Chemap Agro s.r.o.

Galleko® špeciál - kvalitné oziminy s kvalitným štartom

17. 07. 2018 Mgr. Martin Šotik; Galleko® Stimulace Zobrazeno 835x

Jarná sezóna sa blíži k svojmu finále. Začína žatva. Na bilancovanie a vyhodnocovanie je ešte priskoro. No už teraz je zrejmé, že na mnohých podnikoch ovplyvnil celkový ekonomický výsledok najmä priebeh počasia. Neskoré otvorenie jari, nedostatok zrážok, rekordné teploty - to všetko sa „podpíše“ pod výsledky jarín. No ani oziminy to nemali v tomto roku ľahké. Absencia snehovej pokrývky, výkyvy teplôt sprevádzané nízkymi mínusovými hodnotami ovplyvnili prezimovanie mnohých porastov. Pričom tieto faktory je veľmi ťažké predvídať a eliminovať ich následky je častokrát nákladná záležitosť. Aj tu však existuje riešenie. Myslieť na tieto faktory už pri zakladaní porastov, vlastne ešte o niečo skôr - pri príprave osív.

V súčasnosti je na trhu množstvo prípravkov, ktorých úlohou je podporiť zakorenenie a zlepšiť  šance na prezimovanie rastlín. Medzi praxou overené „stálice“ na česko-slovenskom trhu patrí už niekoľko rokov prípravok Galleko špeciál. Predstavuje unikátne vyváženú zmes huminových látok, aminokyselín, fytohormónov, výťažkov z morských rias, protistresových látok a z hľadiska výživy rastlín potrebných mikro- a makroprvkov. Používa sa ako doplnok k moridlám pri morení osív - neslúži ako náhrada za moridlo. Samotná aplikácia spočíva v pridaní (priliatí) tohto prípravku k moridlu. Dávkovanie u ozimných obilnín je taktiež jednoduché a ľahko zapamätateľné: 1 l Galleko špeciál/1 t osiva. Galleko špeciál v sebe spája stimulačné, morforegulačné, regeneračné a protistresové účinky. Je teda aj ekonomický výhodným riešením v porovnaní s listovou aplikáciou, pretože už spolu s osivom sa dostáva na pole a začína pôsobiť a účinkovať už od ranných vegetačných štádií rastlín. Nie je potrebné čakať, kým rastliny budú vhodné na stimuláciu alebo kým sa napr. počasie „umúdri“ a umožní vjazd a vykonanie listových ošetrení.

Základnou úlohu prípravku Galleko špeciál je zabezpečiť kvalitné oziminy a to kvalitným štartom. Prvým viditeľným účinkom je výrazne lepšia kvalita koreňovej sústavy ošetrených rastlín. Hlavne vďaka kvalitným huminovým látkam a ďalším synergicky pôsobiacim zložkám, sú korene dlhšie, hrubšie a bohatšie na jemné koreňové vlásočnice (obr. 1). Výhodou je tak lepší príjem živín (a to aj tých, ktoré sú v pôde menej mobilné), vlahy, lepšia stabilita v pôde a odolnosť voči vytláčaniu (v prípade mrazov) alebo vyplavovaniu (nadbytok zrážok). Už v prvých štádiách pri vschádzaní porastov je pre ošetrené rastliny charakteristický vysoký nepomer medzi nadzemnou a podzemnou časťou rastliny (obr. 2), významne v prospech koreňovej sústavy.

Obr. 1: Pšenica ozimná, odroda Reform, podnik Agroteam Černochov s.r.o. (ČR), foto 2. 11. 2017, vľavo kontrola vpravo ošetrené Galleko špeciál.
Obr. 1: Pšenica ozimná, odroda Reform, podnik Agroteam Černochov s.r.o. (ČR), foto 2. 11. 2017, vľavo kontrola vpravo ošetrené Galleko špeciál.

Obr. 2: Pšenica ozimná, odroda Avenue, podnik Niva-Čikov s.r.o. (ČR), siata 3.10.2016, foto 19. 10. 2016, osivo ošetrené prípravkom Galleko špeciál
Obr. 2: Pšenica ozimná, odroda Avenue, podnik Niva-Čikov s.r.o. (ČR), siata 3.10.2016, foto 19. 10. 2016, osivo ošetrené prípravkom Galleko špeciál

Počiatočná výhoda v podobe kvalitnej a bohatej koreňovej sústavy sa následne zúročí aj v nadzemnej časti. V špičkách koreňových vlásočníc dochádza k syntéze cytokinínov, ktoré ovplyvňujú apikálnu dominanciu (oslabujú ju) a podporujú odnožovanie rastlín. Väčší počet odnoží v kombinácii s kvalitným koreňovým systémom je predpokladom vysokej úrody. V prípade sucha, keď neošetrené rastliny „zhadzujú“ odnože, porast ošetrený Galleko špeciálom ich stále dokáže udržať (obr. 3 a 4).

Obr. 3: Pšenica ozimná, odroda Turandot, podnik Zemědělské družstvo se sídlem v Dlouhé Lhotě (ČR), foto 5. 4. 2018, vľavo kontrola vpravo ošetrené Galleko špeciál
Obr. 3: Pšenica ozimná, odroda Turandot, podnik Zemědělské družstvo se sídlem v Dlouhé Lhotě (ČR), foto 5. 4. 2018, vľavo kontrola vpravo ošetrené Galleko špeciál

Obr. 4: Pšenica ozimná, odroda Turandot, podnik Zemědělské družstvo se sídlem v Dlouhé Lhotě (ČR), foto 9.5.2018, vľavo kontrola (5 rastlín) vpravo ošetrené Galleko špeciál (5 rastlín)
Obr. 4: Pšenica ozimná, odroda Turandot, podnik Zemědělské družstvo se sídlem v Dlouhé Lhotě (ČR), foto 9.5.2018, vľavo kontrola (5 rastlín) vpravo ošetrené Galleko špeciál (5 rastlín)

Pekné, vyrovnané a rovnomerne zapojené porasty súvisia aj s vyššou energiou klíčenia, ktorú má osivo ošetrené prípravkom Galleko Špeciál. Pri maloparcelkových pokusoch v sezóne 2015/16, ktoré boli realizované firmou Agrada, s.r.o. a ktoré viedol Prof. Ing. Jan Vašák, CSc, bolo zadokumentované, že pokusný porast ošetrený uvedeným prípravkom sa vyznačoval vzrastovo nižšími jedincami v porovnaní s kontrolou, no čo sa týka hmotnosti nadzemnej časti rastlín boli rozdiely medzi pokusnými variantami minimálne (tab. 1).

Tab. 1: Hodnocenie porastu ozimnej pšenice (odroda: Sailor, Agrada, s.r.o., 2015/16)


Dĺžka nadzemnej časti rastliny (mm) 13.4.2016

Hmotnosť nadzemnej časti rastliny (g)

Počet odnoží (ks)

Kontrola

184,875

31,047

4,93

Galleko špeciál

166,25

31,155

5,7

*údaje zistené na základe odberu 10 rastlín z každého opakovania (celkovo štyri opakovania)

Protistresové pôsobenie prípravku bolo možné vidieť aj v tomto roku. Nízke teploty na konci februára dali porastom zabrať. Vyššiu odolnosť rastlín, ošetrených Galleko špeciálom, voči poškodeniu mrazom veľmi pekne dokumentujú obrázky 5 – 7. Táto časť parcely je hustejšia, porast vitálnejší, zelenší v porovnaní s kontrolným variantom, kde nebol použitý uvedený prípravok. Rozdiely sa zvýraznili práve po niekoľko dní trvajúcich mrazoch.

Obr. 5.: Ozimná pšenica, odroda Reform, oblasť Lounsko - Slavětin, foto 27. 2. 2018
Obr. 5.: Ozimná pšenica, odroda Reform, oblasť Lounsko - Slavětin, foto 27. 2. 2018

Obr. 6: Ozimná pšenica, odroda Reform, oblasť Lounsko - Slavětin, foto 27. 2. 2018, detail porastu kontrola
Obr. 6: Ozimná pšenica, odroda Reform, oblasť Lounsko - Slavětin, foto 27. 2. 2018, detail porastu kontrola

Obr. 7: Ozimná pšenica, odroda Reform, oblasť Lounsko - Slavětin, foto 27.2.2018, detail porastu ošetrené Galleko špeciálom
Obr. 7: Ozimná pšenica, odroda Reform, oblasť Lounsko - Slavětin, foto 27.2.2018, detail porastu ošetrené Galleko špeciálom

Z ekonomického hľadiska predstavuje tento prípravok efektívne vynaloženie finančných prostriedkov. V závislosti od zvoleného výsevku sa náklady pohybujú približne v rozmedzí od 5 do 8 €/ha. No ako môžeme vidieť aj z výsledkov maloparcelkových pokusov v Borovciach (NPPC, VÚRV Piešťany) prínos z tejto aplikácie prevyšuje náklady a je investíciou správnym smerom (tab. 2).

Tab. 2: Výsledky maloparcelkových pokusov NPPC VÚRV Piešťany, pšenica ozimná, odroda Madejka


Úroda (t/ha)

Navýšenie úrody voči kontrole (kg/ha)

Ekonomický prínos (€/ha)*

2016/17

Kontrola

5,45

 

 

Galleko špeciál

6,38

930

120,9

2015/16

Kontrola

6,74

 

 

Galleko špeciál

7,02

280

36,4

*prepočítané na výkupnú cenu 130 €/t pšenice.

Pokusy dozorovala: Ing. Mária Sekerková, CSc.

Související články

Prínos aplikácie prípravku Galleko® koreň v porastoch repky ozimnej

15. 12. 2019 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 599x

Technológia Galleko v porastoch repky ozimnej

14. 09. 2019 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 870x

Galleko® špeciál - overený pomocník

26. 08. 2019 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 484x

Jarná regenerácia ozimných obilnín prípravkami Galleko®

14. 04. 2019 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 743x

Lze ovlivnit počet produktivních odnoží a konečný výnos pšenice ozimé?

30. 03. 2019 Ing. Radoslav Koprna, Ph.D.; Univerzita Palackého v Olomouci, Ing. Jiří Petrásek, Ing. Jan Šamalík; Chemap Agro s.r.o. Stimulace Zobrazeno 940x

Další články v kategorii Stimulace

detail