Chemap Agro s.r.o.

Prípravky Galleko a ich prínos pri pestovaní jarného jačmeňa

15. 01. 2018 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 878x

Máme tu nový rok. Prichádza čas na tradičné ohliadnutie sa za odchádzajúcim rokom. Aký teda bol rok 2017? Na začiatku nás potrápila zima oveľa nižšími teplotami, než na aké sme boli zvyknutí z predchádzajúcich rokov. Niektorí sa potešili aj bohatej snehovej prikrývke. Nezriedka sa v rámci ČR a SR objavili aj holomrazy. Nízke teploty i prízemné mrazy nás však potrápili aj oveľa neskôr - na prelome apríla a mája. Okrem uvedeného bol prvý polrok na mnohých miestach charakteristický nízkym objemom zrážok. Dôsledky týchto poveternostných vplyvov sa naplno prejavili počas uplynulej žatvy. Pocítili sme ich na nižšej úrode i kvalite produkcie, takmer u všetkých pestovaných plodín.

Agronutrition

Uvedené nepriaznivé podmienky a vplyvy však priniesli aj jedno pozitívum. Dokonale preverili účinky a úspešnosť rôznych „pomocných a stimulačných látok“ dostupných na trhu, ktoré poľnohospodári používajú. Nepriaznivé vplyvy najlepšie ukážu skutočnú hodnotu takýchto produktov. Tak tomu v uplynulej sezóne bolo aj v prípade našich prípravkov Galleko. V tomto článku sa zameriame na výsledky pokusov technológie Galleko, dosiahnuté práve v uplynulom roku pri pestovaní jarného jačmeňa. Táto plodina zaznamenáva, čo sa týka veľkosti pestovanej plochy, dlhodobo klesajúcu tendenciu. A môžeme predpokladať, že ani po tejto sezóne to nebude lepšie. Jednou z príčin môžu byť aj výkyvy v ročných priemerných úrodách, ktoré sú úzko spojené s rozmarmi počasia. Na „zjemnenie“ nepriaznivých vplyvov (a to nehovoríme len o počasí) je možné použiť prípravky Galleko. Tieto prípravky patria medzi pomocné látky so stimulačným a protistresovým pôsobením.

Prvým prípravkom, ktorý je možné použiť už pri príprave osiva jarného jačmeňa, je prípravok Galleko špeciál. Používa sa ako doplnok pri morení osiva v dávke 1,0 l/t osiva. V žiadnom prípade nenahrádza tradične používané moridlá - slúži ako doplnok k moridlu. Vynikajúce účinky tohto prípravku sú výsledkom unikátne vyváženého zloženia, pozostávajúceho zo základných látok (huminové látky, zmes aminokyselín, auxínov, výťažkov z morských rias) a malého, no rozhodne nie zanedbateľného množstva makroprvkovej a mikroprvkovej výživy. Práve vďaka tomuto jedinečnému zloženiu je jeho pôsobenie a vplyv na rastliny viditeľný už v počiatočných fázach. Prvým takýmto znakom sú výrazne dlhšie a bohatšie korene a kvalitnejší koreňový systém, viditeľný už po pár dňoch od začiatku vzchádzania rastlín. A prečo je práve takýto koreňový systém prvým predpokladom bohatej a kvalitnej úrody? Z hľadiska fyziológie je jarný jačmeň veľmi podobný ozimnej pšenici. Je tu však podstatný rozdiel. Jarný jačmeň má oveľa kratšie vegetačné obdobie (približne 120 dní) ako pšenica (približne 260 dní). Za tento výrazne kratší čas však musí pretransformovať porovnateľné množstvo živín. Pričom 40–60 % z celkového objemu týchto potrebných živín prijíma jačmeň jarný počas prvých 30 dní od vzídenia. To predstavuje obrovský nápor na koreňovú sústavu. Obdobie vzchádzania rastlín a vytvárania koreňovej sústavy býva mnohokrát poznačené negatívnymi vplyvmi, ktoré môžu byť výsledkom kombinácie rôznych faktorov (problematická príprava pôdy a stým spojené „zamazanie“ osiva, oneskorené výsevy) alebo nepriaznivých výkyvov počasia (nedostatočné/nadmerné zrážky, nízke teploty) apod. Vzchádzanie porastu je vďaka Galleku špeciál rovnomernejšie a porast je viditeľne vyrovnanejší. Z ekonomického hľadiska predstavuje ošetrenie týmto prípravkom náklad vo výške približne 7 €/ha*. Prednosťou a nespornou výhodou takejto „úpravy osiva“ je fakt, že spolu s osivom sa dostáva do pôdy už aj stimulačná a podporná látka. A len čo nastanú priaznivé podmienky (vlhkosť, teplota), semeno začína klíčiť a stimulácia pôsobiť. Poľnohospodár tak nie je závislý od vplyvov počasia, ktoré mu umožnia alebo naopak neumožnia vstup do porastu a jeho stimuláciu.

Druhým prípravkom z rady Galleko, vhodným na podporu jarného jačmeňa, je Galleko univerzál. Tento prípravok sa aplikuje vo fáze 4–6 listov. Stimuluje rast mladých rastlín. Má vplyv na zväčšenie a skvalitnenie koreňovej sústavy, no zároveň podporuje aj rast a vývoj nadzemnej časti. Vytvorením jemných koreňových vlásočníc, v špičkách ktorých dochádza k tvorbe citokinínov, oslabuje apikálnu dominanciu a podporuje odnožovanie. U jarného jačmeňa však zväčša nie je ani tak problém vytvoriť odnože, ako ich udržať. K tomuto účelu slúžia protistresové prvky obsiahnuté v prípravku. Vďaka nim ošetrené rastliny a porasty lepšie znášajú prípadné nepriaznivé vplyvy počasia, charakteristické pre toto obdobie (prízemné mrazy, nedostatok alebo nadbytok vlahy). Viditeľným znakom aplikácie prípravku Galleko univerzál je vitálnejší, hustejší porast, hrubšie stonky rastlín, bohatšia a dlhšia koreňová sústava v porovnaní s kontrolou. Aplikačná dávka sa pohybuje v rozmedzí 0,4 l/ha a ž 0,8 l/ha, v závislosti od stavu porastu.

Tretím prípravkom z rady Galleko, využiteľným pri pestovaní jarného jačmeňa, je Galleko kvet a plod. Aplikuje sa vo fázach stĺpkovania až mliečnej zrelosti. Má pozitívny vplyv na kvalitu úrody. Priaznivo pôsobí na obsah dusikatých látok (dokáže ich znížiť až o 0,5–1,5 %) a HTZ. Obsahuje taktiež protistresové látky. Vďaka nim pomáha rastlinám prekonať na vlahu chudobnú a vysoké teploty bohatú poslednú vývojovú fázu. Zväčša sa aplikácia tohto prípravku spája s aplikáciou fungicídu do klasu. Prípravky Galleko nie je možné použiť ako náhradu za listovú výživu, fungicídnu alebo insekticídnu ochranu. Sú jej doplnkom. Najlepšie sa ich účinky prejavia, pokiaľ je porast dostatočné vyživený. Aj z hľadiska efektivity je možné tieto prípravky aplikovať v TM bez obmedzenia s kvapalnými hnojivami, insekticídmi, fungicídmi. Obmedzenie platí len pri aplikácii spolu s herbicídom. Aplikačná dávka sa stanovuje na základe stavu a vývojového štádia porastu.

Z výsledkov maloparcelkových a poloprevádzkových pokusov vyplýva, že v roku 2017 malo na výšku úrody v jarnom jačmeni výrazný vplyv rozloženie a množstvo zrážok. Výsledky z maloparcelkových pokusov v NPPC - VÚRV Piešťany sú uvedené v tabuľke 1. Prvý pokusný variant - tzv. „ekonomický“ bol postavený na ošetrení osiva Gallekom špeciál a na doplnení protistresových látok a podpore porastu v záverečných vývojových fázach pomocou prípravku Galleko kvet a plod. Druhý pokusný variant obsahoval celú metodiku Galleko odporúčanú pre pestovanie jarného jačmeňa. Vzhľadom na ošetrenie osiva Gallekom špeciál - predpoklad lepšieho zakorenenia a štartu, sme volili nižšie dávky prípravkov pri ďalších ošetreniach. Už v minulosti sme dosiahli väčší prínos častejšími vstupmi pri nižších dávkach. V tomto prípade sa to len potvrdilo a to aj napriek výrazným stresovým podmienkam spôsobeným nedostatkom vlahy. Z nákladového hľadiska je druhý pokusný variant drahší o 7,94 €/ha**.

Tab. 1: Výsledky z maloparcelkových pokusov NPPC VÚRV Piešťany, lokalita Borovce, jarný jačmeň 2017)


Dávka (l/ha)

Úroda (t/ha)

Prínos aplikácie Galleko

Kontrola

 

4,42


Galleko špeciál
Galleko kvet a plod

1,0 l/t osiva
0,8

4,68

+260 kg/ha

Galleko špeciál
Galleko univerzál
Galleko kvet a plod

1,0 l/t osiva
0,5
0,6

4,81

+390 kg/ha

Odroda: Malz, Dátum siatia: 23.3.2017, pokusy dozorovala: Ing. Mária Sekerková, CSc.

Pri posudzovaní a hodnotení prínosu prípravkov Galleko je potrebné zohľadniť aj fakt, že lokalita Borovce, patrila medzi miesta s najnižším množstvom zrážok, kde v roku 2017 prebiehali pokusy s prípravkami Galleko, a to v rámci územia ČR a SR. Odlišným zrážkovým podmienkam boli vystavené porasty jarného jačmeňa na výskumnej stanici v Zubří. Táto stanica bola na rozdiel od Boroviec miestom s najvyšším množstvom zrážok, kde v roku 2017 prebiehali pokusy s prípravkami Galleko (tab. 2). Presné údaje o zrážkových pomeroch na jednotlivých pokusných miestach spomínaných v tomto článku sú uvedené v tabuľke 3.

Tab. 2: Výsledky z maloparcelkových pokusov OSEVA PRO s.r.o Výzkumná stanice travinářská Rožnov - Zubří, jarný jačmeň 2017


Dávka (l/ha)

Úroda (t/ha)

Prínos aplikácie Galleko

Kontrola

 

5,63

 

Galleko špeciál

1 l/t osiva

5,95

+320 kg/ha

Galleko univerzál
Galleko kvet a plod

0,6
0,8

6,08

+450 kg/ha

Odroda: Bojos, Pokusy dozoroval: Ing. Ján Frydrych

Tab. 3: Prehľad zrážok v mesiacoch roku 2017(mm) z pokusných lokalít

Lokalita

NPPC VÚRV Piešťany lokalita Borovce

Poľnohospodárske družstvo Vrbové

RD "Turá Lúka" v Myjave

OSEVA PRO s.r.o Výzkumná stanice travinářská Rožnov - Zubří

Nadmorská výška

160 m n. m.

188 m n. m.

360 m n. m.

860 m n. m.

Január

19,8

9

15,8

10,4

Február

16

35

41,7

60,5

Marec

20,1

23,5

25,3

46,4

Apríl

42,8

52

58,3

132,6

Máj

30,4

28,5

62,2

54

Jún

23,9

26,5

22,4

72,1

V tomto prípade sa veľmi dobre z ekonomického hľadiska osvedčil prvý pokusný variant - aplikácia prípravku Galleko špeciál pri príprave - morení osiva. Investícia vo výške cca 7 €/ha* priniesla 320 kg navýšenie úrody. Aj druhý pokusný variant bol ekonomicky prínosný, hoci bol postavený na dvoch listových aplikáciách a vyšších dávkach. Tieto varianty by sme však odporúčali pre podniky, ktoré majú z historického hľadiska dostatočný objem zrážok. Naopak, pre podniky z nižším množstvom zrážok je ekonomicky vhodnejšia celá metodika Galleko. Častejšími vstupmi počas celej vegetačnej doby dochádza postupne k stimulácii a doplňovaniu látok potrebných v aktuálnych vývojových fázach rastlín. V prípade nepriaznivých poveternostných vplyvov (zväčša nedostatok vlahy, vysoké teploty) sa tak posilňuje aj protistresové pôsobenie.

Prípravky Galleko vyšli prínosne v roku 2017 v jarnom jačmeni nielen v maloparcelkových, ale aj v poloprevádzkových pokusoch. Prvý z týchto pokusov prebiehal v zrážkovo „chudobnejšej“ časti západného Slovenska, v okolí mestečka Vrbové, na podniku Poľnohospodárske družstvo Vrbové. Druhý pokus prebiehal na podniku Roľnícke družstvo „Turá Lúka“ v Myjave. V oboch prípadoch sme do porastov jarného jačmeňa aplikovali prípravok Galleko univerzál a Galleko kvet a plod, ktorých účinky boli popísané vyššie. Bližšie detaily k týmto poloprevádzkovým pokusom sú uvedené v tabuľke 4. Veľkosť pokusnej plochy ošetrenej prípravkami Galleko bola v oboch prípadoch 10 ha. Kontrolný a pokusný variant mali rovnakú predplodinu, prípravu pôdy a rovnakú formu a množstvo výživy. Jediný rozdiel medzi pokusným a kontrolným variantom bol v tom, že pokusný variant bol naviac ošetrený prípravkami Galleko.

Tab. 4: Detaily poloprevadzkových pokusov - jarný jačmeň 2017


Dávka (l/ha)

Počet klasov (ks/m2)

Priemerný počet zŕn/klas

Priemerný počet zaschnutých zŕn/klas

Úroda (t/ha)

Náklady na prípravky Galleko (€/ha**)

Prínos aplikácie Galleko

Poľnohospodárske družstvo Vrbové, družstvo, odroda: Marte, dozoroval: Peter Urban

Kontrola

 

478

23

0,7

4,81

 

 

Galleko univerzál
Galleko kvet a plod

0,8
0,8

521

21

0,9

5,4

46,64

+590 kg/ha

Roľnícke družstvo "Turá Lúka" v Myjave, odroda: Valis, dozoroval: Ing. Michal Žabka, PhD.

Kontrola

 

580

21,6

1,4

5,4

 

 

Galleko univerzál
Galleko kvet a plod

1
0,8

554

26,3

1,6

6,5

52,24

+1 100 kg/ha

Na záver môžeme len skonštatovať, že prípravky Galleko dosiahli vynikajúce výsledky v pokusoch v jarnom jačmeni, a to znova aj v „ťažkom“ roku 2017. Svoju opodstatnenosť a užitočnosť preukázali ako v horších, tak aj lepších podmienkach. Dokázali nielen stimulovať rastliny, zjemňovať nepriaznivé vplyvy, ale zároveň mali aj pozitívny vplyv na výšku úrody. Čo je však najdôležitejšie - boli ekonomicky rentabilné. Preto veríme, že pri výbere „pomocníkov“ pre vaše porasty v ďalšom roku, zohľadníte nielen konečnú cenu, ale aj skutočnú hodnotu prínosu týchto produktov.

*Výška nákladov závisí od použitého výsevku. Prepočet: výsevok 200 kg/ha, odporúčané cenníkové ceny bez DPH.

**Prepočet: odporúčané cenníkové ceny bez DPH.

Související články

Jarná regenerácia ozimných obilnín prípravkami Galleko®

14. 04. 2019 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 379x

Lze ovlivnit počet produktivních odnoží a konečný výnos pšenice ozimé?

30. 03. 2019 Ing. Radoslav Koprna, Ph.D.; Univerzita Palackého v Olomouci, Ing. Jiří Petrásek, Ing. Jan Šamalík; Chemap Agro s.r.o. Stimulace Zobrazeno 493x

Prípravky Galleko® a ich prínos pri pestovaní repky ozimnej

17. 03. 2019 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 323x

Prípravky Galleko a ich význam v období sucha

14. 02. 2019 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 448x

Vplyv prípravkov Galleko na jednotlivé hybridy kukurice

15. 01. 2019 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 446x

Další články v kategorii Stimulace

detail