BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Ošetření plodin po krupobití, při zamokření a přetahování asimilátů do klasů

31. 05. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 2846x

Témata popsaná v nadpisu se nám kumulovala v telefonických rozhovorech minulých dní. Dominantní bylo poškození kroupami v širokém a nerovnoměrném pásu od Kolína po Opavu, k tomu přicházelo téma lokálního zamokření, regionálních přísušků a občas i nevypláchnutých postřikovačů po herbicidu. Z důvodu velkého počtu dotazů jsme se rozhodli aktualizovat principy regenerace pro plodiny a momenty jichž se to aktuálně týká.

Proseeds

Občas zprostředkovaně slyšíme i trochu jedovatější slova „Použij do poškozeného porostu Energen a budeš mít rekordní výnos“. Ale to nikdy neříkáme, vždy hovoříme o principech, možnostech, a navíc to vztahujeme jenom k porostům, kde takovýto zásah bude mít ekonomicky smysl. Určitě nebudeme doporučovat regeneraci porostů řepek v šešulích, které rozbily kroupy. Tam už žádný prostor není. Naopak u cukrové řepy, máku, brambor, kukuřice, sóji je prostoru dostatek.

Stimulace fyziologických procesů – vždy doporučujeme, pro regeneraci po poškození takové výrobky Energen, které současně podpoří zvýšenou aktivitu buněčného dělení, obecné růstové procesy, které optimalizují hormonální hladiny, tvorbu kořenů a práci s dusíkem. Tuto definici zcela splňuje Energen Stimul Plus, který navíc obsahuje protistresový systém proti suchu, a proto dokáže dosáhnout i daleko za současné období a ochrání porosty i před možnými přísušky po dobu minimálně 30 dní. Tam, kde je dostatek vláhy můžeme bez rizika a s výborným výsledkem použít náš nejvýkonnější regenerační prostředek Energen Foliár Plus. Nedoporučujeme jej tak často a moc jej ani neupřednostňujeme, protože velká síla jeho účinku je spojená i s odparem vody. Foliár zvyšuje razantně koncentraci chlorofylu, výkon fotosyntézy, zvětšuje rychle plochu listů a posiluje růst kůlového kořene dolů. Na to výborně reagují porosty cukrové řepy, máku v první polovině vegetace, pokud netrpí suchem. Zvláště, když jsou poškozené. A také brambory v hlavním období růstu až kvetení, ale opět v dostatku vláhy a s vědomím toho, že green efekt nám o několik dní prodlouží vegetaci.

Práce s energií – poškozené porosty aktivují veškeré zásoby energie, kterou mají k dispozici, které pak používají na opravu. To je brzdí ve vývoji, snižuje výnosový potenciál a ohrožuje kvalitu jejich výnosu. Podobný problém je při zamokření i suchu. Proto je pro všechny poškozené a opožděné porosty důležité, když jim poskytneme cukr (nejlépe odzkoušenou a ověřenou sacharózu nebo melasu) v dávce 3–5 kg/ha formou postřiku na list.

Rozložení regionů s přísušky nebo nadbytkem vláhy z portálu Intersucho.

Rozložení regionů s přísušky nebo nadbytkem vláhy z portálu Intersucho.

Mimokořenová výživa - ta může fungovat různě. Může podpořit procesy dělení buněk, zvýšení koncentrace chlorofylu, regeneraci a zvětšení listové plochy. (smysl má aktuálně močovina v dávce od 5 kg/ha do 5 % /ha). Může ale také pozitivně ovlivnit vývoj klasu u obilnin. (1,5 kg/ha P2O5 - 3–5 kg/ha Fertisol, Fortefeed).

Mák

Ošetřujeme dle výše uvedených principů, optimálně v dělených dávkách.

Regenerace poškozených, opožděných a nevyrovnaných jarních máků: Aktuálně se jedná o rostliny, které v jsou aktivním růstu a potřebují výkon a velikost listové plochy. To bude předpokladem tvorby výnosu. Do první dávky doporučujeme na první impuls 0,25 l/ha Energen Stimul Plus, od 5 kg/ha do 3% močoviny, 2 kg/ha cukru. Pokud je nedostatečná listová plocha, pak doporučujeme co nejmenší dávku vody 50 až 120 l/ha, dle možností postřikovače. Až porost zareaguje, klidně již za 7 dní můžeme dát vyšší sumární dávku Energenů - 0,25 l/ha Energen Stimul Plus, k tomu 0,25 l/ha Energen Fulhum Plus, plné hnojivo s dominancí fosforu, od 5 kg/ha do 3% močoviny, 5 kg/ha cukru. Můžeme přidat zinek a 11,5 kg/ha P2O5 - 3–5 kg/ha Fertisol, Fortefeed. Tam, kde je dostatek vláhy je výhodné ve stejné dávce nahradit Stimul výrobkem Energen Foliar Plus.

Video z farmy pana Fikara, jeho zkušenosti s Energeny v máku, včetně regenerace po poškození v minulých letech.


Cukrová řepa

Do cukrové řepy, lze použít stejné doporučení jako do jarních máků výše s využitím výrobku Energen Stimul Plus. Tam, kde je dostatek vláhy, zcela jasně do cukrové řepy upřednostníme Energen Foliár Plus v dávce 0,5 l/ha, který razantně podporuje tvorbu chlorofylu, zvětšuje listovou plochu, podporuje buněčné dělení a podporuje růst kůlového kořene cukrové řepy, což je fyzicky výhodné zvláště tam, kde v budoucnu hrozí přísušky. Komplexní doporučení je shrnuto v přiloženém videu s tím, že metodiky do konce června jsou popsány výše a v létě pracujeme v cukrové řepě s Energen Fruktus Plus. Můžeme v létě do přísušků využívat i Energen 3D Plus nebo Energen Agent E, (všechny 3 výrobky zadržují vodu v porostech a podporují tvorbu cukrů).

Aktuální příklad regenerace cukrové řepy po poškození herbicidem z nevypláchnutého postřikovače

Aktuální příklad regenerace cukrové řepy po poškození herbicidem z nevypláchnutého postřikovače

Připomenutí videí celého systému používání výrobků Energen v přednášce o cukrové řepě. A z praxe, video ze společnosti AGROSSYN, kterou jsme natočili s Danielem Kulhánkem, kde se podíváme do porostů přímo na pole a popovídáme o faremních zkušenostech.

Brambory

Aktuální doporučená metodika do zdravých i poškozených porostů:

  • 0,5 l/ha Energen Fulhum Plus do pozdnějších výsadeb brambor, které jsou okolo fáze BBCH 20. Pokud použijeme Fulhum 2× v odstupu 5–7 dní, významně zvýšíme počet hlíz na rostlině.
  • 0,5 l/ha Energen Cleanstorm na počátku kvetení. (Zadržení vody v rostlině, zlepšení zdravotního stavu, zvětšení hlíz, podpora práce s dusíkem) Tím zvětšíme a vyrovnáváme hlízy na rostlině.
  • 0,5 l/ha Energen Foliár Plus, tam, kde je dostatek až nadbytek vláhy, Foliárem nahradíme Cleanstorm. Razantní Green efekt, podpora práce s dusíkem, velké zvětšení listové plochy, silné zvýšení výnosu zvětšením hlíz.

Video z porostu brambor v Myslově (Ivana Chodorová, Martin Pípal a Jarda Mach):

Sója

Sója se řadí mezi plodiny s kladnou ekonomikou. Zvláště tam, kde má dobré pěstitelské podmínky (dostatek vody v kvetení), a kde se agronomům daří kvalitně zakládat a startovat její porosty. Zastavili jsme se na Farmě Chmel, abychom se podívali do pokusů, které zde Vojtěch Švarc založil. A také abychom si připomenuli Polní den na Farmě Chmel, který bude 11. 6. 2024.

Polní den na Farmě Chmel, 11. 6. 2024

Pšenice - přetažení asimilátů do klasu

Tam, kde je přísušek doporučujeme s posledním fungicidem 0,3 l/ha Aktivátoru. Ale na velkých výměrách je nyní dostatek vláhy a v té má ekonomicky vysokou návratnost dávka 0,5 l/ha Aktivátoru, který společně v synergii s dusíkem, sírou, fosforem, cukrem a zinkem dokáže razantně ovlivnit kvalitu – zvýšení obsahu dusíkatých látek, snížení propadu zrna pod sítem a zvýšení HTZ.

Zkušenosti z minulých let na YouTube:

Jarní sladovnické ječmeny

Zde je prakticky stejná situace jako v pšenicích s tím rozdílem, že potřebujeme udržet a snížit obsah dusíkatých látek v zrnu. Letos dle vzhledem k vývoji počasí i porostů, doporučujeme dávku 0,5 l/ha Energen Fruktus Plus. Ten společně s fosforem pomůže ke snížení propadu zrna pod sítem a zvýšení HTZ. A samozřejmě i snížení obsahu dusíkatých látek v zrnu, díky zvýšení HTZ a výnosu.

Videa z farem a přednášky:

Související články

Možnosti využití biostimulantů pro stabilizaci výnosů

13. 06. 2024 Ing. Alena Bezdíčková, PhD.; Ditana spol. s r. o. Stimulace Zobrazeno 426x

Energen Foliar Plus - pracujeme s porosty v regionech s nadbytkem vláhy

06. 06. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 3796x

Technologie BioAktiv CZ je odpovědí na zemědělské výzvy roku 2024

04. 06. 2024 Mgr. Martin Maxa, Ing. Josef Basík; BioAktiv CZ Stimulace Zobrazeno 249x

Topsil - novinka pro sílu a odolnost

02. 06. 2024 Ing. Jan Šamalík; CHEMAP AGRO s.r.o. Stimulace Zobrazeno 307x

Rozdílná témata a jeden cíl - zvýšení výnosu a jeho kvality

20. 05. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 946x

Další články v kategorii Stimulace

detail