Chemap Agro s.r.o.

Galleko koreň - zabezpečí vynikajúci štart repiek

16. 08. 2018 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 1126x

Repka olejná už v tomto období zmizla z našich polí. Napriek medziročným výkyvom v úrodách a predajných cenách, zostáva naďalej významnou hospodárskou plodinou. Čo nevidieť znova obsadí významné hektáre jak v Českej tak aj Slovenskej republike.

Proseeds

Na mieste je teda malé obhliadnutie za skončenou sezónou. Jej štart bol teplotne normálny a vyrovnaný. Horšie to však bolo s množstvom zrážok. Charakteristické boli veľké lokálne rozdiely. Vyskytli sa oblasti s nadbytkom vlahy, no boli aj také, kde sa kvôli suchu posúvali výsevky a dátumy sejby smerom nahor (začiatok 9/2017). Okrem zveri v zime potrápili porasty repky aj nízke teploty a holomrazy. No a jar v podstate ani nebola. Prechod do leta bol veľmi rýchly. Nedostatok vlahy, krátke obdobie kvitnutia porastov a vysoké teploty (apríl, máj) sa taktiež podpísali na celkovom výsledku. Z uvedeného je teda viditeľné, že porasty repky olejnej v sezóne 2017/18 čelili mnohým negatívnym vplyvom - stresovým faktorom. Aká bude tohtoročná jeseň sa dá predpovedať len veľmi ťažko. Pravdou však je, že to už čoskoro všetci zistíme.

Na trhu existuje veľa prípravkov, ktorých úlohou je pomôcť zmierniť dopady spomínaných negatívnych vplyvov na porasty repky ozimnej. Overené riešenia prináša značka Galleko®. Ponúka rastlinám komplexnú starostlivosť od štartu až po zber, pričom zohľadňuje meniace sa potreby rastlín v jednotlivých vegetačných fázach. Jedným z týchto prípravkov je aj Galleko® koreň. Používa sa na ošetrenie mladých rastlín repky ozimnej a jeho cieľom je zabezpečiť čo najlepší štart porastov. Spojenie slov „overený s ekonomickým efektom“ v jeho prípade nie je náhodné. Potvrdzujú to aj niekoľkoročné výsledky z malopracelkových pokusov (tab. 1).

Tajomstvo účinkov prípravku Galleko koreň spočíva v jeho zložení. Pôsobenie huminových látok, aminokyselín, auxínov a ich prekurzorov, výťažkov z morských rias, protistresových látok a prvkov mikro a makrovýživy, ktoré prípravok obsahuje, je nielen viditeľné voľným okom, ale aj merateľné, a to už niekoľko dní po aplikácii. Ideálne obdobie na aplikáciu je vo vegetačnej fáze 4–6 listov. Aplikačná dávka sa pohybuje v rozmedzí od 0,4–0,8 l/ha - vzhľadom na stav a kvalitu porastu. Netreba tak zabúdať ani na obhliadku porastu. Vďaka kombinácii synergie účinkov jednotlivých zložiek prípravku (huminové látky, auxíny), dochádza k zväčšeniu a skvalitneniu koreňovej sústavy rastlín. Korene sú nielen dlhšie, mohutnejšie, ale aj obsahujú väčšie množstvo jemných koreňových vlásočníc (obr. 1–2).

Pre rastlinu z toho vyplýva hneď niekoľko pozitív. Tým prvým je určite lepší prístup k vlahe a výžive (lepšia dostupnosť aj výživových prvkov s nízkou mobilitou v pôde). Rastlina, pomocou dlhšej a bohatšej koreňovej sústavy, dokáže lepšie zužitkovať ponúkanú výživu a vlahu. Zároveň aj negatívne dopady (sucho, chlad) sú miernejšie. Ošetrený porast tak získava konkurenčnú výhodu voči neošetreným jedincom. A tá sa mnohokrát na jar už len znásobí (obr. 3). Ošetrené rastliny po zime kratšie regenerujú a skôr vegetačne napredujú.

Na dĺžku koreňovej sústavy má vplyv aj spôsob prípravy pôdy. No aj pri tzv. minimalizačných technológiách je prínos ošetrenia prípravkom Galleko koreň nepopierateľné (obr. 4)

Druhým pozitívom bohatej a kvalitnej koreňovej sústavy je lepšia stabilita rastliny v pôde. To znamená nielen lepšiu ochranu voči vyplavovaniu v prípade nadmerných zrážok, ale aj vyššiu odolnosť voči vytláčaniu mrazom. Výsledkom je kvalitne zapojený porast na jar s vyšším počtom prezimovaných rastlín (obr. 5–7).

Do tretice netreba zabúdať ani nato, že koreňová sústava slúži nielen ako zásobník potrebných látok, ale aj ako „výrobňa“. V špičkách koreňových vlásočníc sa tvoria cytokiníny. Tie podporujú rast nadzemnej časti, no zároveň oslabujú apikálnu dominanciu a podporujú tvorbu postranných pupeňov.

Kvalitná a bohatá koreňová sústava rastlín je jedným z faktorov zmierňujúcich rôzne negatívne vplyvy, ktorým sú repky počas vegetácie vystavené. No nie je jediným. Výťažky z morských rias, obsiahnuté v prípravku Galleko koreň, pochádzajú z prostredia, v ktorom sú vystavované vysokému teplotnému rozpätiu a preto sa vyznačujú vysokou schopnosťou tvorby protistresových látok. Aj vďaka tomu sú repky ošetrené Gallekom odolnejšie voči chladu a suchu. Menej času a energie tak strácajú prípadnou regeneráciou.

Pozitívny vplyv ošetrenia ozimných repiek prípravkom Galleko koreň vykazovali aj priebežné hodnotenia poloprevádzkových pokusov v minulom roku a to v rámci rôznych lokalít (tab. 2). Odbery a merania boli uskutočnené približne mesiac po aplikácií prípravku v dávke 0,8 l/ha.

Synergické pôsobenie jednotlivých zložiek prípravku Galleko koreň sa prejavuje aj efektívnejším fotosyntetickým procesom, čo vzhľadom na ubúdajúci slnečný svit a znižujúce sa teploty, predstavuje pre rastliny nespornú výhodu a to nielen pri neskoršie vysievaných porastoch. V praxi mnoho agronómov pri horších a zlých porastoch volí vyčkávaciu taktiku: „Počkám do jari a uvidím“. Treba však mať na zreteli aj to, že v jeseni dokážeme ovplyvniť kvalitu porastov, s ktorými budem pracovať na jar. Kdežto pri jarnej aplikácii pracujem už len s tým, čo zostalo. A najmä, tým, že nevieme ovplyvniť nástup a priebeh jari, nemusíme vôbec stihnúť včasný vstup do porastov a problém sa ešte znásobí.

Prípravok Galleko® koreň je len jednou časťou celej technológie Galleko® pre ošetrenie repky ozimnej. Metodika využíva stimulačné, morforegulačné, regeneračné a protistresové pôsobenie jednotlivých prípravkov Galleko v rôznych rastových fázach. Aj z tohto dôvodu sú najlepšie a najstabilnejšie výsledky dosahované použitím celej technológie Galleko®.

Tab. 1: Výsledky repky ozimnej v malopracelkových pokusoch (NPPC VÚRV Piešťany - VŠS Malý Šariš)

Sezóna

Názov odrody

Dátum siatia

Galleko® koreň

Galleko® kvet a plod®

Úroda

termín

dávka (l/ha)

termín

dávka (l/ha)

t/ha

%

2014–15

PT211

30. 8.

Kontrola

 

 

 

 

6,6

100

Galleko®

6.10.

0,8

6.5.

1

6,87

104,09

2015–16

PT225

7. 9.

Kontrola

 

 

 

 

4,78

100

Galleko®

19.10.

0,8

22.4.

0,8

5,19

108,58

2016–17

PX113

31. 8.

Kontrola

 

 

 

 

5,34

100

Galleko®

14.10.

0,8

26.4.

0,8

5,57

104,3

dozorovala 2014–15 Ing. M. Lichvárová, 2015–17 Mgr. M. Hochmuthová

Tab. 2: Hodnotenie stavu koreňou v poloprevádzkových pokusoch (SR, 2017)
Tab. 2: Hodnotenie stavu koreňou v poloprevádzkových pokusoch (SR, 2017)

Obr. 1: 27 dní po aplikácii Galleko koreň v dávke 0,8 l/ha, GenAgro Říčany, a.s.
Obr. 1: 27 dní po aplikácii Galleko koreň v dávke 0,8 l/ha, GenAgro Říčany, a.s.

Obr. 2: Aplikácia Galleko koreň 0,8 l/ha v jeseni, stav 19. 4. 2016, AGRA Brtnice, a.s.
Obr. 2: Aplikácia Galleko koreň 0,8 l/ha v jeseni, stav 19. 4. 2016, AGRA Brtnice, a.s.

Obr. 3: Vľavo kontrola, vpravo rastlíny ošetrené v jeseni prípravkom Galleko koreň v dávke 0,8 l/ha (17. 4 .2018, ZD Senomaty)
Obr. 3: Vľavo kontrola, vpravo rastlíny ošetrené v jeseni prípravkom Galleko koreň v dávke 0,8 l/ha (17. 4 .2018, ZD Senomaty)

Obr. 4: Aplikácia Galleko koreň na jeseň v poraste, kde bola použitá minimalizačná technológia prípravy pôdy
Obr. 4: Aplikácia Galleko koreň na jeseň v poraste, kde bola použitá minimalizačná technológia prípravy pôdy

Obr. 5: Kontrola, 9.4.2018, Ústecký kraj, ČR
Obr. 5: Kontrola, 9.4.2018, Ústecký kraj, ČR

Obr. 6: Ošetrené Galleko koreň 0,8 l/ha v jeseni, 9.4.2018, Ústecký kraj, ČR
Obr. 6: Ošetrené Galleko koreň 0,8 l/ha v jeseni, 9.4.2018, Ústecký kraj, ČR

Související články

Galleko® - riešenie pre ozimné pšenice a jačmene

05. 07. 2020 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 301x

Vitalic - stimulátor na regeneraci kořenů, nadzemní biomasy a zpevnění pletiv

05. 07. 2020 Ing. Zora Marková-Špirakusová; Amagro s.r.o. Stimulace Zobrazeno 323x

Využití biostimulátorů v obilninách v měnícím se klimatu

17. 06. 2020 Ing. Alena Bezdíčková PhD.; Ditana s.r.o. Velká Bystřice Stimulace Zobrazeno 573x

Agro-Sorb® Folium - stimulátor pro zlepšení zdravotního stavu a výnosu pěstovaných plodin

07. 06. 2020 Ing. Jaroslav Šuk; VP AGRO, spol. s r.o., Ing. Jaromír Šuk; Česká zemědělská univerzita v Praze Stimulace Zobrazeno 391x

Regenerácia ozimín prípravkami Galleko®

24. 05. 2020 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 427x

Další články v kategorii Stimulace

detail