Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

NaStimSTARTujte se do jarní části sezóny

02. 03. 2023 Ing. Filip Daněk; SOUFFLET AGRO, a.s. Stimulace Zobrazeno 739x

Primárním cílem období vývoje mladých rostlin na jaře je i vybilancované naživení porostů, třeba díky biostimulačnímu přípravku StimSTART (120 g/l N, 50 g/l P2O5, 100 g/l K2O, volné L-aminokyseliny, humínové a fulvonové kyseliny, ACRECIACTIV® komplex). Ten se aplikuje pro podporu vývoje kořenového systému a zdravých odnoží a spolu s herbicidní ochranou ozimých i jarních obilnin, patří k významným agrotechnickým opatřením realizovaným za účelem maximalizace výnosu. Prokazatelná konkurence a negativní vliv plevelů nastává zvláště u řídkých a později setých porostů. Tyto faktory zásadním způsobem ovlivňují nezbytnost jarního herbicidního ošetření.

Proseeds

Obr. 1: Vliv stupňovaných dávek biostimulantu StimSTART na stav rostlin ozimé pšenice (Jihlavsko, 2022).
Obr. 1: Vliv stupňovaných dávek biostimulantu StimSTART na stav rostlin ozimé pšenice (Jihlavsko, 2022).

StimSTART s herbicidy

V obecné rovině je optimální termín aplikace proti dvouděložným plevelům ve fázi odnožování, kdy jsou porosty citlivé na konkurenci plevelů, protože dochází k tvorbě klasů, klásků a odnoží, tedy výnosotvorných prvků. StimSTART přispívá ke stimulaci tvorby fertilních odnoží a k tvorbě biomasy listové plochy. Významně eliminuje stresové podmínky a výrazně napomáhá k lepšímu čerpání živin rostlinami.

Spolehlivý herbicidní balíček TribenGUARD + FluroGUARD do obilnin včetně ovsa

Společnost SOUFFLET AGRO pro efektivní POST herbicidní řešení dvouděložných plevelů v ozimých i jarních obilninách na jaře nabízí osvědčenou a cenově lákavou herbicidní kombinaci TribenGUARD + FluroGUARD.

TribenGUARD je systémový herbicid na bázi sulfonylmočoviny tribenuron-methyl (750 g/kg, WG formulace) pro postemergentní ošetření ve všech obilninách. Působí proti širokému spektru jednoletých dvouděložných plevelů a pcháči osetu. Účinný je zejména proti heřmánkovitým, hluchavkovitým, brukvovitým, merlíkovitým, máku vlčímu, úhorníku, výdrolu řepky, violky a kakostu. Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod!

FluroGUARD (fluroxypyr 200 g/l, EC formulace) je osvědčený a přes listy plevelů rychle působící herbicid. Vhodný zejména na plevele přerůstající a v pokročilých fázích růstu (aplikace od 8–10 °C) - svízel, ptačinec, rozrazil, rdesno, zemědým, opletka aj.

Kombinace pro POST ošetření

  • Ozimé obilniny: TribenGUARD + FluroGUARD (20 g + 0,5 l/ha)
  • Jarní obilniny: TribenGUARD + FluroGUARD (16 g + 0,4 l/ha)

V praxi tyto herbicidní kombinace prokazují vysokou účinnost, výhodou je i jejich velmi příznivá cena a delší aplikační okno (od 3. listu do počátku sloupkování - BBCH 13–31). Tyto přípravky lze bez problému využít v TM kombinaci s CCC a výživou StimSTART či CereaSTART (440 g/l P2O5, 76 g/l K2O, 100 g/l MgO) a N-hnojivem (5–10 l DAM nebo močovina).

V případě jakýchkoliv dotazů směrem k našim produktům se neváhejte obrátit na náš obchodní a technicko-poradenský tým, který vám přeje nejen úspěšný boj s plevely, ale i napříč celou sezonou.

Tab. 1: Vliv aplikace StimSTART na zlepšení čerpání živin ozimou pšenicí (referenční pokus VOZD Opatov, 2022)

Var.

Sušina rostliny (%)

Množství živin odčerpané porostem v BBCH 37 (kg/ha)

N

P

K

Ca

Mg

S

Cu

Zn

Mn

kontrola

100

82,89

11,19

107,39

7,56

2,42

5,45

0,15

0,55

0,13

StimSTART 2,0 l/ha

118,18

99,39

12,87

139,43

10,37

3,22

7,51

0,21

0,63

0,12

Pokus proběhl na odrůdě Fakir, hustota 2,5 mil jedinců/ha

Související články

Podzimní použití Encery a Agrostimu Tria

03. 12. 2023 Zdeněk Žák, AgroProtec s.r.o. Stimulace Zobrazeno 141x

Aplikace přípravku Albit® na travní porosty

27. 11. 2023 Ing. Arsen Muzafarov; Mayline Investment Corporation Limited, s.r.o. Stimulace Zobrazeno 289x

Ekonomický přínos při použití přípravků řady TE v roce 2022

02. 11. 2023 Ing. Pavel Bezděk, Ing. Miroslava Hájková; TRISOL farm s.r.o., BEIDEA s.r.o. Stimulace Zobrazeno 270x

Účinek mimokořenové výživy a stimulace růstu v ozimé pšenici

04. 10. 2023 Ing. Tomáš Javor, DiS. a kol. Stimulace Zobrazeno 428x

Současná situace s řepou cukrovou a možnosti stimulace růstu

06. 07. 2023 Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D., Ing. Jan Křováček, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Stimulace Zobrazeno 509x

Další články v kategorii Stimulace

detail