BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Špičkový biostimulátor a kompletní hnojivo v jednom: Pomáhá rostlinám prosperovat

27. 03. 2021 Ing. Jiří Vašek; ADAMA Stimulace Zobrazeno 1250x

Talisman® je zcela unikátní přípravek vyvinutý v rámci spolupráce specializované britské firmy Intracrop se špičkovým vědeckým pracovištěm The University of Nottingham. Zadání od britských farmářů bylo prosté: najít účinnou metodu, jak bránit výnosový potenciál rostlin na svých polích proti čím dál častějším výskytům abiotického stresu způsobeného stále více rozkolísanými rozmary počasí. Po letech usilovné práce se zadání povedlo naplnit a Talisman® má za sebou již první, a to velmi úspěšnou sezónu i v České republice.

Proseeds

Abiotický stres

Abiotický stres je, bohužel, v posledních letech čím dál častějším nevítaným návštěvníkem našich polí. Jeho zvýšený výskyt souvisí s postupně probíhajícími klimatickými změnami a jeho škodlivé dopady nevidí či popírá dnes snad jen ten nejzarytější ideologický ignorant, který by ostatně udělal nejlépe, kdyby se občas reálně prošel krajinou a podíval se kolem sebe. Abiotický stres má různé příčiny: Máme stres z horka: obecně v polních podmínkách ČR jsou to teploty nad 30 °C. Máme stres z chladu, což je typický prudký pokles teplot, noční mrazíky, příchod „zmrzlíků“ a podobně. Rozeznáváme také stres z nadměrné vláhy: příklad tzv. zamazání ječmenů. Nejčastější je však v posledních letech stres ze sucha, jehož škodlivost snad nemá cenu ani komentovat. Ač jsou příčiny různé, vždy to znamená vychýlení z optimálních podmínek růstu plodin, které však primárně reagují stejně: zastavují růst a snaží se „přežít a prodýchat“ ke konci stresového období. Toto zastavení ale způsobuje citelné hospodářské ztráty, protože úspěšné pěstování rostlin je zejména závod s časem a každá taková vynucená přestávka znamená, že rostlina ve svém vegetačním cyklu nemůže naplno využít svůj potenciál a dochází tak ke ztrátám na výnosu. Naštěstí se s tím dá něco dělat.

Talisman

Talisman® můžeme charakterizovat jako unikátní kombinaci, a to 5 biostimulantů a plného spektra makro i mikro výživových prvků. Talisman při správné aplikaci prokazatelně pomáhá zvýšit výnos plodin v průměru o 6–8 %, a to díky zvýšení schopnosti přijímat živiny a stimulaci tvorby proteinů i v normálních podmínkách.

Ve stresových situacích pak brání výnosový potenciál rostlin díky redukci toxického působení amoniaku, prokazatelně zvyšuje množství chlorofylu a činí kořenový systém i nadzemní hmotu viditelně robustnějším. To vše vede k podstatně rychlejší regeneraci rostlin.

Složení a působení přípravku

Talisman® je unikátní kombinace 5 biostimulantů a plného spektra makro i mikro výživových prvků. Kyselinu pidolovou (synonymum kyselina pyroglutamová) rostliny používají jako signální složku při udržování cyklu asimilace dusíku v chodu. Nedostatek pidolové kyseliny rostliny vnímají jako signalizaci stresu a přepínají do katabolického režimu. Dodáním určitého množství pidolové kyseliny účinně pomáháme rostlinám se zotavit ze stresu a bráníme tak výnosový potenciál pěstované plodiny. Technologie vstřebávání R 100 (diphenylurea, diphenylthiourea ????-polyglutamic acid) je tvořena patentovou směsí tří biostimulantů, která v rostlinách stimuluje cytokininy k vyššímu foliárnímu růstu, zvyšuje příjem kationtových živin (hořčík, molybden, železo atd.), a prokazatelně zvyšuje obsah chlorofylu. R 100 je komplementární k pidolové kyselině, která primárně stimuluje asimilaci dusíku a stimuluje produkci aminových kyselin, a tím i bílkovin. Dimethylsulfone je unikátní prostředek k posílení příjmu síry foliární výživou, což opět zesiluje enzymatickou činnost a ve výsledku produkci proteinů (bílkovin) v rostlinách.

Další součástí přípravku Talisman® je kompletní složení výživy makro (N, P, K, Mg) i mikroprvky (B, Cu, Mn, Mo, Zn).

Praktické možnosti aplikace

Talisman® je přípravek, kterým rostlinu stimulujeme a vyživujeme zároveň. Tento synergický efekt se vždy projeví. Obecně pro všechny rostliny platí toto pravidlo použití: Při detekci abiotického stresu ihned použijeme Talisman® v dávce 3–5 l/ha. Urychlíme tím regeneraci rostlin ze stresové situace a zásah je primárně obranou jejich výnosového potenciálu. Neuděláme však nic špatně, když Talisman® použijeme i během tzv. normálních podmínek. S touto aplikací počkáme na fázi rychlého růstu rostlin (konec dubna–červen). Odměnou bude zvýšený příjem živin rostlinou, zvýšení tvorby bílkovin a dalších kvalitativních parametrů (cukernatost, vyšší obsah škrobů). To vše za prokazatelně vyššího výnosu, a to většinou v rozmezí 3–15 %, dle druhu rostliny a okolností použití. V rostlinách s vysokým výnosovým potenciálem (typicky cukrovka, brambory, zelenina) můžeme použít Talisman® opakovaně, a to opět v rozpětí dávek 3–5 l/ha.

Co se stane

Talisman skutečně pomáhá rostlinám prosperovat. Představuje účinnou pomoc při překonávání negativních důsledků působení abiotického stresu na zdraví a výživovou kondici plodin. Překvapí i dostupnou cenou, která umožní pěstiteli provést na svých polích tak nejen ozdravný, ale i vysoce profitabilní pěstební zásah. Spokojenost tedy zavládne nejen v rostlinné říši.

ExelGrow®. Další biostimulátor na obzoru

Společnost Adama v letošním roce uvede na trh další vysoce funkční biostimulátor ExelGrow®, který je ovšem svým složením zcela jiný, ale který rovněž nabídne vysoce zajímavé efekty při použití. ExelGrow® zvyšuje výkonnost fotosyntézy a zvyšuje odolnost rostlin proti napadení houbovými i bakteriálními patogeny. ExelGrow® posiluje látkové výměny vedoucí k maximalizaci výnosového potenciálu rostlin, ale i zlepší řadu kvalitativních parametrů. Ale o tom až příště.

Tab. 1: Doporučené dávkování a možnosti aplikace biostimulátoruTalisman

Plodina,

oblast použití

Účel použití

Dávkování,

Dávka vody

Termín použití

Hospodářské plodiny včetně obilnin, olejnin, brambor, cukrovky, máku hrachu, fazolí kukuřice a zeleniny

Výživa a stimulace rostlin

3–5 l/ha

80–200 l/ha

Kdykoliv při detekci abiotického stresu nebo v období rychlého růstu rostlin


Užitečná řešení. Adama je společnost nabízející spolehlivá řešení inovativními i osvědčenými přípravky na ochranu rostlin. Jsou určena pro pěstitele, kteří požadují kvalitu, profesionální servis s dobrou cenu.

Související články

Polní vzcházivosti řepky i výnosy lze zvýšit stimulací osiva

13. 07. 2022 Ing. Hana Honsová, Ph.D. a kol. Stimulace Zobrazeno 235x

Stimulace kukuřice v podmínkách okresu Praha-západ

08. 07. 2022 Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Stimulace Zobrazeno 172x

Mikrobiální biostimulanty a výživa rostlin?

28. 06. 2022 Doc. Ing. Martin Kulhánek, Ph.D. a kol. Stimulace Zobrazeno 438x

UPL celosvětovým lídrem v segmentu biologických řešení

28. 05. 2022 Ing. Petr Kabelka; UPL Czech s.r.o. Stimulace Zobrazeno 207x

Přípravky na bázi rostlinných hormonů určené k jarní regeneraci ozimých plodin

31. 03. 2022 Ing. Lucie Dundálková; Chemap Agro Stimulace Zobrazeno 467x

Další články v kategorii Stimulace

detail