Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Galleko a kukurica v roku 2017 - získajte z hektára viac

18. 04. 2018 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 260x

Rok 2017 môžeme v súvislosti s pestovaním kukurice nazvať aj „rokom značného stresu“. Pozrieme sa teda bližšie na jeden z hlavných faktorov, ktorý sa podpísal pod uvedený stav - počasie. Po studenej zime rýchlo nastúpila jar s vysokými teplotami a v počiatočných fázach aj dobrými vlahovými podmienkami. Druhú polovicu apríla a začiatok mája poznačilo studené počasie a výrazný pokles teplôt. Tieto výkyvy potrápili nielen ovocinárov, ale už aj založené a vzídené porasty kukurice. Mesiac jún 2017 sa zapísal na Slovensku ako historicky druhý najteplejší mesiac od roku 1951, po roku 2003. Vlna horúčav, nedostatok vlahy sa podpísali na stavoch porastov viditeľne a ekonomicky citeľne vo viacerých oblastiach Slovenska (najmä západ a juhozápad) a Česka.

Agronutrition

Aj v minulom roku prebiehali v rámci oboch republík maloparcelkové a poloprevádzkové pokusy s prípravkami Galleko. Prípravky Galleko sú pomocné látky, ktoré plnia stimulačnú, regeneračnú a protistresovú funkciu. Podporujú rast rastliny, pomáhajú jej ľahšie znášať a prekonávať rôzne stresové faktory a zmierňovať ich dopad. Vďaka ich pôsobeniu dosahujú ošetrené porasty vyššie úrody (v porovnaní s kontrolou) a pozitívne tak ovplyvňujú aj ekonomiku pestovania jednotlivých plodín. V nepriaznivom minulom roku sa v kukurici osvedčili dva prípravky z radu Galleko a to Galleko rast a Galleko kvet a plod. Galleko rast stimuluje rast rastliny v hlavnom rastovom období. Pôsobí na rozvoj nadzemnej i podzemnej časti rastlín. Keďže kukurica je hlboko koreniaca plodina, ktorá najväčší objem vody prijíma práve koreňovým systémom, kvalitná koreňová sústava je faktorom výrazne ovplyvňujúcim výšku úrody. Nevyhnutný prísun vody je potrebný nielen v období vzchádzania porastov, ale najmä v období kvitnutia kukurice a následného formovania kukuričných šúľkov. Aplikácia prípravku vo fáze 6 listov tak pozitívne ovplyvní ďalšie vývojové štádia. Účinky sú viditeľné už niekoľko dní po aplikácií (cca 14 dní). Ošetrené porasty spoznáte podľa toho, že rastliny sú mohutnejšie, vyššie, tmavšie sfarbenie, skrátka celková vitalita porastu je lepšia. Galleko kvet a plod sa aplikuje v neskoršej vývojovej fáze rastliny. Jeho úlohou je okrem iného doplniť protistresové látky v rastline a pomôcť jej lepšie prekonať ďalšie fázy. Viditeľne je účinok možné pozorovať aj na veľkosti zrna a to aj v prípade nepriaznivých podmienok. Medzi ďalšie účinky patrí vyššia HTZ, vyššie množstvo a kvalita peľu, vplyv na kvalitatívne ukazovatele, dlhší čas kvitnutia, pozitívny vplyv na zdravotný stav porastu. V prípade kukurice sa odporúča aplikácia pri výške porastu 1m (kvôli technickým obmedzeniam pri neskorších vyšších porastoch).

Tab. 1: Vplyv aplikácie prípravkov Galleko na porast kukurice (2017, NPPC - VÚRV Piešťany, Borovce, Ing. Mária Sekerková, CSc.)

Var.

Dávka (l/ha)

Termín aplikácie

Dĺžka šuľkov (cm)

Úroda (t/ha)

Náklady Galleko (€/ha)*

Prínos Galleko (t/ha)

Kontrola

 

 

14,2

1,65

 

 

Galleko rast

1

6–8 listov

15,9

2,58

29,2

0,93

Galleko rast
Galleko kvet a plod

0,8
0,8

6–8 listov
1 m výška

18,5

3,01

47,6

1,36

Odroda: ES Mosquito; sejba: 12.5.2017

Tab. 2: Vplyv aplikácie prípravkov Galleko na porast kukurice (2017, ČZU v Praze, Červený Újezd, Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D.)

Var.

Dávka (l/ha)

Termín aplikácie

Úroda zrna (t/ha)

Úroda zelenej hmoty (t/ha)

Náklady Galleko (€/ha)*

Prínos Galleko v zrne (t/ha)

Kontrola

 

 

8,4

33,45

 

 

Galleko rast
Galleko kvet a plod

0,8
1,0

8–10 listov
1 m výška

11,4

37,45

53,66

3,00

Odroda: Ronaldinio (FAO 240/250), sejba: 10.5.2017

Tab. 3: Vplyv aplikácie prípravkov Galleko na porast kukurice (2017, Mladá Boleslav, Odroda: LG233, Václav Svoboda)

Var.

Dávka (l/ha)

Termín aplikácie

Úroda
(t/ha)

Náklady Galleko (€/ha)*

Prínos Galleko (t/ha)

Kontrola

 

 

11,5

 

 

Galleko rast
Galleko kvet a plod

1,0
0,6

5–6 listov
1 m výška

13,7

47,38

2,2

Tab. 4: Vplyv aplikácie prípravkov Galleko na porast kukurice (2017, Okoč , okr. Dunajská Streda, Odroda: GKT288)

Var.
Dávka (l/ha)
Termín aplikácie
Úroda
(t/ha)
Náklady Galleko (€/ha)*
Prínos Galleko (t/ha)
Kontrola


6,615


Galleko rast
Galleko kvet a plod

0,8
0,8

6–8 listov
1 m výška
7,025
47,6
0,41

Kombinácia spomínaných dvoch prípravkov Galleko a ich účinky pozitívne ovplyvnili v maloparcelkových pokusoch v NPPC - VÚRV Piešťany (oblasť Borovce) v minulom roku dĺžku šúľkov a aj celkovú výšku úrody (tab. 1). Tento pokus bol najviac poznačený už spomínaným nedostatkom vlahy. Zrážkový sumár za mesiace 1–6/2017 bol 153 mm zrážok (pričom v júni tu spadlo 23,9 mm). Na uvedenom výskumnom ústave prebiehajú pokusy s prípravkami Galleko® už niekoľko rokov vo viacerých plodinách. Tieto pokusy, resp. pokusné parcely, sú vystavené bežným poveternostným vplyvom a nie sú umelo zavlažované (rovnako ako aj na iných lokalitách spomínaných v tomto článku). Práve preto sa výsledok z minulého roka javí ako veľmi významný. Potvrdil pozitívny vplyv a účinnosť aplikácie prípravkov Galleko na porasty kukurice a to vo vlahovo veľmi nepriaznivých podmienkach.

Doteraz sme hovorili len o kukurici na zrno. No zabúdať netreba ani na kukuricu pestovanú kvôli zelenej hmote (napr. na siláž). Aj v tomto prípade sa nám podarilo v minulom roku v maloparcelkových pokusoch zadokumentovať prínosy a navýšenia v úrode. Pokusy prebiehali na Českej zemědelskej univerzite v Prahe, Výskumná stanica Červený Újezd (okres Praha - západ) a skúmali prínos prípravkov Galleko ako pri pestovaní kukurice na zrno, tak aj na zelenú hmotu. V oboch prípadoch boli výsledky veľmi priaznivé (tab. 2). Znova sa osvedčila kombinácia prípravkov Galleko rast a Galleko kvet a plod. Pri kukurici na zrno priniesla navýšenie v úrode o rovné 3 t/ha čo je z hľadiska ekonomiky veľmi priaznivý výsledok.

V závere sa pozrieme aj na poloprevádzkové pokusy. Prvý prebiehal na poľnohospodárskom podniku v okrese Mladá Boleslav. Pokusná parcela mala výmeru 5 ha. Aj v tomto prípade sa pomocou prípravkov Galleko podarilo dosiahnuť ekonomicky zaujímavé navýšenie v úrode (tab. 3).

Druhý poloprevádzkový pokus prebiehal v okolí obce Okoč (okres Dunajská Streda) na pokusných poliach firmy GabonaKutáto Nonprofit KFT (tab. 4). Aj v tomto prípade uvedená kombinácia prípravkov Galleko potvrdila svoju výkonnosť a priniesla navýšenie v úrode.

Prípravky Galleko® sa preukázateľne osvedčili aj v porastoch kukurice. Ich prínos, či už pri pestovaní kukurice na zrno alebo na zelenú hmotu, je ekonomicky zaujímavý a rentabilný.

Galleko® predstavuje praxou overený spôsob ako pomôcť porastom prekonať nepriaznivé vplyvy a získať z hektára viac.

*Ceny prepočítane na základe platných cenníkových cien v roku 2017

inz

Aj v minulom roku prebiehali v rámci oboch republík maloparcelkové a poloprevádzkové pokusy s prípravkami Galleko. Prípravky Galleko sú pomocné látky, ktoré plnia stimulačnú, regeneračnú a protistresovú funkciu. Podporujú rast rastliny, pomáhajú jej ľahšie znášať a prekonávať rôzne stresové faktory a zmierňovať ich dopad. Vďaka ich pôsobeniu dosahujú ošetrené porasty vyššie úrody (v porovnaní s kontrolou) a pozitívne tak ovplyvňujú aj ekonomiku pestovania jednotlivých plodín. V nepriaznivom minulom roku sa v kukurici osvedčili dva prípravky z radu Galleko a to Galleko rast a Galleko kvet a plod. Galleko rast stimuluje rast rastliny v hlavnom rastovom období. Pôsobí na rozvoj nadzemnej i podzemnej časti rastlín. Keďže kukurica je hlboko koreniaca plodina, ktorá najväčší objem vody prijíma práve koreňovým systémom, kvalitná koreňová sústava je faktorom výrazne ovplyvňujúcim výšku úrody. Nevyhnutný prísun vody je potrebný nielen v období vzchádzania porastov, ale najmä v období kvitnutia kukurice a následného formovania kukuričných šúľkov. Aplikácia prípravku vo fáze 6 listov tak pozitívne ovplyvní ďalšie vývojové štádia. Účinky sú viditeľné už niekoľko dní po aplikácií (cca 14 dní). Ošetrené porasty spoznáte podľa toho, že rastliny sú mohutnejšie, vyššie, tmavšie sfarbenie, skrátka celková vitalita porastu je lepšia. Galleko kvet a plod sa aplikuje v neskoršej vývojovej fáze rastliny. Jeho úlohou je okrem iného doplniť protistresové látky v rastline a pomôcť jej lepšie prekonať ďalšie fázy. Viditeľne je účinok možné pozorovať aj na veľkosti zrna a to aj v prípade nepriaznivých podmienok. Medzi ďalšie účinky patrí vyššia HTZ, vyššie množstvo a kvalita peľu, vplyv na kvalitatívne ukazovatele, dlhší čas kvitnutia, pozitívny vplyv na zdravotný stav porastu. V prípade kukurice sa odporúča aplikácia pri výške porastu 1m (kvôli technickým obmedzeniam pri neskorších vyšších porastoch).

Kombinácia spomínaných dvoch prípravkov Galleko a ich účinky pozitívne ovplyvnili v maloparcelkových pokusoch v NPPC - VÚRV Piešťany (oblasť Borovce) v minulom roku dĺžku šúľkov a aj celkovú výšku úrody (tab. 1). Tento pokus bol najviac poznačený už spomínaným nedostatkom vlahy. Zrážkový sumár za mesiace 1–6/2017 bol 153 mm zrážok (pričom v júni tu spadlo 23,9 mm). Na uvedenom výskumnom ústave prebiehajú pokusy s prípravkami Galleko® už niekoľko rokov vo viacerých plodinách. Tieto pokusy, resp. pokusné parcely, sú vystavené bežným poveternostným vplyvom a nie sú umelo zavlažované (rovnako ako aj na iných lokalitách spomínaných v tomto článku). Práve preto sa výsledok z minulého roka javí ako veľmi významný. Potvrdil pozitívny vplyv a účinnosť aplikácie prípravkov Galleko na porasty kukurice a to vo vlahovo veľmi nepriaznivých podmienkach.

Doteraz sme hovorili len o kukurici na zrno. No zabúdať netreba ani na kukuricu pestovanú kvôli zelenej hmote (napr. na siláž). Aj v tomto prípade sa nám podarilo v minulom roku v maloparcelkových pokusoch zadokumentovať prínosy a navýšenia v úrode. Pokusy prebiehali na Českej zemědelskej univerzite v Prahe, Výskumná stanica Červený Újezd (okres Praha - západ) a skúmali prínos prípravkov Galleko ako pri pestovaní kukurice na zrno, tak aj na zelenú hmotu. V oboch prípadoch boli výsledky veľmi priaznivé (tab. 2). Znova sa osvedčila kombinácia prípravkov Galleko rast a Galleko kvet a plod. Pri kukurici na zrno priniesla navýšenie v úrode o rovné 3 t/ha čo je z hľadiska ekonomiky veľmi priaznivý výsledok.

V závere sa pozrieme aj na poloprevádzkové pokusy. Prvý prebiehal na poľnohospodárskom podniku v okrese Mladá Boleslav. Pokusná parcela mala výmeru 5 ha. Aj v tomto prípade sa pomocou prípravkov Galleko podarilo dosiahnuť ekonomicky zaujímavé navýšenie v úrode (tab. 3).

Druhý poloprevádzkový pokus prebiehal v okolí obce Okoč (okres Dunajská Streda) na pokusných poliach firmy GabonaKutáto Nonprofit KFT (tab. 4). Aj v tomto prípade uvedená kombinácia prípravkov Galleko potvrdila svoju výkonnosť a priniesla navýšenie v úrode.

Prípravky Galleko® sa preukázateľne osvedčili aj v porastoch kukurice. Ich prínos, či už pri pestovaní kukurice na zrno alebo na zelenú hmotu, je ekonomicky zaujímavý a rentabilný.

Galleko ® predstavuje praxou overený spôsob ako pomôcť porastom prekonať nepriaznivé vplyvy a získať z hektára viac.

*Ceny prepočítane na základe platných cenníkových cien v roku 2017

Související články

Vliv stimulátorů fyziologických procesů na fytotoxické působení herbicidů

03. 12. 2018 Ing. Jaroslav Šuk, Ing. Jaromír Šuk, Ing. Eva Zusková; Česká zemědělská univerzita v Praze Stimulace Zobrazeno 237x

Prínos ošetrenie repky ozimnej prípravkami Galleko v sezóne 2017/18

16. 09. 2018 Mgr. Martin Šotik; Galleko® Stimulace Zobrazeno 286x

Galleko koreň - zabezpečí vynikajúci štart repiek

16. 08. 2018 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 223x

Pokusy se stimulací sóji v roce 2017

26. 07. 2018 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. a kol. Stimulace Zobrazeno 294x

Galleko® špeciál - kvalitné oziminy s kvalitným štartom

17. 07. 2018 Mgr. Martin Šotik; Galleko® Stimulace Zobrazeno 254x

Další články v kategorii Stimulace

Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Slunečnice - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
24%
6%
5%
16%
5%
44%
detail