Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Aucyt Start - úspěšná regenerace ozimých obilnin

07. 03. 2023 Ing. Jan Šamalík, CHEMAP AGRO s.r.o. Stimulace Zobrazeno 479x

V roce 2018 přišla firma Chemap Agro na trh s novinkou v oblasti pomocných přípravků. Aucyt Start obsahuje vyvážený komplex mikro- a makroprvků obohacený o deriváty cytokininu. Přirozeně se vyskytující cytokininy v rostlině podporují větvení stonků a odnožování rostlin, podporují tvorbu plastidů a škrobu, zvyšují rezistenci rostlin vůči nepříznivým podmínkám, oddalují senescenci listu, zpomalují odbourávání chlorofylu, zvětšují plochu listu tím, že stimulují objemový růst jeho buněk.

Proseeds

Přípravky na bázi fytohormonů se aplikují v malých koncentracích, tudíž nehrozí žádná toxicita pro porosty. Porosty využívají toto aditivum pokaždé, když musí napravovat ztráty kvůli výkyvům počasí, či biotickým stresům. Doplněk živin v přípravku má v rostlině podpořit tvorbu odnoží a růst kořenů (dusík a fosfor), mikroprvky v chelátové podobě (Cu a Mn) pak napomáhají nastartovat metabolizmus i za nižších teplot během podzimu a brzkého jara.

Přípravek Aucyt Start doporučujeme zařadit do technologie pěstování u ozimých plodin, kromě podzimního použití, ihned po otevření jarní vegetace v rámci regenerace (BBCH 21–25). Do pšenice ozimé aplikujeme v dávce 2,0–3,0 l/ha a do řepky ozimé v dávce 3,0 l/ha. Přípravek lze kombinovat s jakýmkoliv dalším přípravkem nebo použít i samostatně.

Po mnohaleté spoluprací společnosti Chemap Agro a Univerzity Palackého v Olomouci se podařilo vyvinout přípravek Aucyt Start, který představuje další posun v ovlivňování či modelování struktury porostu. Cytokininový přípravek nejenže pozitivně ovlivňuje tvorbu kořenů (tab. 1), ale urychluje diferenciaci produktivních a slabých odnoží. Silné odnože tak pro sebe získávají výhodu lepšího zásobení živinami, což příznivě ovlivňuje jejich vyrovnanost a následnou produkci zrn v klase nebo semen v šešulích.

Jak ovlivňuje jarní aplikace přípravku Aucyt Start strukturu porostu pšenice a řepky ukazuje tabulka 2 a 3. U pšenice ozimé je jasně sledovatelný dlouhodobý trend pozitivního působení jarní aplikace na kvalitu a počet produktivních odnoží, redukci slabších odnoží, pozitivní vliv na počet a vyrovnanost klasů a konečný výnos. Velmi podobnou práci odvede přípravek Aucyt Start i v porostech ječmene jarního, kdy aplikace navýšila počet produktivních odnoží o 15 % a počet slabých odnoží se snížil téměř o 30 %. To pozitivně ovlivňuje konečný výnos ječmene jarního (tab. 4). Důležité je zmínit, že přípravek Aucyt Start nemá žádná omezení v použití na svazích, okrajích pozemků či v pásmech ochrany povrchových nebo podzemních vod.

Další součástí nabídky společnosti Chemap Agro je široké portfolio listové výživy, která v intenzivních technologiích má už své stabilní místo. Nově lze řadu těchto listových hnojiv použít i v rámci pěstební technologie v ekologickém zemědělství. Pro časnější výsevy ozimů, kde pracujeme s odnoženým porostem z podzimu, vyvíjíme maximální snahu o urychlení odběru základních živin zejména dusíku. V rámci jarní regenerace je vhodné doplnit zejména fosfor a mangan. Oba tyto prvky mají vliv i na reakci rostlin na morforegulační zásahy k podpoře odnožování. Chelátový mangan v hnojivu Lister Mn (0,5 l/ha) doporučujeme jako přídavek k morforegulátorům na podporu odnožování vždy, případně i s následujícím vstupem ještě ve fázích počátku sloupkování. Přípravky Folit P a kombinované hnojivo K 3, pak použijeme k doplnění fosforu na půdách těžkých, slévavých a s tendencí k dlouhodobějšímu jarnímu zamokření. Aplikace fosforu vede obecně k nastartování metabolizmu, pro lepší přenos energie v rostlinách i k podpoře růstu kořenů. V řepce oceníte hnojivo Folit P i jako přípravek okyselující aplikační kapalinu ve společné směsi s pyretroidy při ošetření proti stonkovým krytonoscům.

V současné nabídce hnojiv jsou i vysocekoncetrované jednosložkové přípravky s prvkem vázaným v chelátové formě - řada Lister. Tato hnojiva mají výhodu, že prvky uzavřené v chelátové vazbě jsou pro rostliny lépe a rychleji přijatelné, a takto vázané nijak nereagují s účinnými látkami ostatních přípravků v tank-mixech a nesnižují jejich efektivitu.

Věříme, že si z naší stále se vyvíjející nabídky přípravků vyberete ten váš a pomůžeme vám maximálně zefektivnit vynaložené prostředky a úsilí na cestě ke kvalitní produkci.

Tab. 1: Vliv aplikace Aucyt Start na hmotnost kořenů ozimé pšenice (sušina)

Var.

2018

2019

2020

průměr

g

%

g

%

g

%

g

%

kontrola

1,5

100,0

3,7

100,0

0,5

100,0

1,9

100,0

Aucyt Start

2,4

161,3

6,6

178,7

0,6

116,0

3,2

169,0

Zdroj: Ditana spol. s r.o., Ing. A. Bezdíčková, Ph.D., 2018–20, odrůda Turandot

Tab. 2: Vliv aplikace Aucyt Start na strukturu odnoží a výnos ozimé pšenice (2017–22)

Var.

Počet rostlin
(ks/m2)

HTS
(g)

Výnos
(t/ha)

kontrola

21

4,6

3,5

Aucyt Start

25

4,8

3,6

Zdroj: ČZU, odrůda Marathon

Tab. 3: Vliv aplikace Aucyt Start na růst a výnos ozimé řepky (2019)
Tab. 3: Vliv aplikace Aucyt Start na růst a výnos ozimé řepky (2019)

Tab. 4: Vliv aplikace Aucyt Start na výnos zrna jarního ječmene (2017–22)
Tab. 4: Vliv aplikace Aucyt Start na výnos zrna jarního ječmene (2017–22)

Související články

Podzimní použití Encery a Agrostimu Tria

03. 12. 2023 Zdeněk Žák, AgroProtec s.r.o. Stimulace Zobrazeno 155x

Aplikace přípravku Albit® na travní porosty

27. 11. 2023 Ing. Arsen Muzafarov; Mayline Investment Corporation Limited, s.r.o. Stimulace Zobrazeno 303x

Ekonomický přínos při použití přípravků řady TE v roce 2022

02. 11. 2023 Ing. Pavel Bezděk, Ing. Miroslava Hájková; TRISOL farm s.r.o., BEIDEA s.r.o. Stimulace Zobrazeno 274x

Účinek mimokořenové výživy a stimulace růstu v ozimé pšenici

04. 10. 2023 Ing. Tomáš Javor, DiS. a kol. Stimulace Zobrazeno 429x

Současná situace s řepou cukrovou a možnosti stimulace růstu

06. 07. 2023 Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D., Ing. Jan Křováček, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Stimulace Zobrazeno 514x

Další články v kategorii Stimulace

detail