BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Energen Foliar Plus - pracujeme s porosty v regionech s nadbytkem vláhy

06. 06. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 3804x

Do výjimečných vláhových podmínek, které jsou právě teď na začátku června 2024, patří stimulace s výjimečnými účinky. Doporučujeme Energen Foliar Plus v dávce 0,5 l/ha. Je vhodný i do brambor na lupínky a hranolky, protože nezvyšuje obsah cukru. Navíc vyrovnává a zvětšuje velikost hlíz, a tím zvyšuje i výtěžnost lupínků. U cukrové řepy platí, že každý decimetr listů navíc je jedna kostka cukru. A Foliar zvětšením listové plochy zvyšuje výnos cukru z hektaru. Tím, že zvyšuje odpar vody razantně podporuje tvorbu sušiny, která je s odparem vody spojená. Každý gram odpařené vody je přímo úměrný tvorbě sušiny. Navíc má Energen Foliár vysokou podporu příjmu a zpracování dusíku. Proto i lepšího využití dusíkaté výživy.

Proseeds

Cukrová řepa – využití Energen Foliáru při vláze

V tomto období je cukrová řepa na mnoha lokalitách ve velkém nadbytku vláhy. Někteří z Vás jste si v této situaci již v minulých letech vyzkoušeli, jak po odeznění dešťů využít v porostech Energen Foliár. Ten zvyšuje apikální dominanci kůlového kořene a tím i přirozený růst kořene bulvy dolů i když jej nadbytek vláhy k tomu nenutí. Energen Foliár zvýšením koncentrace chlorofylu a zvětšením listové plochy podpoří růstový potenciál cukrových řep a vytváří předpoklady vyšší tvorby výnosu. Stimulace vždy v cukrové řepě výborně synergicky pracuje s listovou výživou NPK s dominancí fosforu a přídavkem bóru. Tam, kde jsou porosty významně zamokřené a kořeny potřebují na dýchání více energie, bude hrát velkou roli cukr, (3 až 5 kg/ha), který bude problém energie z velké části řešit. Stejně jako u porostů poškozených kroupami, které potřebují dodatečnou energii na opravy listové plochy. (Stejný účinek bude mít i na porosty jiných řep a mrkve).

Brambory - nejlépe reagující plodina

Brambory velmi dobře reagují při dostatku vláhy na stimulaci růstu listové plochy Foliárem. A protože Energen Foliár Plus nezvyšuje, na rozdíl od jiných Energenů, obsah cukru v hlízách, tak je toto ošetření s velkou výhodou využitelné i do porostů brambor pěstovaných na lupínky a hranolky. Velikost listové plochy brambor a její výkon jsou úzce spojené s nárůstem větších a vyrovnaných hlíz. Tím můžeme i u lupínkových brambor, díky větším hlízám, významně zvýšit výtěžnost. U konzumních a škrobárenských brambor dochází také ke zvětšení a vyrovnání velikosti hlíz. Nedoporučujeme z logických důvodů do sadbových brambor. Tam patří Energen Fulhum, který zvyšuje počet hlíz na rostlině.

Kombinace – využití Energen Foliáru při vláze s dalšími energeny

Vzhledem k tomu, že hovoříme o použití Energen Foliar Plus ve vláze, lze předpokládat i vyšší rozvoj chorob. Proto bude smysluplné navázat na ošetření Foliárem využitím Energen Cleanstorm v dávce 0,5 l/ha. Ten umí velmi dobře zvyšovat práh tolerance k houbovým onemocněním, anebo fungovat jako ošetření prodlužující účinky klasických fungicidů v čase.

Předběžné info o Polních dnech

 

 

Související články

Možnosti využití biostimulantů pro stabilizaci výnosů

13. 06. 2024 Ing. Alena Bezdíčková, PhD.; Ditana spol. s r. o. Stimulace Zobrazeno 447x

Technologie BioAktiv CZ je odpovědí na zemědělské výzvy roku 2024

04. 06. 2024 Mgr. Martin Maxa, Ing. Josef Basík; BioAktiv CZ Stimulace Zobrazeno 259x

Topsil - novinka pro sílu a odolnost

02. 06. 2024 Ing. Jan Šamalík; CHEMAP AGRO s.r.o. Stimulace Zobrazeno 322x

Ošetření plodin po krupobití, při zamokření a přetahování asimilátů do klasů

31. 05. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 2852x

Rozdílná témata a jeden cíl - zvýšení výnosu a jeho kvality

20. 05. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 953x

Další články v kategorii Stimulace

detail