Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Přípravky na bázi rostlinných hormonů určené k jarní regeneraci ozimých plodin

31. 03. 2022 Ing. Lucie Dundálková; Chemap Agro Stimulace Zobrazeno 552x

Porosty ozimých plodin potřebují mít na jaře dostatečné množství živin a vody, aby mohly buď regenerovat po zimě, nebo co nejrychleji nastartovat svůj metabolizmus a začít asimilovat látky důležité pro další vývoj porostů. Aby mohly rostliny čerpat dostatečné množství živin, musí mít vyvinutý kořenový systém, nejlépe již z podzimu.

Renofarmy

Pokud jsou porosty na jaře oslabené, ať po nepříznivé zimě či stresech vzniklých již na podzim (pozdní setí, špatná příprava půdy atd.), je vhodné podpořit jarní regeneraci pomocí přípravku na bázi rostlinných hormonů. Ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci byl vyvinut přípravek Aucyt Start, který obsahuje kombinaci prvků a regulačních látek na bázi syntetických cytokininů pro jarní regeneraci. Cytokininy v kořeni způsobují větvení kořínků, růst kořenového vlášení a tvorbu nových kořenových špiček, které jsou pak dalším zdrojem této skupiny fytohormonů. V rostlině následně podporují větvení stonků a odnožování rostlin, podporují tvorbu plastidů a škrobu, zvyšují rezistenci rostlin vůči nepříznivým podmínkám v jejich životním prostředí. Stimulují syntézu fotosyntetických pigmentů, oddalují senescenci listu, zpomalují odbourávání chlorofylu, inhibují tvorbu superoxidu a hydroxylových radikálů, čímž snižují oxidaci membránových lipidů a stabilizují thylakoidy. Zvětšují plochu listu tím, že stimulují objemový růst jeho buněk. Přípravek je doplněn o živiny, které jsou v jarním období pro růst nejdůležitější. Kromě dusíku je to fosfor, který hraje klíčovou roli již v počátcích růstu. V této fázi vývoje ještě nemá rostlina dostatečně vyvinutý kořenový systém, a proto má velký význam množství přijatelného fosforu v blízkosti nově se tvořících kořenů. Právě počátek vegetace je považován za kritické období příjmu fosforu u rostlin. V chelátové formě jsou obsaženy prvky manganu a mědi. Které hrají významnou roli při asimilaci dusíku (měď), a tvorbě a stabilitě chloroplastů (mangan).

Přípravek Aucyt Start doporučujeme zařadit do technologie pěstování u ozimých plodin, buď již na podzim, nebo ihned po otevření jarního okna v rámci regenerace (BBCH 21–25), v dávce 2,0–3,0 l/ha. Pokud jsou rostliny pšenice z jakéhokoliv důvodu nedostatečně odnožené, v dlouhodobých maloparcelových pokusech se osvědčila kombinace Aucytu Start s přípravkem na bázi CCC. Aplikační dávka obou přípravků se sníží, u Aucytu Start na 2,0 l/ha a přípravku na bázi CCC na 0,5–1,0 l/ha především podle termínu otevření jarní vegetace. Tato synergická kombinace přípravků má za následek podporu odnožování obilnin. Navíc přípravek Aucyt Start podporuje tvorbu silných, produktivních odnoží na úkor těch plevelných (tab. 1). To vše se pozitivně promítne také do navýšení výnosu pšenice.

Pokud z jakéhokoliv důvodu nechcete aplikovat přípravek s obsahem cytokininových látek, lze v portfoliu naší firmy vybrat prémiová, chelátová listová hnojiva z řady Lister. Pro posílení tvorby kořenů je vhodné zařadit Folit P nebo aplikovat kombinovaný přípravek přímo určený pro obilniny K1. Alternativou je přípravek K3, který je mimo potřebné prvky doplněn o benefiční prvky Ti a Ni, pro zvýšení enzymatické aktivity v rostlinách. Pro podporu odnožování lze aplikovat Lister Mn nebo Lister komplex obiloviny. U řepky je vhodné zařadit chelátová hnojiva Lister MoLister komplex olejniny. Důležitý pro správný růst řepky je i bór obsažený v přípravku Folit Bór, který je součástí rozpustné organické formy (chemicky borethylenamin), kdy je tato forma lépe přijímána přes listy, než kyselina boritá. Nebo lze aplikovat přípravek K2 kombinující prvky určené přímo do porostů olejnin s benefičními prvky. U hnojiv řady Lister oceníte jejich bezproblémové použití ve složitějších směsích s přípravky na ochranu rosltin.

Věříme, že si pro úspěch vašich základních pěstitelských technologií vyberete i jejich vhodný doplněk z nabídky společnosti Chemap Agro a pomůžeme vám maximálně zefektivnit vynaložené prostředky a úsilí na cestě ke kvalitní produkci.

Tab. 1: Vliv aplikace Aucytu Start na výnosové parametry (Ditana, Ing. A. Bezdičková, Ph.D.)

Ročník/odrůda

Varianty

Počet odnoží

HTS

Výnos zrna

produktivních

slabých

ks

%

ks

%

g

%

t/ha

%

2021/Reform

kontrola

3,27

100,0

4,07

100,0

40,6

100,0

9,8

100,0

Aucyt Start + CCC

4,2

128,4

3,2

78,6

41,3

101,6

10,7

109,2

Aucyt Start

4,33

132,4

4

98,3

41,6

102,5

11,1

113,3

2020/Turandot

kontrola

2,8

100,0

1,5

100,0

48,9

100,0

10,7

100,0

Aucyt Start + CCC

3,2

112,5

0,9

58,6

50,1

102,5

11,5

108,4

Aucyt Start

3,0

105,4

1,0

69,0

49,6

101,3

10,9

101,9

2019/Turandot

kontrola

3,5

100,0

2,6

100,0

41,3

100,0

8,3

100,0

Aucyt Start

3,7

105,8

2,7

103,9

42,5

102,9

8,9

106,7

Související články

Nová řada přípravků firmy TRISOL farm s názvem TE...

04. 12. 2022 Ing. Pavel Bezděk, Ing. Miroslava Hájková; TRISOL farm s.r.o., BEIDEA s.r.o. Stimulace Zobrazeno 48x

Novum Czech slaví 10 let spolupráce se společností Agritecno

12. 09. 2022 Ing. Daniel Trefil; Novum Czech s.r.o. Stimulace Zobrazeno 366x

Polní vzcházivosti řepky i výnosy lze zvýšit stimulací osiva

13. 07. 2022 Ing. Hana Honsová, Ph.D. a kol. Stimulace Zobrazeno 368x

Stimulace kukuřice v podmínkách okresu Praha-západ

08. 07. 2022 Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Stimulace Zobrazeno 272x

Mikrobiální biostimulanty a výživa rostlin?

28. 06. 2022 Doc. Ing. Martin Kulhánek, Ph.D. a kol. Stimulace Zobrazeno 579x

Další články v kategorii Stimulace

detail