BASF
BASF
BASF

AGRA

Pomoc rostlinám v době sucha a horka nabízí nový biostimulátor Status

03. 04. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Stimulace Zobrazeno 275x

Značná část videokonference pořádané koncem ledna na www.tvzemedelec.cz společností Adama CZ s.r.o. byla věnována tématu, které musí naši zemědělci s postupující změnou klimatu řešit stále častěji. Stres z horka a sucha totiž brání rostlinám ve zdravému růstu a snižuje výnosy.

Limagrain

Vliv těchto negativních faktorů na pěstované plodiny pomáhá řešit nově objevená látka MTU, kterou představil Mgr. Jaroslav Nisler, Ph.D. z Ústavu experimentální botaniky AV ČR, jeden z jejích vynálezců. Byla vytvořena v laboratoři na bázi močoviny a je výsledkem mnohaletého výzkumu rostlinných hormonů. Jedná se o dosud nejefektivnější látku potlačující degradaci chlorofylu, díky čemuž se u pěstovaných plodin významně zvyšuje tolerance ke stresu, který způsobuje horko, sucho nebo zasolení půdy. Protože ale zemědělce nezajímá jen řešení mezních situací, byla účinnost MTU zkoumána také na rostlinách, vyvíjejících se v optimálních podmínkách. U těch byl při pokusech sledován obsah chlorofylu, který ovlivňuje v závislosti na měnícím se množství kladně, popř. záporně, intenzitu fotosyntézy. Jeho vyšší hodnoty se odrazily hlavně na objemu kořenové soustavy. U ní vzrostla hmotnost kořenů oproti kontrole o 25–40 %, u stonků o 10 %. Díky vyššímu obsahu chlorofylu v rostlinách se prodlužuje také životnost fotosyntetického aparátu, s čímž souvisí i lepší absorpce dusíkatých hnojiv. Jejich dávky se tak mohou částečně snižovat. MTU není ekotoxická látka, dávkování je velmi malé, jen 0,4 g/ha.

Patentově chráněný přípravek Status, postavený na základech nově objevené látky MTU, prezentoval Ing. Jiří Vašek, vedoucí marketingu společnosti Adama CZ. Biostimulátor pomáhá rostlinám efektivně překonávat stres ze sucha i horka a zajišťuje větší množství chlorofylu v listech. To se následně projevuje zvýšenou tvorbou asimilátů při fotosyntéze. Podporuje růst a kvalitu kořenové soustavy, a tím i přísun vody a živin. Rovněž navyšuje využití dusíku o 15–20 % u všech polních plodin. Kromě MTU obsahuje tato vodou ředitelná dvousložková formulace také kyselinu pidolovou, která ovlivňuje příjem dusíku a výstavbu aminokyselin. Její nedostatek vnímají rostliny jako signalizaci stresu, zastavují růst a přecházejí do nouzového režimu. Dodáním určitého množství kyseliny pidolové pomáhá rostlinám nejen se zotavit ze stresových situací, ale stimulujeme i vstřebávání dusíku, což chrání výnosový potenciál pěstovaných plodin.

Pokud nastalo období sucha a horka, nebo ho očekáváme, aplikujeme Status v dávce 0,2–0,25 l/ha. Viditelný účinek se dostavuje ve velmi krátké době a trvá až jeden měsíc. Po doplnění vláhy rostliny rychle regenerují, jsou zelenější, vitálnější, mají lépe vyvinutý kořenový systém a ochotně pokračují v růstu. Ve finále se efekt ošetření projeví zvýšením výnosu a zlepšením kvality produkce. Velice dobrých výsledků je opakovaně dosahováno v obilninách, řepce, cukrovce, kukuřici a slunečnici. Další testování probíhá v např. v zelenině, u vinné révy, v máku nebo luskovinách, také zde jsou výsledky velmi nadějné. Při správném použití šetří Status nejen náklady na pěstování, kdy umožňuje snížení dávek N hnojení až o 20 %, ale o 5–7 % zvyšuje i výnosy.

Novinky v portfoliu Adama CZ pro rok 2023 představil také Ing. Jiří Vašek. Jedná se o tři balíčky fungicidů do obilnin a jednu rozšířenou registraci, rovněž fungicidní formulace.

Forapro Pack je balíček dvou synergicky působících přípravků na ochranu pšenice a ječmenů, určený pro první ozdravný zásah na jaře (T1). Jeho obsahem jsou fungicidy LeanderPromino 300 EC, dodávané v kartonové krabici s kanystry 10 +10 l. Spolupůsobení látek fenpropidin + prothioconazole nabízí nejen ekonomicky výhodný, ale i velice účinný zásah proti širokému spektru houbových chorob.

Avastel Pack spojuje dva vysoce funkčních fungicidy, použitelné v ochraně obilnin během periody intenzivního růstu (T2). Synergie látek fluxapyroxad + prothioconazole v silné formulaci přináší to nejlepší z kombinace skupin SDHI + azol. Balíček se skládá z přípravků Pioli a Promio 300 EC v množství 10 + 5 l. Hlavní doporučení míří do vysoce intenzivních porostů se silným tlakem chorob.

Maxentis Pack je balíček dvou osvědčených a účinných fungicidů na ochranu pšenice, ječmenů a řepky v době kvetení. Jako univerzální řešení pro hlavní plodiny je určen zejména do květnového období. Balení obsahuje MiradorPromino 300 EC v poměru 15 + 10 l. Expedován je opět v kanystrech a krabicích. Spolupůsobením látek azoxystrobin + prothioconazole získáváme širokospektrální aplikaci použitelnou proti řadě hospodářsky významných chorob v obilninách (T2) a v řepce (T3).

Stavento - nová registrace do ječmenů. Tento obilní fungicid obsahující folpet je prvním přípravkem s technologií MSI Protech, která unikátně působí na třech životně důležitých místech v buňkách patogenu: v jádře, mitochondriích a membráně. V praxi to vede k tomu, že se na tento přípravekse nevytváří rezistence i přesto, že je používán již 40 let. Kromě vlastní účinnosti kontaktního fungicidu posiluje i účinnost partnera v tank-mixu, a to zejména na braničnatky, rzi a plíseň sněžnou. V ječmeni zesiluje účinnost partnerů na ramulárii a rynchosporiovou skvrnitost včetně rezistentních kmenů.

O možnostech využití přípravků Adama v obilninách hovořila Ing. Yvona Hlavatá, regionální manažerka Adama CZ pro jižní Čechy. Uvedla 3 možné způsoby: likvidaci plevelů v obilninách, udržení zdravotního stavu a regulaci růstu. Jako důležitý zdůraznila fakt, že při potlačování chorob časného jara a stéblolamu již není možné aplikovat fungicid Mirage 45 ECNA (prochloraz), jehož prodej byl v loňském roce ukončen. Nástupcem se stal Mirage C s účinnou látkou cyprodinil.

Společnost Adama pamatuje také na řepku a cukrovku, uvedl ve svém příspěvku Ing. Karel Horyna, regionální manažer Adama CZ pro západní Čechy. V registraci k těmto plodinám jsou herbicidy, fungicidy, insekticidy, lepidla, stimulátory i smáčedla. To znamená celá škála přípravků, které nabízejí globální řešení od zasetí až po sklizeň. Jako novinku roku 2023 oznámil změnu registrace přípravku Mirador Uni (difenoconazole + azoxystrobin), který je nově registrován pro dalších 13 plodin, jako je mák, sója, hořčice a další.

Nově objevenou látku MTU představil Mgr. Jaroslav Nisler, Ph.D. z AV ČR
Nově objevenou látku MTU představil Mgr. Jaroslav Nisler, Ph.D. z AV ČR

Související články

Test podpůrných postupů a hnojiv při pěstování kukuřice

02. 06. 2023 Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Stimulace Zobrazeno 184x

Cesta ke stabilním výnosům vede přes biostimulanty

09. 05. 2023 Ing. Alena Bezdíčková, PhD.; Ditana spol. s r. o. Stimulace Zobrazeno 409x

Altron Silver New v agrotechnice jarního ječmene

30. 04. 2023 Prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna, Ing. Renáta Dufková, Ing. Veronika Kouřilová; Mendelova univerzita v Brně Stimulace Zobrazeno 242x

Modelování porostu ječmene jarního

20. 04. 2023 Ing. Jan Šamalík; CHEMAP AGRO s.r.o. Stimulace Zobrazeno 208x

MTU - nový český biostimulant

14. 04. 2023 Mgr. Jaroslav Nisler, Ph.D.; Ústav experimentální botaniky, AV ČR Stimulace Zobrazeno 481x

Další články v kategorii Stimulace

detail