Chemap Agro s.r.o.

Galleko® prípravky a ich prínos pri pestovaní maku

15. 05. 2018 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 725x

Mak siaty patrí medzi olejniny, ktoré majú historickú tradíciu pestovania na našom území. V minulosti sme patrili medzi popredných pestovateľov tejto plodiny v rámci celej Európy a Česká republika si toto prvenstvo drží aj naďalej.

Agronutrition

Na Slovensku má veľkosť pestovateľských plôch maku od roku 2012, aj napriek administratívnym obmedzeniam, rastúcu tendenciu. V roku 2017 bolo touto plodinou obsiatych takmer 3600 ha. V Česku hovoríme však o niekoľkonásobne väčších plochách. V minulom roku sa tu mak pestoval na výmere väčšej ako 32 500 ha. Využitie nachádza predovšetkým vo farmaceutickom a potravinárskom priemysle. Obsahuje veľké množstvo vitamínov (E,C,B), minerálov (vápnik, fosfor, draslík, horčík, sodík, železo, mangán, meď, zinok, selén) a mastných kyselín. Obsah vápnika je až 12× vyšší ako v prípade kravského mlieka. V roku 2017 boli dokonca na konferencii Mak siaty pre Slovensko organizovaný NPPC-VÚRV Piešťany - VŠS Malý Šariš predstavené aj kozmetické prípravky, pri výrobe ktorých sa využíva potenciál maku.

V súvislosti s minulým rokom sme uviedli výmery a bližšie sa pozrieme aj na úrody maku. Tie boli v niektorých oblastiach menej optimistické. Situácia na Slovensku a v Čechách bola v tomto smere veľmi podobná. Aj dobre vzídené porasty zápasili z poveternostnými vplyvmi. Niektoré poškodili nízke ranné teploty, iné poškodilo krupobitie. Hlavným faktorom, ktorý však ovplyvnil aj vzchádzanie a zapojenie porastov, bolo sucho. V niektorých prípadoch pestovatelia hovorili o „extrémnom“ suchu (úrody od 0,2 t/ha). A práve vďaka nemu sa priemerná úroda maku pohybovala v ČR na úrovni 0,7 t/ha (ČSÚ) a v SR na úrovni 0,94 t/ha (ŠÚSR). Galleko už niekoľko rokov ponúka pomocné prípravky s regeneračnou, stimulačnou a protistresovou funkciou, ktoré je možné využiť aj pri pestovaní maku. Vďaka ich účinkom rastlina už od „semiačka“ lepšie prekonáva nepriaznivé vplyvy (a to nielen poveternostné). V prípade dobrých podmienok pôsobia prípravky stimulačne a navyše ich prínos je ekonomicky rentabilný.

Prvým z týchto prípravkov je Galleko špeciál. Používa sa pri príprave osiva (12 l/t osiva). Výhodou je okrem iného aj ekonomicky nenáročná aplikácia - spolu so semienkom sa dostáva do pôdy a až nastanú vhodné podmienky, začína pôsobiť. Hlavnou úlohou tohto prípravku je podpora tvorby koreňovej sústavy. Vďaka nemu sú korene dlhšie, mohutnejšie a početnejšie. Energia klíčenia je vyššia, porast vyrovnanejší. Mak vzchádza v závislosti na vonkajších podmienkach 15–20 dní. Počas tohto obdobia sú rastliny pomerne zraniteľné a vyžadujú pre potreby tvorby koreňového systému predovšetkým vlahu, a v pôde prístupný fosfor a vápnik. A práve predlženie koreňovej sústavy im dáva v tomto smere už na začiatku konkurenčnú výhodu. Z pohľadu ekonomiky, už táto aplikácia dokáže priniesť niekoľko percentné navýšenie úrody semien a makoviny. (tab. 1). Dokazujú to výsledky maloparcelkových pokusov, ktoré prebiehali aj v minulom roku v NPPC - VŠS Malý Šariš.

Spomínaný výskumný ústav má viac ako päťdesiatročné skúsenosti v oblasti pestovania a šľachtenia maku pre potravinárske účely. Pozitívny vplyv prípravku Galleko špeciál bol minulý rok potvrdený aj v Agrade s.r.o - VS Červený Újezd. V tomto prípade bol percentuálny prínos ešte vyšší (tab. 2).

Ďalšími prípravkami z rady Galleko, ktoré sa používajú vo fáze 4–8 listov sú Galleko univerzálGalleko koreň. Aplikačná dávka je 0,4 + 0,4 l/ha. Možná je ich aplikácia spolu s fungicídom, insekticídom alebo mimokoreňovou výživou. Spomínané prípravky pôsobia ako na koreňovú sústavu rastlín, tak aj na nadzemnú časť. Podporujú tvorbu kolového koreňa a jemných koreňových vlásočníc. Vďaka tomu má rastlina lepší prístup k živinám a vlahe. Býva už zvykom, že práve toto obdobie je charakteristické aj nízkymi rannými teplotami. Tu pomôže rastlinám regeneračné pôsobenie prípravkov Galleko. Porasty maku lepšie odolajú nízkym teplotám a čas na regeneráciu v prípade poškodenia bude kratší. Rastliny sa tak zbytočne „netrápia“ a energiu vynakladajú správnym smerom. Po aplikácii dochádza aj k zväčšeniu listovej plochy a stimulácii rastu. Keďže prípravky Galleko obsahujú okrem iného aj protistresové látky a výťažky z morských rias, ošetrené rastliny tak lepšie odolávajú nedostatku vlahy.

Posledným prípravkom z rady Galleko, ktorý je možné aplikovať do porastov maku je prípravok Galleko kvet a plod. Aplikuje sa vo fáze háčkovania maku. Jeho úlohou je doplniť protistresové látky a umožniť tak rastlinám hladko prekonať aj posledné vegetačné fázy a to aj v nepriaznivých podmienkach. Ovplyvňuje množstvo a kvalitu tvorby peľu a dokáže udržať HTS aj v nepriaznivých podmienkach. Vďaka obsahu aminokyselín zosilňuje účinky fungicídov.

Výsledky z ďalších maloparcelkových pokusov (tab. č. 3 a 4.) z roku 2016 a 2017 dokazujú, že prípravky Galleko pozitívne vplývajú na navýšenie úrody a umožňujú dosahovať pri pestovaní maku lepšiu ekonomickú rentabilitu.

Tab. 1: Výsledky maloparcelkových pokusov (2017, NPPC-VÚRV Piešťany, VŠS Malý Šariš, odroda: MS 1-15)

Var.

Dávka

l/t

Úroda semena

Úroda makoviny

t/ha

%

t/ha

%

Kontrola


1,23

100

0,777

100

Galleko špeciál

12

1,298

105,5

0,815

105

Pokus dozorovali: RNDr. Darina Muchová, PhD., Ing. Beáta Brezinová

Tab. 2: Výsledky maloparcelkových pokusov (2017, Agrada s.r.o., VS Červený Újezd, odroda: Major)

Var.

Dávka
l/t

Úroda semena

t/ha

%

Kontrola

 

0,8475

100

Galleko špeciál

12

0,9675

114

Pokus dozoroval: Prof. Ing. Jan Vašák, CSc.

Tab. 3: Výsledky maloparcelkových pokusov (2017, NPPC-VÚRV Piešťany, VŠS Malý Šariš, odroda: MS 1-15

Var.

Dávka
l/t

Termín aplikácie

Úroda semena

Úroda makoviny

t/ha

%

t/ha

%

Kontrola

 

 

1,23

100

0,777

100

Galleko špeciál
Galleko koreň
Galleko kvet a plod

12 l/t osiva
0,5 l/t
0,6 l/t

morenie
4–6 listov
hačkov.

1,326

107,8

0,831

106,9

Pokus dozorovali: RNDr. Darina Muchová, PhD., Ing. Beáta Brezinová

Tab. 4: Výsledky maloparcelkových pokusov (2016, NPPC-VÚRV Piešťany, VŠS Malý Šariš, odroda: Bergam)

Sezóna 2016
Odroda: Bergam

Dávka l/t

Termín aplikácie

Úroda semena

Úroda makoviny


kontrola


kontrola

Kontrola

 

 

1,94

100

1,03

100

Galleko špeciál
Galleko rast
Galleko kvet a plod

12 l/t osiva
0,8 l/t
0,8 l/t

morenie
4–6 listov
háčk.

2,05

105,6

1,07

103,9

Pokus dozorovala: Ing. Beáta Brezinová

inz

Související články

Jarná regenerácia ozimných obilnín prípravkami Galleko®

14. 04. 2019 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 419x

Lze ovlivnit počet produktivních odnoží a konečný výnos pšenice ozimé?

30. 03. 2019 Ing. Radoslav Koprna, Ph.D.; Univerzita Palackého v Olomouci, Ing. Jiří Petrásek, Ing. Jan Šamalík; Chemap Agro s.r.o. Stimulace Zobrazeno 535x

Prípravky Galleko® a ich prínos pri pestovaní repky ozimnej

17. 03. 2019 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 354x

Prípravky Galleko a ich význam v období sucha

14. 02. 2019 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 503x

Vplyv prípravkov Galleko na jednotlivé hybridy kukurice

15. 01. 2019 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 474x

Další články v kategorii Stimulace

detail