BASF
BASF
BASF

AGRA

Rozdílná témata a jeden cíl - zvýšení výnosu a jeho kvality

20. 05. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 954x

V současném období můžeme významně ovlivnit přesun asimilátů do generativních orgánů několika plodin. Speciálně u potravinářských pšenic vidíme změnu chování farem v masivním zájmu o Energen Aktivátor Plus, který umí nejenom zvýšit výnos, ale i obsahy dusíkatých látek v zrnu. Důvod vidíme v tom, že se pšenice s obsahem 14 % NL již dá podepsat za 6 000 Kč/t, dále v tom, že spadlo trochu vody a je vyšší potenciál pro přesun asimilátů a situaci vylepšuje i aktuální výhled chladnějšího, vlhčího počasí..

Proseeds

Dále má význam v přísuškových regionech, a to zvláště tam, kde je v hlubším půdním horizontu kapilární voda, zvýšit schopnost rostlin trhat vodu z půdy (např. Fulhum, Stimul, 3D Plus). A samozřejmě ovlivnit schopnost porostů pokračovat v růstu i v přísušcích a zadržet v nich do příštích srážek dostatek vody. Dalším důležitým momentem je ovlivnit nárůst hmoty kořenů i celých rostlin tam, kde to přímo souvisí s tvorbou výnosu. Například u máku, sóji, cukrové řepy…

Mák - plodina s výhledem dobré ceny i ekonomiky

Mák je vynikající předplodinou pro potravinářské pšenice. Jeho dalším bonusem je moment, že není brukvovitou plodinou. Velmi dobře prosperuje i na průměrných a lehčích půdách. Naopak velmi těžké půdy nevyhovují jeho pomaleji rostoucí kořenové soustavě. Základem pro vysokou tvorbu semen, tvorbu velkých makovic a vysokou HTS, je masivní podpora růstu porostů v první polovině vegetace.

Mák

Vytvořením velkých rostlin, přirozeně vytváříme předpoklady pro tvorbu vyššího výnosu. S tím souvisí i použití takových zásahů, které nám ovlivní i vyšší pevnost pletiv a společně s velkými kořeny omezí možnost poléhání porostů.

Podrobnosti o vedení porostu a synergii stimulace s výživou naleznete ve videu, které bylo natočené u dlouholetého pěstitele máku p. Jana Fikara v Radostíně:

Použití výrobků Energen v listové růžici máku

V počátečních fázích růstu doporučujeme do listové růžice řidších porostů Energen Aktivátor Plus, v dávce 0,5 l/ha. Do opožděných, nevyrovnaných a hustých porostů doporučujeme přednostně Energen Fulhum Plus, v dávce 0,5 l/ha. Do tankmixu s přípravky Energen doporučujeme přidat 5 % močovinu a komplexní mimokořenovou výživu s dominancí fosforu. (Fortefeed, Fertisol). Postřik provádíme k večeru a vyhýbáme se slunečným dnům. Pokud by postřik probíhal v počátku prorůstání listových růžic, je výhodné přidat do řidších porostů i fungicid s větvícím účinkem. (např. metconazol). Velký význam u oslabených porostů bude mít přidání 3 až 5 kg cukru na ha. Zvláště na zamokřených lokalitách.

Fáze počátku prorůstání listových růžic až hlavní období růstu máku

Pro tuto fázi máme výkonnou aplikaci přípravku Energen Stimul Plus v dávce 0,5 l/ha. Příznivě ovlivní tvorbu kořenů, které jsou pro tvorbu výnosu, příjem živin a vláhy u máku rozhodující. Silně podporuje aktivitu nitrátreduktázy, a tím i příjem a zpracování dusíku. Významné je i protistresové působení vůči suchu.

V praxi se osvědčilo oba termíny aplikace spojit (Fulhum 0,5 l/ha + Stimul 0,5 l/ha), ve fázi počátku prodlužovacího růstu, do jednoho tank-mixu v celkové dávce 1,0 l/ha. Výsledkem je silný stimulační impuls. Ten podpoří růst kořenů a tvorbu výnosu. Zvláště to platí pro slabší porosty v kombinaci s močovinou, fosforem a cukrem.

Cukrová řepa - plodina s výhledem na dobré ceny i stabilní ekonomiku

Základní doporučení a celý systém používání výrobků Energen naleznete v přednášce o cukrové řepě. A abychom zabrousili i do praxe, tak v aktualitě ze společnosti Agrossyn, kterou jsme natočili s Danielem Kulhánkem se podíváme do porostů přímo na pole a popovídáme o faremních zkušenostech.

 

Postup je jednoduchý. Do slabších a slabých porostů Fulhum. Pak při dostatku vláhy Foliar, v přísušku Stimul. A v létě 2× Fruktus. Vše po 0,5 l/ha. Na farmách odzkoušeno. V přednášce najdete i výsledky. K cukrové řepě se určitě ještě ve zpravodaji vrátíme, protože umí dobře reagovat, máme ji odzkoušeno již roky a ekonomicky má smysl s porosty pracovat.

Brambory – nejlépe reagující plodina

O bramborách moc často nemluvíme, ale máme v nich výborné výsledky, známe jejich hlavní rizika a v praxi nám v nich Energeny výborně fungují. Tak se pojďme podívat na rodinou farmu Martina Pípala v Myslově, který s námi již mnoho let spolupracuje. A to nejen v bramborách.

Brambory

Brambory

Video z porostu brambor v Myslově:

Doporučená metodika:

0,5 l/ha Energen Fulhum Plus ve fázi BBCH 20 (fáze natáčení videa) můžeme opakovat ještě jednou po 7–10 dnech. Brambory reagují na stimulaci tvorby kořenů a podporu práce s dusíkem nejlépe ze všech plodin. Touto aplikací zvyšujeme počet hlíz na rostlině.

0,5 l/ha Energen Cleanstorm na počátku kvetení (zadržení vody v rostlině, zlepšení zdravotního stavu, zvětšení hlíz, podpora práce s dusíkem) Tím zvětšíme a vyrovnáváme hlízy na rostlině.

0,5 l/ha Energen Foliár Plus, pokud je dostatek až nadbytek vláhy, nahradíme jím CLEANSTORM. Razantní Green efekt, podpora práce s dusíkem, velké zvětšení listové plochy, silné zvýšení výnosu zvětšením hlíz.

Časté dotazy a krátké zopakování aktuálních témat

Přetahování asimilátů do zrna a semen obecně

To ovlivníme působením auxinů, s použitím cílené mimokořenové výživy, podpory energie, podpory práce s dusíkem a zadržením vody v rostlinách. Pozor samotné auxiny zvyšují odpar vody.

Pšenice

V přísušku 0,3 l/ha Energen Aktivátor Plus, v dostatku vláhy do pěkných porostů 0,5 l/ha Energen Aktivátor Plus. Ptáte se, jestli je používání Aktivátoru s posledním fungicidem bezpečné. Zde opravdu není žádné riziko, protože obsahuje 3Déčko - tím má v sobě protistresový deštník, podporu práce s dusíkem a razantně podpoří přesun asimilátů do zrna, zvýší podíl předního zrna, zvýší HTZ, výnos a zlepší kvalitu. Navýšení výnosu probíhá dle síly porostu a vláhy od 0,4 t/ha do 0,7 výjimečně až 1 t/ha.

Ptáte se, kdy nejpozději má smysl z pohledu účinku použít Aktivátor do klasu. Z pohledu fyziologického účinku, ovlivnění výnosu i jeho kvality do počátku mléčné zralosti.

Ptáte se jaký dusík, jakou další výživu a v jaké koncentraci můžete bezpečně použít s posledním fungicidem. Zde hraje velkou roli průběh počasí. Nestříkáme za slunečného dne a raději večer. Máme odzkoušený 3% roztok močoviny nebo DAM k poslednímu fungicidu (6 kg do 200 litrů vody), nebo 8 kg/ha síranu amonného. Pšenice v této fázi výborně reaguje na 1–1,5 kg P2O5, (3–5 kg/ha Fertisol nebo Fortefeed), okolo 0,3–0,5 l/ha zinečnatého hnojiva a 3–5 kg/ha cukru. Když nepoužijete síran amonný, nezapomeňte na síru a použijte třeba Thiotrac, který rychle ovlivní práci s dusíkem a tvorbu aminokyselin. Cukr podpoří a zvýší energeticky náročný přesun asimilátů do klasu.

Video z Farmy Chmel od Vojty Švarce, které je na jedné straně pozvánkou na polní den, který se koná 11. 6. 2024 a dále v něm hovoříme o aktuálním vedení a ošetřování porostů ozimých pšenic, včetně aplikace Energen Aktivátoru Plus s posledním fungicidem:

Sladovnický Ječmen

přísušku 0,3 l/ha Energen Fruktus Plus, v dostatku vláhy do pěkných porostů 0,5 l/ha Energen Fruktus Plus. Neobsahuje podporu práce s dusíkem, proto nezvyšuje jeho obsah v zrnu. Naopak prostřednictvím zvýšení HTZ ředí endosperm zrna a mírně snižuje obsah dusíku v zrnu. Souběžná výživa i použití cukru je stejná jako u pšenic s tím, že logicky vynecháme dusík a síru, které by zvýšily obsah NL v zrnu.

Řepka ozimá

V letošním roce, zvláště ve vyšších nadmořských výškách probíhá dlouhé dokvétání řepek ze spodních pater. Na fotografii je příklad řepky poškozené mrazem dokvétající ještě 17.5. ze spodních pater.

Řepka

Je proto vhodné uvažovat, tam kde jsme dali velmi brzy fungicid proti hlízence, jestli nám tam jeho cca 3týdenní účinek dosahuje. Ptáte se, jestli má smysl na mladé rostoucí šešule použít Energen Stimul Plus. Odpovíme z pohledu účinku, nikoli z pohledu toho, jestli je účelné v odkvetlých řepkách jezdit. Z pohledu účinku je použití Stimulu srovnatelné s aplikací v květu a zvláště tam, kde řepka dlouho dokvétá, to smysl má. Je to vlastně srovnatelná aplikace s Aktivátorem do pšenic nebo Fruktusu do sladovnických ječmenů. Ovlivní nárůst opožděných šešulí, vyrovnanost velikosti semen v šešuli a zvýšení HTZ. Olejnatost se nám v pokusech nezvyšovala, tam je asi velmi pevná vazba na genetiku.

Související články

Možnosti využití biostimulantů pro stabilizaci výnosů

13. 06. 2024 Ing. Alena Bezdíčková, PhD.; Ditana spol. s r. o. Stimulace Zobrazeno 447x

Energen Foliar Plus - pracujeme s porosty v regionech s nadbytkem vláhy

06. 06. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 3805x

Technologie BioAktiv CZ je odpovědí na zemědělské výzvy roku 2024

04. 06. 2024 Mgr. Martin Maxa, Ing. Josef Basík; BioAktiv CZ Stimulace Zobrazeno 259x

Topsil - novinka pro sílu a odolnost

02. 06. 2024 Ing. Jan Šamalík; CHEMAP AGRO s.r.o. Stimulace Zobrazeno 322x

Ošetření plodin po krupobití, při zamokření a přetahování asimilátů do klasů

31. 05. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 2852x

Další články v kategorii Stimulace

detail