Chemap Agro s.r.o.

Špičkový biostimulátor nyní i na našich polích - Pomáhá rostlinám prosperovat

02. 05. 2020 Ing. Jiří Vašek; ADAMA Stimulace Zobrazeno 789x

Talisman® je zcela nový přípravek vyvinutý v rámci spolupráce specializované britské firmy Intracrop se špičkovým vědeckým pracovištěm The University of Nottingham. Zadání od britských farmářů bylo prosté: najít účinnou metodu, jak bránit výnosový potenciál rostlin na svých polích proti čím dál častějším výskytům abiotického stresu způsobeného čím dále více rozkolísanými rozmary počasí. Po létech usilovné práce se zadání povedlo naplnit a nyní budou mít i čeští farmáři možnost si vyzkoušet tohoto navýsost zajímavého pomocníka v praxi.

Abiotický stres

Abiotický stres je bohužel v posledních letech čím dál častějším nevítaným návštěvníkem našich polí. Jeho zvýšený výskyt souvisí s postupně probíhajícími klimatickými změnami a jeho škodlivé dopady nevidí, či popírá dnes snad jen ten nejzarytější ideologický ignorant, který by ostatně udělal nejlépe, kdyby se občas reálně prošel krajinou a podíval se kolem sebe. Abiotický stres má různé příčiny: Máme stres z horka: obecně v polních podmínkách ČR jsou to teploty nad 30 °C. Máme stres z chladu, což je typický prudký pokles teplot, noční přímrazky, příchod „zmrzlíků“ a podobně. Rozeznáváme také stres z nadměrné vláhy: příklad tzv. zamazání ječmenů. Nejčastější je však v posledních letech stres ze sucha, jehož škodlivost snad nemá cenu ani komentovat. Ač jsou příčiny různé, vždy to znamená vychýlení z optimálních podmínek růstu plodin, které však primárně reagují stejně: zastavují růst a snaží se „přežít a prodýchat“ ke konci stresového období. Toto zastavení ale způsobuje citelné hospodářské ztráty, protože úspěšné pěstování rostlin je zejména závod s časem a každá taková vynucená přestávka znamená, že rostlina ve svém vegetačním cyklu nemůže naplno využít svůj potenciál a dochází ke ztrátám na výnosu. Naštěstí se s tím dá něco dělat.

Talisman

Talisman® můžeme charakterizovat jako unikátní kombinaci, a to 5 biostimulantů a plného spektra makro- i mikroživin. Talisman při správné aplikaci prokazatelně pomáhá zvýšit výnos plodin v průměru o 6–8 %, a to díky zvýšení schopnosti přijímat živiny a stimulaci tvorby proteinů v normálních podmínkách.

Ve stresových situacích brání výnosový potenciál rostlin díky redukci toxického působení amoniaku, prokazatelně zvyšuje množství chlorofylu a činí kořenový systém i nadzemní hmotu viditelně robustnějším. To vše vede k podstatně rychlejší regeneraci rostlin.

Složení a působení přípravku

Talisman® je unikátní kombinace 5 biostimulantů a plného spektra makro- i mikroživin. Kyselinu pidolovou (syn. kyselina pyroglutamová) rostliny používají jako signální složku při udržování cyklu asimilace dusíku v chodu. Nedostatek pidolové kyseliny rostliny vnímají jako signalizaci stresu a přepínají do katabolického režimu. Dodáním určitého množství pidolové kyseliny účinně pomáháme rostlinám se zotavit ze stresu a bráníme tak výnosový potenciál pěstované plodiny. Technologie vstřebávání R 100 (diphenylurea, dipenylthiourea-gama-polyglutamic acid) je tvořena patentovou směsí tří biostimulantů, která v rostlinách stimuluje cytokininy k vyššímu foliárnímu růstu, zvyšuje příjem kationtových živin (hořčík, molybden, železo atd..), a prokazatelně zvyšuje obsah chlorofylu. R 100 je komplementární k pidolové kyselině, která primárně stimuluje asimilaci dusíku a stimuluje produkci aminových kyselin, a tím i bílkovin. Dimethylsulfone je pak unikátní prostředek k posílení příjmu síry foliární výživou, což opět zesiluje enzymatickou činnost a ve výsledku produkci proteinů (bílkovin) v rostlinách.

Další součástí přípravku Talisman® je pak kompletní složení výživy makro (N, P,K,Mg) i mikroprvky (B, Cu,Mn, Mo, Zn). Přípravkem Talisman® tak vyživujeme i stimulujeme rostlinu zároveň.

Praktické možnosti aplikace

Talisman® je přípravek, kterým rostlinu zároveň stimulujeme a vyživujeme zároveň. Tento synergický efekt se vždy projeví. Obecně pro všechny rostliny platí toto pravidlo použití: Při detekci abiotického stresu ihned použijeme Talisman® v dávce 3–5 l/ha. Urychlíme tím regeneraci rostlin ze stresové situace a zásah je primárně obranou jejich výnosového potenciálu. Neuděláme však nic špatně ani naopak, když Talisman® použijeme v normálních podmínkách. S touto aplikací počkáme na fázi rychlého růstu rostlin (konec dubna–červen). Odměnou nám bude zvýšený příjem živin rostlinou, zvýšení tvorby bílkovin a dalších kvalitativních parametrů (cukernatost, vyšší obsah škrobů). To vše za prokazatelně vyššího výnosu, a to většinou v rozmezí 3–15 %, dle druhu rostliny a okolností použití. V rostlinách s vysokým výnosovým potenciálem (typicky cukrovka, brambory, zelenina) můžeme použít Talisman® opakovaně, a to opět v rozpětí dávek 3–5 l/ha.

Co se stane

Talisman skutečně pomáhá rostlinám prosperovat. Představuje účinnou pomoc při překonávání negativních důsledků působení abiotického stresu na zdraví a výživovou kondici plodin. Překvapí i dostupnou cenou, která umožní pěstiteli provést na svých polích nejen ozdravný, ale i vysoce profitabilní pěstební zásah. Spokojenost tedy zavládne nejen v rostlinné říši.


Užitečná řešení. ADAMA je společnost nabízející spolehlivá řešení osvědčenými přípravky na ochranu rostlin. Jsou určena pro pěstitele, kteří požadují kvalitu a přitom dobrou cenu. Jednoduše porosteme spolu.

 

Související články

Pôsobenie a účinky prípravkov Galleko® v sezóne 2019/2

13. 02. 2021 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 317x

Dobrý koreň - základ dobrej úrody

07. 02. 2021 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 454x

Systém stimulace ozimé pšenice, pomocí cílených změn obsahu fytohormonů

06. 01. 2021 Ing. Radoslav Koprna, Ph.D.; Univerzita Palackého v Olomouci; Ing. Jan Šamalík; Ing. Jiří Petrásek; Chemap Agro s.r.o. Stimulace Zobrazeno 787x

Další články v kategorii Stimulace

detail