Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Galleko® prípravky a ich prínos pri pestovaní maku

15. 05. 2018 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 381x

Mak siaty patrí medzi olejniny, ktoré majú historickú tradíciu pestovania na našom území. V minulosti sme patrili medzi popredných pestovateľov tejto plodiny v rámci celej Európy a Česká republika si toto prvenstvo drží aj naďalej.

Agronutrition

Na Slovensku má veľkosť pestovateľských plôch maku od roku 2012, aj napriek administratívnym obmedzeniam, rastúcu tendenciu. V roku 2017 bolo touto plodinou obsiatych takmer 3600 ha. V Česku hovoríme však o niekoľkonásobne väčších plochách. V minulom roku sa tu mak pestoval na výmere väčšej ako 32 500 ha. Využitie nachádza predovšetkým vo farmaceutickom a potravinárskom priemysle. Obsahuje veľké množstvo vitamínov (E,C,B), minerálov (vápnik, fosfor, draslík, horčík, sodík, železo, mangán, meď, zinok, selén) a mastných kyselín. Obsah vápnika je až 12× vyšší ako v prípade kravského mlieka. V roku 2017 boli dokonca na konferencii Mak siaty pre Slovensko organizovaný NPPC-VÚRV Piešťany - VŠS Malý Šariš predstavené aj kozmetické prípravky, pri výrobe ktorých sa využíva potenciál maku.

V súvislosti s minulým rokom sme uviedli výmery a bližšie sa pozrieme aj na úrody maku. Tie boli v niektorých oblastiach menej optimistické. Situácia na Slovensku a v Čechách bola v tomto smere veľmi podobná. Aj dobre vzídené porasty zápasili z poveternostnými vplyvmi. Niektoré poškodili nízke ranné teploty, iné poškodilo krupobitie. Hlavným faktorom, ktorý však ovplyvnil aj vzchádzanie a zapojenie porastov, bolo sucho. V niektorých prípadoch pestovatelia hovorili o „extrémnom“ suchu (úrody od 0,2 t/ha). A práve vďaka nemu sa priemerná úroda maku pohybovala v ČR na úrovni 0,7 t/ha (ČSÚ) a v SR na úrovni 0,94 t/ha (ŠÚSR). Galleko už niekoľko rokov ponúka pomocné prípravky s regeneračnou, stimulačnou a protistresovou funkciou, ktoré je možné využiť aj pri pestovaní maku. Vďaka ich účinkom rastlina už od „semiačka“ lepšie prekonáva nepriaznivé vplyvy (a to nielen poveternostné). V prípade dobrých podmienok pôsobia prípravky stimulačne a navyše ich prínos je ekonomicky rentabilný.

Prvým z týchto prípravkov je Galleko špeciál. Používa sa pri príprave osiva (12 l/t osiva). Výhodou je okrem iného aj ekonomicky nenáročná aplikácia - spolu so semienkom sa dostáva do pôdy a až nastanú vhodné podmienky, začína pôsobiť. Hlavnou úlohou tohto prípravku je podpora tvorby koreňovej sústavy. Vďaka nemu sú korene dlhšie, mohutnejšie a početnejšie. Energia klíčenia je vyššia, porast vyrovnanejší. Mak vzchádza v závislosti na vonkajších podmienkach 15–20 dní. Počas tohto obdobia sú rastliny pomerne zraniteľné a vyžadujú pre potreby tvorby koreňového systému predovšetkým vlahu, a v pôde prístupný fosfor a vápnik. A práve predlženie koreňovej sústavy im dáva v tomto smere už na začiatku konkurenčnú výhodu. Z pohľadu ekonomiky, už táto aplikácia dokáže priniesť niekoľko percentné navýšenie úrody semien a makoviny. (tab. 1). Dokazujú to výsledky maloparcelkových pokusov, ktoré prebiehali aj v minulom roku v NPPC - VŠS Malý Šariš.

Spomínaný výskumný ústav má viac ako päťdesiatročné skúsenosti v oblasti pestovania a šľachtenia maku pre potravinárske účely. Pozitívny vplyv prípravku Galleko špeciál bol minulý rok potvrdený aj v Agrade s.r.o - VS Červený Újezd. V tomto prípade bol percentuálny prínos ešte vyšší (tab. 2).

Ďalšími prípravkami z rady Galleko, ktoré sa používajú vo fáze 4–8 listov sú Galleko univerzálGalleko koreň. Aplikačná dávka je 0,4 + 0,4 l/ha. Možná je ich aplikácia spolu s fungicídom, insekticídom alebo mimokoreňovou výživou. Spomínané prípravky pôsobia ako na koreňovú sústavu rastlín, tak aj na nadzemnú časť. Podporujú tvorbu kolového koreňa a jemných koreňových vlásočníc. Vďaka tomu má rastlina lepší prístup k živinám a vlahe. Býva už zvykom, že práve toto obdobie je charakteristické aj nízkymi rannými teplotami. Tu pomôže rastlinám regeneračné pôsobenie prípravkov Galleko. Porasty maku lepšie odolajú nízkym teplotám a čas na regeneráciu v prípade poškodenia bude kratší. Rastliny sa tak zbytočne „netrápia“ a energiu vynakladajú správnym smerom. Po aplikácii dochádza aj k zväčšeniu listovej plochy a stimulácii rastu. Keďže prípravky Galleko obsahujú okrem iného aj protistresové látky a výťažky z morských rias, ošetrené rastliny tak lepšie odolávajú nedostatku vlahy.

Posledným prípravkom z rady Galleko, ktorý je možné aplikovať do porastov maku je prípravok Galleko kvet a plod. Aplikuje sa vo fáze háčkovania maku. Jeho úlohou je doplniť protistresové látky a umožniť tak rastlinám hladko prekonať aj posledné vegetačné fázy a to aj v nepriaznivých podmienkach. Ovplyvňuje množstvo a kvalitu tvorby peľu a dokáže udržať HTS aj v nepriaznivých podmienkach. Vďaka obsahu aminokyselín zosilňuje účinky fungicídov.

Výsledky z ďalších maloparcelkových pokusov (tab. č. 3 a 4.) z roku 2016 a 2017 dokazujú, že prípravky Galleko pozitívne vplývajú na navýšenie úrody a umožňujú dosahovať pri pestovaní maku lepšiu ekonomickú rentabilitu.

Tab. 1: Výsledky maloparcelkových pokusov (2017, NPPC-VÚRV Piešťany, VŠS Malý Šariš, odroda: MS 1-15)

Var.

Dávka

l/t

Úroda semena

Úroda makoviny

t/ha

%

t/ha

%

Kontrola


1,23

100

0,777

100

Galleko špeciál

12

1,298

105,5

0,815

105

Pokus dozorovali: RNDr. Darina Muchová, PhD., Ing. Beáta Brezinová

Tab. 2: Výsledky maloparcelkových pokusov (2017, Agrada s.r.o., VS Červený Újezd, odroda: Major)

Var.

Dávka
l/t

Úroda semena

t/ha

%

Kontrola

 

0,8475

100

Galleko špeciál

12

0,9675

114

Pokus dozoroval: Prof. Ing. Jan Vašák, CSc.

Tab. 3: Výsledky maloparcelkových pokusov (2017, NPPC-VÚRV Piešťany, VŠS Malý Šariš, odroda: MS 1-15

Var.

Dávka
l/t

Termín aplikácie

Úroda semena

Úroda makoviny

t/ha

%

t/ha

%

Kontrola

 

 

1,23

100

0,777

100

Galleko špeciál
Galleko koreň
Galleko kvet a plod

12 l/t osiva
0,5 l/t
0,6 l/t

morenie
4–6 listov
hačkov.

1,326

107,8

0,831

106,9

Pokus dozorovali: RNDr. Darina Muchová, PhD., Ing. Beáta Brezinová

Tab. 4: Výsledky maloparcelkových pokusov (2016, NPPC-VÚRV Piešťany, VŠS Malý Šariš, odroda: Bergam)

Sezóna 2016
Odroda: Bergam

Dávka l/t

Termín aplikácie

Úroda semena

Úroda makoviny


kontrola


kontrola

Kontrola

 

 

1,94

100

1,03

100

Galleko špeciál
Galleko rast
Galleko kvet a plod

12 l/t osiva
0,8 l/t
0,8 l/t

morenie
4–6 listov
háčk.

2,05

105,6

1,07

103,9

Pokus dozorovala: Ing. Beáta Brezinová

inz

Související články

Vliv stimulátorů fyziologických procesů na fytotoxické působení herbicidů

03. 12. 2018 Ing. Jaroslav Šuk, Ing. Jaromír Šuk, Ing. Eva Zusková; Česká zemědělská univerzita v Praze Stimulace Zobrazeno 236x

Prínos ošetrenie repky ozimnej prípravkami Galleko v sezóne 2017/18

16. 09. 2018 Mgr. Martin Šotik; Galleko® Stimulace Zobrazeno 285x

Galleko koreň - zabezpečí vynikajúci štart repiek

16. 08. 2018 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 222x

Pokusy se stimulací sóji v roce 2017

26. 07. 2018 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. a kol. Stimulace Zobrazeno 294x

Galleko® špeciál - kvalitné oziminy s kvalitným štartom

17. 07. 2018 Mgr. Martin Šotik; Galleko® Stimulace Zobrazeno 253x

Další články v kategorii Stimulace

Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Slunečnice - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
24%
6%
5%
16%
5%
44%
detail