Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Galleko® špeciál - kvalitné oziminy s kvalitným štartom

17. 07. 2018 Mgr. Martin Šotik; Galleko® Stimulace Zobrazeno 253x

Jarná sezóna sa blíži k svojmu finále. Začína žatva. Na bilancovanie a vyhodnocovanie je ešte priskoro. No už teraz je zrejmé, že na mnohých podnikoch ovplyvnil celkový ekonomický výsledok najmä priebeh počasia. Neskoré otvorenie jari, nedostatok zrážok, rekordné teploty - to všetko sa „podpíše“ pod výsledky jarín. No ani oziminy to nemali v tomto roku ľahké. Absencia snehovej pokrývky, výkyvy teplôt sprevádzané nízkymi mínusovými hodnotami ovplyvnili prezimovanie mnohých porastov. Pričom tieto faktory je veľmi ťažké predvídať a eliminovať ich následky je častokrát nákladná záležitosť. Aj tu však existuje riešenie. Myslieť na tieto faktory už pri zakladaní porastov, vlastne ešte o niečo skôr - pri príprave osív.

Agronutrition

V súčasnosti je na trhu množstvo prípravkov, ktorých úlohou je podporiť zakorenenie a zlepšiť  šance na prezimovanie rastlín. Medzi praxou overené „stálice“ na česko-slovenskom trhu patrí už niekoľko rokov prípravok Galleko špeciál. Predstavuje unikátne vyváženú zmes huminových látok, aminokyselín, fytohormónov, výťažkov z morských rias, protistresových látok a z hľadiska výživy rastlín potrebných mikro- a makroprvkov. Používa sa ako doplnok k moridlám pri morení osív - neslúži ako náhrada za moridlo. Samotná aplikácia spočíva v pridaní (priliatí) tohto prípravku k moridlu. Dávkovanie u ozimných obilnín je taktiež jednoduché a ľahko zapamätateľné: 1 l Galleko špeciál/1 t osiva. Galleko špeciál v sebe spája stimulačné, morforegulačné, regeneračné a protistresové účinky. Je teda aj ekonomický výhodným riešením v porovnaní s listovou aplikáciou, pretože už spolu s osivom sa dostáva na pole a začína pôsobiť a účinkovať už od ranných vegetačných štádií rastlín. Nie je potrebné čakať, kým rastliny budú vhodné na stimuláciu alebo kým sa napr. počasie „umúdri“ a umožní vjazd a vykonanie listových ošetrení.

Základnou úlohu prípravku Galleko špeciál je zabezpečiť kvalitné oziminy a to kvalitným štartom. Prvým viditeľným účinkom je výrazne lepšia kvalita koreňovej sústavy ošetrených rastlín. Hlavne vďaka kvalitným huminovým látkam a ďalším synergicky pôsobiacim zložkám, sú korene dlhšie, hrubšie a bohatšie na jemné koreňové vlásočnice (obr. 1). Výhodou je tak lepší príjem živín (a to aj tých, ktoré sú v pôde menej mobilné), vlahy, lepšia stabilita v pôde a odolnosť voči vytláčaniu (v prípade mrazov) alebo vyplavovaniu (nadbytok zrážok). Už v prvých štádiách pri vschádzaní porastov je pre ošetrené rastliny charakteristický vysoký nepomer medzi nadzemnou a podzemnou časťou rastliny (obr. 2), významne v prospech koreňovej sústavy.

Obr. 1: Pšenica ozimná, odroda Reform, podnik Agroteam Černochov s.r.o. (ČR), foto 2. 11. 2017, vľavo kontrola vpravo ošetrené Galleko špeciál.
Obr. 1: Pšenica ozimná, odroda Reform, podnik Agroteam Černochov s.r.o. (ČR), foto 2. 11. 2017, vľavo kontrola vpravo ošetrené Galleko špeciál.

Obr. 2: Pšenica ozimná, odroda Avenue, podnik Niva-Čikov s.r.o. (ČR), siata 3.10.2016, foto 19. 10. 2016, osivo ošetrené prípravkom Galleko špeciál
Obr. 2: Pšenica ozimná, odroda Avenue, podnik Niva-Čikov s.r.o. (ČR), siata 3.10.2016, foto 19. 10. 2016, osivo ošetrené prípravkom Galleko špeciál

Počiatočná výhoda v podobe kvalitnej a bohatej koreňovej sústavy sa následne zúročí aj v nadzemnej časti. V špičkách koreňových vlásočníc dochádza k syntéze cytokinínov, ktoré ovplyvňujú apikálnu dominanciu (oslabujú ju) a podporujú odnožovanie rastlín. Väčší počet odnoží v kombinácii s kvalitným koreňovým systémom je predpokladom vysokej úrody. V prípade sucha, keď neošetrené rastliny „zhadzujú“ odnože, porast ošetrený Galleko špeciálom ich stále dokáže udržať (obr. 3 a 4).

Obr. 3: Pšenica ozimná, odroda Turandot, podnik Zemědělské družstvo se sídlem v Dlouhé Lhotě (ČR), foto 5. 4. 2018, vľavo kontrola vpravo ošetrené Galleko špeciál
Obr. 3: Pšenica ozimná, odroda Turandot, podnik Zemědělské družstvo se sídlem v Dlouhé Lhotě (ČR), foto 5. 4. 2018, vľavo kontrola vpravo ošetrené Galleko špeciál

Obr. 4: Pšenica ozimná, odroda Turandot, podnik Zemědělské družstvo se sídlem v Dlouhé Lhotě (ČR), foto 9.5.2018, vľavo kontrola (5 rastlín) vpravo ošetrené Galleko špeciál (5 rastlín)
Obr. 4: Pšenica ozimná, odroda Turandot, podnik Zemědělské družstvo se sídlem v Dlouhé Lhotě (ČR), foto 9.5.2018, vľavo kontrola (5 rastlín) vpravo ošetrené Galleko špeciál (5 rastlín)

Pekné, vyrovnané a rovnomerne zapojené porasty súvisia aj s vyššou energiou klíčenia, ktorú má osivo ošetrené prípravkom Galleko Špeciál. Pri maloparcelkových pokusoch v sezóne 2015/16, ktoré boli realizované firmou Agrada, s.r.o. a ktoré viedol Prof. Ing. Jan Vašák, CSc, bolo zadokumentované, že pokusný porast ošetrený uvedeným prípravkom sa vyznačoval vzrastovo nižšími jedincami v porovnaní s kontrolou, no čo sa týka hmotnosti nadzemnej časti rastlín boli rozdiely medzi pokusnými variantami minimálne (tab. 1).

Tab. 1: Hodnocenie porastu ozimnej pšenice (odroda: Sailor, Agrada, s.r.o., 2015/16)


Dĺžka nadzemnej časti rastliny (mm) 13.4.2016

Hmotnosť nadzemnej časti rastliny (g)

Počet odnoží (ks)

Kontrola

184,875

31,047

4,93

Galleko špeciál

166,25

31,155

5,7

*údaje zistené na základe odberu 10 rastlín z každého opakovania (celkovo štyri opakovania)

Protistresové pôsobenie prípravku bolo možné vidieť aj v tomto roku. Nízke teploty na konci februára dali porastom zabrať. Vyššiu odolnosť rastlín, ošetrených Galleko špeciálom, voči poškodeniu mrazom veľmi pekne dokumentujú obrázky 5 – 7. Táto časť parcely je hustejšia, porast vitálnejší, zelenší v porovnaní s kontrolným variantom, kde nebol použitý uvedený prípravok. Rozdiely sa zvýraznili práve po niekoľko dní trvajúcich mrazoch.

Obr. 5.: Ozimná pšenica, odroda Reform, oblasť Lounsko - Slavětin, foto 27. 2. 2018
Obr. 5.: Ozimná pšenica, odroda Reform, oblasť Lounsko - Slavětin, foto 27. 2. 2018

Obr. 6: Ozimná pšenica, odroda Reform, oblasť Lounsko - Slavětin, foto 27. 2. 2018, detail porastu kontrola
Obr. 6: Ozimná pšenica, odroda Reform, oblasť Lounsko - Slavětin, foto 27. 2. 2018, detail porastu kontrola

Obr. 7: Ozimná pšenica, odroda Reform, oblasť Lounsko - Slavětin, foto 27.2.2018, detail porastu ošetrené Galleko špeciálom
Obr. 7: Ozimná pšenica, odroda Reform, oblasť Lounsko - Slavětin, foto 27.2.2018, detail porastu ošetrené Galleko špeciálom

Z ekonomického hľadiska predstavuje tento prípravok efektívne vynaloženie finančných prostriedkov. V závislosti od zvoleného výsevku sa náklady pohybujú približne v rozmedzí od 5 do 8 €/ha. No ako môžeme vidieť aj z výsledkov maloparcelkových pokusov v Borovciach (NPPC, VÚRV Piešťany) prínos z tejto aplikácie prevyšuje náklady a je investíciou správnym smerom (tab. 2).

Tab. 2: Výsledky maloparcelkových pokusov NPPC VÚRV Piešťany, pšenica ozimná, odroda Madejka


Úroda (t/ha)

Navýšenie úrody voči kontrole (kg/ha)

Ekonomický prínos (€/ha)*

2016/17

Kontrola

5,45

 

 

Galleko špeciál

6,38

930

120,9

2015/16

Kontrola

6,74

 

 

Galleko špeciál

7,02

280

36,4

*prepočítané na výkupnú cenu 130 €/t pšenice.

Pokusy dozorovala: Ing. Mária Sekerková, CSc.

Související články

Vliv stimulátorů fyziologických procesů na fytotoxické působení herbicidů

03. 12. 2018 Ing. Jaroslav Šuk, Ing. Jaromír Šuk, Ing. Eva Zusková; Česká zemědělská univerzita v Praze Stimulace Zobrazeno 237x

Prínos ošetrenie repky ozimnej prípravkami Galleko v sezóne 2017/18

16. 09. 2018 Mgr. Martin Šotik; Galleko® Stimulace Zobrazeno 286x

Galleko koreň - zabezpečí vynikajúci štart repiek

16. 08. 2018 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 223x

Pokusy se stimulací sóji v roce 2017

26. 07. 2018 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. a kol. Stimulace Zobrazeno 294x

Prípravky Galleko, alebo keď nám počasie nepraje

19. 06. 2018 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 288x

Další články v kategorii Stimulace

Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Slunečnice - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
24%
6%
5%
16%
5%
44%
detail