Chemap Agro s.r.o.

Regenerácia ozimín prípravkami Galleko®

24. 05. 2020 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 505x

Podľa kalendára je zima takmer na konci a pomaly začínajú jarné práce. Doterajšie, na túto dobu veľmi mierne počasie, nasvedčuje tomu, že to bude už čoskoro. Zabúdať však nesmieme ani na minulé roky, kedy zima v závere zvykla prekvapiť a porasty ozimín aj riadne potrápiť. Mnohí pestovatelia rozmýšľajú nad stratégiou, ktorú zvolia na jar. Častokrát pri tom vychádzajú z minulého roka, v ktorom bola jar nadpriemerne teplá a suchá.

Proseeds

Oziminám tak často nestačili iba regeneračné prihnojenia výživou. Čoraz viacej poľnohospodárov používa rôzne pomocné látky, v snahe dostať tieto porasty do dobrej kondície čím skôr. O stúpajúcej obľube týchto pomocníkov svedčí aj tá skutočnosť, že ponuka v tomto segmente sa z roka na rok rozrastá. Rokmi overené a funkčné riešenie ponúka aj spoločnosť Galleko. Predstavuje ho rada prípravkov, ktorých úlohou je zrýchliť a uľahčiť rastlinám proces regenerácie a pripraviť ich na nadchádzajúcu sezónu čo najlepšie. Tieto prípravky umocňujú a skvalitňujú procesy práve prebiehajúce v rastlinách. Vďaka tomu významne skracujú čas regenerácie. A čas aj v tomto prípade znamená pre pestovateľa peniaze. Čím rýchlejšie porasty zregenerujú, tým viac času im zostáva na tvorbu úrody. Významným pozitívom je aj využitie vlahy a výživy, ktorá sa v pôde nachádza po zime a po regeneračnom prihnojení. Medzi základné zložky týchto prípravkov patria huminové látky, aminokyseliny, zmes fytohormónov a ich prekurzorov, protistresové prvky, výťažky z morských rias a bohatá zmes výživových mikro a markoprvkov. Zabúdať nesmieme ani na lepivý, zmáčavý a pentračný efekt. Rastlinám sa tak výrazne uľahčuje príjem a „zapracovanie“ týchto pomocných látok.

Pre ozimné obilniny (ozimné pšenice, jačmeňe, raž), je z hľadiska regenerácie a stimulácie porastu a protistresovej ochrany, určený prípravok Galleko univerzál. Huminové látky pôsobia pozitívne na tvorbu, rozvoj a obnovu koreňovej sústavy. Tá je vďaka ich pôsobeniu mohutnejšia, obsahuje viac jemných koreňových vlásočníc a aj samotné korene sú dlhšie. Už tento prvý aspekt prináša rastlinám veľa pozitív a to aj v nepriaznivých podmienkach. Rastlinám sa minimalizujú problémy s príjmom živín (a to vrátane prvkov s nižšou mobilitou v pôde) a vlahy. Význam tohto účinku narastá s príchodom nepriaznivých vplyvov (vysoké teploty, ubúdajúce zrážky). V koreňovom systéme dochádza aj k syntéze rôznych fytohormónov. V špičkách koreňových vlásočníc takýmto spôsobom vzniká aj cytokinín. Podporuje delenie a spevňovanie buniek a tým stimuluje rast rastlín a ich postranných koreňov. Spevňovanie bunkových stien znamená pre rastliny aj vyššiu odolnosť voči patogénom a pre pestovateľa zdravší porast. Tento účinok sa potvrdil aj v maloparcelkových pokusoch prebiehajúcich v ozimnej pšenici vo výskumnej inštitúcii NPPC VÚRV Piešťany, lokalita Borovce (okres Piešťany, SR) v sezóne 2016–17. Porasty ošetrené prípravkami Galleko (Galleko špeciál, Galleko univerzálGalleko zmáčadlo) vykazovali nižšie napadnutie hrdzou plevovou o 10 % v porovnaní s kontrolou. Rovnako tomu bolo aj v prípade ozimného jačmeňa. Taktiež bolo napadnutie hnedou škvrnitosťou o 10 % nižšie ako v prípade kontroly. Cytokinín riadi aj starnutie listov. Pôsobí inhibične voči auxínom a týmto spôsobom oslabuje apikálnu dominanciu rastlín a podporuje odnožovanie. Aminokyseliny sa podieľajú na bunkovej stavbe. Ich syntéza v rastline je však v stresových podmienkach značne obmedzená. Priamym pridaním sa tak stimuluje rast a zároveň aj urýchľuje regenerácia. Navyše slúžia ako vynikajúci nosič látok, ktoré sa aplikujú spolu s nimi. Úlohou protistresových prvkov je pomôcť jedincom prekonať negatívne vplyvy počasia (chlad, teplo, nedostatok a nadbytok vlahy). Čiastočne túto funkciu plnia aj výťažky z morských rias, ktoré prípravky Galleko obsahujú. Riasy sú získavané z miest, ktoré sú charakteristické dlhými odlivovými a záplavovými fázami. Sú tak vystavované značných stresom. Schopnosť odolávať týmto stresom prenášajú aj na ošetrené rastliny. No a zabúdať nesmieme ani na výživové mikro a makroprvky. Ich úlohu nie je vyriešiť výživu rastliny počas celého vegetačného obdobia ale vykryť „momentálny“ výživový deficit. Pôsobenie vymenovaných zložiek je po aplikácii prípravku Galleko univerzál viditeľné tak na koreni, ako aj na nadzemnej časti rastlín a to už v pomerne krátkej dobe po aplikácii (10–14 dní). Rastliny sú vyššie, vitálnejšie, steblá pevnejšie. O pozitívnom pôsobení prípravku na rastliny svedčia aj čiastkové výsledky z maloparcelkových pokusov prebiehajúcich v uplynulej sezóne vo výskumnej inštitúcii NPPC VÚRV Piešťany VŠS Vígľaš - Pstruša (okres Detva, SR). Hodnoty uvedené v tabuľke 1 dokazujú, že jarná (a v tomto prípade aj veľmi skorá) aplikácia Galleko univerzál (0,8 l/ha) mala pozitívny vplyv na kvalitu koreňovej sústavy a aj celkový stav rastlín pšenice ozimnej.

S vysokým ekonomickým prínosom skončili v posledných dvoch rokoch aj aplikácie tohto prípravku v maloparcelkových pokusoch prebiehajúcich vo výskumnej inštitúcii OSEVA PRO s.r.o., VST Rožnov – Zubří (okres Vsetín, ČR). Podrobnejšie výsledky sú uvedené v tabuľke 2. Pri hodnotení týchto úrod treba mať na zreteli okrem rozdielnych odrôd, aj rozdielne množstvo zrážok. Kým v 2018 roku padlo v termíne 1.–6. mesiac 217 mm zrážok, v roku 2019 zaznamenali v rovnakom období až 341,5 mm zrážok. Napriek uvedeným skutočnostiam ekonomické výsledky hovoria jasnou rečou v prospech aplikácie Galleko univerzál.

Repka ozimná patrí taktiež medzi oziminy, na regeneráciu ktorých je možné využiť spomínaný prípravok. Avšak pre dosiahnutie lepšieho výsledku je vhodné ho skombinovať a aplikovať na jar, spoločne s prípravkom Galleko koreň (odporúčaná je kombinácia 0,4 + 0,4 l/ha). V zložení tohto prípravku nájdeme navyše ešte auxíny a ich prekurzory. Aplikáciou sa tak priamo doplnia tieto rastlinné hormóny, a zároveň sa rastlinám poskytnú aj zložky, z ktorých si v neskorších štádiách syntetizuje tieto látky. Pôsobenie je tak dlhodobejšie. Auxíny usmerňujú tok živín do práve vznikajúcich orgánov rastliny. V počiatočných vegetačných štádiách tak podporujú rozvoj koreňa a koreňovej sústavy. V tých neskorších stimulujú rast nadzemnej časti. Účinky tejto aplikácie sú pozorovateľné na dĺžke koreňa, množstve jemného koreňového vlásnenia, navetvení rastlín. Dlhší koreň, bohatší na jemné koreňové vlásočnice predstavuje konkurenčnú výhodu, ktorá umožňuje rýchlejšiu regeneráciu porastov po zime, a lepšie využitie vlahy a poskytnutej výživy. Navyše koreň sa až 30 % podieľa na celkovom výsledku. Preto je jeho funkčnosť pre rastlinu dôležitá počas celého vegetačného obdobia. Na zreteli treba mať aj ekonomický aspekt tohto vstupu. Ten dokumentujú aj výsledky pokusov z dvoch sezón, prebiehajúcich vo výskumnej inštitúcii NPPC VÚRV Piešťany, lokalita Borovce (okres Piešťany, SR). V tabuľke 3 sú uvedené dosiahnuté úrody. Aj tu je však pri hodnotení dôležitým parametrom množstvo zrážok. Kým v roku 2017 v termíne 1.–6. mesiac v tejto pokusnej lokalite padlo 153 mm zrážok, v roku 2018 v rovnakom období to bolo o niečo viac 194,7mm. Dôležité však je, že v obidvoch sezónach priniesla aplikácia spomínaných prípravkov výrazné ekonomické zhodnotenie vynaložených finančných prostriedkov.

Tab. 1: Výsledky maloparcelkových pokusov v pšenici ozimnej (NPPC VÚRV Piešťany, VŠS Vígľaš - Pstruša, 2018 –19)

Var.

Dávka

(l/ha)

Dátum aplikácie

Výška rastlín (cm)

Hmotnosť (g)

Počet odnoží (ks)

rastlín

koreňa

Kontrola

 

 

23,8

7,4

1,14

8,6

Galleko univerzál

0,8

28.2.2019

21,2

10

1,8

11,3

Odroda: PS Dobromila, hodnotené 20. 3. 2019, pokusy dozorovali: Ing. Lenka Pohanková, Ing. Ľubica Oravcová

Tab. 2: Výsledky maloparcelkových pokusov v pšenici ozimnej (OSEVA PRO s.r.o., VST Rožnov - Zubří, 2017 –19)

Var.

Dávka (l/ha)

Úroda zrna(t/ha), ročník/odroda

2017/18 - Rebell

2018/19 - Tobak

Kontrola

 

5,82

6,32

Galleko univerzál

0,8

6,36

6,92

pokusy dozoroval: Ing. Ján Frydrych

Tab. 3: Výsledky maloparcelkových pokusov v repke ozimnej (NPPC VÚRV Piešťany, lokalita Borovce, 2016 –2018)

Var.

Dávka (l/ha)

Úroda semien (t/ha)

2016/17

2017/18

Kontrola

 

2,41

3,34

Galleko univerzál
Galleko koreň

0,4 +
0,4

2,71

3,92

Odroda ES Astrid, pokusy dozorovala: Ing. Mária Sekerková, CSc.

Kombinácia vyššie spomenutých prípravkov je použiteľná nielen na kvalitne a dobre prezimované porasty. Svoje opodstatnenie má aj v poškodených porastoch. Najčastejšie je toto poškodenie počas zimných mesiacov spôsobené vysokou zverou. Tak tomu bolo aj v prípade porastu, nachádzajúceho sa neďaleko Rimavskej Soboty. Na poškodenú časť bola aplikovaná kombinácia prípravkov Galleko koreňGalleko univerzál v dávke 0,4 + 0,4 l/ha. Výsledkom bolo zvýšenie úrody z tejto časti o 300 kg/ha v porovnaní so zvyškom parcely. Fotodokumentácia (obr. 1) z 2. 7. 2019 zachytáva pôsobenie a účinky uvedených prípravkov. Ošetrené jedince sú lepšie navetvené a dokázali vytvoriť a vyživiť aj väčší počet šešuli.

V závere je potrebné podotknúť, že celkový prínos uvedených aplikácií je závislý od rôznych faktorov. Dostatočná výživa, správna a včasná pesticídna ochrana a samozrejme vplyvy počasia výrazne ovplyvňujú dosiahnutý konečný výsledok. Cieľom predstaveného „Galleko“ riešenia je vyriešiť akútne problémy v porastoch.

Stabilnejšie výsledky sú však dosahované použitím celej technológie Galleko určenej pre jednotlivé plodiny. Viacerými vstupmi sa dopĺňajú látky, ktoré rastliny aktuálne potrebujú vo svojich vegetačných fázach. Účinky sú tak dlhodobejšie. Je tiež nespochybniteľné, že Galleko® riešenie technologických vstupov do porastov má svoj prínos a predstavuje pre pestovateľov zaujímavé ekonomické zhodnotenie vynaložených finančných prostriedkov.

Obr. 1: Repka ozimná, hybrid Dalton (2. 7. 2019, okr. Rimavská Sobota, SR).
Obr. 1: Repka ozimná, hybrid Dalton (2. 7. 2019, okr. Rimavská Sobota, SR).

Související články

Možnosti použití biologických přípravků při intenzifikaci pěstování cukrové řepy

13. 08. 2020 Ing. Jan Brinar, Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D., Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Stimulace Zobrazeno 425x

Galleko® - riešenie pre ozimné pšenice a jačmene

05. 07. 2020 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 376x

Vitalic - stimulátor na regeneraci kořenů, nadzemní biomasy a zpevnění pletiv

05. 07. 2020 Ing. Zora Marková-Špirakusová; Amagro s.r.o. Stimulace Zobrazeno 400x

Využití biostimulátorů v obilninách v měnícím se klimatu

17. 06. 2020 Ing. Alena Bezdíčková PhD.; Ditana s.r.o. Velká Bystřice Stimulace Zobrazeno 686x

Agro-Sorb® Folium - stimulátor pro zlepšení zdravotního stavu a výnosu pěstovaných plodin

07. 06. 2020 Ing. Jaroslav Šuk; VP AGRO, spol. s r.o., Ing. Jaromír Šuk; Česká zemědělská univerzita v Praze Stimulace Zobrazeno 527x

Další články v kategorii Stimulace

detail