha. Valin posiluje imunitní systém rostlin ve stresových situacích. Lysin společně s methioninem a kyselinou glutamovou povzbuzují zrna pylu, jejich klíčení a stimulují růst pylové láčky.

Mimo aminokyseliny obsahuje Agro-Sorb® Folium i několik mikroprvků jako je bor, mangan a zinek. Tyto mikroprvky jsou nezbytnými výživovými prvky při pěstování plodin a mohou napomáhat při překonávání stresu. Bor ovlivňuje stavbu a vlastnosti buněčných stěn a metabolismu cukrů. Kromě těchto úloh má vliv na nejméně 14 dalších funkcí v rostlině. Nedostatek bóru snižuje výnos kořene vlivem zmenšení listové plochy a také snižuje například u cukrovky cukernatost. Zinek se podílí na syntéze chlorofylu a společně s manganem je kofaktorem nebo aktivátorem mnoha enzymů. Mangan je nezbytný při fotolýze vody a je základním prvkem fotosyntézy rostlin, jeho význam je tedy nepopiratelný. Při dostatku manganu rostliny rychleji rostou, uzavírají řádky a zvyšuje se výnos. Mangan je aktivátorem enzymových procesů v rostlině při tvorbě glycidů a bílkovin.

Agro-Sorb® Folium působí po aplikaci postřikem na listy pozitivně zejména ve stresových situacích tím, že podporuje regeneraci rostlin, zvyšuje intenzitu fotosyntézy a množství chlorofylu v listech, příznivě ovlivňuje příjem živin rostlinou, zvyšuje počet poupat a následně květů, zvyšuje výnos semen nebo nasazování a tvorbu plodů.

V České republice probíhalo v letech 2012–19 testování biostimulátoru Agro-Sorb® Folium na pozemcích České zemědělské univerzity v Praze a přímo u pěstitelů (tab. 1). Maloparcelové pokusy byly zakládány v porostech ječmene jarního a ozimého, kukuřice, slunečnice, salátu, kedlubnách a květáku. Hodnocen byl výnos, zapojení porostu, vzrůst rostlin a u zeleniny ranost sklizně.

Po statistickém zpracování dat jednofaktorovou analýzou rozptylu s post-hoc testem podle Tukey HSD metody bylo zjištěno, že mezi ošetřenou variantou a neošetřenou kontrolou je statisticky významný rozdíl ve výši výnosu. Při použití biostimulátoru Agro-Sorb® Folium bylo dosaženo u ječmene jarního průměrného výnosu 5,59 t/ha což je o 1,084 t/ha více než na neošetřené kontrole (4,506 t/ha).

Závěr

Biologický stimulátor fyziologických procesů Agro-Sorb® Folium, který je možné aplikovat do celé řady plodin (řepka, ozimé a jarní obilniny, kukuřice, slunečnice, plodová, kořenová, košťálová a cibulová zelenina, brambory, cukrovka) potvrdil, že při aplikaci v doporučených termínech působí pozitivně na výnosy, zdravotní stav porostu, jeho vyrovnaný růst a na ranost sklizně. Do plodin lze Agro-Sorb® Folium aplikovat vždy v několika termínech, a proto je možné například reagovat na stresové faktory, které mohou nepříznivě ovlivnit stav porostu.

Tab. 1: Výsledky pokusů s použitím biostimulátoru Agro-Sorb® Folium v jarním ječmeni

Rok

Lokalita

Varianta

Výnos zrna

t/ha

%

2012

Loučeň

kontrola

4,26

100,00

Agrosorb

5,36

125,80

2013

ČZU

kontrola

5,83

100,00

Agrosorb

6,48

111,15

2016

ČZU

kontrola

4,36

100,00

Agrosorb

6,12

140,30

2019

Straky

kontrola

2,76

100,00

Agrosorb

3,46

125,36

2019

Straky

kontrola

5,32

100,00

Agrosorb

6,53

122,74

Související články

Současná situace s řepou cukrovou a možnosti stimulace růstu

06. 07. 2023 Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D., Ing. Jan Křováček, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Stimulace Zobrazeno 256x

Integrace výživy, stimulace a ochrany optimalizuje výnos a zisk

04. 07. 2023 Ing. Martin Bohuněk; BioAktiv CZ Stimulace Zobrazeno 213x

Test podpůrných postupů a hnojiv při pěstování kukuřice

02. 06. 2023 Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Stimulace Zobrazeno 572x

Cesta ke stabilním výnosům vede přes biostimulanty

09. 05. 2023 Ing. Alena Bezdíčková, PhD.; Ditana spol. s r. o. Stimulace Zobrazeno 599x

Další články v kategorii Stimulace

detail