Chemap Agro s.r.o.

Galleko® špeciál - overený pomocník

26. 08. 2019 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 746x

Čo nevidieť bude po žatve a na poľnohospodárov čaká ďalšia sezóna. Mnohí s prípravou na ňu začali už v minulých mesiacoch. Na rôznych poľných prezentačných akciách mali možnosť vybrať si vhodnú odrodu do svojich podmienok. Momentálne zostáva ešte zvoliť a správne si vybrať pomocníkov na ošetrenie osiva. Už dávno sú preč časy, keď jediným prostriedkom používaným na ošetrenie ozimných pšeníc bolo moridlo.

Polní dny Sója 2020

V súčasnosti je na trhu množstvo pomocných látok, v rôznych cenových hladinách a s rôznymi účinkami. Rokmi, výskumnými ústavmi a hlavne poľnohospodármi overené riešenie ponúka aj Galleko®. Je ním pomocný prípravok Galleko špeciál. Predstavuje zmes viac ako 30 zložiek, vyladených tak, aby pôsobili na rastlinu už v prvopočiatočných fázach a podporovali procesy, ktoré v nej prebiehajú. Kým sa však dostaneme k samotnému zloženiu, zodpovedzme otázku - prečo vlastne ošetrovať osivo ešte aj pomocným prípravkom, a tým vlastne zvyšovať náklady na jeho výrobu? Dôvody sú dva. Prvý je praktický. Pri jednej operácii (morenie) ošetrím zrno nielen fungicídne ale aj pomocnou látkou. Galleko špeciál sa totiž pridáva k moridlu. Takto ošetrené osivo sa dostáva do pôdy. Ako náhle nastanú vhodné podmienky (vlhkosť, teplota), zrno začína klíčiť a Galleko špeciál účinkovať. Nie je potrebné čakať, až bude porast vo vhodnej vegetačnej fáze a kým nastane vhodné počasie. A v posledných rokoch hlavne tento vplyv zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu. Druhý dôvod je ekonomický. Na začiatku síce cena prípravku nepatrne zvýši náklady, no vďaka jeho účinkom sa táto čiastka niekoľkonásobne vráti. Výsledky ukazujú, že prínos takejto aplikácie niekoľkonásobne prevýši jej náklady a je vysoko finančne efektívny. A čo je dôležité - platí to aj v prípade nepriaznivých podmienok. Výsledky maloparcelkových pokusov prebiehajúcich v NPPC VÚRV Piešťany, lokalita Borovce hovoria jasnou rečou (tab. 1).

Niektorí poľnohospodári zvyknú hovoriť, že úroda je len číslo (a to aj v prípade výsledkov pokusov). Pozrime sa preto, ako boli tieto výsledky dosiahnuté, a aké účinky prípravku Galleko špeciál sa podpísali pod konečné resumé. Pretože tieto účinky sú nezávislé na lokalite a odrode. Sú výsledkom vyváženého zloženia, ktoré obsahuje huminové látky, aminokyseliny, auxíny a ich prekurzory, výťažky z morských rias, protistresové prvky, mikro a makroprvky. Pôsobenie huminových látok je viditeľné hlavne na koreňovej sústave. Je dlhšia, mohutnejšia a bohatšia na jemné koreňové vlásočnice. Práve vďaka nim sa lepšie rastlina dostáva k výžive, ktorá je v pôde a to aj k menej mobilným prvkom (napr. aj fosfor). Údaje (hmotnosť koreňa) v už spomínanej tabuľke 1 toto tvrdenie len potvrdzujú. Kvalitná koreňová sústava sa tak stáva pre rastliny konkurenčnou výhodou, vďaka ktorej lepšie znášajú aj nepriaznivé vplyvy (sucho, nadmerné zrážky a pod.). Pôsobenie prípravku Galleko špeciál v počiatočných fázach porastu je dobre vidieť na obrázku 1. Už pri prvom výbere vzoriek mali ošetrené jedince dlhší koreň ako kontrola. Po cca 20 dňoch sa tento rozdiel ešte viac prehĺbil, alebo v tomto prípade je skôr na mieste slovo predĺžil. Je evidentné, že rozdiely v koreňovej sústave sa preniesli aj na nadzemnú časť rastlín. Kým pri prvom výbere je nadzemná časť ošetrených rastlín a kontroly pomerne vyrovnaná, neskôr hovoria rozdiely jasne v prospech Galleka.

Korene a koreňové vlásočnice nemajú vplyv iba na výživu. V ich špičkách dochádza k tvorbe cytokinínov. Tieto rastlinné hormóny ovplyvňujú apikálnu dominanciu - potláčajú ju a pôsobia priaznivo na odnožovanie a vyrovnanosť porastov. V kombinácii s kvalitným koreňovým systémom to znamená, že rastlina dokáže nielen vytvoriť viac odnoží, ale ich aj udržať. Túto skutočnosť potvrdili aj maloparcelkové pokusy v sezóne 2015/16 v pšenici ozimnej, prebiehajúce pod patronátom Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (Poľsko). Z výsledkov (tab. 2) jasne vyplýva, že aj napriek menšiemu množstvu vzídených jedincov, dokázali tieto jedince vytvoriť a udržať väčší počet produktívnych klasov a následne aj úroda bola vyššia takmer o 7 %. A to iba vďaka použitiu prípravku Galleko špeciál pri morení osiva.

Priebeh tohto pokusu bol poznačený výrazným suchom v mesiaci máji. V tomto mesiaci tu padlo 5,3 mm zrážok (priemer v danej lokalite za posledných takmer 30 rokov je 51,3 mm). Tu sa mohli naplno prejaviť ďalšie zložky, ktoré uvedený prípravok obsahuje. Protistresové látky, výťažky z morských rias pomáhajú porastom zvládať rôzne negatívne vplyvy počasia (nielen sucho). Majú vplyv aj na lepšie prezimovanie porastu. Ich účinky sa viditeľne prejavili aj v roku 2018 po príchode holomrazov (obr. 2). Časť poľa na ktorom bolo osivo ošetrené Gallekom bola vo viditeľne lepšej kondícii a to aj napriek mínusovým teplotám a chýbajúcej snehovej pokrývke.

Tým, že je porast v jeseni a zime menej stresovaný, lepšie znáša výkyvy počasia sa prejaví aj na jar. Výrazne menej energie a času venujú rastliny regenerácii. Viac priestoru tak zostáva na to, čo je z hľadiska poľnohospodára žiadanejšie, a to je tvorba úrody. Z uvedených fotiek a výsledkov je viditeľné, že primorenie osiva pomocným prípravkom Galleko špeciál je naozaj dobrou voľbou.

Tab. 1: Výsledky maloparcelkových pokusov pšenica ozimná, odroda: Madejka (NPPC VÚRV Piešťany, lokalita Borovce, 2016 –18)

Var.

2016/2017

2017/2018

Úroda (t/ha)

Hmotnosť koreňa (g)

Hrdza plevová (%)

Úroda (t/ha)

Hmotnosť koreňa (g)

Kontrola

5,45

1,22

22

6,41

1,53

Galleko špeciál

6,38

1,34

18

6,81

2,14

*Pokusy dozorovala: Ing. Mária Sekerková, CSc.

Tab. 2: Výsledky maloparcelkových pokusov 2015 - 2016 pšenica ozimná (odroda: Ostroga, Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Poľsko)

Var.

Počet vzídených rastlín (ks/m2)

Počet produktívnych odnoží (ks/m2)

koeficient odnožovania

Úroda (t/ha)

kontrola

361

573

1,59

7,9

Galleko špeciál

356

633

1,76

8,45

*Pokusy dozoroval: Prof. dr hab. Marcin Kozak

Obr. 1: Pšenica ozimná - odroda Reform, Peruc, okr. Louny, ČR
Obr. 1: Pšenica ozimná - odroda Reform, Peruc, okr. Louny, ČR

Obr. 2: Pšenica ozimná - odroda Reform, Slavětín, okr. Louny, ČR, 27. 2. 2018
Obr. 2: Pšenica ozimná - odroda Reform, Slavětín, okr. Louny, ČR, 27. 2. 2018

Obr. 3: Pšenica ozimná - odroda Butterfly, Zdětín, okr. Prostějov, ČR, 12. 3. a 2. 5. 2019
Obr. 3: Pšenica ozimná - odroda Butterfly, Zdětín, okr. Prostějov, ČR, 12. 3. a 2. 5. 2019

Obr. 4: Pšenica ozimná - odroda Genius, Ročov, okr. Louny, ČR, 13. 11. 2019
Obr. 4: Pšenica ozimná - odroda Genius, Ročov, okr. Louny, ČR, 13. 11. 2019

Související články

Galleko® - riešenie pre ozimné pšenice a jačmene

05. 07. 2020 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 169x

Vitalic - stimulátor na regeneraci kořenů, nadzemní biomasy a zpevnění pletiv

05. 07. 2020 Ing. Zora Marková-Špirakusová; Amagro s.r.o. Stimulace Zobrazeno 187x

Využití biostimulátorů v obilninách v měnícím se klimatu

17. 06. 2020 Ing. Alena Bezdíčková PhD.; Ditana s.r.o. Velká Bystřice Stimulace Zobrazeno 482x

Agro-Sorb® Folium - stimulátor pro zlepšení zdravotního stavu a výnosu pěstovaných plodin

07. 06. 2020 Ing. Jaroslav Šuk; VP AGRO, spol. s r.o., Ing. Jaromír Šuk; Česká zemědělská univerzita v Praze Stimulace Zobrazeno 329x

Regenerácia ozimín prípravkami Galleko®

24. 05. 2020 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 369x

Další články v kategorii Stimulace

detail