BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Galleko® - riešenie pre ozimné pšenice a jačmene

05. 07. 2020 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 1255x

Zimná prestávka pomaly ale isto končí a jarné práce sa pozvoľna začínajú rozbiehať. Čo nevidieť však budú v plnom prúde. Je pravdou, že zima nijak zvlášť porastom ozimných pšeníc a jačmeňov, neublížila. Zatiaľ sa nám vyhli holomrazy a taktiež dní s dennou teplotou pod bodom mrazu bolo minimum. Dúfajme, že to teraz už tak aj zostane. Porasty ozimných obilnín sú v rámci celého Slovenska i Česka v slušnej kondícii. Akurát v lokalitách, s vyšším množstvom zrážok, začínajú strácať zelenú farbu a chytajú jemne žltý nádych. Asi v každom roku sa však na jar nájde lokalita, kde sa takéto porasty vyskytujú.

Proseeds

Poľnohospodári už majú spravené aj inventarizácie a obhliadky porastov a volia vhodné stratégie pre začínajúcu sezónu. Okrem regeneračných prihnojení, si mnohí pestovatelia zvykli používať aj rôzne pomocné látky, ktorých cieľom je urýchliť regeneráciu a stimulovať porasty. Svoje riešenie v tejto oblasti ponúka aj Galleko. Pre ozimné pšenice a jačmene ponúka ucelenú technológiu, pozostávajúcu z viacerých prípravkov. Máme tu však aj druhú skupinu pestovateľov, ktorá pochybuje o prínose a potrebe takýchto zásahov do porastov. Dôvody týchto tvrdení sú pritom rôzne. V aktuálnom čísle sa pokúsime na niektoré pozrieť bližšie. To prvé a najčastejšie používané, najlepšie vystihuje otázka: Je potrebné, vhodné, ošetrovať aj dobre prezimované pšenice a jačmene? Odpoveď je širšia, pretože v prvom rade si každý agronóm predstavuje pod dobre prezimovaným porastom niečo iné. Zohľadňuje pritom skúsenosti a možnosti, ktoré mu jeho lokalita, kvalita a typ pôdy, priebeh počasia, agrotechnické postupy umožňujú. No často sa stretávame s tým, že kvalita porastu sa hodnotí iba na základe nadzemnej časti.

Iba málo poľnohospodárov kontroluje aj koreňový systém. Pričom je stále dôležitý - pšenice a jačmene ho budú využívať prakticky až do žatvy. A práve toto je priestor pre jedného z Galleko pomocníkov - Galleko univerzál. Je to vedeckými inštitúciami a zákazníkmi overený pomocný prípravok. Jeho zloženie predstavuje vyváženú zmes huminových látok, aminokyselín, fytohormónov a ich prekurzorov, výťažkov z morských rias, prostistresových prvkov a výživových mikro a makroprvkov. Vďaka tomu je jeho pôsobenie komplexné. Na rastliny pôsobí stimulačne, regeneračne, ale zároveň aj protistresovo. Huminové látky pôsobia pozitívne na tvorbu, rozvoj a obnovu koreňovej sústavy. Tá je vďaka ich pôsobeniu mohutnejšia, obsahuje viac jemných koreňových vlásočníc a aj samotné korene sú dlhšie. Už tento prvý aspekt prináša rastlinám veľa pozitív a to aj v nepriaznivých podmienkach. Rastlinám sa minimalizujú problémy s príjmom živín (a to vrátane prvkov s nižšou mobilitou v pôde) a vlahy. Význam tohto účinku narastá s príchodom nepriaznivých vplyvov (vysoké teploty, ubúdajúce zrážky). Ak ošetríme týmto prípravkom aj kvalitné porasty, robíme všetko preto, aby také zostali aj do budúcna.

O pozitívnom účinku aplikácie prípravku Galleko univerzál svedčia aj zistenia pozorované v maloparcelokových pokusoch pšenice ozimnej v OSEVA PRO s.r.o., VST – Rožnov-Zubří. Pre porovnanie uvádzame dva varianty (tab. 1). V prvom sa aplikoval spomínaný prípravok iba na jar (1. 4. 2019) a to v dávke 0,8 l/ha. V druhom pokusnom variante sa použila celá metodika Galleko pre pšenice a ozimné jačmene (okrem morenia). Galleko univerzál sme tu aplikovali už v jeseni na mladé jedince a pokračovali sme jarnou aplikáciou (rovnaký termín, no nižšia dávka ako v predchádzajúcom variante). Vo fáze začiatku kvitnutia bol tento porast ešte ošetrený prípravkom Galleko zmáčadlo. Prvé hodnotenia vybraných ukazovateľov prebehlo 28 dní po jarnej aplikácii. Rozdiely v hmotnosti rastlín, hmotnosti koreňov, výške rastlín sú preukazné. Navyše aj pri opakovaných meraniach v posledných vegetačných fázach tieto rozdiely naďalej pretrvávajú.

Tab. 1: Výsledky maloparcelkových pokusov v pšenici ozimnej (Tobak, OSEVA PRO s.r.o., VST Rožnov-Zubří, 2018/19)

Ošetrenie

Termín aplikácie

Dávka (l/ha)

29. 4. 2019

25. 7. 2019

Výška rastlín (cm)

Hmotnosť (g)

Hmotnosť (g)

Dĺžka koreňa (cm)

rastlín

koreňa

rastlín

koreňa

Kontrola

 

 

27,52

74,75

10,25

38,5

10,64

11,13

Galleko univerzál

jar. reg.

0,8

29,27

82

11

40,5

11,75

11,65

Galleko univerzál
Galleko univerzál
Galleko zmáčadlo

4–6 lis.

jar. reg.

zač. kvit.

0,6

0,6

0,5

30,35

88,5

11,75

41,5

11,92

12

pokusy dozoroval: Ing. Jan Frydrych

Pozrime sa na význam ďalších zložiek prípravku Galleko univerzál. V koreňovom systéme dochádza aj k syntéze rôznych fytohormónov. V špičkách koreňových vlásočníc takýmto spôsobom vzniká aj cytokinín. Podporuje delenie a spevňovanie buniek a tým stimuluje rast rastlín a ich postranných koreňov. Spevňovanie bunkových stien znamená pre rastliny aj vyššiu odolnosť voči patogénom a pre pestovateľa zdravší porast.

Tento účinok sa potvrdil aj v maloparcelkových pokusoch prebiehajúcich v ozimnej pšenici vo výskumnej inštitúcii NPPC VÚRV Piešťany, lokalita Borovce (okres Piešťany, SR) v sezóne 2016/17. Porasty ošetrené prípravkami Galleko (Galleko špeciál, Galleko univerzál a Galleko zmáčadlo) vykazovali nižšie napadnutie hrdzou plevovou o 10 % v porovnaní s kontrolou. Rovnako tomu bolo aj v prípade ozimného jačmeňa. Napadnutie hnedou škvrnitosťou bolo taktiež o 10 % nižšie ako v prípade kontroly. Cytokinín riadi aj starnutie listov. Pôsobí inhibične voči auxínom a týmto spôsobom oslabuje apikálnu dominanciu rastlín a podporuje odnožovanie. Aminokyseliny sa podieľajú na bunkovej stavbe. Ich syntéza v rastline je však v stresových podmienkach značne obmedzená. Priamym pridaním sa tak stimuluje rast a zároveň aj urýchľuje regenerácia. Navyše slúžia ako vynikajúci nosič látok, ktoré sa aplikujú spolu s nimi. Mladý ošetrený porast je tak pár dni po aplikácii lepšie zapojený, vitálnejší a pripravený odolať nepriaznivým vplyvom, ktoré ho čakajú v ďalších vegetačných fázach. Tak tomu bolo aj na poraste Agrodružstva Brázdim (obr. 1) kde časť porastu ošetrená Galleko univerzálom, už krátku dobu po aplikácii získala výrazný náskok oproti neošetrenej kontrole.

Obr. 1: Pšenica ozimná, odroda Futurum (Agrodružstvo Brázdim, okr. Praha - východ, ČR, 11. 4. 2019)
Obr. 1: Pšenica ozimná, odroda Futurum (Agrodružstvo Brázdim, okr. Praha - východ, ČR, 11. 4. 2019)

Úlohou protistresových prvkov je pomôcť jedincom prekonať negatívne vplyvy počasia (chlad, teplo, nedostatok a nadbytok vlahy). Čiastočne túto funkciu plnia aj výťažky z morských rias, ktoré prípravky Galleko obsahujú. Riasy sú získavané z miest, ktoré sú charakteristické dlhými odlivovými a záplavovými fázami. Sú tak vystavované značných stresom. Schopnosť odolávať týmto stresom prenášajú aj na ošetrené rastliny. No a zabúdať nesmieme ani na výživové mikro a makroprvky. Ich úlohu nie je vyriešiť výživu rastliny počas celého vegetačného obdobia ale vykryť „momentálny“ výživový deficit. Na základe uvedených zložiek a ich účinkov je evidentné, že aplikácia prípravku Galleko je prospešná jak pre poškodené, ako aj pre kvalitné porasty. Ako však vyzerajú účinky v praxi - dokumentuje aj obrázok 2, ktorý pochádza z poloprevádzkového pokusu prebiehajúceho na podniku Agro, Družstvo Záhoří (ČR, okres Písek).

Obr. 2: Pšenica ozimná, odroda Nelson (Agro, družstvo Záhoří, okr. Písek, ČR, 16. 4. 2019)
Obr. 2: Pšenica ozimná, odroda Nelson (Agro, družstvo Záhoří, okr. Písek, ČR, 16. 4. 2019)

Jedince ošetrené Galleko univerzálom majú kvalitnejší koreňový systém, bohatší na jemné koreňové vlásočnice a zároveň aj nadzemná časť je viditeľne bohatšia na odnože, zelenšia a celkovo životaschopnejšia. Je potrebné pripomenúť, že mesiac marec a apríl bol aj v tejto lokalite suchý a teplý. Preverené tak bolo aj už spomínané protistresové pôsobenie prípravku. Ošetrený porast dokázal rýchlejšie zregenerovať a čas aj v tomto prípade znamená peniaze. A to je ďalšie pozitívum v prospech aplikácie Galleko prípravkov v ozimných jačmeňoch a pšeniciach.

S priebehom vegetácie rastliny rastú, naberajú hmotu. Menia sa aj poveternostné podmienky. Aj minulý rok suché a teplé počasie vystriedal daždivý a nadmieru mokrý máj. No v júni sa znova počasie zmenilo. Teploty stúpali no zrážok ubúdalo. A preto pre lepší a stabilnejší výsledok, je dobré použiť celú metodiku Galleko pre jednotlivé plodiny a nielen jej časť. Pre pšenice to znamená použitie prípravku Galleko zmáčadlo vo fáze začiatku kvitnutia. V období aplikácie zvyčajne už bývajú porasty vystavené teplému a suchému počasiu. Zloženie je tomu prispôsobené. Prípravok obsahuje prevažne aminokyseliny, výťažky z morských rias, mikro a makroprvky, ktorých účinky sme už popísali vyššie. Hlavným cieľom prípravku je pomôcť rastlinám prekonať stresy spôsobené počasím, zvýšiť odolnosť voči suchu, kladne ovplyvniť hospodárenie buniek s vodou. Navyše zvyšuje obsah bielkovín, lepku a dusíkatých látok v zrne. Od kvality produkcie sa odvíja aj jej cena. A to je aj možno jeden z dôvodov prečo sa teší obľube hlavne medzi pestovateľmi tvrdých pšeníc.

O význame použitie celej metodiky pre ozimné pšenice svedčia aj ďalšie údaje z už spomínaného maloparcelkového pokusu tentokrát uvedené v tabuľke 2. V závere je potrebné pripomenúť, že to čo začalo ako pár percentné navýšenie v dĺžke a hmotnosti koreňov, pokračovalo pár percentným navýšením odnoží, dĺžky klasu, počte zŕn v klase - skončilo navýšením úrody 600–700 kg/ha. A to je zároveň aj jeden z hlavných dôvodov a odpoveď na otázku, prečo aplikovať Galleko prípravky v porastoch ozimných pšeníc a jačmeňov. Galleko® je logicky postavená technológia z prípravkov na podporu poľnohospodárskych plodín v rôznych fázach. Tieto zefektívnia Vašu výrobu a „vyprodukujú“ prostriedky napríklad na úhradu niektorých fixných nákladov, ktoré vynakladáte bez ohľadu na to, aká bude aktuálna sezóna. Tešíme sa na stretnutia na Vašich porastoch!

 

Tab. 2: Výsledky maloparcelkových pokusov v pšenici ozimnej (OSEVA PRO s.r.o., VST Rožnov-Zubří, 2018/19)

Ošetrenie

Dĺžka klasu (cm)

Počet zŕn v  klase (ks)

Úroda (t/ha)

Kontrola

9,08

47,7

6,32

Galleko univerzál

9,38

50,78

6,92

Galleko univerzál
Galleko univerzál
Galleko zmáčadlo

9,65

51,15

7,02

pokusy dozoroval: Ing. Jan Frydrych

Související články

Polní vzcházivosti řepky i výnosy lze zvýšit stimulací osiva

13. 07. 2022 Ing. Hana Honsová, Ph.D. a kol. Stimulace Zobrazeno 222x

Stimulace kukuřice v podmínkách okresu Praha-západ

08. 07. 2022 Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Stimulace Zobrazeno 166x

Mikrobiální biostimulanty a výživa rostlin?

28. 06. 2022 Doc. Ing. Martin Kulhánek, Ph.D. a kol. Stimulace Zobrazeno 425x

UPL celosvětovým lídrem v segmentu biologických řešení

28. 05. 2022 Ing. Petr Kabelka; UPL Czech s.r.o. Stimulace Zobrazeno 195x

Přípravky na bázi rostlinných hormonů určené k jarní regeneraci ozimých plodin

31. 03. 2022 Ing. Lucie Dundálková; Chemap Agro Stimulace Zobrazeno 458x

Další články v kategorii Stimulace

detail